WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів (автореферат) - Реферат

Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів (автореферат) - Реферат

Після 60-добової гіпокінезії у корів дослідної групи продовжувала збільшуватися концентрація хондроїтинсульфатів (0,140,005 г/л, порівняно з 0,080,003 у контролі; р0,001). Це свідчить про деполімеризацію протеогліканів, внаслідок чого в загальний кровообіг потрапляють глікозаміноглікани. Тварини з клінічними ознаками остеодистрофії мали максимальні показники вмісту сироваткових ГП – 0,690,02 од. та ХСТ – 0,2480,04 г/л (р0,001, порівняно з контролем), що дає підставу вважати їх інформативними тестами для діагностики остеодистрофії у корів.

Відбулися зміни і у фракційному складі ГАГ. Вже на 15-ту добу досліду вірогідно (р0,01) збільшився сумарний вміст ГАГ (12,320,25 од.) внаслідок зростання першої (13,4 %) і другої (17 %) фракцій, а після 30-денної гіпокінезії на фоні підвищення вмісту кожної з фракцій ГАГ на 22,6 %, 41,5 і 41,7 % (р0,001), відповідно, збільшилася загальна їх сума на 30,6 % (р0,001).

У корів на 60-й день гіпокінезії, порівнянно з попереднім терміном, підвищився вміст загальних ГАГ до 15,10,30 од. внаслідок зростання рівня всіх фракцій, порівняно з контролем, а саме – І фракції на 31,1 % (р0,001), ІІ – на 62,3 (р0,001), ІІІ – на 16,5 % (р0,01). Змінюється співвідношення між окремими фракціями: відносна кількість другої збільшується на 5,1 % (р0,01), першої, що переважно містить хондроїтин-6-сульфат, та третьої – зменшується.

У корів, хворих на остеодистрофію, були значно підвищені як загальна кількість ГАГ (на 68,0 %; р0,001), так і вміст усіх трьох фракцій, відповідно, на 41,5 %, 118,9 та 69,8 %; р0,001). У цих тварин спостерігався також перерозподіл фракцій ГАГ: відбувалося переважне збільшення ІІ (р0,001), більш специфічної для кісткової тканини фракції, оскільки у корів у ній кількісно переважає хондроїтин-4-сульфат.

Для визначення ступеня катаболізму кісткової тканини були проведені біохімічні дослідження складу сечі. Уже на 15-у добу гіпокінезії збільшилася екскреція фосфору на 49,3 % (р0,001), а в перерахунку на креатинін – на 50 % (р0,001). У корів на 30-й день гіпокінезії (табл.3), порівняно з групою контролю, вірогідно збільшувалося виділення кальцію на 24,1 % (р0,001) та фосфору на 88,7 % (р0,001), екскреція оксипроліну та уронових кислот зросла на 24,5 і 25,3 % (р0,001).

На 60-й день експерименту, порівняно з попереднім періодом, екскреція мінеральних компонентів з сечею зменшилася і тому різниця в показниках з контролем невірогідна. Високою, порівняно з контролем, залишалася екскреція оксипроліну та уронових кислот (р0,001).

Таблиця 3 – Біохімічні показники в сечі корів в умовах обмеження рухової активності та хворих на остеодистрофію

Показник

Контроль

Гіпокінезія, днів

При остеодистрофії

30 днів

60 днів

Са, мг/л

136,83,0

169,72,2***

143,72,3

179,42,5***

Р, мг/л

27,41,3

51,71,7***

28,41,8

49,02,9***

Са/Р

5,00,17

3,30,12***

5,20,33

3,80,23***

УК, мг/л

8,30,44

10,40,21***

11,90,25***

12,40,55***

Оксипролін, мг/л

31,41,4

39,11,1***

38,01,0***

47,32,1***

Примітка. Вірогідна різниця з контролем ***-р<0,001

У корів, хворих на остеодистрофію, метаболічні порушення були більш виражені, ніж після 60-денної гіпокінезії: у цій групі були максимальними показники екскреції кальцію, оксипроліну та уронових кислот (р0,001). Це вказує на високу діагностичну цінність показників стану мінеральної та органічної складових кісткової тканини при діагностиці остеодистрофії у корів.

Визначення інформативності показників стану сполучної тканини

в сироватці крові та сечі при лікуванні остеодистрофії корів

У цьому розділі дисертаційної роботи була визначена ефективність застосування комплекного препарату вітамінів А, D3, Е, F "Продевіт-тетра"

(1 см3 препарату містить вітаміну А – 50000 МО; D3 – 25000 МО; Е – 20 мг; F – 5 мг) у поєднанні з гепатопротекторним препаратом з рослинної сировини "Люкон", який належить до класу біомосів. Для корів препарат був застосований вперше. Контроль за якістю лікування здійснювали за допомогою клінічних методів обстеження корів і визначенням змін біохімічних показників сироватки крові та сечі (табл.4). Вміст показників, які характеризують стан органічного матриксу, а також активність лужної фосфатази зазнали значних змін протягом досліду як у тварин контрольної, так і дослідної груп. Так, у контрольній групі корів на 60-й день досліду вірогідно (р<0,01) підвищився рівень глікопротеїнів та хондроїтинсульфатів на 27,8 та 50,0 % відповідно. Водночас у групі 1 і 2 вірогідно зменшувалася концентрація глікопротеїнів – на 9,6 (р<0,05) і 26,6 % (р<0,01), хондроїтинсульфатів – на 23,1 (р<0,01) і 52,9 % (р<0,001) відповідно, що свідчить про зниження ступеня деструктивних процесів у кістковій та хрящовій тканинах. Окрім цього, у другій дослідній групі протягом досліду зменшувалася активність лужної фосфатази порівняно з початком досліду: на 30-й день – на 19,1 (р<0,01), на 60-й – 46,6 % (р<0,001).

Таблиця 4 – Показникистану сполучної тканини в сироватці крові корів з ознаками остеодистрофії та у корів, хворих на остеодистрофію, протягом лікування

Термін досліду, діб

Контроль

1 група

2 група

клінічно здорові

"Продевіт-тетра"

"Продевіт-тетра+"Люкон"

Глікопротеїни,

од.

На початку

0,540,05

0,640,04

0,790,06***

30

0,590,06

0,610,04

0,700,04

60

0,690,03°°

0,580,04*,°

0,580,04*,°°

ХСТ, г/л

На початку

0,120,02

0,130,01

0,170,02***

30

0,140,01

0,110,01

0,140,01

60

0,180,01°°

0,100,01***, °°

0,080,01***, °°°

ЛФ, од.Боданські

На початку

10,21,1

13,00,4*

13,10,8*

30

10,40,7

13,60,6**

10,60,7°°

60

11,10,8

12,70,5

7,00,3***, °°°

Примітки:* р0,05;**р0,01; ***р0,001 порівняно з контролем;

° р0,05; °°р0,01; °°°р0,001 порівняно з початковим показником

Вірогідні відмінності на початку досліду були між показниками контрольної і дослідних груп. У дослідних тварин групи 1, порівняно з контрольною, була вірогідно підвищена активність лужної фосфатази – на 28,4 % (р<0,05), групи 2 – підвищеними були вміст глікопротеїнів – на 34,7 % (р<0,001), хондроїтинсульфатів – на 41,7 % (р<0,001) та активність лужної фосфатази – на 28,4 % (р<0,05).

На 30-й день експерименту у тварин обох дослідних груп намітилася тенденція до зменшення, порівняно з вихідними даними, вмісту глікопротеїнів, рівень яких вірогідно не відрізнявся від такого у групі контролю. Подібна динаміка спостерігалася і відносно концентрації ХСТ. Активність лужної фосфатази у першій групі була вищою за контроль на 30,8 % (р<0,01), а в другій – практично зрівнялася з ним.

На 60-й день досліду у корів обох дослідних груп, порівняно з контролем, вірогідно знизився вміст глікопротеїнів: у першій – на 15,9 % (р<0,05), у другій – на 18,0 % (р<0,01). Зниження рівня глікопротеїнів у першій групі супроводжувалося вірогідним (р<0,001) зменшенням вмісту хондроїтинсульфатів на 44,4 %. У тварин першої групи залишалася високою, порівняно з контролем, активність лужної фосфатази, а в другій вона була нижчою, ніж у контрольній, на 36,8 % (р<0,001).

Наведена динаміка показників вмісту глікопротеїнів та хондроїтинсульфатів свідчить про нормалізацію обміну вуглеводно-білкових біополімерів сполучної тканини у тварин дослідних груп, що, на нашу думку, відбувається за рахунок зменшення деструкції органічних компонентів кісткової тканини на фоні застосування препаратів, що позитивно впливають на їх метаболізм.

Вірогідну інформацію про метаболізм органічного матриксу кісткової тканини при лікуванні корів хворих на остеодистрофію дає визначення специфічних показників – глікозаміногліканів сироватки крові (табл 5).


 
 

Цікаве

Загрузка...