WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Клінічний перебіг ГКС і стабільної стенокардії у жінок проявляються переважаючими симптомами задишки, порушень серцевого ритму, нетиповою локалізацією та іррадіацією болю, що доцільно враховувати лікарям при веденні таких пацієнтів.

 2. Для підвищення діагностичної специфічності навантажувальних тестів у жінок рекомендовано: враховувати депресію ST понад 2 мм, проводити холтерівське моніторування ЕКГ разом із навантажувальними тестами, використовувати додаткові критерії негативних проб (час виконання навантаження більше 6 хв, максимальна ЧСС більше 150 за 1 хв, наявність часу реституції сегмента ST менше 1 хв).

 3. Тест із дипіридамолом недоцільно використовувати для діагностики ІХС у жінок.

 4. При оцінці даних сигнал-усередненої ЕКГ у жінок, хворих на ІХС, рекомендовано використовувати такі статево кориговані показники: HF QRS- Dauer > 104 ms (замість 114 у чоловіків), RMS (40 ms) < 20 uV, LAH Fd (40 uV) > 38 ms (два з трьох критеріїв).

 5. У пацієнток з ІХС доцільно ширше використовувати коронарографію та хірургічні методи лікування ІХС. Перед проведенням коронарографії необхідно проводити ретельну диференційну діагностику, головним чином — щодо остеохондрозу шийно-грудного відділу хребта, постменопаузальної міокардіодистрофії та синдрому Х, особливо у жінок молодого віку.

 6. Для лікування менопаузальних розладів у жінок з ІХС показана терапія фітомодуляторами естрогенових рецепторів з урахуванням протипоказань до застосування гормонзамісної терапії.

 7. Для прогнозування перебігу стабільної стенокардії у жінок протягом 1 року спостереження слід використовувати 5-факторну модель (предиктори несприятливого прогнозу — аритмії, остеопороз, сумарна депресія ST >2 мм; вік старше 60 років; діабетична ретинопатія).

 8. При ГКС у жінок для прогнозування несприятливих наслідків протягом 1 року доцільно використовувати багатофакторну модель із застосуванням 4 предикторів (блокада лівої ніжки пучка Гіса, депресія сегмента ST на ЕКГ, вік старше 60 років або молодше 45 років, фракція викиду < 50%).

 9. У пацієнток із прогнозованим несприятливим перебігом ІХС, виведеним на основі багатофакторних моделей з урахуванням статевих особливостей, необхідно проводити активне спостереження і своєчасну адекватну вторинну профілактику.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Рудик Б.І., Барна О.М. Синдром Х: патофізіологія, діагностика, лікування // Укр.кардіол.журнал. – 1997. - №2. – С.72-75. (автор провела аналіз літератури, підготували розділ з діагностики синдрому Х, підготувала статтю до друку).

 2. Barna O.M. Transesophageal cardiostimulation as a diagnostic method of coronary insuffiency in patients with hyperten-sive heart disease // 15th European conference of the International society of non-invasive cardiology, 09.1997, Praque, Czech republic, Abstracts.-Р.46.

 3. Рудик Б.І., Прохоровський Ю.С., Барна О.М. Зміни гемодинаміки, діастолічної функції ЛШ, мікроциркуляції та процесів ПОЛ у хворих зі стабільною стенокардією при тривалому вико-ристані триметазидину // Укр.кардіол.журнал. – 2001. - №1. – С.33-35 (автором проведено пошук літератури з теми, виконано клінічне обстеження хворих).

 4. Барна О.М., Рудик Б.І., Прохоровський Ю.С., Сліпак О.Я., Дзюжинська О.К. Вплив триметазидину на порушення ритму і пізні потенціали шлуночків у пацієнтів з ІХС і систолічною дисфункцією міокарда // Укр.кардіол.журнал. – 2001. - № 5. – С.45-47 (автором проводились методики по визначенню ППШ).

 5. Швед М.І., Гребеник М.В., Барна О.М., Тофан І.П., Ярема Н.І. Клінічна гетерогенність хворих на інфаркт міокарда: проблеми діагностики // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 1. – С.15-17 (автор брала участь у статистичній обробці матеріалів, проводила заповнення статистичних карт жінок з ІМ).

 6. Барна О.М., Гребеник М.В. Деякі особливості факторів ризику та клінічного перебігу інфаркту міокарда у жінок // Вісник Ужгородського медунів. – 2002. - № 2. – С.34-38 (автором проводилось обґрунтування і вибір напрямку дослідження, частина статистичної обробки матеріалів і оформлення статті до друку).

 7. Барна О.М., Була Л.С., Буратинська О.Я. Серцево-судинні ефекти естрогенів ⁄⁄ Вісник наукових досліджень. - 2002. - № 1.- С. 9-11 (автором вибрано напрямок дослідження, проведено пошук і аналіз частини літературних джерел, підготовлено матеріал до друку).

 8. Барна О.М., Галникіна С.О., Ониськів Т.М., Буратинська О.Я. Порівняльна характеристика ранніх клімактеричних симптомів у жінок з хірургічною та природньою менопаузою ⁄⁄ Вісник наукових досліджень. -2002.- № 3.- С. 76-79 (автор вибрала напрямок і методологію дослідження, підготовку матеріалів до друку).

 9. Нетяженко В.З., Барна О.Н., Галныкина С.А., Корильчук Н.И. Минеральная плотность костной ткани у женщин с хирургической и естественной менопаузой // Проблемы остеологии. – 2003. - № 1.- С. 34-37 (автором вибрано напрямок і методологію дослідження, проведене клінічне обстеження хворих, статистичну обробку матеріалів).

 10. Барна О.М. Деякі особливості діагностики ішемічної хвороби серця у жінок в період менопаузи (огляд літератури та власні дані) ⁄⁄ Вісник наукових досліджень. -2003 - № 3. – С.125-128.

 11. Нетяженко В.З.,. Бичко М.В., Барна О.М. Антигіпертензивна та антиішемічна ефективність амлодипіну у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з ІХС // Укр.кардіол.журнал. – 2003. - № 6. – С.45-49 (автором проведено клінічне обстеження частини хворих, сформульовані висновки, підготовлена стаття до друку).

 12. Netiazhenko V.Z., Barna O.M. Epidemiologic aspects of acute coronary syndromes without ST segment elevation // ETP of ESC, 02-03.2003, Kyiv, Ukraine, Abstracts.- Р.48-51 (автором виконано описову частину матеріалу, переклад на англійську мову, підготовку до друку).

 13. Барна О.М. Навантажувальний тест із черезстравохідною кардіостимуляцією у пацієнтів зі стабільною стенокардією – статеві відмінності // Вісник наукових досліджень. -2004 - № 4. – С. 22-24.

 14. Нетяженко В.З., Корост Я.В., Плєнова О.М., Мошковська Ю.О., Гонтар А.М., Барна О.М. Маркери ушкодження міокарда та стан протизгортальної системи крові у пацієнтів з гострими коронарними синдромами без елевації сегмента ST // Серце і судини. - 2004. - № 1. - С.30-38 (автором проведена підготовка статті до друку і клінічне обстеження частини хворих).

 15. Нетяженко В.З., Барна О.М. Ішемічна хвороба серця у жінок: особливості факторів ризику // Укр.кардіол.журнал. – 2004. - № 1. – С.5-9 (автором проведений аналіз і викладення основної частини використаних джерел).

 16. Барна О.М., Вовк Л.П. Статеві особливості проявів артеріальної гіпертензії як фактора ризику ІХС // Сімейна медицина. – 2004. - № 4. – С.49-51 (автором виконувався навантажувальний тест з ЧСЕКС, проведена статистична обробка матеріалу, сформульовані висновки).

 17. Нетяженко В.З., Барна О.М. Лікування психосоматичних розладів – можливості натуропатичної медицини (результати дослідження ефективносту препарату Хомвіонервін) //Фітотерапія. Часопис. – 2004. - № 3. – С. 34-37 (автором проведено клінічне спостереження за хворими, заповнення карт і статистична обробка матеріалу).

 18. Барна О.М. Фітопрепарати в лікуванні ранніх клімактеричних розладів: стан проблеми і клінічні дані // Фітотерапія. Часопис. – 2004. - № 4. – С.16-23.

 19. Нетяженко В.З., Барна О.М. Керівництво до лікування пацієнтів зі стабільною стенокардією. Частина І // Ліки України. – 2004. - № 10. – С. 10-13 (автором проведений аналіз використаної літератури, підготовлена стаття до друку, представлені власні результати).

 20. Нетяженко В.З., Барна О.М. Керівництво до лікування пацієнтів зі стабільною стенокардією. Медикаментозна терапія, модифікація факторів ризику, власні спостереження. Частина ІІ // Ліки України. – 2004. - № 11. – С. 23-28. (автором проведений аналіз використаної літератури, підготовлена стаття до друку, представлені власні результати).

 21. Барна О.М., Каневський О.С., Двуліт М.П. Особливості перебігу раннього клімактеричного періоду у жінок-працівників залізничного транспорту // Медицина залізничного транспорту України. – 2005. - № 1. – С.48-52 (автором проведений аналіз отриманих результатів, їх статистична обробка, підготовка до друку).

 22. Нетяженко В.З., Барна О.М. Біль у грудній клітці: епідеміологія, причини, клінічна картина // Ліки України. – 2005. - № 4. – С.20-23 (автором проведений аналіз використаної літератури, підготовлена стаття до друку, представлені власні результати).

 23. Нетяженко В.З., Барна О.М. Біль у грудній клітці: діагностика та диференційна діагностика // Ліки України. – 2005. - № 5. – С.18-21 (автором проведений аналіз використаної літератури, підготовлена стаття до друку, представлені власні результати).

 24. Барна О.М. Особливості лікування і профілактики ІХС у жінок // Нова медицина. – 2005. - № 4. – С.34-37.

 25. Барна О.М. Особливості клінічної картини стенокардії у жінок // Ліки України. – 2005. – Додаток. – С.26-27.

 26. Барна О.М., Кудлай А.О., Ликов О.В., Гонтар А.М. Повторні інфаркти міокарда – відмінності у чоловічій та жіночій популяції // Ліки України. – 2005. – Додаток. – С.100-101.

 27. Нетяженко В.З., Барна О.М., Мишанич Г.І., Клебан Я.І. Цукровий діабет як фактор ризику ІХС у жіночій популяції // Ліки України. – 2005. – Додаток. – С.70-71 (автором проведене клінічне спостереження за хворими, статистична обробка матеріалу, сформульовані висновки).

 28. Нетяженко В.З., Барна О.М.. Гормонзамісна терапія і маркери системної запальної відповіді: можливі механізми несприятливого впливу при ішемічній хворобі серця (погляд на проблему та власні дані) // Вісник Національного медичного університету. - 2005. - № 1. - С.16-19 (автором проведені пошук матеріалів з проблеми, аналіз отриманих результатів, їх статистична обробка, підготовка до друку).

 29. Барна О.М.. Особливості порушень ритму і провідності у жінок з ІХС // Вісник Національного медичного університету. - 2005. - № 2. - С.28-32.

 30. Барна О.М. Деякі особливості агіографічного обстеження коронарних артерій у жінок з ІХС// Вісник Національного медичного університету. - 2005. - № 3-4. - С.96-99.

 31. Нетяженко В.З., Скибчик В.А., Соломенчук Т.О., Барна О.М. Проблеми атеросклерозу: роль діабетичної дисліпідемії // Ліки України. – 2005. - № 5. – С.13-19 (автором наведені результати власних обстежень, підготовлена стаття до друку).

 32. Нетяженко В.З., Барна О.М., Скибчик В.А., Соломенчук Т.О. Атеросклероз при цукровому діабеті ІІ типу: стратегія лікування дисліпідемій // Ліки України. – 2005. - № 6. – С.11-16. (автором проведені пошук частини матеріалів з даної проблеми, підготовка матеріалів до друку).

 33. Барна О.М. Особливості медикаментозного лікування ІХС у жінок // Сімейна медицина – 2005 - № 4 – С.12-15.

 34. Барна О.М. Спосіб прогнозування злоякісних порушень ритму у жінок зі стабільними формами ішемічної хвороби серця // Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2006. - № 3. – С.17-18.

 35. Барна О.М. Застосування екстракту циміцифуга рацемоза як засобу для корекції метаболічних порушень клімактеричного періоду у жінок // Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2006. - № 4. – С.19-20.

 36. Барна О.М. Стан системи гемостазу у жінок з ішемічною хворобою серця // Укр.тер.журнал. – 2006. - № 1. – С.23-28.

 37. Барна О.М. Лікування менопаузальних розладів: співвідношення користі і безпеки // Здоров'я жінки. – 2006. - № 2. – С.41-44.

 38. Барна О.М. Порівняльна характеристика клінічної картини стабільної стенокардії залежно від статі // Вісник Національного медичного університ. - 2006. - № 2. - С.36-40.

 39. Барна О.М. Кардіоваскулярні втручання у жінок: чи всі інвазивні методи лікування приводять до одинакових наслідків? // Ліки України. – 2006. - № 103. - С. 47--53.

 40. Барна О.М., Тумак І.М., Була Л.С. Фактори несприятливого однорічного прогнозу у чоловіків та жінок зі стабільною стенокардією // Ліки України. – 2006. - № 104. - С. 56-60 (автором проведений аналіз х статистичних даних, підготовка статті до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...