WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику (автореферат) - Реферат

Ефективність лікування вивчали за такими параметрами: динаміка ранніх клімактеричних симптомів, МЩКТ, метаболічних параметрів (ліпідний обмін). Безпеку лікування вивчали за такими параметрами: зміни показників запальної реакції; зміни системи гемостазу (оцінювали ті показники, щодо яких є дані про несприятливий вплив ЗГТ). Ефективність і безпеку лікування вивчали через 1 і 3-4 місяці.

Встановлено, що через 1 місяць лікування схема з використанням половинних доз ЗГТ значно поступається звичайним дозам ЗГТ і циміцифузі, через 3-4 місяці лікування І і ІІІ схеми мало відрізняються між собою за ефективністю, в ІІ групі ефекти нижчі лише за деякими параметрами. За іншими показниками (наприклад, припливи (зниження на 45%, 33%, 52% у І, ІІ і ІІІ групах відповідно), серцебиття, депресія) клімадинон проявляє ефективність швидше, ніж звичайні дози ЗГТ, оскільки через місяць лікування динаміка цих показників більш виражена в ІІІ групі. При тривалому лікуванні група циміцифуги демонструє кращу відповідь, ніж І і ІІ група, по депресії, частоті гіпертензії (зниження частоти реєстрації підвищеного АТ на 9%, 6% і 17% у І, ІІ і ІІІ групах відповідно) і частоті серцебиття, що дає підстави вважати вказаний препарат безпечним у пацієнтів з підвищеним серцево-судинним ризиком.

У всіх групах лікування динаміка показників МЩКТ була позитивною, однак ступінь впливу був найбільш вираженим (на 8%, P<0,05) при використанні звичайних доз ЗГТ; ефективність лікування в ІІ і ІІІ групах була порівнюваною.

На основі вивчення змін показників ліпідного обміну встановлено, що найбільш виражений вплив на параметри ліпідного обміну малоо лікування звичайними дозами ЗГТ і циміцифугою. Позитивні зміни проявлялись зменшенням рівня атерогенних ліпопротеїдів – ХС, ХС ЛПНГ, ТГ і зростанням антиатерогенних ліпопротеїдів – ХС ЛПВГ, що проявлялось зниженням показника КА (на 10,4 і 21,0 % в І і ІІІ групах, P<0,05). При використанні половинних доз ЗГТ достовірних змін показників ліпідного обміну не виявлено. При порівнянні ефектів у І і ІІІ групах встановлено, що через місяць лікування позитивні зміни ліпідного обміну були більш виражені при використанні ЗГТ, однак через 4 міс лікування в І групі вони залишались приблизно на тому ж рівні, тоді як в групі клімадинону порівняно до даних обстеження через 1 місяць ступінь позитивних змін зростав. Крім того, циміцифуга порівняно із ЗГТ вираженіше впливає на рівень ТГ (зниження через 4 місяці на 5%, 4% і 11% у І, ІІ і ІІІ групах відповідно).

На основі проведеного дослідження впливу різних схем лікування (табл.11) на маркери системної запальної відповіді нами встановлено, що використання малих доз ЗГТ є менш агресивним за впливом на маркери системної запальної відповіді, ніж звичайних доз, однак спостерігається тенденція до активації запальної ланки атерогенезу. Таким чином, можна рекомендувати визначення маркерів системного запалення перед початком призначення ЗГТ, а підвищені рівні СРП і ФГ вважати відносними протипоказаннями до призначення ЗГТ з метою попередження небажаних впливів на виникнення і прогресування ІХС.

Таблиця 11

Зміни маркерів запальної реакції при використанні різних доз ЗГТ і циміцифуги

Показник

Повна доза ЗГТ (n=14)

Половинна доза ЗГТ (n=11)

Циміцифуга (n=12)

До лікування

Через 4 міс лікування

До лікування

Через 4 міс лікування

До лікування

Через 4 міс лікування

СРП, мг/л

2,71+ 0,29

3,32+ 0,33*

2,84+ 0,30

3,09+ 0,31

2,75+ 0,11

2,50+ 0,18 *

Фібриноген,г/л

3,82+ 0,34

4,21+ 0,40*

3,87+ 0,32

4,06+ 0,38

3,56+ 0,41

3,78+ 0,56

ШОЕ, мм/год

5,75+ 0,72

5,92+ 0,66

5,82+ 0,69

5,85+ 0,54

6,45+ 0,65

6,56+ 0,64

Лейкоцити,тис х 10 9/л

5,27+ 0,30

5,67+ 0,43

5,32+ 0,41

5,12+ 0,71

5,78+ 0,30

5,95+ 0,40

* - достовірність різниці між показниками до і після лікування достовірна

При використанні циміцифуги, на відміну від різних режимів ЗГТ, не спостерігається активації прозапальної ланки атерогенезу. Навпаки, через 4 міс прийому відбувається достовірне зниження СРП, що є позитивним, особливо у пацієнток з підвищеним серцево-судинним ризиком і навіть ІХС.

Також при використанні ЗГТ спостерігали активацію згортальної системи (табл.12) за

Таблиця 12

Показники гемостазу при лікуванні різними дозами ЗГТ і циміцифугою

Показник

Повна доза ЗГТ (n=11)

Половинна доза ЗГТ (n=10)

Циміцифуга (n=12)

До лікування

Через 4 міс лікування

До лікування

Через 4 міс лікування

До лікування

Через 4 міс лікування

АЧТЧ, с

39,3 + 0,9

30,8 + 1,2 *

38,4 + 1,3

33,8 + 1,5

39,9 + 1,6

38,8 + 1,2

ТЧ, с

19,3 + 0,8

12,3 + 0,5 *

17,9 + 0,9

15,7 + 0,6

19,0 + 1,0

17,3 + 0,9

ПТЧ, с

15,9 + 0,6

12,7 + 0,6

16,3 + 0,7

13,3 + 0,5

16,3 + 0,8

17,3 + 0,5

ФГ, г/л

3,82 + 0,34

4,21 + 0,40*

3,87 + 0,32

4,06 + 0,38

3,56+ 0,41

3,78+ 0,56

Антитромбін ІІІ

89,7 + 5,9

72,7 + 4,8 *

85,0 + 5,9

76,7 + 4,1

89,0 + 6,2

84,6 + 4,9

ЧЕЛ, с

209,8 + 15,7

170,8 + 17,4

205,0 + 14,4

199,7 + 16,2

211,5 + 11,7

194,5 + 10,9

* - достовірність різниці між показниками до і після лікування достовірна

одночасного ослаблення антикоагулянтного захисту, що може значною мірою сприяти тромбоутворенню. Статистично недостовірна активація фібринолізу не може достатньо протидіяти активації згортальної системи, хоча певною мірою послаблює негативний ефект ЗГТ на систему гемостазу. Використання малих доз ЗГТ дає можливість значно ослабити негативний вплив на згортальну систему, однак разом з тим нівелює і позитивний вплив ЗГТ на систему фібринолізу. На противагу ЗГТ, використання циміцифуги в цілому є нейтральним по відношенню до системи гемостазу. Крім того, під впливом препарату спостерігається тенденція до позитивних зрушень в системі згортування і фібринолізу.

Проведено багатофакторний аналіз несприятливого 1-річного прогнозу у чоловіків і жінок з ІХС і створено спеціальну модель для використання у практиці охорони здоров'я. Для визначення предикторів несприятливого прогнозу ІХС за наявності у пацієнтів ССт проведено аналіз бази даних, що включала 222 пацієнти, яка була описана вище. На основі проведеного однофакторного аналізу (рис.3) з використанням МІ Кульбака і показника відносного ризику виникнення подій RR, встановлено статеві відмінності предикторів несприятливого прогнозу. У жінок найбільш значущими ФР досягнення ККТ встановлені вік, остеопороз, ФВ < 50% (і клінічно - наявність ХСН),

Рис. 3. Відносний ризик несприятливого однорічного прогнозу при стабільній стенокардії


 
 

Цікаве

Загрузка...