WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ураження печінки у хворих на сальмонельоз на тлі іншої патології шлунково-кишкового тракту: особливості перебігу та лікування (автореферат) - Реферат

Ураження печінки у хворих на сальмонельоз на тлі іншої патології шлунково-кишкового тракту: особливості перебігу та лікування (автореферат) - Реферат

Для оцінки взаємозв'язків між показниками цитокінового та прооксидантно-антиоксидантного профілів крові, синдрому ендогенної інтоксикації використано метод кореляційного аналізу. Так, між продуктами ПОЛ (МДА і ДК) та ЦП існують прямі зв'язки (відповідно r=+0,689 і r=+0,741; Р<0,001), а з ТФ – зворотні (r=-0,655 і r=-0,767; Р<0,001). Кореляційні зв'язки середньої сили виявлені між МСМ та показниками ПОЛ-АОЗ (r=+0,321; Р<0,05), причому в нуклеотидних МСМ вони більш виражені, ніж у пептидних. Виявлені зміни відображають глибокі порушення у хворих на сальмонельоз, що виявляється наростанням ПОЛ і пригніченням системи АОЗ організму та призводить до його інтоксикації [Барабой В.А. і співавт., 1997].

На увагу заслуговує й кореляційна залежність між прозапальним цитокіном ТНФ- та показниками прооксидантно-антиоксидантного профілю. У цьому відношенні найсильніші взаємозв'язки між ТНФ- та продуктами ПОЛ – МДА і ДК (r=+0,760; Р<0,001). Ці результати вказують на роль профлогістичних цитокінів у активації запальних реакцій в кишечнику, що зумовлює посилення процесів ПОЛ з одночасним ослабленням АОЗ. У свою чергу, зворотні сильні зв'язки відзначено між прозапальним та протизапальним медіаторами ТНФ- та ІЛ-4 (r=-0,776; Р<0,001). Отримані результати підтверджують дані про антагоністичні взаємозв'язки між медіаторами у межах цитокінової системи в цілому [Крилова Е.А., 2001] і вказують на їх взаємозв'язок у розвитку запального процесу при сальмонельозі.

Аналізуючи отримані дані, можна констатувати наявність у хворих на сальмонельоз синдрому ендогенної інтоксикації, глибоких порушень цитокінового та прооксидантно-антиоксидантного профілів крові, які більше виражені в пацієнтів із супутніми захворюваннями органів травлення, що сприяло порушенню клініко-функціонального стану печінки, прогресуванню клінічних симптомів недуги та розвитку ускладнень.

Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих на сальмонельоз під впливом базової терапії з включенням альтану. За впливом проведеного лікування на клінічну картину сальмонельозу було відзначено різницю залежно від наявності хронічної супутньої патології травної системи. Так, було встановлено, що застосування як базової терапії, так і її поєднання з альтаном та препаратами кверцетину виявилося ефективним у більшості хворих на сальмонельоз без супутніх захворювань, в той час як використання тільки базис-терапії в пацієнтів із супровідними недугами органів травного тракту виявилося недостатньо ефективним.

Зокрема, після проведеного базового лікування в усіх хворих на сальмонельоз без супутньої патології (підгрупа Іб) повністю зникли такі симптоми, як підвищена температура тіла, біль голови, блювання, здуття живота і пронос, у 92,3 % хворих зникли біль в епігастрії та нудота, в 74,9 % –важкість в правому підребір'ї. У хворих на сальмонельоз із супутньою патологією ШКТ, які отримували базове лікування (підгрупа Іа), відмітили повне зникнення таких симптомів, як підвищена температура тіла і блювання. Однак у частини пацієнтів, у яких на тлі гострої кишкової інфекції відбулося загострення хронічної патології органів травлення, на 8-10-й день лікування спостерігали виражену клінічну симптоматику: важкість у правому підребір'ї (62,4 %), здуття живота (50 %), важкість в епігастрії та печію (18,2 %), болі в нижніх відділах живота (16,7 %), головний біль (10,5 %), біль в біляпупковій ділянці (9,5 %), нудоту (9,1 %), випорожнення колітичного характеру (8,7 %), (Р<0,05).

Треба відмітити, що у 2 (8,7 %) хворих підгрупи Іа із загостренням хронічного коліту, які отримували базову терапію, спостерігалося повторне бактеріовиділення Salmonella typhimurium.

Після проведеної базової терапії нормалізація розмірів печінки відбувалася на (9,86  0,39) добу захворювання (Р<0,01). Однак субіктеричність склер і збільшення печінки до 0,5-1,0 см було виявлено на 8-10-й день хвороби у 8 (34,8 %) хворих підгрупи Іа із загостренням хронічних недуг травної системи (холецистит – 3, гастродуоденіт – 3, виразкова хвороба – 1, панкреатит – 1).

За даними біохімічного обстеження сироватки крові у всіх хворих на сальмонельоз без супутньої патології відмітили нормалізацію показників протеїнограми після базис-терапії. В той же час у пацієнтів із хронічними недугами органів травлення, які отримували тільки базову терапію (підгрупа Іа), залишався достовірно нижчим вміст загального білку та альбумінів сироватки крові порівняно з контрольною групою (Р<0,05).

У всіх хворих на сальмонельоз без супутньої патології після базис-терапії відмітили нормалізацію вмісту білірубіну і активності амінотрансфераз АсАТ і АлАТ сироватки крові, протромбінового індексу. Поряд з тим, у пацієнтів із хронічними хворобами травного тракту, які отримували тільки базову терапію (підгрупа Іа), залишався вищим вміст загального білірубіну та амінотрансфераз, нижчим протромбіновий індекс в порівнянні зі здоровими особами (Р<0,05). Змінені біохімічні показники пов'язували із загостренням хронічних недуг (холецистит – 3, гастрит і гастродуоденіт – 3, виразкова хвороба – 1, панкреатит – 1), вони корелювали із клінічними проявами ураження печінки (субіктеричністю склер та гепатомегалією) (r=+0,486 та r=+0,528, Р<0,05).

У групі, яка отримувала базову терапію, показники МСМ нормалізувалися тільки в пацієнтів без супутніх захворювань (Іб), а за наявності супутньої патології (загострення хронічного холециститу – 2, гастриту і гастродуоденіту – 2, виразкової хвороби – 1, панкреатиту – 1) значно знизились, хоча залишались вище норми (Р<0,05). Після проведеного базового лікування показники ПОЛ у хворих без супутньої патології (Іб група) знизились до норми. У пацієнтів Іа групи (із супутньою патологією), які знаходилися на базис-терапії, показники ПОЛ залишилися вище норми і вірогідно відрізнялися від аналогічних даних у пацієнтів Іа групи (Р<0,05).

У хворих на сальмонельоз, які отримували базову терапію, спостерігалася тенденція до нормалізації показників АОЗ тільки у хворих без супутніх захворювань (Іб), однак порівняно з даними до початку лікування зміни виявилися недостовірними (Р>0,05). За наявності супутньої патології (загострення хронічного холециститу – 2, гастриту і гастродуоденіту – 2, виразкової хвороби – 1, хронічного панкреатиту – 1, коліту – 1) у хворих на базис-терапії (Іа) показники ТФ і ЦП залишалися зміненими і відрізнялися від аналогічних даних у здорових осіб (Р<0,05-0,01).

Під впливом базової терапії вміст цитокінів сироватки крові нормалізувався у хворих без супутньої патології, а в пацієнтів підгрупи Іа, із супутніми хворобами органів травлення, показники ТНФ- та ІЛ-4 достовірно відрізнялися від контрольних (Р<0,05) і аналогічних даних у пацієнтів підгрупи Іб (Р<0,05).

Після проведеної базової терапії спостерігали нормалізацію структури і розмірів печінки на УЗД у пацієнтів підгрупи Іб. В той же час у 9 (39,1 %) хворих на сальмонельоз із супутньою патологією травної системи (Іа) відмічали ультразвукові ознаки ураження печінки, жовчного міхура та підшлункової залози (холецистит – 3, гастрит – 3, виразкова хвороба – 2, панкреатит – 1).

Під впливом проведеного комплексного лікування із включенням альтану, препаратів кверцетину та їх поєднання спостерігалася позитивна динаміка клінічних симптомів у пацієнтів із супутніми хворобами ШКТ. Зокрема, після комплексного лікування із включенням альтану в хворих без хронічних недуг (підгрупа ІІб) відмітили повне зникнення всіх симптомів сальмонельозу. В пацієнтів із супутньою патологією органів травлення (ІІа), які отримували альтан, відмітили зникнення таких клінічних проявів, як підвищення температури тіла, біль голови, нудота, біль в епігастрії, мезогастрії та розлади стільця (100 %). В 92,3 % хворих зникли біль в нижніх відділах живота, в 75,1% – важкість у правому підребір'ї та здуття живота.


 
 

Цікаве

Загрузка...