WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розповсюдженість, тяжкість, медико-соціальні фактори ризику і профілактика внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених (авторефера - Реферат

Розповсюдженість, тяжкість, медико-соціальні фактори ризику і профілактика внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених (авторефера - Реферат

а - міжлиняльний пуф 25АС, б - пізній екдизоновий пуф 95D, в - пізній екдизоновий пуф 71СЕ

Гетерозиготність за пуфами в ділянках хромосом, що асинаптують, може бути також обумовлена інактивацією генів унаслідок інсерції МГЕ в одну із гомологічних хромосом. Відомо, що лінії НА й ВА відрізняються масовими й невипадковими транспозиціями МГЕ (Кайданов, Мыльников, Галкин и др., 1997), зокрема виявлена локалізація hobo-елементів на ділянках 25В, 71F та 95Е (Кайданов, Галкин, Иовлева и др., 1996).

Вивчення онтогенетичних змін електрокінетичних властивостей клітинних ядер слинних залоз дрозофіли ліній ВА, НА та гібридів F1 (рис. 3) показало, що в онтогенезі інбредних і гібридних личинок дрозофіли зміни показника електронегативності ядер у слинних залозах корелюють із рівнем екдизону, який викликає різкі зміни у пуфіюванні політенних хромосом.

Максимуми показника ЕНЯ,% збігаються з періодами розвитку, у яких відбуваються регульовані гормонами перемикання генної активності в ДНК дрозофіли. У цей час відбуваються найбільш різкі зміни у складі активних локусів хромосом: активуються пізні екдизонові пуфи і підвищується загальна пуфова активність політенних хромосом.

Отримані дані свідчать також про значну залежність від генотипу біоелектричних властивостей клітинних ядер. Найменші значення досліджуваного показника спостерігали в інадаптивної лінії НА, яка поступалася лінії ВА на 12,7 - 37,3 % (Р > 0,95 - 0,999). Гібриди мали кращі показники ЕНЯ,% порівняно з обома батьківськими лініями. Так, за 2 години до формування пупаріума, гібрид НА х ВА перевищував кращу з батьківських ліній на 28,5 % (Р > 0,999), а гібрид ВА х НА - на 18,6 % (Р > 0,999). Дисперсійний аналіз показав достовірний вплив генотипу (19 %) і віку личинок (60,3 %) на показник ЕНЯ, %.

Рис. 3. Генетичні розходження динаміки змін заряду клітинних ядер слинних залоз у iнбредних ліній і гібридів Drosophіla melanogaster у ранньому онтогенезі

Екдистерон є гормоном, що регулює генетичну програму розвитку комах. Він належить до родини стероїдних гормонів, в основі дії яких лежить їх безпосередній вплив на експресію генів. Для більш повного розуміння механізмів гормонального контролю індивідуального розвитку комах досліджували динаміку регресії міжлиняльних пуфів та активації ранніх екдизонових пуфів паралельно зі змінами електрокінетичних властивостей клітинних ядер у слинних залозах дрозофіли під впливом гормону линьки екдистерону іn vіtro.

Оскільки існуючі аналоги екдистерону можуть розрізнятися за своєю біологічною активністю і викликати різний ефект на хромосомному рівні, у досліді використовували різні препарати цього гормону. Результати експерименту показали (табл. 1), що при культивуванні клітин слинних залоз дрозофіли іn vіtro не відзначено достовірних відмінностей у швидкості регресії міжлиняльних пуфів у відповідь на дію різних препаратів 20-ОН-екдизону.

10-ти хвилинна експозиція в живильному середовищі з додаванням екдистерону фірми "Calbіochem" зменшує розміри всіх досліджених міжлиняльних пуфів у середньому на 33,5 - 38 %, а у середовищі С46 з додаванням екдистерону фірми "ЭСО" - на 27,4 - 35,6 %. Експозиція протягом 20-ти хвилин збільшує регресію міжлиняльних пуфів під впливом препаратів екдистерону "Calbіochem" і "ЭСО" на 41,6 - 52,4 % та 41,1 - 51,6 % відповідно.

Інкубація клітин слинних залоз дрозофіли у живильному середовищі з екдистероном протягом 10-ти хвилин викликає достовірну активацію ранніх екдистеронових пуфів (табл. 2).

Таблиця 1

Динаміка регресії міжлиняльних пуфів при культивуванні слинних залоз Drosophіla melanogaster у живильному середовищі з екдистероном іn vіtro

Розмір пуфів (відношення розмірів пуф/диск)

Локус

Контроль1

Контроль 2

Дослід 1

Дослід 2

10 хв

20 хв

10 хв

20 хв

10 хв

20 хв

3С/1Е

2,50,06

2,30,06

2,320,1

1,610,06*

1,190,07*

1,610,05*

1,210,06*

25АС/24F

1,970,07

2,140,08

1,970,1

1,310,05*

1,150,08*

1,430,07*

1,160,05*

68C/67F

2,660,08

2,630,09

2,510,1

1,650,09*

1,340,09*

1,730,07*

1,410,07*

Контроль 1 - міжлиняльний період розвитку, контроль 2 - живильне середовище для культивування клітин комах С46; дослід 1 - середовище С46 з екдистероном фірми "Calbіochem", конц. 1 мкг/мл; дослід 2 - середовище С46 з екдистероном фірми "ЭСО", конц. 1 мкг/мл

* Відмінність від контролю 1 - Р > 0,99

Збільшення їх розмірів під впливом екдистерону фірми "ЭСО" змінювалося в межах 71 - 147 %, при дії екдистерону фірми "Calbіochem" - у межах 52 - 133 %. 20-хвилинна експозиція в середовищі з екдистероном фірм "ЭСО" і "Calbіochem" збільшує розміри пуфів у середньому на 93 - 167 % і 85 - 174 % відповідно.

Таблиця 2

Динаміка активації ранніх екдизонових пуфів при культивуванні cлинних залоз Drosophіla melanogaster у живильному середовищі

з екдистероном іn vіtro

Розмір пуфів (відношення розмірів пуф/диск)

Локус

Контроль1

Контроль 2

Дослід 1

Дослід 2

10 хв

20 хв

10 хв

20 хв

10 хв

20 хв

2B5-6/1E

0,80,1

0,70,07

0,780,1

1,660,09*

1,880,1*

1,840,09*

1,930,08*

50CD/50C

0,890,03

0,850,07

0,820,1

1,350,04*

1,720,09*

1,520,1*

1,650,09*

71CE/71B

0,710,1

0,690,09

0,710,1

1,560,1*

1,830,02*

1,60,09*

1,750,07*

72CD/71B

0,650,11

0,650,11

0,70,09

1,490,07*

1,650,09*

1,490,1*

1,640,09*

88D/88C

0,710,04

0,70,07

0,70,08

1,580,07*

1,770,08*

1,720,09*

1,810,04*

88EF/88C

0,720,07

0,60,07

0,720,1

1,530,07*

1,70,08*

1,660,08*

1,810,08*

93D/93C

0,660,1

0,620,06

0,610,1

1,540,02*

1,760,07*

1,630,07*

1,810,07*

Контроль 1 - міжлиняльний період розвитку; контроль 2 - живильне середовище для культивування клітин комах С46; дослід 1 - середовище С46 з екдистероном фірми "Calbіochem", конц. 1 мкг/мл; дослід 2 - середовище С46 з екдистероном фірми "ЭСО", конц. 1 мкг/мл

* Відмінность від контролю 1 - Р > 0,99

Результати вивчення динаміки змін електрокінетичних властивостей клітинних ядер у слинних залозах дрозофіли під впливом гормону линьки іn vіtro показані на рис. 4.

Рис. 4. Динаміка показника електронегативності ядер (ЕНЯ,%) у слинних залозах Drosophіla melanogaster (лінія Д - 32) за умов культивування та при дії екдистерону:

контроль 1 - міжлиняльний період розвитку, контроль 2 - живильне середовище для культивування клітин комах С46, дослід 1 - середовище С46 з екдистероном фірми "Calbіochem", конц. 1 мкг/мл; дослід 2 - середовище С46 з екдистероном фірми "ЭСО", конц. 1 мкг/мл

При культивуванні слинних залоз у живильному середовищі С46 (контроль 2) протягом 5 - 10 хвилин показник ЕНЯ,% достовірно не відрізнявся від контролю. Можна відзначити достовірне збільшення досліджуваного показника через 20 хв інкубації, а саме на 27,4 % стосовно контролю 1. Надалі, однак, показник ЕНЯ,% починає знижуватися, особливо через 60 хвилин культивування слинних залоз, коли цей показник складав лише 30,6 % від контролю 1.


 
 

Цікаве

Загрузка...