WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Діагностика та лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

У дисертаційній роботі на підставі аналізу літературних даних та результатів власних досліджень узагальнено теоретичні та практичні аспекти впливу лефлуноміду, ауротіомалату натрію та метотрексату на показники клінічного і функціонального стану хворих та темпи рентгенологічного прогресування РА, а також обґрунтовано підходи до оптимізації базисної терапії. Розроблено практичні рекомендації щодо використання МРТ з метою верифікації діагнозу на початкових стадіях хвороби та контролю її прогресування і ефективності терапії.

 1. Порівняльний аналіз клінічної ефективності тривалої базисної терапії хворих на РА показав, що терапія ЛФ за критеріями ACR70 достовірно (р<0,05) перевищує (37,5%) результати лікування МТ (12%) і НА (14,3%). Розвиток ремісії хвороби (DAS4<1,6) зареєстровано у 21,74% хворих із групі "ЛФ" та у 14,29% із групі "МТ" (р>0,05). У групі "АН" не було хворих, які відповідали критеріям ремісії за індексом DAS4 (р<0,05 порівняно з групою ЛФ).

 2. Оцінка ефективності терапії за критеріями ACR 20/50/70 в залежності від тривалості хвороби показала, що через 12 місяців лікування 70% поліпшення у групах "АН" і "МТ" відбулося лише у хворих з раннім РА (до 2 років), у групі "ЛФ" розвиток 70% поліпшення зареєстровано з однаковою частотою як на початкових, так і на більш пізніх стадіях захворювання.

 3. Добова потреба в ГК та НПЗЗ зменшилась більше ніж в 2 рази під впливом всіх застосованих базисних засобів, але у групі "ЛФ" через 8-9 місяців лікування ГК були відмінені у 20,83% хворих, у групі "МТ" – у 5,17%, у групі "АН" відмінити ГК не вдалося у жодного хворого. ПЯ, зареєстровані на фоні прийому ЛФ та МТ, в більшості випадків були транзиторними і вимагали відміни препарату у 4,16% і 3,45% хворих. В період лікування АН ПЯ розвинулися у 42,86% хворих і в усіх випадках вимагали відміни препарату (р<0,05 порівняно з групами "ЛФ" та "МТ").

 4. Кількість хворих з повним відновленням ФЗ (HAQ=0) через 12 місяців лікування у групі "ЛФ" (29,28%) суттєво перевищувала таку у групах "АН" (4,86%, р<0,05) та "МТ" (5,2%, р<0,01). Показники індексу HAQ через 12 місяців спостереження були значно нижчими у хворих з І рентгенологічною стадією (р<0,05), ніж з ІІ та ІІІ. При цьому серед хворих з І рентгенологічною стадією індекс HAQ був вірогідно нижчий у групі "ЛФ" (р<0,05).

 5. Стабілізація деструктивного процесу в суглобах кистей та стоп за даними рентгенографії (Δ ерозій=0) відбулась у 37,5% хворих під впливом ЛФ, у 12,5% під впливом МТ та у 4,76% під впливом АН (р<0,05 порівняно із групою "ЛФ"). У пацієнтів з тривалістю хвороби до 10 років приріст кількості ерозій під час прийому ЛФ був вірогідно менший, ніж при терапії АН і МТ (р<0,05 для обох груп). В групах АН та МТ швидкість прогресування рентгенологічних змін не залежала від попередньої тривалості хвороби.

 6. При РА МРТ дозволила діагностувати ерозивні зміни в суглобах кистей у 95% хворих, що вдвічі більше, ніж при звичайному рентгенологічному дослідженні (43%). За допомогою МРТ ерозивні зміни в суглобах кистей було діагностовано за 12 місяців до їх виявлення на рентгенограмах та найбільш значущі відмінності у визначенні деструктивних змін спостерігаються в області основ п'ястних кісток.

 7. МРТ в порівнянні з показниками клінічної ефективності та рентгенографією дозволило одержати більш точні дані щодо прогресування хвороби та ефективності терапії. Між клінічною ефективністю за критеріями ACR 70 та швидкістю рентгенологічного прогресування спостерігався слабкий зв'язок (r=-0,43), а між клінічним поліпшенням та МР-прогресуванням зв'язок був взагалі відсутній (r=-0,21).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Препаратом вибору для проведення базисної терапії РА незалежно від тривалості хвороби, є лефлуномід. В якості альтернативного базисного препарату, особливо на початкових стадіях РА (до 2-х років) доцільно застосовувати метотрексат. За співвідношенням ефективність/безпека ауротіомалат натрію може призначатися як препарат другої лінії в разі неефективності або непереносимості ЛФ та МТ.

 1. З метою попередження прогресування функціональної недостатності суглобів при РА базисні лікарські засоби слід призначати одразу після встановлення діагнозу (переважно протягом перших 12 місяців від появи перших симптомів захворювання), навіть за відсутності типових рентгенологічних змін.

 2. У хворих з наявністю типової клінічної картини РА (згідно критеріїв ACR 1987 р.) і відсутністю ерозивно-деструктивних змін на рентгенограмах кистей і стоп з метою верифікації діагнозу та обґрунтованого призначення засобів базисної терапії доцільно використовувати магнітно-резонансну томографію з обов'язковим внутрішньовенним введенням контрастуючого агенту.

 3. Проведення повторних МР-досліджень також показане хворим з наявністю вираженого клінічного ефекту базисної терапії і відсутністю рентгенологічного прогресування захворювання з метою більш точного контролю за ефективністю антидеструктивного ефекту базисної терапії та корекції подальшого лікування.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Гармиш Е.А. Сравнительная оценка диагностических возможностей рентгенографии и магнитно-резонансной томографии на ранних стадиях ревматоидного артрита и в динамике лечения лефлуномидом, натрием ауротиомалатом и метотрексатом // Український ревматологічний журнал.–2005.–№ 1 (19).–С. 74–78.

 2. Коваленко В.Н., Гармиш Е.А. Опыт применения лефлуномида у больных ревматоидным артритом в течение 12 мес // Український медичний часопис.—2004.—№4(42).—С. 82—87. (самостійно проведено клініко-лабораторне обстеження групи хворих, статистична обробка матеріалу, написання статті).

 3. Коваленко В.Н., Гармиш Е.А. Влияние препаратов базисной терапии ревматоидного артрита на показатели суставного синдрома, функционального статуса и темпы прогрессирования суставной деструкции // Запорожский медицинский журнал.—2005.—№1(28).—С. 15—20. (виконано обстеження груп хворих, призначено лікування з подальшим наглядом, співставлення даних, отриманих за допомогою рентгенографії та МРТ та їх узагальнення, статистична обробка матеріалу, написання статті).

 4. Шуба Н.М., Борткевич О.П., Мазуренко О.В., Гарміш О.О. Ураження кісткової та хрящової тканини суглобів у хворих на ревматоїдний артрит: порівняльна оцінка інструментальних методів дослідження // Збірник наукових праць співробітників КМАПО.–2003.–Вип. 12.–Книга 2.–С. 125–131. (здобувачем проведено оцінка і узагальнення результатів МР-дослідження у хворих на РА на різних стадіях хвороби).

 5. Бабій Я.М., Мазуренко О.В., Борткевич О.П., Гарміш О.О., Удовиченко В.В. Порівняльна оцінка магнітно-резонансної томографії та рентгенографії в діагностиці ревматоїдного артриту // Збірка наукових робіт: „Променева діагностика, променева терапія".- Київ, 2003.– С. 243-249. (самостійно проведено клінічне обстеження хворих, проаналізовано та статистично оброблено матеріали дослідження, взято участь у написанні статті).

 6. Коваленко В.Н., Высоцкая Ж.М., Борткевич О.П., Гармиш Е.А. Влияние ингибиторов ЦОГ-2 на динамику клинико-инструментальных показателей и качество жизни у пациенов с ревматическими заболеваниями суставов // Український ревматологічний журнал.–2003.–№ 1 (11).–С. 10–14. (здобувачем самостійно проведено клінічне обстеження хворих, моніторинг побічних ефектів препаратів, статистична обробка отриманих даних, участь у написання статті).

 7. Гарміш О.О., Мазуренко О.В. Роль магнітно-резонансної томографії у діагностиці ревматоїдного артриту // Український ревматологічний журнал.–2004.–№ 4 (18).–С. 38–43. (здобувачем самостійно проведено пошук та аналіз даних стосовно використання МРТ в ревматології, написання статті).

 8. Деклараційний патент України № 63586 А Спосіб визначення прогресування ревматоїдного артриту / Коваленко В.М., Борткевич О.П., Шолохова Л.Б., Гармаш О.О. // Бюл. ПВ. № 1. – 2004 (здобувачем самостійно проведено клінічне обстеження хворих та взято участь у аналізу рентгенологічних зображень).

 9. Коваленко В.Н., Шуба Н.М., Мазуренко О.В., Борткевич О.П., Гармиш Е.А. Магнитно-резонансная томография и ультразвуковое исследование в ранней диагностике ревматоидного артрита: сравнительное исследование // Тез. Конгресса ревматологов России.–Научно-практическая ревматология.–2003.–№ 2 (приложение).–С. 55. (виконано обстеження та лікування групи хворих, статистична обробка матеріалу).

 10. Мазуренко О.В., Борткевич О.П., Гармиш О.О., Удовиченко В.В. Оптимізація моніторінгу перебігу ревматоїдного артриту на основі ультразвукового дослідження та магнитно-резонансної томографії // Збірка наукових робіт АРУ: "Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії" (Променева діагностика, променева терапія).–Київ.–2004.–С. 197–198. (самостійно проведено клінічне обстеження хворих, оцінка результатів МРТ та співставлення їх з результатами рентгенографії, статистична обробка матеріалу дослідження).

 11. Kovalenko V.N., Mazurenko O.V., Bortkevych O.P., Garmish O.O. MRI and ultrasound changes in early rheumatoid arthritis // Ann Rheum Dis.–2003.–Vol. 62.–Suppl. 1.–P. 515. (здобувачем проведено клінічне обстеження хворих та взята участь у написанні тез).

 12. Mazurenko O.V., Babiy Y.A., Garmish E.A. MR imaging in assessing the changes of rheumatoid arthritis of hand // Europ. Radiol.–2005.–Book of Abstracts.–Vol. 15.–Suppl. 1.–P. 491. (здобувачем самостійно проведено клінічне обстеження хворих, порівняльний аналіз рентгенограмм та МР-томограмм, статистична обробка даних та узагальнення результатів дослідження).


 
 

Цікаве

Загрузка...