WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція (автореферат) - Реферат

Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція (автореферат) - Реферат

У результаті наших досліджень імунологічного статусу пацієнток з безплідністю в природному циклі отримано такі дані: зниження рівней Т-супресорів, Т-лімфоцитів, підвищення співвідношення Тх/Тс, вмісту NK-клітин, Т-лімфоцитів, IgG, В-лімфоцитів. На тлі стимуляції овуляції КЦ нормалізувався рівень лише IgG, інші показники суттєвих змін не зазнали. Використання озонотерапії сприяло нормалізації вмісту Т-супресорів, співвідношення Тх/Тс, рівня IgG, В-лімфоцитів, а використання медичного озону на тлі стимуляції КЦ призвело також до нормалізації рівня NK-клітин.

Таким чином, озонотерапія на тлі стимуляції овуляції КЦ у пацієнток з ендокринною безплідністю нормалізує імунологічний статус пацієнток з НЛФ і ановуляціями, надає виражений імуномодулюючий вплив.

У пацієнток третьої групи синдром гіперстимуляції яєчників не був виявлений в жодному випадку. Однак, 2 (6,7%) пацієнтки відчували дискомфорт у черевній порожнині, 10 (30,0%) обстежених жінок скаржилися на головний біль, 6 (20,0%) - на порушення сну, що пов'язано з використанням КЦ. У жінок, що приймали КЦ на тлі озонотерапії, вищезазначених скарг не було. Усі пацієнтки, що проходили озонотерапію, відмічали покращення самопочуття й сну.

Таким чином, практичне використання запропонованого методу стимуляції овуляції КЦ в комплексі з озонотерапією сприяло корекції гормонально-імунологічного статусу організму й дозволило підвищити відсоток настання овуляції в пацієнток з НЛФ та ановуляціями в стимульованих циклах з 46,6% в третій в 1,14 рази і з 23,3% в четвертій групах в 2,2 рази до 53,2% у пацієнток п'ятої групи. Вагітність наступила у 9 (30,0%) пацієнток п'ятої групи, що було достовірно (р<0,05) частіше в порівнянні з пацієнтками третьої (4 жінки – 13,3%) в 2,2 рази й четвертої (2 жінки – 6,6%) груп в 4,5 рази. Завдяки запропонованому методу стимуляції овуляції в п'ятій групі відсоток переривання вагітності був знижений з 25,0% в третій в 2,2 рази й з 50,0% четвертій групах в 4,5 рази до 16,6%. У пацієнток п'ятої групи вагітність закінчилася пологами у 8 (88,9%) жінок, що було достовірно (р<0,05) вище в порівнянні з пацієнтками третьої (3 жінки – 75,0%) групи в 1,18 рази й четвертої (1 жінка -50,0%) групи в 1,7 рази.

Таким чином, метод комплексного використання КЦ і медичного озону доречний при ендокринній безплідності, яка пов'язана з ановуляціями і НЛФ.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі показані окремі ланки патогенезу ендокринної безплідності й запропоноване нове вирішення актуальної наукової задачі з розробкою комплексного методу лікування ендокринної безплідності на основі використання озонотерапії і кломіфенцитрату (КЦ).

  1. У пацієнток з ендокринною безплідністю є порушення фолікулоутворюючої функції яєчників, що проявляється ановуляціями в 80,0% випадків; ендометрій, за даними УЗД, до середини стадії секреції характеризується недостатньою товщиною, відсутністю секреторної трансформації в 90,0% випадків; є значні гормонально-імунологічні порушення, що проявляється зниженням рівнів ЛГ, естрадіолу, прогестерону, Т-лімфоцитів, Т-супресорів, коефіцієнта Тхелпери/Тсупресори, NК-клітин, В-ліфоцитів, IgG.

  2. У пацієнток з ановуляціями і НЛФ існує кореляційний взаєзмозв'язок між дисбалансом в ендокринній та імунній системах. Показники ЛГ і IgG пов'язані зворотньою кореляційною залежністю, рівень естрадіолу зворотньо корелює з рівнем Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, IgG і прямо корелює з коефіцієнтом Т-хелпери/Т-супресори, рівень прогестерону прямо корелює з рівнем Т-супресорів, зворотньо корелює з рівнем NК-клітин.

  3. Найбільший відсоток настання овуляції спостерігається при комбінованому лікуванні озоном і КЦ (53,2%) в порівнянні з ізольованим використанням КЦ (46,6%) і озонотерапією (23,3%).

  4. У групі пацієнток, яким стимуляція овуляції проводилась КЦ відмічається відставання прироста товщини ендометрія в середині стадії секреції. Завдяки стимуляції овуляції КЦ в комплексі з озонотерапією, а також ізольованому використанню медичного озону товщина ендометрія в періовуляторному періоді достовірно не відрізняється в порівнянні з нормою (контрольною групою). Запропонований комплексний метод лікування в більшому відсотку випадків сприяє секреторним перетворенням ендометрія (26,7%), за даними УЗД, ніж ізольоване використання КЦ (6,6%) і озонотерапії (13,4%).

  5. Стимуляція овуляції КЦ у комплексі з медичним озоном сприяє виробленню ендогенних гормонів, що проявляється достовірно більшими рівнями ЛГ, естрадіолу, прогестерону в порівнянні з групою стимуляції овуляції КЦ і групою ізольованого використання озону.

  6. На тлі стимуляції КЦ у пацієнток з ендокринною безплідністю порушення імунного статусу зберігаються, відбувається лише достовірне зниження рівня IgG, завдяки чому рівень IgG достовірно не відрізняється від контрольної групи. Використання озонотерапії в пацієнток з ендокринною безплідністю сприяє збільшенню вмісту Т-супресорів, зниженню коефіцієнта Тхелпери/Тсупресори, вмісту NК-клітин, В-лімфоцитів, зниженню в групі ізольованої озонотерапії IgG, збільшенню в групі комплексного лікування вмісту Т-лімфоцитів. Завдяки запропонованому методу стимуляції овуляції КЦ в комплексі з озонотерапією вміст Т-супресорів, NК-клітин, В-лімфоцитів, IgG, коефіцієнт Т-хелпери/Т-супресори стали практично близькими з даними контрольної групи (здорових жінок).

  7. У результаті використання запропонованого методу стимуляції овуляції КЦ в комплексі з озонотерапією в пацієнток з ановуляціями і НЛФ відсоток настання вагітності вдалося суттєво збільшити - з 13,3% до 30,0%, відсоток переривання вагітності знизити з 25,0% до 11,1% в порівнянні з групою стимуляції лише КЦ. На тлі ізольованої озонотерапії відсоток настання вагітності (6,6%) був нижчим як в порівнянні з групою пацієнток, яким стимуляція проводилась лише КЦ, так і в порівнянні з групою комбінованого лікування КЦ з озоном.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. До комплексу клінічної діагностики в жінок з ендокринною безплідністю, а також у циклах використання індукторів овуляції доцільно включати ультразвукове дослідження динаміки розвитку фолікулів, ендометрія, пофазне визначення гормонів сироватки крові, вивчення імунного статусу.

  2. Для нормалізації фолікулоутворюючої функції яєчників, стану ендометрія, корекції гормональних порушень, порушень у системному ланцюзі Т- і В-лімфоцитів, рівня NК-клітин, IgG у пацієнток з ендокринною безплідністю показана стимуляція овуляції КЦ кожен день по 50 мг 2 рази на день з 5-го по 9-й день циклу в комплексі з внутрішньовенними інфузіями озонованого фізіологічного розчину з концентрацією озону 400 мкг/л з 3-го по 11-й день циклу через день.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАННИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Грищенко В.І., Феськов О.М., Блажко О.В. Вплив озонотерапії на гормонально-імунологічний статус жінок з ендокринною безплідністю // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. - № 6. – С. 107-110 (автору належать огляд літературних джерел, збір матеріалу, аналіз гормональних, імунологічних досліджень, статистична обробка, підготовка до друку).

2. Феськов А.М., Алипова Е.К., Курман Е.В. Применение озонотерапии у женщин, страдающих эндокринным бесплодием // Медицина сьогодні і завтра. – 2003. - № 1. – С. 120-123 (автору належать огляд літературних джерел, збір матеріалу, аналіз гормональних досліджень, статистична обробка, підготовка до друку).

3. Грищенко В.І., Феськов О.М., Блажко О.В. Ефективність використання озону в комплексному лікуванні ановуляторної безплідності // Здоровье женщины. – 2004. - № 3. – С. 112-114 (автору належать огляд літературних джерел, збір матеріалу та його аналіз, статистична обробка, підготовка до друку).

4. Патент 67936А Україна, МПК 7, А61М1/02. Спосіб лікування ендокринної неплідності / (Україна). - № 2003065469; Заявлено 12.06.2003; Опубл. 15.07.2004, Бюл. № 7 (співавт.: Грищенко В.І., Феськов О.М., Блажко О.В.; огляд літератури, пошук прототипів, збір та аналіз матеріалу, підготовка заявки).


 
 

Цікаве

Загрузка...