WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Емоційна стійкість людинита її діагностика (автореферат) - Реферат

Емоційна стійкість людинита її діагностика (автореферат) - Реферат

Отримані результати свідчать, що водорості, завдяки своїй репараційній здатності (Гродзинский и др., 1980), виявилися найбільш стійкими до опромінення мікрохвилями порівняно з іншими досліджуваними об'єктами.

Таблиця 6

Потенційна фотосинтетична активність Ch. vulgaris

при різних дозах поглиненої радіації (n=3)

Умови досліду

Потенційна фотосинтетична активність, ΔF

Поглинена доза, Дж/г

Тривалість опром-ня, c

Початк. т-ра, C

Кінцева т-ра, C

1-й день

2-й день

3-й день

5-й день

Д о с л і д 1

0 (Контроль)

0

+23.5

+23.5

0.320.01

0.330.01

0.360.01

0.360.01

71

10

+23.5

+42

-

0.210.04

0.340.06

0.370.05

88

15

+23.5

+46

-

0.240.01

0.320.04

0.430.04

80

15

+23.5

+44

-

0.350.16

0.350.05

0.370.06

Д о с л і д 2

0 (Контроль)

0

+23.5

+23.5

0.410.05

0.390.09

0.360.04

0.330.21

99

20

+23.5

+47

-

0.370.04

0.360.13

0.360.01

120

25

+23.5

+52

-

0.290.01

0.300.01

0.370.05

Д о с л і д 3

0 (Контроль)

0

+22.5

+22.5

0.360.01

0.380.06

0.430.11

0.410.10

166

30

+22.5

+62

-

0.220.06

0.210.01

0.300.05

195

35

+22.5

+67

-

0.070.06

0.030.03

0.070.07

ВИСНОВКИ

1. У роботі наведені результати вивчення впливу мікрохвильового опромінення дециметрового діапазону з частотою 2450 МГц на рослинних та тваринних гідробіонтів. Запропоновано оригінальну методику визначення поглиненої дози радіації, а також механізм впливу мікрохвильового опромінення на живі системи. Розроблено та вперше застосовано метод попереднього охолодження води перед опроміненням тваринних об'єктів та метод циклічної перестановки опромінених ділянок досліджуваних рослин.

2. Виявлено, що вплив НВЧ радіації на Rana temporaria L., Rana esculenta L., Culex pipiens molestus Forskal, Vallisneria spiralis L., Chlorella vulgaris Beijer. має сукупний ефект– температурний і радіаційний. Причому шкідливі наслідки впливу найбільш виразно проявляються через добу після опромінення.

3. Не виявлено функціональних змін у рослинних об'єктах після опромінення в дозі 82Дж/г, що була смертельною для пуголовків, та в дозі 92Дж/г, за якої спостерігалась 50% смертність личинок комарів. Крім того, клітини Ch. vulgaris продовжують функціонувати після опромінення в дозі 120Дж/г, яка виявилася летальною для V. spiralis, тобто стійкість живих організмів до мікрохвильового опромінення зменшується з ростом рівня організації.

4. Досліди з опромінення пуголовків R. esculenta та личинок комарів C. p. molestus показали відсутність накопичувального ефекту мікрохвильової радіації дециметрового діапазону.

5. Смертність піддослідних організмів зростає зі збільшенням поглиненої дози опромінення і при цьому залежить від початкової температури середовища.

6. Досліди з водою, опроміненою мікрохвильовою радіацією дециметрового діапазону, засвідчують відсутність її радіаційної "пам'яті"; оскільки в опроміненій воді життєздатність тварин не зменшилася, значить, вода не змінила своїх характеристик під впливом опромінення.

7. Гіпотетично, механізм впливу електромагнітного опромінення на живі організми полягає в тому, що під впливом мікрохвильової радіації відбуваються локальні перегріви, які призводять до порушення життєвоважливих функцій навіть за умов, коли середня температура об'єктів не є критично високою (живі організми є неоднорідними системами за діелектричною проникністю та електропровідністю). Такого типу локальні перегріви можуть бути зумовлені електромеханічними резонансами, коли частота переполяризації мікросистеми (клітини) збігається з її власною механічною частотою.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Григор'єва О. О. Вплив мікрохвильової радіації на життєздатність ікри та пуголовків жаби ставкової Rana esculenta L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія.– 2003.– №39.– С.42–43.

2. Григор'єва О. О. Вплив мікрохвильової радіації дециметрового діапазону на життєздатність личинок комарів Culex pipiens molestus Forskal // Вісник Одеського національного університету. – 2003. – Т. 8, № 2. – С. 115–120.

3. Вакуленко О. В., Григор'єва О. О., Паршикова Т. В. Вплив мікрохвильового опромінення на Vallisneria spiralis L.та Chlorella vulgaris Beijer.// Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду. – 2004. – Вип. 89. – С. 75–78. (Здобувачем сплановано та проведено експерименти з опромінення піддослідних об'єктів, досліджено зміни у швидкості руху хлоропластів V.spiralis та у розмірах і кількості клітин Ch.vulgaris після опромінення, написано статтю).

4. Григор'єва О. О., Вакуленко О. В. Вплив мікрохвильового опромінення на рух протоплазми клітин Vallisneria spiralis L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2004. – Вип. 9 – С. 37–38. (Здобувачем сплановано та проведено експерименти з опромінення піддослідних об'єктів, написано статтю).

5. Григор'єва О. О., Вакуленко О. В.. Вплив мікрохвильового опромінення на деякі гідробіонти // Біополімери і клітина. – 2004. – Т. 20, № 4. – С. 347–350. (Здобувачем сплановано та проведено експерименти з опромінення піддослідних об'єктів, написано статтю).

6. Grygorjeva O. O., Vakulenko O. V. The properties of liquid water in electromagnetic field of decimeter range// The International Society for Optical Engineering: III International Young Scientists Conference Problems of Optics and High Technology Material Science (24–26 October 2002). – Kyiv, Ukraine: Taras Shevchenko Kyiv National University, 2002. – P. 229.

7. Григор'єва О. О. Розвиток комарів Culex pipiens molestus Forskalвумовах електромагнітного опромінення// Біорізноманіття. Екологія. Еволюція. Адаптація: Матеріали ювілейної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 180-річчю з дня народження Л.С.Ценковського (28 березня – 1 квітня 2003 р.). – Одеса, 2003. – С. 45.

8. Григор'єва О. О. Наслідки надвисокочастотного опромінення деяких організмів водного середовища // Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення: Тези доповідей міжнародної конференції студентів і молодих вчених (11–13 квітня 2003). – Львів: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2003. – С. 88–91.

9. Grygorjeva O. O., Vakulenko O. V., Yakunov A. V. Some results of microwave irradiation of hydrobionts: gnats of Culex pipiens molestus Forskaland tadpoles of Rana esculenta L. //Spectroscopy in special applications: International scientific and practical conference (18–21 June 2003). – Kyiv, Ukraine: RD Institute for Forensic Science, Ministry of Justice, Kyiv National Taras Shevchenko University, 2003. – P. 102.

10. Grygorjeva O. O., Vakulenko O. V. The influence of microwave radiation on cells of Vallisneria spiralis L. // Problems of Optics and High Technology Material Science: Fourth International Young Scientists Conference (October 23–26, 2003). – Kyiv, Ukraine: Taras Shevchenko Kyiv National University, 2003. – P. 223.


 
 

Цікаве

Загрузка...