WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічне значення інтерлейкінів та імунної відповіді при сальмонельозі у дітей (автореферат) - Реферат

Клінічне значення інтерлейкінів та імунної відповіді при сальмонельозі у дітей (автореферат) - Реферат

Таблиця 5

Вміст імунних клітин та імуноглобулінів у гострий період сальмонельозу,

в залежності від вихідних рівнів інтерлейкінів

Підгрупа

Показники

1 підгрупа

(n=26)

2 підгрупа

(n=13)

3 підгрупа

(n=11)

4 підгрупа

(n=9)

Контр.

група

(n=30)

CD3+ (%)

55,950,13* (-1)

58,30,36 (-1)

50,360,08* (-1)

54,470,1* (-1)

60,61,2

CD4+ (%)

37,950,11* (+1)

40,780,1* (+1)

33,450,13* (-1)

35,460,16 (-1)

36,30,75

CD8+ (%)

28,020,08* (+1)

30,320,13* (+1)

28,480,1* (+1)

28,60,41* (+1)

25,70,68

CD4/CD8

1,350,01 (+1)

1,350,01 (+1)

1,170,01 (-1)

1,240,02 (-1)

1,30,12

CD14+ (%)

8,320,07* (-1)

24,270,51* (+3)

10,550,1* (-1)

15,270,11* (+1)

13,30,73

CD16+ (%)

19,350,12* (+3)

22,40,12* (+3)

16,540,09* (+2)

18,30,12* (+2)

11,30,58

CD19+ (%)

13,260,09* (-1)

22,40,1* (+1)

9,490,2* (-1)

12,570,15* (-1)

17,30,79

IgA (г/л)

0,620,01 (+1)

0,60,01 (+1)

0,40,03* (-1)

0,570,02 (-1)

0,580,02

IgM (г/л)

0,690,01* (+1)

0,70,01* (+1)

0,50,03* (-1)

0,650,01 (+1)

0,620,03

IgG (г/л)

7,290,31 (+1)

7,630,15 (+1)

6,360,11* (-1)

6,550,07 (-1)

7,220,24

Примітки:

1. * – вірогідність ознаки р 0,05 стосовно до контрольної групи;

2. Цифра (1-3) вказує на ступінь імунних розладів (недостатність – знак "-" або гіперфункція – знак "+").

Наступним кроком дослідження було вивчення динаміки всіх імунних показників дітей зі сприятливим і несприятливим перебігом хвороби. Сприятливий перебіг сальмонельозу в гострий період хвороби супроводжується значним підвищенням рівнів усіх інтерлейкінів крові, зниженням відносної кількості CD3+ та CD19+-лімфоцитів на фоні фізіологічних цифр CD4+, CD14+-клітин та всіх класів імуноглобулінів, а також підвищенням вмісту CD8+ і CD16+-клітин. У той час як при несприятливому перебігу захворювання відмічено вірогідно менше підвищення рівнів інтерлейкінів, більш суттєве зниження рівня CD3+-лімфоцитів на фоні зниження кількості CD19+-лімфоцитів, IgA та IgG, фізіологічних значень показників CD4+ і CD14+-клітин і підвищення CD8+ і CD16+-клітин.

Під час обстеження в період ранньої реконвалесценції виявлено відновлення знижених показників імунної реактивності в групі дітей зі сприятливим перебігом сальмонельозу та тенденція до нормалізації – в групі з несприятливим.

З метою комплексної оцінки характеру функціонування імунної системи у хворих на сальмонельоз був проведений структурний аналіз за допомогою метода кореляційних структур А.М. Зосимова. При цьому порівнювали хворих зі сприятливим і несприятливим перебігом захворювання.

Отримані результати свідчать про те, що, в залежності від перебігу захворювання, на різних рівнях імунітету формуються стереотипні компенсаторні реакції, які вирішують особливості перебігу захворювання.

Так, у хворих зі сприятливом перебігом сальмонельозу між імунними показниками виникає помірна кількість зв'язків середньої сили, що характерно для нормального типу реактивності. У той час як при несприятливому перебігу хвороби формується максимальна кількість сильних взаємозв'язків між елементами функціональної системи, що визначає гіперреактивний варіант імунітету.

Враховуючи те, що вищезазначені залежності виявлено в рамках вивчення однієї системи – імунної, для визначення закономірностей функціонування цілісного організму вивчали характер взаємодій двох різних підсистем. В ролі такої підсистеми використовували параметри клінічного аналізу крові. Аналіз кореляційних залежностей показав, що на міжсистемному рівні характеристики функціонування в групах змінюються протилежним чином. При цьому інтеграція елементів у хворих зі сприятливим перебігом хвороби у 1,5 рази вища, ніж у групі хворих з несприятливим перебігом. Особливо це стосується інтерлейкінів, ступінь взаємодії яких, з показниками крові у 4,7 рази перевищувала такий, групи з несприятливим перебігом.

У хворих зі сприятливим перебігом захворювання (рис. 1) інтерлейкіни виявили прямі кореляції з лейкоцитами, ШОЕ, паличкоядерними нейтрофілами, моноцитами, ЛІІ, що свідчить про адекватний стимулюючий вплив запалення на продукцію інтерлейкінів, і навпаки. Крім того, між вмістом еритроцитів, з одного боку, та інтерлейкінами (ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-6) і CD8+-лімфоцитами – з іншого виникають прямі кореляції, які мають компенсаторний характер.

Системоутворюючим елементом у хворих зі сприятливим перебігом є моноцити. Вони створюють прямі зв'язки з CD19+, CD16+, CD14+, CD8+, CD4+, CD3+, ІЛ-6. Такі численні взаємодії моноцитів свідчать про узгодженість функціонування клітинного імунітету з макрофагальною ланкою резистентності, що підтверджує високі компенсаторні можливості функціональної системи организму хворих зі сприятливим перебігом, тобто нормореактивний тип компенсації.

Це говорить про те, що у хворих зі сприятливим перебігом захворювання формується нормореактивний тип компенсації як на рівні цілісного організму, так і на окремих його підсистемах, саме це й забезпечує гладкий перебіг і наслідки захворювання.

У хворих з несприятливим перебігом хвороби на міжсистемному рівні відмічається дефіцит компенсації (рис. 2), для якого характерна дестабілізація взаємодій між елементами функціональної системи та розпад зв'язків. Так, інтерлейкіни виявили прямі кореляції тільки з лейкоцитами та не виявили зв'язків з іншими параметрами, які характеризують активність запалення.

Про дефіцит компенсації на рівні організму свідчить той факт, що кількість еритроцитів і рівень гемоглобіну у хворих з несприятливим перебігом утворюють з показниками імунітету тільки негативні кореляції, на відміну від хворих зі сприятливим перебігом, в яких характер цих зв'язків має пряму направленість.

Таким чином, у хворих з несприятливим перебігом захворювання на рівні імунної системи формується гіперреактивний тип з дефіцитом компенсації на рівні організму.

У період реконвалесценції у хворих зі сприятливим перебігом сальмонельозу інтеграція між показниками імунітету залишались нижчою, ніж у хворих з несприятливим перебігом.

Під час аналізу кореляцій інтерлейкінів з параметрами клітинного та гуморального імунітету, виявлено суттєві розходження в групах. У порівнянні з гострим періодом, у період реконвалесценції в обох групах мало місце зниження інтеграційних властивостей кореляційних структур. У хворих обох груп кількість максимальних зв'язків зменшилась у 1,6 разів.

Поряд з кількісними відмінностями відзначені й якісні розходження кореляційних структур, що склали 82,5%. Отримані дані свідчать про принципові розходження у хворих з різним перебігом сальмонельозу не тільки в гострому періоді, але й у період реконвалесценції. Цей факт і вирішує торпідність клінічної картини при несприятливому перебігу захворювання. Найбільші розходження відмічені для двох груп інтерлейкінів. У хворих з несприятливим перебігом сальмонельозу в періоді реконвалесценції головну роль у регуляції імунних реакцій виконують ІЛ-1 та ІЛ-2, а при сприятливому перебігу – ІЛ-6 та ІЛ-8.


 
 

Цікаве

Загрузка...