WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу (автореферат) - Реферат

Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу (автореферат) - Реферат

Примітки: 1. В - міхурова жовч, С - печінкова жовч; * достовірно при порівнянні ідентичних показників у хворих з контролем, (р<0,05).

Біохімічні властивості жовчі І групи хворих достовірно не відрізнялись від норми, при вивченні біохімічного складу жовчі хворих ІІ групи виявлено достовірні зміни концентрації її основних елементів в міхуровій порції, (зменшення концентрації білірубіну, збільшення вмісту холестерину), у пацієнтів ІІІ групи виявлено достовірне зменшення ХХК в обох порціях жовчі. Такі зміни створюють передумови до порушення колоїдної рівноваги жовчі та формування конкрементів. Біохімічне дослідження інтраопераційної міхурової жовчі хворих на ЖКХ виявило достовірне зменшення вмісту сумарних жовчних кислот, збільшення вмісту холестерину, не встановлено особливостей біохімічного складу жовчі хворих в залежності від типу конкременту.

По даним динамічної ехохолецистографії виявлено, що початковий об'єм жовчного міхура хворих І групи практично не відрізнявся від контролю (38,20,8 мл проти 45,91,9 в нормі), однак як коефіцієнти спорожнення, так і індекс скоротності ЖМ достовірно відрізнялись від норми.Зокрема, коефіцієнти викиду на 15, 30, 45, 60 хвилинах становили 22,01,2, 24,30,9, 41,40,3 та 72,10,5 при нормі 3,20,1, 29,20,5, 51,20,7, 67,40,7 відсотків відповідно. Це вказує на швидке спорожнення жовчного міхура в першій половині його скорочення. В той же час індекс скоротності практично не відрізнявся від норми і становив 2,90,2 при нормі 2,80,3. Для хворих І групи типовим був прискорений темп спорожнення ЖМ, підвищена реактивність сфінктерного апарату, високі дебіти уроамілази та високі коефіцієнти індукції холецистокініну. Звертає на себе увагу тісний корелятивний зв'язок ІС, визначеного під час ехохолецистографії та коефіцієнтів індукції холецистокініну по даним ФАЖ. При вивченні даних динамічної ехохолецистографії хворих ІІ групи встановлено, що індекс скоротності жовчного міхура становив 1,30,1 при нормі 2,80,3, коефіцієнти викиду у всі періоди дослідження істотно зменшувалися, зокрема на 15 хв. жовчний міхур взагалі не скорочувався. Коефіцієнти індукції холецистокініну, як і у всіх інших групах обстежених, були пов'язані тісним прямим корелятивним зв'язком з індексом скорочення жовчного міхура та оберненим зв'язком з тривалістю ІІ періоду дуоденального зондування. Дебіти уроамілази були дещо більшими, аніж в контролі. По даним динамічної ехохолецистографії у хворих ІІІ групи виявлено суттєве зниження скоротливої здатності жовчного міхура, індекс скоротності становив 0,90,1 при нормі 2,80,3, об'єми жовчного міхура у всі періоди дослідження були достовірно більшими, аніж в контролі. Водночас, по даним ФАЖ значне зниження коефіцієнтів індукції холецистокініну, зокрема К1 становив 0,830,05 при нормі 1,860,02, К2 - 0,90,05 та 1,570,02 відповідно, що узгоджується з даними дуоденального зондування та динамічної ехохолецистографії та вказує на складні зміни моторики жовчного міхура та жовчовивідних шляхів, зокрема на застійні явища.

Жовч практично здорових осіб вбільшості випадків при Рентген-дифракційному дослідженні не містила піків, проте інтенсивність фонового сигналу, отриманого від препарату кристалізованої жовчі була істотно більшою, аніж від порожнього предметного скла (рис. 1). Інтенсивність спектру порції С була завжди меншою, аніж порції В, особливо в ділянці 12°-20°. Спектр Рентген-дифракції жовчі хворих І групи відрізнявся від практично здорових осіб наявністю інтенсивного піку, розташованого при кутах 31,6є (зустрічався у всіх хворих, інтенсивність складає 130-150% фонового сигналу) та додаткових меншої інтенсивності при 28,2°, 10,6°, 20,1°, 22°, 14,873°, 18,2°, 45,3°. У 6 хворих цієї групи печінкова жовч не містила піків, однак інтенсивність фонового сигналу перевищувала аналогічний показник у здорових на 25-30% (див. рис.2). При наявності активного

Рисунок 1. Рентген-дифракційна картина жовчі практично здорових осіб.

запального процесу в жовчному міхурі виявлено зменшення інтенсивності максимумів в жовчі порції В, аж до їх повного зникнення, причому жовч порції С тим не менш містила піки, а фоновий сигнал від жовчі цієї порції залишався меншим, аніж від порції В.

В спектрі Рентген-дифракції жовчі хворих ІІ групи виявлено особливості, що дозволяли диференціювати її від жовчі практично здорових осіб та хворих І групи. Зокрема, реєструвались додаткові піки, розташованих при кутах Рентген-дифракції 31,6є (інтенсивність складає 145-170% фонового сигналу) та додаткові при 28,2°, 10,6°, 20,1°, 22°, 14,873°, 18,2°, 45,3°.

Рисунок 2. Рентген-дифракційна картина жовчі хворого на ХХ та гіпертонічно-гіперкінетичну дискінезію.

Загальний хід дифрактограми зберігався, інтенсивність спектру порції В була вищою, аніж порції С, але інтенсивність додаткових піків перевищувала інтенсивність у хворих І групи. Спектр Рентген-дифракції жовчі хворих на холецистит ІІІ групи (гіпотонічно-гіпокінетична дискінезія) істотно відрізнявся від практично здорових осіб та хворих І та ІІ груп наявністю інтенсивних додаткових піків, розташованих при кутах рентген-дифракції 31,6є (зустрічався у всіх хворих, інтенсивність складає до 200% фонового сигналу) та додаткові при 28,2°, 10,6°, 20,1°, 22°, 14,873°, 18,2°, 45,3°.У частини хворих (4 особи) спостерігався інтенсивний пік при 5,1°, що корелює з аналогічним в жовчі при ЖКХ з наявністю білірубінових конкрементів, у 7 осіб спектр був подібним до спектру хворих на ЖКХ з холестериновими конкрементами, що, на нашу думку, є ознакою підвищеної літогенності жовчі та вказує на ризик формування конкрементів.

Рисунок 3. Зразок спектру Рентген-дифракції жовчі хворого на ХХ та гіпотонічно-гіпокінетичну дискінезією.

У хворих на ЖКХ картина спектру Рентген-дифракції міхурової жовчі якісно відрізнялася від картини, характерної для практично здорових осіб та хворих на холецистит. У хворих спостерігалась специфіка спектру в залежності від типу конкременту. Зокрема, у хворих з холестериновими конкрементами спостерігався інтенсивний пік при 31,6° (інтенсивність 200-275% фонового сигналу), що був виявлений у всіх хворих, а також додаткові піки меншої інтенсивності при 18,17°, 22,365°, 45,3°.

В жовчі хворих з білірубіновими конкрементами окрім максимуму при 31,6° виявлено додаткові піки при 22,89°, 10,66° та 22,6°, інтенсивність яких завжди була меншою, аніж піку 31,6°. Відповідно до цих піків в жовчі при аналізі спектрів жовчних конкрементів виявлено максимуми в ядрах конкременту, так і в оболонці спостерігаються інтенсивні піки при 22,891°, 26,6°, 29, 495° та 43,895°.

Рис. 4. Спектр Рентген дифракції жовчі хворого на ЖКХ, отримана інтраопераційно з жовчного міхура. Холестериновий тип конкременту.

Рис. 5. Спектр Рентген дифракції жовчі хворої на ЖКХ, білірубіновий конкремент.

Результати дослідження мікроелементного складу жовчі хворих приведено в таблиці 2. У хворих І групи в печінковій жовчі достовірно змінювалися тільки концентрації заліза, міді, олова та брому, в міхуровій жовчі виявлено достовірне (р<0,05 збільшення концентрації цинку, олова та заліза. У хворих ІІ групи спостерігалося достовірне збільшення концентрації всіх мікроелементів, окрім молібдену та марганцю. При вивченні мікроелементного складу жовчі хворих ІІІ групи виявлено достовірні зміни як в печінковій, так і в міхуровій порції. Зокрема, вміст заліза збільшився в міхуровій та печінкових порціях в 1,7 та 1,4 разів, брому в 1,6 та 1,67 разів, цинку в 2,3 та 2,1 рази відповідно, вміст міді та молібдену дещо зменшився, на 10-15%.

При вивченні мікроелементного складу міхурової жовчі хворих на ЖКХ встановлено достовірне підвищення вмісту Fe, Ca, Zn, Br, Sn та зменшення Mn, Mo, тенденцію до зменшення вмісту Cu. Виявлено (див. табл. 3), що спостерігаються відмінності в концентрації елементів в жовчі хворих на ЖКХ в залежності від регіону проживання. Вищевказані особливості зміни мікроелементного складу жовчі в залежності від регіону проживання, на нашу думку, грають роль в патогенезі ЖКХ та пов'язані з більшою поширеністю жовчнокам'яної хвороби в низинних районах Закарпаття та м. Ужгород.


 
 

Цікаве

Загрузка...