WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Механізми розвитку стравохідно-шлункових кровотеч (автореферат) - Реферат

Механізми розвитку стравохідно-шлункових кровотеч (автореферат) - Реферат

Електростимуляцію нервово-м'язового апарату нижньої кінцівки з діагностичною та лікувальною метою виконували за допомогою "Нервово-м'язового стимулятора СНМ2-01" (1988 р.,Україна). При цьому за допомогою нашкірних електродів до досліджуваної зони періодично подавали порції високочастотних (1-5Кгц) Sin-затухаючих імпульсів.

Функціональний стан судин тазу та нижньої кінцівки оцінювали при застосуванні ультразвукового скануючого доплерографа "Ultramarc 8" (США, серія Х3866), що дозволяло визначити не тільки лінійну та об'ємну швидкість кровоплину, але й отримати дані про лінійні розміри просвіту судин та товщину їх стінок в міліметрах, з точністю до 0,1мм.

Звертали увагу на вплив підфасціального тиску на регенерацію периферичного нерва гомілки. Для вимірювання підфасціального тиску була обрана методика Whitesides T. E. (1975), у власній модифікації.

Використовували флебографічне контрастне дослідження стану глибоких та поверхневих вен та глибини порушень венної гемодинаміки кінцівки. Найбільш інформативним методом дослідження уражень артеріального русла нижніх кінцівок вважали рентгеконтрастну аортоартеріографію, яку виконували на ангіографі "Diagnost 76 Plus" Філіпс, Нідерланди, з програмою периферичної ангіографії за методом Сельдингера.

Мікрохірургічна корекція та методи профілактики хронічної компресії нервів нижніх кінцівок. Нами проаналізовані результати хірургічного лікування 244 хворих з ушкодженнями периферичних нервів нижніх кінцівок, з них у 42 хворих були різноманітні форми компресії нервових стовбурів. З 202 хворих — 87 включені нами у контрольну групу (табл. 3). У цих 87 хворих умови для регенерації вважали як задовільні, приймаючи до уваги той факт, що мова йде про відновну хірургію нервів нижніх кінцівок, але це враховували при оцінці результатів лікування.

Таблиця 3

Види оперативних втручань при ушкодженні периферичних

нервів нижніх кінцівок

Види оперативних втручань

Кількість спостережень

Мікрохірургічний невральний шов

99 (5)*

  • епіневральний

17

  • епіневрально-периневральний

31

  • периневральний

11

  • шов з епіневральним рукавом

21

  • за власною методикою

19

Аутонейропластика, з них:

16 (36)*

  • стовбурова

3

  • секторальна

37

  • міжфасцикулярна

12

  • з епіневральним рукавом

24

Ортотопічна невротизація за власною методикою

11

Пряма невротизація

12

Шов нерва за методом кінець в бік

4

ВСЬОГО

202

Примітка. * — кількість спостережень з контрольної групи

У 99 хворих застосовували різні варіанти мікрохірургічного неврального шва. У 17 з них внутрішньостовбурова анатомія дозволяла застосовувати епіневральний шов, а у 31 − найбільш розповсюджений, епіневрально-периневральний. Тільки в 2 випадках (всі спостереження з контрольної групи) виконали класичний периневральний шов. Ми запропонували покращену техніку з'єднання нервових стовбурів у 40 випадках, з них у 21 хворого виконали шов нерва з епіневральним рукавом (epineural sleeve technique), а у 19 — техніку попереднього формування однієї чи обох культів пересіченого нерва.

Пластику дефектів нервових стовбурів виконали у 76 хворих, з них у 36 з контрольної групи. Стовбурову пластику застосовували тільки у 3 випадках при усуненні дефектів гілок нервів.

Найчастіше застосовували секторальну техніку (37 спостережень) з використанням епіневрально-периневральних швів. Міжфасцикулярна пластика застосована тільки у 12 випадках (всі випадки з контрольної групи). Широко застосовували техніку з використанням епіневральних рукавів (24 спостереження), яка відповідає вимогам відновної хірургії нервів нижніх кінцівок.

Нами були виконані тромбектомії та тромбендартеректомії у 3 та 2 хворих відповідно (табл. 4).

Таблиця 4

Одномоментні чи етапні операції на магістральних артеріях

при ушкодженнях нервів нижніх кінцівок

Вид та характер операції

Кількість операцій

Тромбектомія з артерій стегново-підколінного сегменту (СПС)

3

Тромбендартеректомія з артерій СПС

2

Резекція артеріо-венозної нориці

2

Стегново-підколінне аутовенне шунтування

2

З метою підсилення ефекту втручання на артерії доповнювали поперековою симпатектомією (6 спостережень), фасціотомією (6 спостережень), некректомією окремих пальців у 14 хворих. При цьому у 16 хворих операції на артеріях передували операціям на ушкоджених нервових стовбурах, а в 6 випадках виконали комбіновані одномоментні операції. Виконанню операцій на артеріях нижньої кінцівки передували встановлення глибини ішемії тканин шляхом визначення сегментарного тиску кисневим методом, гомілково-брахіального індексу, полярографії шкіри, а також анатомо-функціональних порушень.

Одночасно (у 24 випадках з 28) виконували реконструкцію венного кровообігу та втручання на нервових стовбурах.

При цьому, спираючись на результати наших експериментальних досліджень, встановили, що регіональна венна гіпертензія здійснює мінімальний негативний вплив на регенерацію нерва нижньої кінцівки.

В табл. 5 представлені одночасні або етапні операції з усуненням венної гіпертензії.

Таблиця 5

Одномоментні чи етапні операції на магістральних венах

при ушкодженнях нервів нижніх кінцівок

Види та характер операцій

Кількість

Венектомія Бебкока-Кокета- Лінтона

17

Операція Лінтона

5

Операція Хьюсні

2

Операція Пальма

2

Венектомію з видаленням великої підшкірної та малої підшкірної вен (8 з 17 випадків), з перев'язкою комунікантних вен виконали у 17 випадках.

Операцію Лінтона (підфасціальна перев'язка та пересічення підшкірних вен) виконали у 5 випадках. При її виконанні можливе ушкодження великогомілкового нерва особливо в нижній третині гомілки у зоні тарзального каналу.

У своїх дослідження ми включили групу хворих, у яких разом з ушкодженням нервових стовбурів мали місце хронічна артеріальна ішемія, венна гіпертензія, порушення обміну при цукровому діабеті, гнійні процеси, хронічна компресія.

Ушкодження нервових стовбурів на тлі цукрового діабету вимагали перш за все корекції рівня цукру та усунення проявів ангіопатії та нейропатії. Оперативне втручання на нервових стовбурах при цьому виконували після стійкої нормалізації рівня глюкози крові та курсу лікування. Обов'язково включали і програмовану електростимуляцію на нервово-м'язовий апарат кінцівки.

Ефективність лікування за умов гнійної рани підтверджували дослідженням рівня мікрофлори. Оперативне втручання застосовували при відсутності мікрофлори, або при поодиноких мікроорганізмах в різних місцях препарату, при проведенні світлової мікроскопії за Покровським відбитка вмісту порожнини рани.

Крім того, показником до оперативного втручання була відсутність дегенеративного типу фагоцитозу, що свідчило про нормалізацію раньового та нейродистрофічного процесів.

Запропонована техніка операції "епіневрального рукава", має певні переваги, і може широко застосовуватися в хірургії ушкоджень нервів, особливо при локалізації їх на нижніх кінцівках.

Покращені методи виконання епіневрального шва дозволили забезпечити його надійність в хірургії ушкоджень нервів нижніх кінцівок.

При обранні техніки операції з приводу пластики дефекту, відмовились від типового фасцикулярного та міжфасцикулярного протезування з причин первинно незадовільних умов для регенерації ушкодженого нерва, які слід очікувати при всіх оперативних втручаннях на нервових стовбурах нижніх кінцівок. Нами запропонована більш надійна техніка аутонейропластики зі зменшенням площі зрізів обох культів за рахунок резекції епіневрію та застосування техніки формування обох анастомозів культя-трансплантат за типом рукава. Цю техніку ми застосовували при виконанні неврального шва.

Різні варіанти прямої невротизації (ПН) ми використали у 12 хворих: з ушкодженнями стегнового нерва –3, малогомілкового — 7, рухових гілок великогомілкового — 2. При виконання прямої невротизації ми застосували три варіанти операційної техніки: пряма невротизація, за G. Brunelli (1980) — 4; пряма внутрішньом'язова невротизація, за Лисайчуком Ю. С. (1997) — 4; пряма невротизація з аутонейропластикою рухових гілок — 4.


 
 

Цікаве

Загрузка...