WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціальні умови формування успішної кар’єри (автореферат) - Реферат

Соціальні умови формування успішної кар’єри (автореферат) - Реферат

7. Під час вагітності використовувати тільки екологічно чисті продукти харчування, виключити прийом алкоголю, препаратів наркотичної дії, нікотин.

8. При виявленні аномалій розвитку плоду, несумісних з життям або маючих високу післяопераційну летальність, вчасно переривати вагітність. При діагностиці ВВР сумісних з життям заздалегідь вирішити питання про методи і термін хірургічного лікування або консервативної терапії разом з дитячими хірургами і неонатологами.

9. З огляду на високий ризик ускладнень у пологах при ВВР і необхідність надання термінової допомоги, розродження необхідно вести в присутності реанімаційної бригади неонатологів.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Григорьева О.В. Современные методы пренатальной диагностики // Таврический мед.-биол. вестн. – 2000. – № 3/4. – С. 244-248.

 2. Григор'єва О.В. Ефективнiсть iнвазивних методiв пренатальної дiагностики у виявленнi природжених вад розвитку i спадкових захворювань плода // Вісн. наукових досліджень. – 2002. – № 2. – С. 14-16.

 3. Григорьев П.Е., Григорьева О.В. Влияние вариаций гелиофизических факторов на возникновение синдрома Дауна // Проблемы, достижения и перспективы развития мед.-биол. наук и практ. здравоохр.: Тр. КГМУ. – Симферополь, 2002. – Т. 138, Ч. 1. – С. 76-78 (дисертант виконала збір матеріалу, провела статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, обгрунтувала висновки).

 4. Григорьева О.В., Шибанов С.Э. Влияние экологической обстановки на распространенность врождённых пороков развития новорожденных в различных регионах Крыма // Вестн. гигиены и эпидемиол. – 2003. – Т. 7. - № 1. – С. 17-21 (дисертант виконала збір матеріалу, провела статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, обгрунтувала висновки).

 5. Григорьева О.В., Шибанов С.Э. Экологическая оценка крымских курортов по показателям частоты врожденных пороков развития у новорожденных // Вестн. физиотерап. и курортол. – 2003. – № 2. – С. 29 (дисертант виконала збір матеріалу, провела статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).

 6. Григорьева О.В., Шибанов С.Э. Сравнительная оценка экологической обстановки в курортных зонах и других регионах Крыма по распространённости врождённых пороков развития // Вестн. физиотерап. и курортол. – 2003. – № 3. – С. 95-98 (дисертант розробила програму дослідження, проаналізувала матеріал та обгрунтувала висновки).

 7. Григорьева О.В., Рыбалка А.Н., Шибанов С.Э., Марковский В.Н. Мониторинг врождённых пороков развития в Крыму // Акт. пробл. акушерства і гінекології, клін. імунології та мед. генетики: зб. наук. праць. – К.; Луганськ, 2003. – Вып. 10. – С. 48-59 (дисертантом самостійно обрано напрямок дослідження, зроблено літературний пошук, аналіз та систематизацію матеріалу).

 8. Григорьева О.В., Рыбалка А.Н., Марковский В.Н. Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода // Зб. наук. праць. Асоц. акушер.-гінекол. Укр. – К.: Інтермед, 2003. – С. 81-84 (дисертант провела збір матеріалу, статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).

 9. Григорьева О.В., Марковский В.Н. Исход родов и дальнейшая тактика ведения новорожденных с ВПР // Україна наукова 2003: Матер. міжнарод. наук.-прак. конф. –Дніпропетровськ, 2003. – Т. 11.– С. 6 (дисертант розробила програму дослідження, проаналізувала матеріал та обгрунтувала висновки).

 10. Григорьева О.В., Рыбалка А.Н., Заболотнов В.А. Врожденная фибромиома сердца // Наука і освіта 2004: матер. 7-й Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2004. - Т.– 47. - С. 15-16 (дисертант виконала збір матеріалу, провела статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).

 11. Григорьева О.В., Рыбалка А.Н., Заболотнов В.А. Консервативное лечение новорожденных с врожденными пороками развития (ВПР) // Дни науки – 2005: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2005. - Т. 19. – С. 6-9 (дисертант виконала збір матеріалу, провела статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).

 12. Григорьева О.В., Рыбалка А.Н., Заболотнов В.А. Профилактика врожденных пороков развития плода // Динамика научных исследований 2005: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2005. - Т. 28. – С. 4-6 (дисертант провела збір матеріалу, статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).

 13. Григорьєва О.В., Рибалка А.М., Заболотнов В.О., Марковський В.М. Состояние новорожденных с врожденными пороками развития при рождении // Materials of international scientifical-practical conference "The science: Theory and Practice". – Praha: Publishing House "Education and Science" s.r.o.; Prague, Czechia – Dnepropetrovsk, Ukraine – Belgorod, Russian, 2005. – Vol.13. Medicine. - P. 24-26 (дисертантом самостійно обрано напрямок дослідження, зроблено літературний пошук, аналіз та систематизацію матеріалу).

 14. Григорьева О.В., Рыбалка А.Н., Заболотнов В.А. Причины возникновения врожденных пороков развития и наследственных заболеваний у плода // Збірник наукових праць. Асоціації акушерів-гінекологів України. –К.:Інтермед, 2005. – С. 98-100 (дисертант провела збір матеріалу, статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).

 15. Григорьева О.В., Рыбалка А.Н., Заболотнов В.А., Марковский В.Н., Баскаков П.Н., Глазков И.С. Профилактика и ранняя диагностика врожденных пороков развития и наследственных заболеваний в Крыму: Метод. рекоменд. – Симферополь, 2005. – 32 с (дисертант виконала збір матеріалу, провела статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).

 16. Григорьева О.В. Современные методы дородовой диагностики врожденных пороков развития и наследственных заболеваний плода // Вестн. молодеж. организ. медиков Харькова. – Харьков, 2000. – № 2. – С. 3-4.

 17. Григорьева О.В. Эффективность современных методов пренатальной диагностики у беременных // Медицина сегодня и завтра. – 2000. – № 4. – С. 129-131.

 18. Марковский В.Н., Григорьева О.В. Хирургическая коррекция врождённых пороков развития новорожденных // Современные аспекты реабилитации больных в условиях Сакского центрального военного клинического санатория: сб. науч.-практ. работ. –Симферополь: Таврия-Плюс, 2002. – Вып. 3. – С. 222-223 (дисертант виконала збір матеріалу, провела статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).

 19. Григорьева О.В. Современные методы пренатальной диагностики // Матер. 71-й студ. научн. конф. КГМУ. – Симферополь,1999. – С. 41.

 20. Григорьева О.В. Комплексная пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода у группы беременных повышенного риска // Матер. юбил. науч. конф. студ. и молодых ученых Одес. мед. ун-т. – Одесса, 2000. – С. 113.

 21. Григорьева О.В. Врожденные пороки развития у новорожденных в Крыму // Матер. конф. молодых ученых Харьков. гос. мед. ун-т. – Харьков, 2001. – Ч. III. – С. 47.

 22. Григорьева О.В. К вопросу о синдроме Дауна у новорожденных в Крыму // Матер. I межрегион. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург. гос. мед. Ун-т им. акад. И.П. Павлова. – СПб., 2001. – Ч. II. – С. 150-152.

 23. Григорьева О.В. К вопросу о врожденных пороках развития плода в Крымской Автономной Республике // Матер. межд. научн. конф. студ. и молодых ученых. – Днепропетровск, 2001. – С. 165.

 24. Григор'єва О.В. Ефективнiсть iнвазивних методiв пренатальної дiагностики у виявленнi природжених вад розвитку i спадкових захворювань плода // Актуальнi питання сучасного акушерства: матер. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2002. – С. 11.

 25. Григорьев П.Е., Григорьева О.В. Экологические факторы риска возникновения синдрома Дауна у плода у жительниц Крыма // Медицина – здоровье 21 века: матер. 3-й Межд. мед. конф. студ. и молодых учених. – Днепропетровск, 2002. – С. 154 (дисертант виконала збір матеріалу, провела статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).

 26. Григорьева О.В. Особенности течения беременности и родов у женщин, родивших детей с врождёнными пороками развития // Медицина – здоровье 21 века: матер. 3-й Межд. мед. конф. студ. и молодых учених. – Днепропетровск, 2002. – С. 154-155.

 27. Григорьева О.В., Шибанов С.Э., Афанасьева Н.А. Влияние экологических факторов на частоту врождённых пороков развития в Крыму // Акт. питання неонатології: тез. на 1 наук.-практ. школу-семінар. – К., 2003. – С. 205-208 (дисертантом самостійно обрано напрямок дослідження, зроблено літературний пошук, аналіз та систематизацію матеріалу).

 28. Григорьева О.В., Рыбалка А.Н., Марковский В.Н., Шимченок Л.В. Исход хирургической коррекции ВПР у новорожденных в Крымском регионе // Акт. пробл. організації медичної допомоги новонародженим: матер. наук.-практ. конф. – К., 2003. – С. 58-59 (дисертант виконала збір матеріалу, провела статистичну обробку та аналіз отриманих результатів).


 
 

Цікаве

Загрузка...