WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином при ендотоксикозі різного генезу (автореферат - Реферат

Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацелізином при ендотоксикозі різного генезу (автореферат - Реферат

Таблиця 1

Вплив ацелізину в комбінації з тіотриазоліном на стан окисно-антиоксидантного гомеостазу організму тварин при токсикозі ендогенного походження

n=8-10

Групи тварин

Статистичний показник

Час дослідження, години

3

6

24

ДК (печінка, ммоль/г)

1 група

Мm

0,380,07

2 група

Мm

0,500,07

3 група

Мm

0,720,08*

0,830,06*

0,820,11*

4 група

Мm

0,670,03*

0,480,10**

0,590,07

5 група

Мm

0,410,10**

0,380,06**

0,400,06**

ТБК – реактанти (печінка, ммоль/г)

1 група

Мm

37,544,45

2 група

Мm

34,627,19

3 група

Мm

65,706,70*

100,6426,41*

69,0912,22*

4 група

Мm

43,967,08

40,605,90**

35,612,41**

5 група

Мm

37,395,62**

38,461,93**

34,383,99**

СОД (сироватка крові, ум. од.)

1 група

Мm

53,114,40

2 група

Мm

56,144,96

3 група

Мm

31,604,71*

32,663,11*

32,634,73*

4 група

Мm

46,606,40

41,432,57*

34,402,60*

5 група

Мm

66,338,73**

50,004,87***

47,223,58***

Каталаза (печінка, кат/г)

1 група

Мm

200,758,99

2 група

Мm

214,6018,6

3 група

Мm

75,085,76

93,3120,36

130,5418,07

4 група

Мm

189,8114,79

187,3118,47

163,5619,13

5 група

Мm

208,4617,82

205,722,06

200,3116,56

SH – групи сироватка крові, моль/л)

1 група

Мm

1,220,08

2 група

Мm

1,180,09

3 група

Мm

0,930,06

0,900,09

0,790,04

4 група

Мm

1,290,12

1,290,07

1,110,10

5 група

Мm

1,320,06

1,400,13

1,170,04

Примітки:

1. * – Р<0,05 у порівнянні з інтактними тваринами;

2. ** – Р<0,05 у порівнянні з контролем;

3. *** – Р<0,05 у порівнянні з групою тварин на тлі введення препарату порівняння – пентоксифіліну.

тіотриазолін в комбінації з ацелізином, значно вища (вже до 10 доби спостереження рівень СМ відповідає показникам здорових добровольців), ніж у групі хворих, що одержували традиційне лікування.

Встановлено, що при ендотоксикозі посттравматичного генезу на тлі переважання катаболічних процесів має місце суттєве зниження білоксинтезуючої функції печінки, що проявляється вірогідним (Р0,05) зниженням рівня загального білка з одночасним підвищенням рівня сечовини та креатиніну (на 32% - 58%, 27% - 79%, відповідно) в сироватці крові в різні терміни спостереження. Включення в комплексну терапію хворих з СЕІ ацелізину в комбінації з тіотриазоліном дозволяє вже з 5 доби спостереження досягти рівня вихідних показників загального білка, сечовини та креатиніну в сироватці крові і доводить здатність цієї комбінації лікарських засобів гальмувати катаболізм білків на тлі стимуляції білоксинтезуючої функції печінки (див. рис. 1).

Рис.1. Вплив комбінованого застосування ацелізину з тіотриазоліном на динаміку рівня сечовини та креатиніну в сироватці крові хворих з ендотоксикозом.

Примітка (на цьому та Рис. 2,3,4):

* – Р<0,05 у порівнянні зі здоровими донорами,

** – Р<0,05 у порівнянні з хворими на тлі традиційної терапії.

Про наявність цитолітичного синдрому в умовах ендогенної інтоксикації свідчить виявлена у хворих ферментенемія, коли активність АлТ і АсТ у першу добу дослідження перевищує даний показник у здорових донорів у 3 рази з подальшою тенденцією до поглиблення виявлених змін. Крім того, доведене суттєве підвищення рівня загального білірубіну в сироватці крові у хворих з травматичною хворобою на фоні ендотоксикозу аж до 10 доби спостереження без будь-якої тенденції до зниження. Додаткове включення в комплексну терапію СЕІ ацелізину з тіотриазоліном дозволяє вже до 5 доби спостереження відновити рівень загального білірубіну та більш ніж на 50% знизити активність трансаміназ: АлТ та АсТ у порівнянні з хворими, що отримували традиційну схему лікування (див. рис. 2).

Рис 2. Вплив комбінованого застосування ацелізину з тіотриазоліном на активність АлТ та АсТ в сироватці крові хворих з ендотоксикозом різного ґенезу.

Наведена динаміка змін досліджуваних показників при цитолітичному синдромі в умовах СЕІ доводить високу мембраностабилізуючу і цитопротекторну активність ацелізину в комбінації з тіотриазоліном.

Надалі для більш повної і всебічної оцінки впливу ацелізину в комбінації з тіотриазоліном при ендотоксикозі на тлі травматичної хвороби вивчали показники системи регуляції агрегатного стану крові (РАСК). Доведене суттєве (Р<0,05) зниження протромбінового індексу у хворих на тлі традиційної терапії у всі строки спостереження з одночасним підвищенням рівня фібриногену в сироватці крові більш, ніж у 2 рази. Виявлені зміни РАСК в умовах СЕІ, які свідчать про формування коагулопатії споживання, розгортаються на тлі зниження рівня гемоглобіну, що може бути обумовлено не тільки крововтратою, але й руйнуванням еритроцитів під впливом токсичних метаболітів, що накопичуються в організмі при ендотоксикозі.

На підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що застосування ацелізину в комбинації з тіотриазоліном у хворих з ендотоксикозом посттравматичного генезу дозволяє в більш ранні строки (до 5 доби) нормалізувати показники основних життєво-важливих функцій організму, зменшуючи тим самим ступінь тяжкості перебігу СЕІ.

Виявлені в експерименті антиоксидантні та антирадикальні властивості ацелізину з тіотриазоліном були підтверджені в клінічній серії досліджень у хворих з СЕІ, що відображено у розділі 8. Використання методу БХЛ та комплексу біохімічних методик дозволило всебічно оцінити зрушення окислювально-антиоксидантного гомеостазу при СЕІ в бік підсилення продукції прооксидантів (ДК, ТБК-продуктів) (див. рис. 3).

Рис. 3. Вплив комбінованого застосування ацелізину з тіотриазоліном на динаміку рівня ДК та ТБК-продуктів в сироватці крові хворих з ендотоксикозом через 120 годин спостереження.

Водночас спостерігається виснаження ендогенних антиоксидантів (СОД, каталаза, SH-групи), що ще раз доводить мембранопошкоджуючу дію токсичних речовин, які утворюються в організмі при прогресуванні ендотоксикозу і потребують відповідної фармакологічної корекції (див. рис. 4)

Рис. 4. Вплив комбінованого застосування ацелізину з тіотриазоліном на динаміку рівня СОД та каталази в сироватці крові хворих з ендотоксикозом через 24 години спостереження.

Використання ж в комплексі інтенсивної терапії ацелізину з тіотриазоліном значною мірою упереджує утворення і накопичення первинних (ДК) і кінцевих (ТБК-активних) продуктів ліпідпереокислення у хворих з СЕІ. Так, встановлено, що вміст продуктів ПОЛ з подвійними ненасиченими зв'язками в 4-8 разів нижче від такого, що реєструється в групі хворих, які отримували традиційну терапію і не мають вірогідних відмінностей у порівнянні зі здоровими донорами. Крім того, запропонована комбінація лікарських засобів упереджує зниження активності ключових ферментів антиоксидантного захисту клітини – каталази та СОД у всі терміни спостереження (див. рис. 4). Так, у хворих, що додатково отримували ацелізин з тіотриазоліном активність каталази вже з першої доби спостереження практично не відрізняється від такої у здорових донорів.

Схожа картина спостерігається і при вивченні активності СОД у сироватці крові хворих. Мембранопротекторну активність комбінації ацелізину з тіотриазоліном доводять також отримані результати, виходячи з яких рівень основного компоненту неферментативної ланки ПОЛ – SH-груп вже з 1 доби спостереження практично в 2-3 рази перевищує такий в групі хворих, що отримували традиційну терапію СЕІ.


 
 

Цікаве

Загрузка...