WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональний стан кори надниркових залоз та серцево-судинної системи в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при фізичному на - Реферат

Функціональний стан кори надниркових залоз та серцево-судинної системи в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при фізичному на - Реферат

4. Короткотривале інтенсивне фізичне навантаження на рівні 75 % та 100 % належного максимального споживання кисню організмом у здорових осіб супроводжується достовірним зростанням екскреції 17-кетогенних стероїдів і тенденцією до зростання рівня екскреції 17-кетостероїдів. Виявлені зміни є проявом напруження функціонування кори надниркових залоз в умовах інтенсивного навантаження.

5. У здорових осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця у стані спокою відзначаються достовірно вищі вихідні значення систолічного та діастолічного артеріального тиску порівняно з особами без обтяженої спадковості. Після фізичного навантаження в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця спостерігається неповне відновлення діастолічного артеріального тиску і частоти серцевих скорочень до вихідного рівня.

6. Фізичне навантаження призводить до достовірного зменшення величинии співвідношення R/S у здорових людей та в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця, що є проявом фізіологічної адаптації до навантаження у нетренованих осіб за рахунок швидкого залучення кардіореспіраторних механізмів.

7. Короткотривале фізичне навантаження у здорових осіб без обтяженої спадковості супроводжувалось достовірним зростанням амплітуди зубця Т та зміщенням сегмента ST вгору від початкового рівня. В осіб з обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця встановлено протилежний характер змін амплітуди зубця Т і зміщення сегмента ST. Достовірне зниження амплітуди зубця Т і зміщення сегмента ST вниз відносно початкового рівня було більш виражене в осіб із нижчим рівнем екскреції 17-кетогенних стероїдів та 17-кетостероїдів. Виявлені зміни зміщення сегмента ST і амплітуди зубця Т в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця свідчать про напружене функціонування серцево-судинної системи в умовах навантаження.

8. Виявлені нами вищевказані зміни в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця під впливом короткотривалого фізичного навантаження є важливим прогностичним критерієм зниження адаптаційних можливостей кори надниркових залоз та серцево-судинної системи, що потребує своєчасного активного диспансерного спостереження такої групи здорових осіб для превентивної профілактики ішемічної хвороби серця шляхом корекції способу життя та підбору оптимальних режимів фізичних навантажень.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Міжгормональні відношення метаболітів андростероїдогенезу та глюкокортикоїдів у здорових осіб молодого віку під впливом дозованого фізичного навантаження /Романишин Я.М., Яворський О.Г., Лаповець Л.Є., Темник І.В., Бевз О.В. // Лабораторна діагностика. – 2001. – № 1. – С. 14 – 15. (Здобувач проводила експериментальну частину роботи, пов'язану із проведенням фізичного навантаження та визначенням 17-кетостероїдів та 17-кетогенних стероїдів у сечі, здійснювала огляд літератури та статистично опрацьовувала результати).

2. Типи адаптаційних реакцій у здорових та хворих на стабільну стенокардію у випадку фізичного навантаження різної інтенсивності / Яворський О.Г., Бевз О.В., Лаповець Л.Є., Темчук В.М. // Лабораторна діагностика. – 2001. – № 2. – С. 25 – 26. (Здобувач проводила експериментальну частину роботи, пов'язану із проведенням фізичного навантаження, аналізувала типи адаптаційних реакцій, статистично опрацьовувала результати, здійснювала огляд літератури, підготувала статтю до друку).

3. Динаміка змін вмісту сироваткових імуноглобулінів у здорових осіб в умовах дії дозованого фізичного навантаження в залежності від гормональних співвідношень андрогенів та глюкокортикоїдів / Лаповець Л.Є., Луцик Б.Д., Яворський О.Г., Акімова-Темчук В.М., Бевз О.В. // Лабораторна діагностика. – 2002. – № 3. – С. 20 – 22. (Здобувач проводила експериментальну частину роботи, пов'язану із проведенням фізичного навантаження та визначенням 17-кетостероїдів та 17-кетогенних стероїдів у сечі, статистично опрацьовувала результати, аналізувала отримані дані, здійснювала пошук літератури).

4. Бевз О.В. Зв'язок змін екскреції 17-кетостероїдів із змінами гемодинамічних показників у здорових осіб із обтяженою спадковістю на ішемічну хворобу серця у разі виконання короткотривалого фізичного навантаження // Практична медицина. – 2005. – № 2. – С. 103 – 109. (Здобувач проводила експериментальну частину роботи, пов'язану із проведенням фізичного навантаження та визначенням 17-кетостероїдів та 17-кетогенних стероїдів у сечі, аналізувала отримані статистичні дані, підготувала статтю до друку).

5. Бевз О.В., Яворський О.Г. Функціональний стан кори надниркових залоз у разі виконання короткотривалого фізичного навантаження різної потужності // Буковинський медичний вісник. – 2005. – № 3. – С. 78 – 80. (Здобувач проводила експериментальну частину роботи, пов'язану із проведенням велоергометричного короткотривалого фізичного навантаження та визначенням функціонального стану кори надниркових залоз, провела аналіз статистичних даних, провела огляд літератури, підготувала статтю до друку).

6. Бевз О.В., Яворський О.Г., Лаповець Л.Є. Склад 17-кетостероїдів сечі та міжгормональні співвідношення андрогенів і глюкокортикоїдів у здорових осіб з обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця за умов короткотривалого фізичного навантаження // Експерим. та клініч. фізіол. і біохімія. – 2005. – № 4. – С. 79 – 85. (Здобувач проводила експериментальну частину роботи, пов'язану із проведенням фізичного навантаження та визначенням функціонального стану кори надниркових залоз, провела аналіз статистичних даних, підготувала статтю до друку).

7. Яворський О.Г., Бевз О.В., Мусинська Л.І. Функція кори надниркових залоз за короткотривалого фізичного стресу // Медицина транспорту України. – 2005. – № 3. – С. 8 – 11. (Здобувач проводила короткотривале велоергометричне фізичне навантаження, визначала функціональний стан кори надниркових залоз, проводила аналіз статистичних даних, підготувала статтю до друку).

8. Яворський О.Г., Бевз О.В., Павлик І.О., Гаврилів З.Я. Зміни артеріального тиску в осіб різного віку під впливом фізичного стресу // Медицина транспорту України. – 2005. – № 4. – С. 9 – 13. (Здобувач проводила експериментальну частину роботи, пов'язану із проведенням фізичного навантаження та визначенням функціонального стану серцево-судинної системи, провела аналіз статистичних даних, підготувала статтю до друку).

9. Яворський О.Г., Бевз О.В. Корелятивні зв'язки екскреції 17-кетостероїдів, 17-кетогенних стероїдів та катехоламінів у здорових та хворих на стабільну стенокардію у випадку фізичного навантаженя різної інтенсивності // Тези доповідей конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження професора Я.П. Склярова "Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці" (Львів, 4 – 5 жовтня 2001 р.). – Львів, 2001. – С. 73. (Здобувач здійснювала експериментальну частину роботи, пов'язану із проведенням фізичного навантаження та визначенням функціонального стану серцево-судинної системи, провела аналіз статистичних даних).

10. Яворський О.Г., Бевз О.В. Динаміка змін співвідношеня 17-кетостероїдів та 17-кетогенних стероїдів у сечі під впливом фізичного навантаженя різної величини у здорових осіб та хворих зі стабільною стенокардією // Матеріали пленуму правліня Українського наукового товариства кардіологів та асоціації лікарів-інтерністів "Нові напрямки профілактики і лікування ІХС та артеріальної гіпертензії". – Київ. – 2001. – С. 59. (Здобувач проводила експериментальну частину роботи, пов'язану із проведенням фізичного навантаження та визначенням функціонального стану кори надниркових залоз, провела аналіз статистичних даних, представила результати роботи на конференції).

11. Яворський О.Г., Бевз О.В., Костюк В.П. Артеріальний тиск у разі короткотривалого фізичного стресу різної потужності в осіб різного віку // Матеріали науково-практичної конференції "Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування" (Івано-Франківськ, 24 березня 2005 р.). – Івано-Франківськ, 2005. – С. 48. (Здобувач здійснювала велоергометричне навантаження та експериментальну частину роботи, пов'язану із визначенням функціонального стану кори надниркових залоз, провела аналіз статистичних даних, підготувала тези до друку).

12. Бевз О.В., Яворський О.Г., Короткотривалий фізичний стрес і глюкокортикоїдна функція кори наднирників. // Матеріали науково-практичної конференції "Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні" (Чернівці, 13 – 14 квітня 2005 р.). – Чернівці, 2005. – С. 107 – 108. (Здобувач проводила експериментальну частину роботи, пов'язану із проведенням фізичного навантаження та визначенням глюкокортикоїдної функції кори надниркових залоз, провела аналіз статистичних даних, підготувала тези до друку).

АНОТАЦІЯ

Бевз О.В. Функціональний стан кори надниркових залоз та серцево-судинної системи в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при фізичному навантаженні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 нормальна фізіологія. – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2006.


 
 

Цікаве

Загрузка...