WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічне значення інтерлейкінів та імунної відповіді при сальмонельозі у дітей (автореферат) - Реферат

Клінічне значення інтерлейкінів та імунної відповіді при сальмонельозі у дітей (автореферат) - Реферат

Продовження табл. 2

1

2

3

Здуття живота

2,650,17*

3,860,39

Урчання в кишечнику

3,190,23*

4,770,41

Спазм сигмовидної кишки

3,290,32

4,120,36

Симптоми ексикозу

5,120,36

5,390,41

Перебування у стаціонарі

11,841,86*

18,972,61

Примітка. * – р0,05

У гострий період хвороби було зареєструвано підвищення рівнів інтерлейкінів крові в усіх хворих, але найбільш високі – у тяжкохворих (табл. 3). У період ранньої реконвалесценції відмічалося зниження вмісту ІЛ (табл. 4). Проте у дітей з легкою формою сальмонельозу вміст інтерлейкінів після зниження досягав показників здорових дітей, середньотяжкою – лише наближався до рівнів здорових, а тяжкою – суттєво знижався, але залишався значно вищим за рівні контрольної групи.

Таблиця 3

Вміст інтерлейкінів у гострий період, в залежності від

тяжкості хвороби (пг/мл)

Показники

Легка форма,

n=8

Середньотяжка форма,

n=102

Тяжка

форма,

n=29

Здорові діти,

n=30

IЛ-1

63,192,85*

139,054,62*

202,6919,80*

26,412,31

IЛ-2

42,231,04*

111,944,08*

176,7018,19*

21,631,95

IЛ-4

32,211,78*

69,302,35*

92,339,91*

25,242,41

IЛ-6

82,624,36*

126,604,30*

206,4619,34*

34,562,35

IЛ-8

118,076,43*

234,147,84*

282,6127,50*

54,343,55

Примітка. * – р  0,05 стосовно до групи здорових.

Таблиця 4

Вміст інтерлейкінів в період реконвалесценції, в залежності від

тяжкості хвороби (пг/мл)

Показники

Легка форма,

n=8

Середньотяжка форма,

n=102

Тяжка

форма,

n=29

Здорові діти,

n=30

IЛ-1

23,761,27

41,731,10*

63,593,68*

26,412,31

IЛ-2

19,171,39

47,921,01*

57,052,03*

21,631,95

IЛ-4

20,660,59

29,802,30

43,112,77*

25,242,41

IЛ-6

36,402,41

54,700,87*

82,712,56*

34,562,35

IЛ-8

24,861,91

39,800,95*

91,464,47*

54,343,55

Примітка. * – р  0,05 стосовно до групи здорових.

При ретельному вивченні кількісного вмісту інтерлейкінів крові хворих було виявлено неоднакові їх значення на початку хвороби, а саме – великий розмах коливань у межах однієї групи. Тому, в залежності від вихідного вмісту ІЛ, діти були розподілені на чотири умовні підгрупи спостереження. До першої підгрупи увійшли хворі, в яких відмічалося середнє підвищення значень інтерлейкінів у порівнянні з показниками здорових; до другої – зі значним їх підвищенням; до третьої – з низькими рівнями ІЛ; до четвертої – з різноспрямованими їх змінами:

підвищення вмісту ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8 на фоні зниження – ІЛ-4.

Про середнє підвищення говорили, коли вміст ІЛ не перевищував показників контрольної групи, більш ніж у три-п'ять разів; про високий рівень – при збільшенні їх рівнів у 5,5-9 разів і більше. Низькими значення ІЛ вважали, коли вони не перевищували показників контрольної групи, більш ніж у 2 рази або були нижчі за них.

Були виявлені особливості клінічного перебігу захворювання у хворих в залежності від вихідних рівнів інтерлейкінів.

Для дітей з середнім підвищенням інтерлейкінів характерні: помірна гіпертермія та симптоми інтоксикації, помірно виражені прояви дисфункції кишечнику й інші симптоми хвороби, відсутність загострень. Цю підгрупу склали в основному діти, хворі на легку та середньотяжку форми сальмонельозу. Зворотна динаміка симптомів хвороби наступає досить швидко.

У дітей з високими рівнями інтерлейкінів крові наявні найбільш яскраві прояви захворювання: висока температура тіла, виразний диспепсичний синдром, зміни з боку серцево-судинної системи. Захворювання перебігає переважно у середньотяжкій і тяжкій формах. У дітей відмічається достатньо швидка зворотна динаміка симптомів хвороби та процес видужання.

Для хворих з низькими рівнями інтерлейкінів крові характерно таке: захворювання супроводжується незначним підвищенням температури, помірною дисфункцією кишечнику, частим збільшенням печінки. У цій підгрупі порушення зберігаються довше, часто реєструються загострення, захворювання супроводжується тривалим клініко-лабораторним одужанням.

У пацієнтів з різноспрямованими значеннями інтерлейкінів реєструються помірно виражені температурна реакція, симптоми інтоксикації та диспепсичний синдром. Часто зустрічається збільшення печінки. Захворювання перебігає в середньотяжкій і тяжкій формах. Зворотна динаміка патологічних симптомів тривала, термін перебування у стаціонарі найдовший.

Таким чином, кількісний вміст інтерлейкінів крові відображає активність патологічного процесу і тяжкість сальмонельозу. За вихідним рівнем інтерлейкінів можна прогнозувати перебіг захворювання. Сприятливо, зі швидкою зворотною динамікою основних симптомів, сальмонельоз перебігає у дітей з середніми та високими рівнями ІЛ. Процес одужання затягується на більш тривалий термін у дітей з низьким і різноспрямованим вмістом ІЛ.

Дослідження вмісту показників основних популяцій і субпопуляцій імунних клітин та імуноглобулінів показало, що в усіх групах пацієнтів у гострому періоді захворювання відмічається суттєве зниження загальної кількості CD3+-лімфоцитів. У хворих на легку форму виявляється підвищення рівня CD8+- і CD19+-лімфоцитів та CD16+-клітин, на середньотяжку форму – підвищення рівня CD8+-лімфоцитів і CD16+-клітин, а у хворих на тяжку – зниження кількості CD3+- та CD19+-лімфоцитів, імуноглобулінів A та G.

У період ранньої реконвалесценції для хворих на легку та середньотяжку форми було характерно вірогідне підвищення значень відносної кількості CD3+- та CD19+-лімфоцитів, а також вмісту імуноглобулінів A, M та G. Динаміка решти показників суттєво не змінювалась. У той час як у хворих на тяжку форму сальмонельозу було встановлено підвищення лише відносної кількості CD3+-лімфоцитів і незначні зміни інших показників.

Аналіз імунних показників у хворих з різним вмістом інтерлейкінів показав (табл. 5), що найвищі значення як клітинного, так і гуморального імунітету виявлені у хворих з високим вмістом інтерлейкінів крові. Далі йдуть хворі з середніми та різноспрямованими показниками інтерлейкінів, для яких були характерні помірні відхилення значень відносного вмісту клітин і рівнів імуноглобулінів. Найбільші відхилення від імунних показників здорових дітей були виявлені у підгрупі хворих з низькими вихідними значеннями інтерлейкінів сироватки крові. У цій підгрупі реєструвалось суттєве зменшення показників Т-клітинної ланки імунітету поряд зі зниженням вмісту В-лімфоцитів і кількості моноцитів/макрофагів на фоні підвищення лише NK-клітин, а також вірогідне зменшення рівнів IgA, IgM, IgG та незначна динаміка вищезазначених показників у період ранньої реконвалесценції.


 
 

Цікаве

Загрузка...