WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Етіологічна роль haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку (автореферат) - Реферат

Етіологічна роль haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку (автореферат) - Реферат

Таблиця 3

Чутливість до антибіотиків штамів гемофілів (n=49)

Антибіотик

Розподіл за чутливістю до антибіотиків, %

Стійкі

Помірно

стійкі

Чутливі

Ампіцилін

49,0  7,1

14,3  5,0

36,7  6,9

Амоксицилін

30,7  6,6

8,1  3,9

61,2  7,0

Тетрациклін

24,5  6,1

28,6  6,5

46,9  7,1

Хлорамфенікол

73,5  6,3

12,2  4,7

14,3  5,0

Цефотаксим

73,5  6,3

6,1  3,4

20,4  5,8

Цефтриаксон

71,4  6,5

4,1  2,8

24,5  6,1

Ципрофлоксацин

16,3  5,3

2,1  2,05

81,6  5,5

Азитроміцин

16,3  5,3

18,4  5,5

65,3  6,8

Триметоприм/

сульфаметоксазол

42,9  7,1

0

57,1  7,1

Визначення чутливості гемофільної палички до антимікробних препаратів є важливим і, водночас, складним завданням для лікарів-бактеріологів. Проведені нами трикратні порівняльні дослідження по визначенню чутливості еталонних штамів H.influenzae серотипів a, b, d, f до 9 антибіотиків дискодифузійним методом на шоколадному агарі (ША), приготовленому на основі агару Мюллер-Хінтон та на основі АГВ, показали, що показники діаметрів зон затримки росту еталонних штамів H.influenzae, отримані на ША, приготовленому на основі АГВ, достовірно не відрізнялися від показників діаметрів зон росту цих штамів, отриманих на ША, приготовленому на основі Мюллер-Хінтон. Отримані результати дозволяють рекомендувати вказані середовища в якості основи для приготування шоколадного агару при дослідженні чутливості гемофільних бактерій в регіональних бактеріологічних лабораторіях.

Життєздатність ліофілізованих штамів H.influenzae. З огляду на вкрай низьку життєздатність виділених штамів H.influenzae постає проблема їх довготривалого зберігання в науково–дослідних центрах з метою подальшого дослідження морфологічних, біохімічних, генетичних особливостей мікроорганізмів.

Нами показано, що оптимальним стабілізуючим середовищем для заморожування та ліофілізації є агаризоване сахарозо-желатинове середовище (СЖА). Встановлено, що проростання клітин збудника після стану анабіозу відбувається у пролонгованому режимі – кількість колоній на поверхні шоколадного агару зростає в залежності від періоду інкубації розчинених в м'ясо-пептонному бульйоні сухих препаратів в інтервалі 24 – 72 год на 25 – 200 %. Подальша інкубація бульйонних культур не призводила до зростання кількості колоній. Завдяки вказаному середовищу (СЖА) проростання культур зі стану анабіозу було максимально ефективним майже для всіх використаних препаратів (табл.4).

Таблиця 4

Вплив стабілізуючих середовищ на життєздатність різних видів гемофілів

Вид та номер штаму гемофіла

Життєздатність (КУО) в різні строки зберігання на середовищах

Сахарозо-

желатинове

Сахарозо-

желатинове

агаризоване

Молочно-

лактозне

Молочно-

сахарозне

3

міс.

1

рік

3

міс.

1

рік

3

міс.

1

рік

3

міс.

1

рік

H.influenzae 0395

15

7

25

12

9

5

-

-

H.influenzae VIU

15

7

25

12

30

16

-

-

H.gallinarum

7

4

18

9

5

3

2

0

H.parasuis 32129

7

4

20

11

9

4

3

1

H.parainfluenzae 0441

5

3

30

14

-

-

-

-

H.parainfluenzae 1193

40

22

70

36

30

16

10

5

Примітка: КУО – кількість колонієутворюючих одиниць в 4-му секторі шоколадного агару.

Розроблені схеми довготривалого зберігання збудників гемофільної інфекції мають важливе значення для поглиблених наукових досліджень актуальних штамів бактерій роду Haemophilus.

ВИСНОВКИ

В роботі наведено вирішення актуального наукового завдання – за допомогою комплексної лабораторної діагностики, що включає бактеріологічні та серологічні методи досліджень, встановлено значний рівень поширення інфекцій, спричинених бактеріями H.influenzae типу b серед різних вікових груп населення, високий рівень колонізації цим збудником носоглотки здорових дітей дошкільного віку, а також вивчено біологічні особливості виділених штамів. Одержані дані обгрунтовують необхідність проведення відповідних лікувально-профілактичних заходів, серед яких найбільш важливим є вакцинопрофілактика дітей дошкільного віку.

1. Розроблені та одержані високоефективні лабораторні серії сироваток до різних серотипів H.influenzae, на основі яких створений антитільний діагностикум для реакції коаглютинації. Доведено високу чутливість та специфічність діагностикуму для розробки комерційного вітчизняного препарату.

2. Встановлено, що питома вага H.influenzae типу b в етіологічній структурі бактеріологічно не розшифрованих гнійних бактеріальних менінгітів за даними серологічних досліджень ліквору 20 дітей, складала 10,0 %, а на долю Streptococcus pneumoniae припадало 25,0 %.

3. Встановлено, що питома вага Hib-інфекції дихальних шляхів за даними серологічних досліджень сироватки крові і сечі 65 дітей дошкільного віку, госпіталізованих з підозрою на пневмонію, становила 33,9 %, - з них на долю Hib-пневмоній припадало 26,2 %, а на долю Hib-бронхітів – 7,7 %.

4. При бактеріологічному дослідженні слизу носоглотки 427 дітей дошкільного віку в 11,7 % виявлено носійство H.influenzae серотипу b I – VIIІ біотипів. Його рівень значно коливався у дітей різних дошкільних закладів (від 21,7 % до 1,9 %). Більшість штамів H.influenzae (56,2 %) виділялися в асоціації з -гемолітичним стрептококом, і були стійкими до ампіциліну, хлорамфеніколу і тетрацикліну.

5. Серед 52 штамів гемофільних бактерій, ізольованих від дорослих з гострими та хронічними захворюваннями дихальних шляхів, переважали бактерії H.influenzae – 83,0 %, а штами H.parainfluenzae складали 17,0 %. Належність біохімічно інертних штамів (20 ізолятів) до виду H.influenzae доведена складом клітинних жирних кислот – важливої хемотаксономічної ознаки.

6. Гемофільні бактерії, ізольовані від дорослих, хворих на бронхолегеневі захворювання, резистентні до ампіциліну, хлорамфеніколу, тетрацикліну, цефотаксиму, цефтриаксону. Ці дані мають наукову і практичну значущість для моніторингу антибіотикорезистентності регіональних штамів, а також при визначенні переліку препаратів для лікування гострих і хронічних захворювань бронхолегеневої системи, обумовлених гемофільними бактеріями.

7. Відсутність істотних розходжень в значеннях діаметрів зон затримки росту еталонних штамів H.influenzae на середовищах Мюллера-Хінтона та АГВ дає можливість рекомендувати обидва середовища для визначення антибіотикочутливості гемофільних бактерій.

8. Для довготривалого зберігання збудників гемофільної інфекції в музейних колекціях мікроорганізмів доцільно використовувати агаризоване сахарозо-желатинове середовище.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

  1. Поліщук О.І., Брич О.І., Погорельчук Л.М. Циркуляція Haemophilus influenzae серед дітей дошкільного віку // Дитячі інфекції. – Укр.міжвідомча збірка. – К.:Знання. – 2002. – С. 238-242. (Здобувачем особисто проведено бактеріологічні та серологічні дослідження матеріалу від дітей, аналіз результатів).

  2. Чернишова Л.І., Винник Н.П., Брич О.І. Клінічні особливості пневмоній у дітей, зумовлених Haemophilus influenzae типу b // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика. – Вип. 12. – Книга 2. – К., 2003. – С. 670-674. (Здобувачем особисто проведено серологічні дослідження клінічного матеріалу від дітей, обробка та аналіз результатів).

  3. Брич О.І., Рубан Н.М., Головня О.М. Біологічні властивості клінічних штамів бактерій роду Haemophilus, виділених при захворюваннях органів дихання // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика. – Вип. 13. – К., 2004. – С. 397-402. (Здобувачем особисто досліджені біологічні властивості клінічних штамів гемофільних бактерій).

  4. Поліщук О.І., Брич О.І. Гемофільна інфекція та шляхи її попередження // Современная педиатрия. – К., 2004. - № 4(5). – С.157-160. (Здобувачем зібрано відомості про етіологічну роль Haemophilus influenzae в захворюваннях дітей, світові дані щодо захворюваності Hib-інфекціями).


 
 

Цікаве

Загрузка...