WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція (автореферат) - Реферат

Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція (автореферат) - Реферат

Примітка. * - р<0,05 у порівнянні другої, третьої, четвертої і п'ятої груп з першою групою;

** - р<0,05 у порівнянні третьої, четвертої і п'ятої груп з другою групою;

° - р<0,05 у порівнянні четвертої і п'ятої груп з третьою групою;

°° - р<0,05 у порівнянні п'ятої з четвертою групою.

Таким чином, використання озонотерапії на тлі стимуляції КЦ (п'ята група) сприяло корекції гормонального статусу в пацієнток з НЛФ і ановуляціями, що проявилося нормалізацією рівня ФСГ, достовірним (р<0,05) підвищенням вмісту ЛГ, П, Е в порівнянні з показниками контрольної групи.

Запропонований метод стимуляції овуляції КЦ в комплексі з озонотерапією (п'ята група) сприяв більш значимій корекції гормонального фону в порівнянні з ізольованою стимуляцією КЦ і озонотерапією, що проявилося достовірно (р<0,05) більшим збільшенням рівня ЛГ, Е, П в порівннянні з третьою, а також із четвертою групами.

Вміст лейкоцитів, лімфоцитів та їх субпопуляцій, IgA, IgM, IgG представлено в таблиці 2, з якої видно, що рівень лейкоцитів, лімфоцитів достовірно не відрізнявся в усіх досліджених групах.

У результаті наших досліджень, рівень Т-лімфоцитів у відсотковому й абсолютному вираженні в другій (51,51,7%; 90629), третій (54,51,7%; 80327), четвертій (55,22,3%; 96132), п'ятій (57,32,5%; 94839) групах був достовірно (р<0,05) нижче в порівнянні з контрольною (63,42,9%; 109344) групою. Уміст Т-лімфоцитів у циклі стимуляції овуляції КЦ в третій (54,51,7%; 80327) групі, на тлі озонотерапії в четвертій (55,22,3%; 96132) групі суттєво не змінився в порівнянні з групою жінок з ендокринною безплідністю в природному циклі (51,51,7%; 90629). Однак, стимуляція овуляції КЦ в комплексі з медичним озоном сприяла достовірному (р<0,05) збільшенню вмісту Т-лімфоцитів (57,32,5%; 94839) в порівнянні з другою (51,51,7%; 90629) групою.

Таблиця 2

Вміст лейкоцитів, лімфоцитів та їх субпопуляцій,

IgA, IgG, IgM у сироватці крові обстежених пацієнток

Показники

Клінічні групи

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Лейкоцити, тис., абс. число

4,81,6

4,61,7

4,30,8

5,00,7

5,50,5

Лімфоцити, %

абс. число

29,84,81

1717127

31,95,12

1752146

28,42,06

156168

28,60,8

169158

27,61,16

177256

Т-лімфоцити,%

абс. число

63,42,9

109344

51,51,7*

90629*

54,51,7*

80327*

55,22,3*

96132*

57,32,5* **

94839*

Т-хелпери, %

28,51,7

31,22,2

31,22,2

30,41,5

29,21,9

Т-супресори, %

17,31,04

13,21,6*

14,11,2*

16,91,2**

17,11,8**

Тx/Тs

1,640,2

2,360,13*

2,210,11*

1,790,24**

1,700,22**°

NK-клітини, %

6,70,7

12,61,15*

11,30,26*

9,90,8* **°

7,31,32** ° °°

В-ліфоцити, %

абс. число

10,80,91

21713

20,83,0*

37324*

17,81,2*

32811*

11,71,3**°

24215** °

12,01,8**°

23726** °

IgA, г/л

1,280,41

0,970,24

0,960,38

1,180,25

1,120,16

IgG, г/л

14,11,9

19,22,4*

15,21,1**

14,81,7**

16,22,0

IgM, г/л

1,380,22

1,60,25

1,520,18

1,420,17

1,460,41

Примітка. * - р<0,05 у порівнянні з першою (контрольною) групою;

** - р<0,05 у порівнянні з другою групою;

° - р<0,05 у порівнянні з третьою групою;

° ° - р<0,05 у порівнянні з четвертою групою.

У наших дослідженях зниження вмісту Т-лімфоцитів у групах пацієнток з ендокринною безплідністю було за рахунок Т-супресорів, тоді як рівень Т-хелперів в усіх групах суттєвої різниці не мав. Відсотковий вміст Т-супресорів був достовірно (р<0,05) нижчим у пацієнток другої (13,21,6%), третьої (14,11,2%), четвертої (16,91,2%), п'ятої (17,11,8%) груп у порівнянні з пацієнтками першої (17,31,04%) групи, однак, на тлі озонотерапії в пацієнток четвертої (16,91,2%) і п'ятої (17,11,8%) груп відмічалося достовірне (р<0,05) збільшення рівня цього показника в порівнянні з пацієнтками другої (13,21,6%) групи. Уміст Т-супресорів у четвертій і п'ятій групах достовірно не відрізнявся.

Співвідношення рівнів Тх/Тs було достовірно (р<0,05) вищим у пацієнток з ендокринною безплідністю в природному циклі (2,360,13) і в циклі стимуляції овуляції КЦ (2,210,11) в порівнянні з контрольною (1,640,2) групою. Використання медичного озону сприяло нормалізації цього показника в четвертій (1,790,24) і п'ятій (1,700,22) групах, який достовірно не відрізнявся в цих групах і сприяло зниженню в порівнянні з другою (2,360,13) групою.

Щодо наших дослідженнь, вміст NK-клітин був достовірно (р<0,05) вищим у другій (12,61,15%), третій (11,30,26%), четвертій (9,90,8%) групах у порівнянні з контрольною (6,70,7%) групою. Стимуляція овуляції КЦ в комплексі з озонотерапією сприяла нормалізації цього показника в п'ятій (7,31,32%) групі, який був достовірно (р<0,05) нижчим у порівнянні з другою (12,61,15%), третьою (11,30,26%), четвертою (9,90,8%) групами. Таким чином, стимуляція овуляції КЦ в комплексі з озонотерапією здійснила більш виражений імуномодулюючий вплив, що проявилося в суттєво нижчому відсотковому вмісті NK-клітин у п'ятій групі в порівнянні із четвертою групою.

Вміст В-лімфоцитів у відсотковому й абсолютному вираженні в пацієнток з ановуляціями й НЛФ в природному циклі (20,83,0%; 37324) і циклі стимуляції овуляції КЦ (17,81,2%; 32811) був достовірно (р<0,05) вищим у порівнянні з контрольною (10,80,91%; 21713) групою. Використання озонотерапії в четвертій (11,71,3%; 24215) і п'ятій (12,01,8%; 23726) групах сприяло достовірному (р<0,05) зниженню рівня В-лімфоцитів у порівнянні з другою (20,83,0%; 37324) і третьою (17,81,2%; 32811) групами, завдяки чому дані показники в четвертій і п'ятій групах стали близькими до контрольної групи й достовірно не відрізнялися між собою.

Рівні IgA, IgM достовірно не відрізнялися в усіх досліджених групах. Вміст IgG у другій (19,22,4 г/л) групі був достовірно (р<0,05) вищим у порівнянні з групою (14,11,9 г/л) здорових жінок. На тлі стимуляції овуляції в третій (15,21,1 г/л), четвертій (14,81,7 г/л) і п'ятій (16,22,0 г/л) групах вміст IgG став мало відрізнятися від контрольної (14,11,9 г/л) групи й достовірно не відрізнявся між собою.

При проведенні кореляційного аналізу нами була виявлена наявність достовірних взаємозв'язків між деякими показниками імунного й ендокринного статусу пацієнток з ановуляціями і НЛФ у природному циклі.

У пацієнток з ановуляціями і НЛФ у збільшенні рівня IgG вирогідно відіграє роль зменшення секреції гіпофізом ЛГ (r = -0,49, р<0,05), а також зниження секреції яєчниками естрадіолу (r = -0,33, р<0,05).

Збільшення показника В-лімфоцитів достовірно пов'язане зі зниженим показником естрадіолу негативною кореляційною залежністю (r = -0,40, р<0,05).

Виявлена негативна кореляційна залежність між підвищенням NК-клітин і зниженням секреції яєчниками прогестерону (r = -0,43, р<0,05).

Коефіцієнт Т-хелпери/Т-супресори пов'язаний прямою кореляційною залежністю з показниками естрадіолу (r = 0,41, р<0,05).

У зменшенні рівня Т-супресорів відіграє роль зниження секреції прогестерону (r = 0,42, р<0,05).

Виявлена слабка зворотня кореляційна залежність між рівнем Т-лімфоцитів і рівнем естрадіолу (r = -0,36, р<0,05).

Таким чином, розвиток ановуляцій і НЛФ пов'язаний з дисбалансом в ендокринній та імунній системах. Нами був виявлений достатньо сильний кореляційний взаємозв'язок між дисбалансом в ендокринній та імунній системах пацієнток з ановуляціями і НЛФ. Найбільший модулюючий вплив на клітковинний імунітет надає вирогідно естрадіол, прогестерон, на синтез NК-клітин – прогестерон, на рівень В-лімфоцитів – естрадіол, на синтез IgG – ЛГ, естрадіол.


 
 

Цікаве

Загрузка...