WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Етіологічна роль haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку (автореферат) - Реферат

Етіологічна роль haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку (автореферат) - Реферат

Отримані дані свідчать про високу діагностичну цінність виготовлених антисироваток, реагентів для реакції КОА. Встановлена нами висока чутливість і специфічність реакції коаглютинації дає змогу рекомендувати даний метод в якості експрес-методу діагностики гемофільних інфекцій для індикації антигенів H.influenzae в різних біологічних субстратах. При дослідженні клінічного матеріалу на предмет визначення антигенів H.influenzae з використанням комерційних тест-систем (в реакції ЛА) та реагентів, отриманих в лабораторних умовах для реакції КОА, перевага надається методу КОА як більш доступному в економічному відношенні для практичних лабораторій. Проведені дослідження можуть стати основою для розробки в подальшому вітчизняного комерційного діагностичного препарату для постановки реакції коаглютинації.

Серологічна діагностика Hib-інфекцій у дітей. За даними серологічних досліджень лікворів 20 хворих на менінгіт дітей дошкільного віку в реакціях латекс-аглютинації та коаглютинації у 2 випадках, з яких 1 бактеріологічно підтверджений, виявлено антиген H.influenzae типу b, у 5 випадках виявлено антигени Streptococcus pneumoniae. Останні були виявлені також в сечі цих дітей, в яких гостра пневмонія була супутнім захворюванням, а основним – гнійний менінгіт, бактеріологічно не розшифрований. Отже, загальна етіологічна розшифровка гнійних бактеріальних менінгітів за допомогою проведених нами серологічних досліджень становила 35 %, з яких на долю Hib припадає 10,0 %, а на долю S.pneumoniae – 25,0 %.

Застосування серологічних методів (реакцій ЛА та КОА) при дослідженні клінічного матеріалу (сечі) у 65 дітей дошкільного віку дало змогу виявити у 22 дітей антиген Hib. З цих 22 дітей у 16 спостерігалось наростання титру антитіл до Hib в парних сироватках крові, а у 3 – спадання титру при постановці титрованої реакції аглютинації. В результаті проведених серологічних досліджень діагноз Hib-інфекції дихальних шляхів підтвердився серологічно у 22 дітей, що становить 33,9 % питомої ваги. Серед госпіталізованих дітей з гострою патологією органів дихання питома вага Hib-пневмонії складала близько 26,2 %, а Hib-бронхіту – 7,7 % (рис. 1).

Рис. 1. Структура гострих Hib-інфекцій бронхолегеневої системи у дітей молодшого віку за даними серологічних досліджень сироватки крові та сечі.

При дослідженні матеріалу дітей (сечі) на предмет виявлення антигену Hib з використанням комерційних тест-систем (в реакції ЛА) та реагентів, виготовлених в лабораторних умовах для реакції КОА, не встановлено переваги якогось з цих методів стосовно чутливості і специфічності.

Таким чином, визначення антигену Hib у сечі дітей за допомогою двох видів реакцій аглютинації (ЛА та КОА) не тільки доповнюють дані серологічного дослідження, а також при відсутності класичного наростання титру антитіл в парних сироватках може бути самостійним критерієм для уточнення етіології пневмонії.

Носійство Haemophilusinfluenzae серед дітей дошкільного віку. Носійство бактерій Haemophilus influenzae у здорових людей – досить розповсюджене явище, особливо в дитячому віці, що співпадає з найбільшою сприйнятливістю маленьких дітей (до 5 років) до гемофільних інфекцій.

При обстеженні 427 дітей на носійство Hib було виділено 73 штами H.іnfluenzae. Більшість штамів H.іnfluenzae (56,2 %) були виділені в асоціаціях з -гемолітичним стрептококом. Проведене біохімічне типування дозволило поділити досліджувані культури на 8 біотипів. Більшість виділених культур (74,0 %) належали до перших трьох біотипів.

Визначення серотипу виділених штамів у реакції латекс-аглютинації показало, що 50 штамів H.influenzae належали до серотипу b. Це дозволяє визначити носоглоткове носійство саме збудника Hib-інфекції серед обстежених нами дітей на рівні 11,7 %, що у порівнянні з результатами досліджень, проведених у нашому регіоні і в той же сезонний період майже 20 років тому (Заргарян О.П., 1983), свідчить про зростання даного показника майже у чотири рази (рис. 2).

Рис. 2. Носійство H.influenzae типу b у здорових дітей дошкільного віку (n=427).

Відзначалась значна розбіжність в рівнях носійства в обстежених колективах. Так, в дитячих дошкільних закладах, що знаходились в межах м.Києва, рівні носійства становили 11,6 %, 14,3 %, 15,6%, 19,1 % та 21,7 %, тоді як в колективах дитячих закладів Київської області рівні носійства Hib сягали 1,9 та 6,7 %, що свідчить про неоднакову інтенсивність циркуляції зазначеного мікроорганізму в різних дитячих колективах і необхідність вивчення тих факторів, які на неї впливають. За допомогою реакції коаглютинації з використанням реагентів, виготовлених в лабораторних умовах, встановлено, що носійство H.influenzae типу d серед дітей дошкільного віку складало 1,6 %, серотипи a та f знаходили з однаковою частотою – 0,7 %. У 13,7 % випадках не вдалося встановити належність виділених культур H.influenzae до певного серотипу.

Аналіз даних досліджень антибіотикочутливості 45 капсульних штамів гемофільних бактерій показав, що більшість штамів характеризувались високою чутливістю до амоксициліну (95,5 %), цефотаксиму (86,7 %), цефтриаксону (91,0 %), азитроміцину (97,8%). Всі штами виявились чутливими до ципрофлоксацину. Майже половина досліджених штамів (46,7 %) були стійкими до триметоприму-сульфаметоксазолу, та більше половини характеризувались резистентністю до тетрацикліну (84,4 %), хлорамфеніколу (75,5 %) та ампіциліну (55,5 %) (табл. 2).

Таблиця 2

Чутливість до антибіотиків штамів H.influenzae (n=45)

Антибіотик

Розподіл за чутливістю до антибіотиків, %

Стійкі

Помірно

стійкі

Чутливі

Ампіцилін

31,1  6,9

24,4  6,4

44,5  7,4

Амоксицилін

0

4,4  3,1

95,5  3,1

Тетрациклін

66,6  7,0

17,8  5,7

15,6  5,4

Хлорамфенікол

66,7  7,0

8,8  4,2

24,5  6,4

Цефотаксим

8,8  4,2

4,5  3,1

86,7  5,1

Цефтриаксон

4,5  3,1

4,5  3,1

91,0  4,3

Ципрофлоксацин

0

0

100

Азитроміцин

2,2  2,2

0

97,8  2,2

Триметоприм/

сульфаметоксазол

33,4  7,0

13,3  5,1

53,3  7,4

Характеристика штамів бактерій роду Haemophilus, виділених від дорослих осіб. З огляду на низьку діагностичну спроможність бактеріологічних лабораторій встановлювати етіологію бронхолегеневих захворювань у дорослих осіб, дослідження біологічних особливостей гемофільних бактерій як вагомих чинників цих захворювань, відіграє важливу роль з метою визначення підходів до лікування та профілактики гемофільних інфекцій як у дорослих, так і у дітей.

Досліджені морфологічні, культуральні, біохімічні властивості 52 клінічних штамів гемофільних бактерій, виділених з мокроти дорослих осіб старшого та похилого віку, хворих на гострі та хронічні бронхолегеневі захворювання (пневмонія, бронхіт). За даними біохімічних тестів 82,7 % штамів були віднесені до H.influenzae. Решта штамів була ідентифікована як H.parainfluenzae. Встановлено, що результати проведення рутинної ідентифікації гемофілів співпадають з результатами паралельного застосування в роботі комерційної системи для ідентифікації Haemophilus API NH, яка зарекомендувала себе високочутливим, простим і зручним експрес-методом ідентифікації.

Визначено, що 73,0 % з досліджених 52 штамів H.influenzae та H.parainfluenzae належали до перших трьох біотипів, що співпадає з даними літератури. Найбільшу питому вагу склав ІІ біотип – 36,6 % штамів, І біотип – 28,8 %, ІІІ і V біотипи – по 7,6 % штамів, VІІІ біотип - 13,5 % штамів. Поодинокі культури належали до ІV і VІІ біотипів (1,9 % та 3,8 % штамів відповідно). Серед досліджуваних штамів не виявлено представників VІ біотипу.

Проведений аналіз жирнокислотного складу клітин виділених від дорослих штамів дозволив віднести їх до роду Haemophilus. Бактерії різних видів даного роду мають ідентичний склад клітинних жирних кислот, що не дозволяє диференціювати гемофіли на рівні виду за цією ознакою. Але використання даного тесту дозволило ідентифікувати біохімічно інертні штами на рівні роду.

Аналіз даних досліджень антибіотикочутливості 49 штамів гемофілів показав, що більшість штамів були стійкими до ампіциліну, хлорамфеніколу, тетрацикліну, цефалоспоринів ІІІ покоління (цефотаксиму, цефтриаксону). Найбільш ефективними препаратами були ципрофлоксацин, азитроміцин, амоксицилін (табл. 3).


 
 

Цікаве

Загрузка...