WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль нейрогуморальної активації, ендотеліальної дисфункції та порушень сигнальної трансдукції в прогресуванні гіпертонічної хвороби і можливості їх ме - Реферат

Роль нейрогуморальної активації, ендотеліальної дисфункції та порушень сигнальної трансдукції в прогресуванні гіпертонічної хвороби і можливості їх ме - Реферат

3. Призначення комбінації іАПФ та антагоніст кальцію при АГ показано при таких співвідношеннях гуморальних чинників: підвищених рівнях реніна (> 2,6 нг/мл/год), ендотеліна (> 6,0 пг/мл), прирості Са2+ в клітинах (> 89,7 нМ/л), низьких значеннях цГМФ (< 10,6 пмоль/мл) та наявності ексцентричної ГЛШ і комбінації іАПФ, антагоніст кальцію та тіазидний діуретик - при підвищених рівнях реніна (> 2,3 нг/мл/год), ЕДФ (> 70,1 нмоль/л), стимульованої концентрації Ca2+ в клітинах (> 225,5 нМ/л), знижених значеннях активності Са2+-АТФази (< 22,8 нМ Рн/мг білка/хв), брадикініна (< 4,1 нмоль/л) та наявності ексцентричної ГЛШ.

4. Призначення комбінації іАПФ та бета-блокатор (і тіазидний діуретик) при АГ показане при таких співвідношеннях гуморальних чинників: підвищених рівнях ендотеліна (> 6,0 пг/мл ), прирості Са2+ в клітинах (> 89,7 нМ/л), 1-ІП (> 8,8 г/лгод), АПФ (> 59,3 ОД/мл ), низьких значеннях калікреїна (< 55,6 ОД/мл), Nа+,K+-АТФази (< 13,7 нМ Рн/мг білка/хв) та наявності концентричної ГЛШ.

5. Призначення комбінації бета-блокатор та антагоніст кальцію (і тіазідний діуретик) при АГ показане за такими співвідношеннями гуморальних чинників: підвищених рівнях протеїнкінази С (> 1,5 пмоль 32Р/мг білка/хв), базальної (> 114,2 нМ/л ) і стимульованої (> 225,5 нМ/л) концентрації Ca2+ в клітинах, 2-МГ (> 0,68 г/лгод ), ЕДФ, нмоль/л (> 70,1 нмоль/л), знижених значеннях цГМФ (< 10,6 пмоль/мл), Са2+-АТФази (< 22,8 нМ Рн/мг білка/хв).

6. Гуморальними предікторами резистентності до терапії при АГ є високі рівні ендотеліна (>4,9 пг/мл), АПФ (>81,1 ОД/мл), протеїнкінази С (>1,8 пмоль 32Р/мг білка/хв), ЕДФ (>78,6 нмоль/л), актина (>16,6 %), нем'язового міозину (>4,9 %), 1-ІП (> 8,6 г/лгод), 2-МГ (>0,8 г/лгод), Ca2+ в клітинах (>125,0 нМ/л), нормальна або понижена активність реніна (< 2,0 нг/мл/год), низькі значення цГМФ (< 10,7 нмоль/л), калікреїна (< 54,0 ОД/мл), Nа+,K+-АТФази (< 12,8 нМ Рн/мг білка/хв), Са2+-АТФази (< 22,0 нМ Рн/мг білка/хв).

7. З метою подолання резистентності до терапії при тяжкій АГ і нижченаведених співвідношеннях гуморальних чинників рекомендуються комбінації препаратів:

- іАПФ, антагоніст кальцію та тіазидний діуретик призначають при рівнях реніна (< 2,3 нг/мл/год), хімази (> 11,7 %), брадикініна (< 3,9 нмоль/л), АПФ (> 67,0 ОД/мл), ЕДФ (> 79,8 нмоль/л), стимульованому прирості Са2+ в клітинах (> 96,0 нМ/л);

- іАПФ, бета-блокатор та тіазидний діуретик призначають при рівні ендотеліна (> 6,5 пг/мл), базальній концентрації Ca2+ в клітинах (> 126,0 нМ/л), стимульованому прирості Са2+ в клітинах (> 96,0 нМ/л);

- іАПФ, бета-блокатор, антагоніст кальцію та тіазидний діуретик призначають при рівнях реніна (< 2,3 нг/мл/год), Са2+-АТФази (< 22,0 нМ Рн/мг білка/хв), брадикініна (< 3,9 нмоль/л), ангіотензину II (> 45,0 нмоль/л), ЕДФ (> 79,8 нмоль/л), 1-ІП (> 8,5 г/лгод), 2-МГ (< 0,8 г/лгод), базальної концентрації Ca2+ в клітинах (> 126,0 нМ/л);

- іАПФ, АТ1-блокатор, антагоніст кальцію та тіаз. діуретик призначають при рівнях ангіотензину II (> 45,0 нмоль/л), АПФ (> 67,0 ОД/мл), протеїнкінази С (> 1,70 пмоль 32Р/мг білка/хв), цАМФ (< 26,5 пмоль/мл), Са2+-АТФази (<22,0 нМ Рн/мг білка/хв), Nа+,K+-АТФази (<12,6 нМ Рн/мг білка/хв), хімази (>11,7 %), стимульованої концентрації Ca2+ в клітинах (>223,0 нМ/л).

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Бабаджан В.Д. Нейрогуморальные нарушения при рефрактерной форме гипертонической болезни. Возможности терапии ингибитором АПФ эналаприла малеатом // Вісник проблем біології і медицини.-1998.-№19.-С. 54-58.

 2. Бабаджан В.Д. Кальцийзависимые механизмы регуляции функциий клеточных мембран при гипертонической болезни и эффекты ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента // Укр. Кардіолог. журн.-1999.-№3.-С. 39-46.

 3. Бабаджан В.Д. Влияние фуллеренов на цитоскелет клетки при гипертонической болезни // Медицина сьогодні і завтра.-1999.-№3.-С. 59-61.

 4. Бабаджан В.Д. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента в лечении артериальной гипертензии // Лікар. справа.-2000.-№2.-С. 19-25.

 5. Бабаджан В.Д. Гипертрофия левого желудочка сердца - фактор риска развития осложнений при гипертонической болезни // Експеримент. і клініч. медицина.- 2000.-№4.-С. 46-48.

 6. Бабаджан В.Д. Генетические аспекты регуляции рецепторзависимого транспорта кальция в тромбоцитах при гипертонической болезни // Медицина сьогодні і завтра.-2000.-№3.-С. 61-63.

 7. Бабаджан В.Д. Сравнительная характеристика блокаторов рецепторов к ангиотензину II и ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента при лечении артериальной гипертензии // Укр. Кардіолог. журн.-2000.-№ 5-6.-С. 34-40.

 8. Бабаджан В.Д. Особенности соотношений некоторых нейрогуморальных факторов при артериальной гипертонии // Експеримент. і клінічн. медицина.-2001.- №1.-С. 66-68.

 9. Бабаджан В.Д. Кальційзалежні ефекти інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту при лікуванні гіпертонічної хвороби // Укр. Терапевт. журн.-2001.- Т.3.- № 4.-С. 47-50.

 10. Бабаджан В.Д. Прогностическое значение дисбаланса мембранных факторов при гипертонической болезни // Лікар. справа.-2003.-№1.-С. 40-42.

 11. Бабаджан В.Д. Гемодинамические и мембранно-клеточные эффекты антагониста рецепторов к ангиотензину II при лечении гипертонической болезни // Лікар. справа.-2003.-№2.-С. 20-24.

 12. Бабаджан В.Д. Гуморальные детерминанты антигипертензивной терапии при различных типах ремоделирования левого желудочка у больных гипертонической болезнью // Медицина сьогодні і завтра.-2004.-№4.-С.121-128.

 13. Бабаджан В.Д., Волос Б.Е., Лапшина Л,А., Шевченко О.С. Топчий И.И., Петюнина О.В., Кириенко А.Н. Значение системы натрийуретический гормон - натрий-калиевая АТФаза и простагландинов в клинической эффективности малообъемного плазмафереза при рефрактерной к терапии гипертонической болезни // Вест. проблем биологии и медицины.-1996.-№8.-С. 108-117.

 14. Малая Л.Т., Бабаджан В.Д., Лапшина Л.А., Кравчун П.Г., Біловол А.М. Роль натрійуретичного гормону і простагландинів в реалізації клінічного ефекту ренітека при гіпертонічній хворобі // Укр. кардіолог. журн.-1996.-№5-6. С. 64-69.

 15. Малая Л.Т., Васильєв Ю.М., Бабаджан В.Д., Коваль С.М. Патогенетичні підходи до диференційованої медикаментозної терапії гіпертонічної хвороби // Лікар. справа.-1997.-№3.-С. 47-51.

 16. Бабаджан В.Д., Лапшина Л.А., Кравчун П.Г., Шевченко О.С., Панченко Г.Ю. Мембрано-клітинні ефекти інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту при гіпертонічній хворобі // Експеримент. і клініч. медицина.-1998.-№1.-С. 42-49.

 17. Бабаджан В.Д., Лапшина Л.А., Шкапо В.Л. Побічні дії інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту при лікуванні артеріальної гіпертонії // Лікар. справа.- 2000.-№3-4.-С. 54-55.

 18. Шевченко О.С., Бабаджан В.Д. Клінічне значення призначення інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту при резистентній артеріальній гіпертензії // Медицина сьогодні і завтра.-2000.-№1.-С. 38-39.

 19. Шевченко О.С., Бабаджан В.Д., Нємцова В.Д. Гемодинамічні особливості розвитку резистентності до терапії при артеріальній гіпертензії // Медицина сьогодні і завтра.-2000.-№ 2.-С. 20-23.

 20. Бабаджан В.Д., Ярмиш Н.В. Концентрація цитозольного кальцію в тромбоцитах хворих на гіпертонічну хворобу при лікуванні лозартаном // Експеримент. і клініч. медицина.-2002.-№1.-С. 80-84.

 21. Бабаджан В.Д., Самохіна Л.М. Деякі особливості співвідношень протеїназ та їх інгібіторів у хворих на гіпертонічну хворобу // Експеримент. і клініч. медицина.- 2003.-№3-4.-С. 50-53.

 22. Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г., Горб Ю.Г., Ломакіна О.В. Деякі особливості гумо-ральних механізмів ремоделювання і гіпертрофії лівого шлуночка серця у хворих на гіпертонічну хворобу // Експеримент. і клініч. медицина.-2004.-№4.-С.99-105.

 23. Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г., Ломакіна О.В., Кононенко Л.Г. Особливості і прогнозування виникнення хронічної серцевої недостатності при артеріальній гіпертонії.// Медицина сьогодні і завтра.-2005.-№1.-С.49-54.

 24. Лапшина Л.А., Бабаджан В.Д., Петюнiна О.В., Шевченко О.С. Hейрогуморальнi та клiтинні пiдстави клiнiчної ефективностi iнгiбiторiв ангiотензин-перетворюючого ферменту при гiпертонiчнiй хворобi з низькою активнiстю ренiну плазми // Фармакологiя: iсторiя, розвиток, досягнення: Зб. наук. праць / Л.Т. Киричок (відп. ред.) та редколегія.-Х.: ХДМУ, 1995.-С. 76-80.

 25. Бабаджан В.Д., Лапшина Л.А., Шушляпин О.И., Роханская Э.С., Борзова Е.Ю., Панченко Г.Ю., Шевченко О.С. Hейрогуморальные нарушения при резистентной артериальной гипертонии, возможности терапии ингибитором АПФ капотеном // Проблемы и перспективы развития кардиологии: Сб. науч. тр. / Редкол. Л.Т. Малая (отв. ред.) и др.-Х.: Ин-т терапии, 1996.-C. 22-31.

 26. Лапшина Л.А., Бабаджан В.Д., Дунаєвська М.М., Шевченко О.С., Петюніна О.В. Значення системи натрійуретичний ropмон - Na-K-АТФ-аза у гіпотензивному ефекті еналапріла при низькоренінній артеріальній гіпертонії // Укр. кардіолог. журн.-Додаток до №3.-1996.-С. 19.

 27. Бабаджан В.Д. Особенности функции системы натрийуретический гормон - Na+,K+-АТФаза при гипертонической болезни // Вісн. проблем біології і медицини.-1998.-№15.-С. 44-46.

 28. Бабаджан В.Д., Шевченко О.С., Немцова В.Д. Эндотелин и его роль в патогенезе артериальной гипертензии // Укр. кардіолог. журн.-1999.-№6.-С. 70-77.

 29. Лапшина Л.А., Панченко Г.Ю., Бабаджан В.Д., Петюнина О.В., Шкапо В.Л. Комбинированная терапия эналаприла малеатом и гидрохлортиазидом // Достижения и перспективы развития терапии в канун XXI века: Сб. науч. тр. / Редкол. Л.Т. Малая (отв. ред.).-Х.: ХГМУ, 2000.-С. 242-245.

 30. Шевченко О.С., Лапшина Л.А., Бабаджан В.Д., Панченко Г.Ю., Немцова В.Д., Гриненко Е.В., Филипская Т.С. Половые различия эффективности ингибиторов АПФ при резистентной артериальной гипертонии // Новые горизонты в развитии терапии: Сб. науч. тр. / Редкол. Л.Т. Малая (отв. ред.).-Харьк. гос. мед. ун-т.; Ин-т терапии АМН Украины.-Х.: Торсинг, 2002.-С. 224-228.

 31. Патент № 202S621. Российская Федерация МКИ 6 G 01 N 33/68. Способ определения индивидуальной чувствительности к гипотензивным препаратам при лечении сердечно-сосудистой патологии / Бабаджан В.Д., Коваль С.Н., Островский В.В., Васильев Ю.М. (Украина) № 4929847/14; Заявлено 22.04.91; Опубл. 09.02.95, Бюл. № 4

 32. Патент № 18285. Україна. Спосіб визначення індивідуальної чутливості до гіпотензивних препаратів під час лікування серцево-судинної патології / Бабаджан В.Д., Коваль С.Н., Островский В.В., Васильєв Ю.М. (Україна). Заявлено 15.06.93; Опубл. 25.12.97, Бюл. № 6.

 33. Деклараційний патент на корисну модель № 8253. Україна. МКІ Ф61B5/145? G01N33/49. Спосіб визначення індивідуальної чутливості до АТ1-блокаторів / Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г., Ярмиш Н.В. (Україна). Заявка № u 2005 018 19; Опубл. 15.07.2005. Бюл. № 7.

 34. Лапшина Л.А., Бабаджан В.Д., Шушляпiн О.I., Роханська Е.С. Фармакокiнетичнi особливостi дiї iнгiбiторiв ангiотензин-перетворюючого ферменту при гiпертонiчнiй хворобi в залежностi вiд активностi ренiну плазми // Актуальнi проблеми сучасної медицини: Тез. доп. конф.-Х.: ХДМУ.-1995.-С. 69-70.

 35. Babadzhan V., Lapshina L., Shushliapin O., Petyunina O. Neurohumoral and membran foundations of clinical effectiveness of enalapril maleat in essential hypertension // Euroupen Heart Journal, 1995.-V.16.-№9.-P. 59.

 36. Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г. Мембранные факторы резистентности при гипертонической болезни // Современные фундаментальные и прикладные проблемы клиники внутренних болезней: Тез. докл. конф.-Х.: Ин-т терапии, 1997.-С. 5-6.

 37. Бабаджан В.Д. Прогностическое значение мембранных факторов при гипертонической болезни// Роль загально-практикуючого лікаря у розв`язанні проблем профілактики неінфекційних захворювань: Тез. доп. конф.-Х.: Ін-т терапії, 1997.-С.4-5.

 38. Бабаджан В.Д. Нейрогуморальные нарушения при рефрактерной форме гипертонической болезни, возможности медикаментозной коррекции эналаприла малеатом //XIV з'їзд терапевтів України: Матеріали з'їзду -К., 1998.-С. 88-90.

 39. Шевченко О.С., Бабаджан В.Д. Возможности преодоления резистентности при лечении артериальной гипертонии ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента.// V Національний з'їзд фармацевтів України: Тез. доп. - Х.: Вид-во УкрФА, 1999.-С. 736-737.

 40. Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г., Шевченко О.С. Кальцийзависимые эффекты ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента при гипертонической болезни // VI Конгрес кардіологів України: Тез. доп. - К.: Моріон, 2000.-С. 53-54.

 41. Шевченко О.С., Лапшина Л.А., Бабаджан В.Д., Панченко Г.Ю. Влияние ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента на уровень эндотелина-1 у больных с артериальной гипертензией // VI Конгрес кардіологів України: Тез. доп.-К.: Моріон, 2000.-С. 257.

 42. Бабаджан В.Д. Значение определения рецептор-зависимого транспорта кальция в тромбоцитах больных гипертонической болезнью для прогноза лечения препаратами, подавляющими активность ренин-ангиотензиновой системы // Новое в клинической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов: Тез. доп. III Респ. науч.-практ. конф.-Х., 2000.-С.121-122.

 43. Бабаджан В.Д., Шевченко О.С., Панченко Г.Ю., Немцова В Д. Вопросы профилактики резистентности к терапии при гипертонической болезни // Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни: Тез. доп. Респ. науч.-практ. конф. - Х., 2001. - с. 5.

 44. Бабаджан В.Д., Шевченко О. С. Прогностическое значение мембранной патологии при гипертонической болезни //Сучасні проблеми кардіології та ревматології - від гіпотез до фактів: Тез. доп. Укр. наук.-практ. конф.-К.: Моріон, 2001.-С.111-112.

 45. Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Горб Ю.Г. Гуморальные аспекты ремоделирования и гипертрофии левого желудочка сердца у больных гипертонической болезнью и возможные подходы к их коррекции // Терапевт. читання: Тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф.-Х., 2004.-С. 129.

 46. Бабаджан В.Д. Роль гуморальной активации в формировании гипертонического сердца у больных артериальной гипертензией и преимущества использования препаратов, подавляющих активность ренин-ангиотензиновой системы // Діагностика і лікування ураження серця та нирок при артеріальній гіпертензії: Тез. доп. наук.-практ. конф.-Х., 2004.-С. 14-16.

 47. Бабаджан В.Д. Гуморальные детерминанты эффективности препаратов, подавляющих активность ренин-ангиотензиновой системы у больных артериальной гипертензией с различными типами гипертрофии левого желудочка // Лекарства человеку. Современные проблемы создания, исследования и апробации лекарственных средств: Тез. докл. Всеукр. науч.-практ. конф. с межд. уч.-Х., Изд-во НФаУ, 2005.- С. 10-11.

 48. Самура Б.Б., Бабаджан В.Д., Молодан В.Д. Фармакологическая коррекция функции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы // Лекарства человеку. Современные проблемы создания, исследования и апробации лекарственных средств: Матеріали Всеукр. науч.-практ. конф. с межд. уч. - Х., Изд-во НФаУ, 2005. - С. 267-282.

 49. Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д. Особливості впливу різних режимів терапії на виживаємість і виникнення ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію // Терапевт. читання: Алгоритми сучасної діагностики та лікування внутришніх хвороб. Тез. доп. наук.-практ. конф.-Х., 2005.-С. 120.

 50. Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Молодан В.И., Шевченко О.С. Особеннсти клинического применения АТ1-блокаторов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы // Doctor. Журн. для практик. врачей.-2005.-№ 2(28).-С.26-29.


 
 

Цікаве

Загрузка...