WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Аналіз ліпідного спектру крові у жінок з природною та хірургічною менопаузою (табл.7) показав, що досить характерним симптомом є гіперхолестеринемія.

Таблиця 7

Вміст загального холестерину в плазмі крові (моль/л) залежно від тривалості постменопаузального періоду у жінок з природною і хірургічною менопаузою

Час від настання

менопаузи

Хірургічна менопауза

(34 жінки), ммоль/л

Природна менопауза

(30 жінок), ммоль/л

до 1 року

5,7 0,3

6,8 0,4 *

1-3 роки

6,0 0,2 *

7,0 0,3 *

3-5 років

6,5 0,4 *

7,2 0,2 *

більше 5 років

7,4 0,2 *

7,3 0,4 *

* - достовірна відмінність порівняно з контрольним значенням

Методом денситометрії обстежено 98 жінок з постменопаузою віком 34-66 років (50 хворих з хірургічною менопаузою, 48 - з природною менопаузою). Контрольну групу склали 20 жінок зі збереженою менструальною функцією. Встановлено, що в обох групах обстежених спостерігається достовірне відносно контрольної групи зниження МЩКТ, яке прогресує при збільшенні тривалості постменопаузального періоду. При цьому в обстежуваних значно переважали показники Т, менші за 1,0 (табл. 8). Виявлено, вже через 1 рік після настання менопаузи спостерігається зниження МЩКТ, збільшується кількість випадків остеопорозу і остеопенії. При збільшенні часу від настання менопаузи втрата скелетом кісткової маси прогресує. У жінок з хірургічною менопаузою, що не приймали ЗГТ, швидкість втрати кісткової тканини значно перевищує таку при природному клімаксі. Через 5 років після настання хірургічної менопаузи, незважаючи на молодший вік хворих, остеопенічних станів у них більше, ніж при природному клімаксі. Ступінь зниження МЩКТ може залежати не лише від рівня естрогенів, а і від певного естроген-прогестеронового рівня.

Таблиця 8

Показники мінеральної щільності кісткової тканини залежно від тривалостіпостменопаузального періоду

Час від настання

менопаузи

Хірургічна менопауза

(50 жінок)

Природна менопауза

(48 жінок)

до 1 року

0,921 + 0,061

0,894 + 0,055 *

1-3 роки

0,867 + 0,048

0,862 + 0,062

3-5 років

0,826 + 0,059

0,835 + 0,056

більше 5 років

0,784 + 0,043

0,812 + 0,041

Контрольна група

0,983 + 0,039

0,916 + 0,035 *

  1. - різниця між показниками 1-ї і 2-ї груп достовірна за точним критерієм Фішера

Проведене вивчення ролі остеопорозу як можливого ФР ІХС. Для оцінки поширеності ФР ІХС у групах з різним рівнем МЩКТ проведене ретроспективне дослідження за принципом „випадок-контроль", в яке було включено 50 пацієнтів з нормальною МЩКТ, 50 – з остеопенією і 50 – з остеопорозом. Аналіз проведено за базою даних кабінету денситометрії Тернопільського академічного консультативно-лікувального центру. В обстеження увійшли 92 жінки і 58 чоловіків. Поширеність деяких ФР ІХС серед осіб зі зниженою кістковою масою є вищою (табл.9), ніж у осіб з нормальними показниками МЩКТ). Це стосується у першу чергу паління. Крім того, тенденцію до збільшення частоти при остеопорозі проявляють АГ, ЦД і підвищений рівень ХС крові; навпаки, надмірна вага, є протектором щодо остеопорозу. Встановлено різноспрямовані

Таблиця 9

Характеристики факторів ризику ІХС при різній мінеральній щільності кісткової тканини

Показник

контроль

остеопенія

остеопороз

Наявність АГ, %

34

42

40

Рівень АТ с, мм рт.ст.

142 + 13

149 + 19

147 + 17

Рівень АТ д, мм рт.ст.

95 + 10

97 + 11

97 + 8

Наявність ЦД, %

8

12

12

Глікемія, ммоль/л

5,3 + 0,4

5,9 + 0,6

6,0 + 0,5 *

Паління, % (на даний час/ паління в анамнезі)

18/24

24*/28

22/38*

Загальний ХС крові, ммоль/л

6,0 + 0,7

6,3 + 0,7

6,4 + 0,64

ІМТ, кг/м2

26,4 + 0,9

25,5 + 1,2

24,7 + 1,1 *

  1. - різниця по відношенню до контролю достовірна

відмінності частоти ФР ІХС в залежності від ступеня МЩКТ дають можливість передбачити, що існуючий взаємозв'язок між остеопорозом та ІХС носить незалежний, самостійний характер і опосередковується іншими патофізіологічними механізми.

Проаналізовано особливості призначення медикаментів у хворих з ГКС в статевому аспекті. Встановлено, що жінкам з ГКС на стаціонарному етапі лікування достовірно рідше призначають ББ, статини, тромболітики і аспірин (P<0,05). Відзначено недостовірно частіше призначення АК у жінок (р>0,05). Антикоагулянти, ІАПФ, а також нітрати тривалої дії призначають приблизно з однаковою частотою чоловікам і жінкам. Особливу увагу звертає на себе вкрай рідке проведення тромболізису (менше 10 % випадків як у чоловіків, так і у жінок) і направлення на хірургічні методи лікування. Така ж тенденція зберігалась і при виписці зі стаціонару.


 
 

Цікаве

Загрузка...