WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Інші публікації (ряд публікацій у виданнях, які не затверджені переліком ВАК України; тези доповідей та матеріали конференцій) не наведено.

АНОТАЦІЯ

Барна О.М. Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від супутніх факторів ризику. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, 2006.

В роботі запропоноване вирішення актуальної науково-практичної проблеми кардіології – вдосконалення діагностики та лікування ІХС у жінок на основі проведеного комплексного порівняльного вивчення патогенезу, клініки, діагностики та лікування ІХС у жінок і чоловіків в залежності від супутніх ФР. Робота базується на даними спостереження за 457 хворими з діагнозом гострого коронарного синдрому (ГКС), 222 пацієнтів зі стабільною стенокардією, та 98 жінок з хірургічною та фізіологічною менопаузою.

Показані відмінності в патогенезі ІХС у чоловіків та жінок на прикладі виявлення відмінностей у системі гемостазу, ліпідному обміні та маркерах запальної відповіді. Підтверджені і деталізовані відмінності клінічної картини гострих та хронічних форм ІХС у чоловіків та жінок. Проведене порівняння даних діагностичних тестів у статевому аспекті при ІХС, на основі чого запропоновано критерії для підвищення діагностичної цінності відповідних методик. Детально вивчена роль менопаузи як специфічного фактора ризику ІХС і запропоновані методи корекції менопаузальних порушень при наявності ІХС. Вивчена частота призначення і ефективність сучасних методів лікування у жінок. Розроблені диференційовані багатофакторні прогностичні моделі для чоловіків та жінок зі стабільною стенокардією та ГКС.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, статеві відмінності, фактори ризику, клініка, діагностика, лікування, прогнозування.

SUMMARY

O.М.Barna. Peculiarities of pathogenesis, clinical manifestations, diagnostics and treatment of coronary artery disease in women depending on the risk factors/ Manuscript. Dissertation for academic degree of doctor of medical sciences after specialty 14.01.11 - cardiology. National Medical University named by O.O.Bohomolec, Kyiv, 2006.

The solution of scientific and practical problem of modern cardiology - improvement of diagnosis and treatment of coronary artery disease (CAD), based on the complex comparative study of pathogenesis, clinic, diagnosis, treatment and concomitant risk factors (RF) of CAD in women and men - is proposed in the work.


 
 

Цікаве

Загрузка...