WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклапсії (автореферат) - Реферат

Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклапсії (автореферат) - Реферат

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі отриманих даних про порушення системної гемодинаміки, кисневого режиму, церебрального кровообігу та розподілу рідини в організмі дістали подальший розвиток уявлення про основні механізми патогенезу енцефалопатії та поліорганної недостатності при тяжкій прееклампсії – еклампсії, що стало підгрунтям для удосконалення технологій анестезіологічного забезпечення і інтенсивної терапії.

Встановлено органопротективну роль аналгезії пологів у попередженні критичних розладів гемодинаміки та кисневого режиму у роділей із тяжкою прееклампсією. Вперше доведено роль регіонарної анестезії при вагінальному і оперативному розродженні у зменшенні ризику виникнення пологової та післяпологової еклампсії. Уточнено особливості впливу на церебральну гемодинаміку ніфедипіну, клофеліну та лабеталолу при гіпертензивних кризах у передопераційному періоді у роділей із тяжкою прееклампсією. Обгрунтовано застосування кетамін-клофелінового та кетамін-фентанілового наркозу при кесаревому розтині для профілактики інтубаційного і операційного стресу у роділей із тяжкою прееклампсією. Доведено, що спінальна анестезія кесаревого розтину локальними анестетиками не запобігає розладам гемодинаміки під час найбільш травматичних етапів операції внаслідок недостатнього антиноцицептивного захисту. Обгрунтовано субарахноїдальне застосування опіоїдів в якості ад'ювантів локального анестетика для підвищення антиноцицептивних властивостей спінальної анестезії у роділей із тяжкою прееклампсією. Визначено цільовий рівень середнього артеріального тиску для забезпечення ауторегуляції мозкового кровообігу при еклампсії. Вперше доведено церебропротективну роль екстракорпорального керування водним балансом та визначено доцільність застосування ультрафільтрації для зменшення материнської летальності при післяпологовій еклампсії. Уточнено роль порушень розподілу рідини в організмі в розладах кисневого балансу та розвитку поліорганної недостатності. Вперше встановлено характер змін розподілу рідини в залежності від швидкості вилучення надлишкової рідини за допомогою ультрафільтрації. Обгрунтовано застосування ультрафільтрації в комплексі інтенсивної терапії у профілактиці критичного погіршення стану породілей із поліорганною недостатністю при їх міжлікарняному транспортуванні.

Практичне значення одержаних результатів. На підгрунті поглиблених уявлень про патогенез тяжкої прееклампсії – еклампсії створено систему анестезіолого-реанімаційної допомоги роділям та породілям із тяжкою прееклампсією – еклампсією, яка складається із удосконалених технологій системної та регіонарної аналгезії пологів, загальної і регіонарної анестезії кесаревого розтину, заходів щодо підвищення безпеки міжлікарняного транспортування, комплексних програм інтенсивної терапії поліорганної недостатності та алгоритмів застосування цих технологій. Удосконалено протоколи системної і регіонарної аналгезії пологів, що забезпечило зменшення відносного ризику пологової та післяпологової еклампсії на 75%. Удосконалено протоколи загальної і регіонарної анестезії кесаревого розтину, що забезпечило зменшення відносного ризику післяпологової еклампсії на 81%. Встановлено, що застосування ніфедипіну для невідкладної антигіпертензивної терапії перед кесаревим розтином у 35% пацієнток супроводжується надмірним гіпотензивним ефектом і тахікардією, та у 90% хворих викликає гіперперфузію мозку, що небезпечно підвищенням внутрішньочерепного тиску (ВЧТ). Проте використання лабеталолу майже не впливає на перфузію мозку, а застосування клофеліну нормалізує церебральний кровоток у 80% хворих. Доведено корисність та відносну безпечність застосування ларингеальної маски для подолання проблеми "складної" інтубації у пацієнток із тяжкою прееклампсією – еклампсією, що забезпечує відновлення прохідності дихальних шляхів та усунення критичної гіпоксії в 95,5% випадків. Встановлено, що застосування клофеліну з кетаміном або фентанілу з кетаміном для індукції загальної анестезії кесаревого розтину зменшує відносний ризик артеріальної гіпертензії у відповідь на інтубацію трахеї на 45 та 53% відповідно, а застосування збалансованої клофелін-кетамінової загальної анестезії зменшує абсолютний ризик наркотичної депресії новонародженого на 19% у порівнянні із загальною анестезією з використанням тіопенталу. Доведено, що преінфузія 10% розчину гідроксиетилкрохмалю в об'ємі 6-8 мл/кг запобігає розвитку артеріальної гіпотензії при спінальній анестезії під час кесаревого розтину у 65% роділей із тяжкою прееклампсією. Встановлено, що "терапевтичним вікном" для застосування ультрафільтрації у породілей із еклампсією є перші 24 години після розвитку коми. Усунення внутрішньочерепної гіпертензії за допомогою ультрафільтрації в цей термін відзначається нормалізацією мозкового кровотоку в 65%, та прискореним виходом із коми - у 92,1% пацієнток. Обгрунтовано застосування уповільненої тривалої ультрафільтрації при синдромі гострого ушкодження легень та гострому респіраторному дистрес-синдромі у породілей із еклампсією, що супроводжується покращенням оксигенації крові та зменшенням тривалості штучної вентиляції легень. Розроблено систему профілактичних заходів для підвищення безпеки міжлікарняного транспортування хворих із тяжкою прееклампсією – еклампсією, при застосуванні яких відзначено зменшення ризику погіршення стану, пов'язаного із транспортуванням, у 36% хворих. Встановлено переваги тривалої уповільненої ультрафільтрації над ізольованою ультрафільтрацією при їхньому застосуванні у породілей із еклампсією, поєднаною із гострим респіраторним дистрес-синдромом та гострою нирковою недостатністю.

Впровадження результатів дослідження в практику. Запропоновані методи анестезії та інтенсивної терапії при тяжкій прееклампсії-еклампсії впроваджені в пологових будинках № 1 і №2 м. Києва (акти впровадження від 19.12.05 і 27.12.05), ЦРКЛ Залізничного р-ну м. Києва (акт впровадження від 27.09.94), пологовому будинку №6 м. Харкова (акт впровадження від 11.11.05.), пологовому будинку №2 м. Одеси (акт впровадження від 01.12.05), обласній клінічній лікарні та лікарнях Дніпровського р-ну ім. А.С. Лучанського та ім. А. і О. Тропіних м. Херсона (акти впровадження від 27.09.05 та 10.10.05 і 13.10.05), територіальному медичному об'єднанні Луганської області, пологовому будинку №1 м. Луганська (акти впровадження від 13.01.06), клінічному пологовому будинку №1 м. Сімферополя (акт впровадження від 16.12.05), Запорізькому обласному центрі реабілітації репродуктивної функції сім'ї (акт впровадження від 14.12.05), міському центрі екстремальної медицини та невідкладної і швидкої медичної допомоги, клінічних пологових будинках №1, №4 та № 5 м. Запоріжжя (акти впровадження від 07.11.05, 09.12.05, 18.10.00, 10.02.02, 13.03.03), Мелітопольському міжрайонному пологовому центрі (акти впровадження від 23.11.05), міській клінічній лікарні швидкої допомоги м. Воронежа (акт впровадження від 06.12.93), міській клінічній лікарні №40 м. Єкатеринбурга (акт впровадження від 24.10.04), обласного перинатального центру м. Шимкента (акт впровадження від 12.10.05). Матеріали наукових досліджень включені в лекційний курс для інтернів і курсантів на кафедрах медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії, акушерства та гінекології ЗМАПО (акти впровадження від 15.12.04), курсі анестезіології ЗДМУ (акт впровадження від 10.10.05), кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів Луганського медичного університету (акт впровадження від 10.12.05).

Особистий внесок здобувача. Особисто виконано інформаційний пошук і аналітичній огляд літератури. Мета й задачі дослідження визначені автором. Внесок автора в одержанні конкретних результатів наукового дослідження є основним і полягає в проведенні консультацій 687 хворих, 584 анестезій, інтенсивної терапії та моніторингу при пологах і оперативному розродженні та інтенсивної терапії 103 хворих у післяпологовому періоді. Здобувач самостійно провів всебічний аналіз матеріалу, обробку отриманих результатів і проаналізував їх. Автор взяв участь у забезпеченні 90% анестезій, а при 79% пологів і оперативних втручань знеболювання проведене автором самостійно. Автор приймав участь у проведенні 95% процедур ультрафільтрації та гемофільтрації, а 87% проведені ним самостійно. Здобувачем удосконалені технології субарахноїдальної аналгезії пологів, ультрафільтрації та керування церебральною гемодинамікою. Автором особисто написаний текст дисертації, сформульовані висновки та основні положення, що виносяться на захист, розроблені практичні рекомендації, які є наслідком результатів досліджень.

Апробація результатів роботи. Результати роботи повідомлені і обговорені на: 1-му, 2-му, 3-му й 4-му Національних конгресах анестезіологів України (м. Запоріжжя, 1992 р, м. Харків, 1996 р., м. Одеса, 2000 р., м. Донецьк, 2004 р); пленумі правління асоціації анестезіологів України (м. Луцьк, 1994 р.); пленумі правління асоціації акушерів-гінекологів України (м. Полтава, 1994 р.); Всеукраїнських наукових конференціях: "Невідкладна допомога" (м. Київ, 2001 р.); "Екстракорпоральні методи гемокорекції в акушерстві, гінекології та неонатології" (м. Донецьк, 2004 р.); "Проблеми ожиріння" (м. Запоріжжя, 2004 р.); "Інтенсивна терапія в клініці інфекційних хвороб" (м. Запоріжжя, 2005 р.), "Критичні стани: патогенез, діагностика, сучасні методи лікування" (м. Запоріжжя, 2005 р.), обласних науково-практичних конференціях: "Інтегративна трансфузійна медицина" (м. Запоріжжя, 2002 р.), "Теоретичні і практичні аспекти загальної внутрішньовенної анестезії та периопераційної інтенсивної терапії" (м. Бердянськ, 2005 р.); "Регіонарні методи анестезії: сучасні технології та їх забезпечення" (м. Дніпрорудний, 2005 р.); науковому семінарі "Біологічна цілісність організму при критичних станах" (м. Бердянськ, 2003 р.); X та ХІІ Всесвітніх конгресах анестезіологів (Гаага, 1992 р., Монреаль, 2000 р.); Х Всесвітньому конгресі невідкладної медицини та медицини катастроф (Майнц, 1997 р.); ІХ та Х Європейських конгресах анестезіологів (Єрусалим, 1994 р., Франкфурт-Майн, 1998 р.); V та VII конгресах анестезіологів Німеччини (1994, 1996 рр.); міжнародних конференціях "Критические состояния в акушерстве и неонатологии" (м. Петрозаводськ, 2003 р.), "Актуальные аспекты экстракорпорального очищения крови в интенсивной терапии" (Москва, 2004 р.); засіданні асоціації анестезіологів м. Києва, 1999 р.; підсумкових щорічних наукових конференціях Запорізької медичної академії післядипломної освіти у 1997-2004 рр.; засіданнях асоціації анестезіологів Запорізької області у 1997-2005 рр.; засіданнях Запорізької обласної асоціації акушерів-гінекологів у 1999, 2001-2004 рр.; розширеному міжкафедральному засіданні кафедр хірургічного профілю Запорізької медичної академії післядипломної освіти і Запорізького медичного університету, 2005 р.; фаховому семінарі кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії, 2006 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...