WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Показники гемостазу та маркерів запальної відповіді у хворих зі ССт та ГКС

Показники

І група,

жінки зі ССт, пременопауза

(n=10)

І а група,

жінки з ГКС, пременопауза (n=12)

ІІ група,

жінки зі ССт, постмено-пауза(n=14)

ІІ а група,

жінки з ГКС, постменопауза (n=15)

ІІІ група,

чоловіки зі ССт (n=16)

ІІІ а група,

чоловіки

з ГКС (n=16)

АЧТЧ, с

41,9 1,0 *

37,5 1,1 *

38,1 0,6 *

27,1 0,5 *

34,2 0,3

30,2 0,3

ТЧ, с

14,1 1,2 *

11,5 1,2

12,5 1,1

10,6 1,5 *

12,9 1,2

12,0 1,7

ПТЧ, с

15,1 0,8 *

13,1 0,3 *

13,9 0,9 *

11,5 0,2 *

16,9 1,2

16,8 0,2

ФГ, г/л

4,02 0,55 *

4,49 0,75*

4,98 0,32 *

5,42 0,69 *

3,87 0,39

4,85 0,61

АТ ІІІ, %

84,9 4,2 *

76,9 5,1 *

79,3 3,6 *

72,5 1,7 *

61,4 5,0 *

56,4 2,3

Протеїн С,%

88,6 8,4 *

106,910,4 *

75,0 5,8 *

112,510,7 *

82,0 6,1 *

99,0 8,1

ЧЕЛ, хв.

259,017,4 *

281,4 15,0

304,2 15,1

353,514,8 *

275,7 12,0

295,815,6

СРП, мг/л

3,220,28

3,57 0,30*

3,81 0,33 *

4,02 0,43 *

3,05 0,30

3,45 0,31

* - відмінність показника між чоловіками та жінками достовірна за точним критерієм Фішера

Визначення параметрів гемостазу при дестабілізації ІХС показало, що у жінок з ГКС в пременопаузі виявляється достовірне посилення згортальної системи крові за достовірного пригнічення антикоагулянтної та фібринолітичної активності. Значне посилення згортальної системи відбувається у жінок з активацією не лише зовнішнього, але і внутрішнього шляху (більше виражене, ніж у чоловіків з ГКС), особливо – підвищення рівня фібриногену (у 1,9 разу порівняно з контролем, P<0,05). Щодо антикоагулянтної системи, то її зміни більше виражені у чоловіків, тоді як зміни фібринолітичного потенціалу – у жінок.

Встановлено також, що відмінності між показниками гемостазу при хронічних та гострих формах ІХС більше виражені у жінок, що може свідчити про важливішу роль змін системи гемостазу у жінок у дестабілізації ІХС в жіночій когорті.

Було також продемонстровано, що серед хворих з ІХС жінки мали вищі базові рівні С-реактивного протеїну (СРП), ніж чоловіки. Ця закономірність виявлялася при ССт і більшою мірою – при ГКС, що може вказувати на особливу роль гострофазових запальних реакцій у жінок при дестабілізації ІХС. У жінок виявлене зростання СРП і ФГ, пов'язане з постменопаузою. Рівень СРП у жінок за наявності стабільної ІХС в постменопаузі був навіть вищим, ніж у чоловіків з ГКС, на 10%, і ніж у жінок з ГКС в пременопаузі (на 8%). Відомо, що СРП є реагентом гострої фази, який виробляється у печінці та має тісну кореляцію з фібриногеном, іншим реагентом гострої фази. Наші знахідки стосовно СРП мають певні аналогії з іншими спостереженнями про роль фібриногену як маркера ризику ІХС та ГКС у постменопаузальних жінок, які показали, що жінки з дефіцитом естрогенів мали вищі рівні фібриногену, ніж чоловіки. Крім того, нами встановлено, що рівні СРП не залежали від наявності ЦД, гіперхолестеринемії, попереднього ІМ в анамнезі. Вищі рівні мали пацієнти з АГ (Р=0,001), пацієнти, які отримували діуретики, та курці (Р=0,002).

Окреме дослідження було присвячене порушенням ліпідного обміну в порівняльному аспекті у жінок у пременопаузі без ІХС, жінок з ІХС у пре- і постменопаузі, а також чоловіків без ІХС та з ІХС. Встановлено, що вже в період постменопаузи в організмі жінки відбуваються атерогенні зміни ліпопротеїдів. ІХС в молодому віці у жінок розвивається за умов високих рівнів як атерогенних, так і антиатерогенних ліпопротеїдів, однак рівень ТГ в цьому випадку є дещо вищим, ніж у жінок з ІХС в період постменопаузи (1,48 + 0,11 ммоль/л і 1,39+ 0,15, P>0,05). Найвищий рівень атерогенності крові спостерігається у жінок з ІХС в період постменопаузи. Разом з тим недостовірно вищий, ніж у чоловіків, рівень ЛПВГ, залишається у жінок впродовж усього життя (3,54 + 0,13 ммоль/л в пременопаузі, 3,44 + 0,24 - в постменопаузі і 3,38 + 0,24 - у чоловіків).

За нашими даними, вік жінок зі ССт був на 11 років більшим, ніж у чоловіків (P< 0,05). Серед обстежених ССт була більш характерною для чоловіків віком 40-69 років і жінок 50 років і більше. У жінок ССт частіше перебігає на фоні АГ, ЦД, також характернішою для жінок є наявність порушень ліпідного обміну (табл.3). Ці стани є не лише ФР ІХС, а й створюють фон, що визначає тяжчий перебіг ІХС. У чоловіків зі ССт частіше виявляли такий ФР, як паління (31,8% проти 7,14% у жінок P< 0,05) і пов'язану з цим більшу поширеність ХОЗЛ, характернішою була поширеність атеросклеротичного процесу на інші, крім коронарного, басейни.

Таблиця 3

Поширеність фонової патології у пацієнтів зі стабільною стенокардією (%)

Патологія

Група

Статистичний показник

Жінки

Чоловіки

Точний кри-терій Фішера

Р

АГ

59,82

39.09

11.249

0,001

ЦД

24.11

17.27

4.678

0.003

Гіперліпідемія

61,61

39.09

12. 624

0,001

ХОЗЛ

6.76

12.16

3.802

0.047

Порушення мозкового кровообігу

18.90

28,01

7.965

0.002

Атеросклероз судин нижніх кінцівок

8.04

12.31

4.800

0.007

Клінічно ССт у чоловіків проявлялася частіше розвитком типового больового синдрому (P<0,0001), тоді як у жінок частіше еквівалентом ССт виступали задишка (38,56% проти 14,87 %, P<0,0001), нетипова локалізація, характер та іррадіація болю і порушення ритму (в 1,5 рази, Р=0,003), у жінок зі ССт в період постменопаузи на 40% частіше, ніж у чоловіків, реєструвалась безбольова ішемія міокарда за даними діагностичних тестів. Частота СН суттєво не відрізняється у чоловіків і жінок зі ССт, проте вища у жінок ФВ (50% і 45% у чоловіків, Р=0,0005) за практично однакової частоти СН підтверджує більший відсоток розвитку її за діастолічним типом. Той факт, що попередній ІМ частіше виникав у чоловіків, а летальність від нього більшою була у жінок, може свідчити на користь клінічного феномену тяжчого перебігу ІХС в жіночій популяції. Такі особливості зумовлюють складність клінічної діагностики стабільної стенокардії у жінок і повинні враховуватись лікарями при обстеженні даної категорії пацієнтів.

Летальність і частота розвитку ГКС при ССт були достовірно вищими у чоловіків (рис.1).

По осі Х:

1 – жінки

2- чоловіки

По осі Y:

2 – ні (значення ближчі до 1 – в групі переважає відсутність наслідку)

1- так (значення ближчі до 2 – в групі переважає наявність наслідку)

Рис.1. Наслідки ІХС у хворих зі стабільною стенокардією залежно від статі

Структура діагнозу ГКС у обстежених значною мірою залежала від статі (рис.2), а відмінності всередині кожного виду діагнозу були статистично достовірні (P<0,05). Так, у жінок значно частіше зустрічалася НС і рідше – ІМ як з елевацією, так і без елевації сегмента ST.

Рис.2. Розподіл хворих вз ГКС за діагнозом залежно від статі (%)

Клінічно ГКС у жінок, як і ССт, частіше проявлявся нетиповим характером та локалізацією болю; у них частіше зустрічалися інші, крім болю, клінічні симптоми (задишка, головокружіння, запаморочення, нудота, блювота та інші диспепсичні розлади; втома і загальна слабкість), що робить в цілому клінічну оцінку больового синдрому при розвитку ГКС у жінок важчою, ніж у чоловіків.


 
 

Цікаве

Загрузка...