WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії (автореферат) - Реферат

Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії (автореферат) - Реферат

У ході роботи були також розраховані середні показники гемодинаміки під час вагітності, що використовувалися для оцінки змін даних показників у залежності від ступеня тяжкості прееклампсії . З них статистично значимо відрізнялися від контрольної групи середні показники індексу резистентності маткової артерії (0,590,08 у.о.), пульсаційного індексу ниркової артерії (1,040,11 у.о.), середнього артеріального тиску (96,797,34 мм.рт.ст.), зворотного тиску нирок (54,344,67 у.о.) та залишкового тиску достатнього для гломерулярної фільтрації (44,745,32 у.о.).

При цьому прееклампсія легкого ступеня у жінок основної групи розвилася в 48,3 % випадків, прееклампсія середнього ступеня — у 36,7 % випадків і прееклампсія тяжкого ступеня — у 15,0 % випадків.

При вивченні змін показників периферичної гемодинаміки в залежності від ступеня тяжкості прееклампсії було встановлено, що під час зростання тяжкості даного ускладнення вагітності прогресивно збільшувалися зміни індексу резистентності маткової артерії (0,650,02 у.о. - при прееклампсії тяжкого ступеня), пульсаційного індексу ниркових артерій (0,890,03 у.о. - при прееклампсії тяжкого ступеня), зворотного тиску в нирках (75,946,14 у.о. - при прееклампсії тяжкого ступеня), залишкового тиску, достатнього для гломерулярної фільтрації (57,673,32 у.о. - при прееклампсії тяжкого ступеня). У нашому дослідженні ми проводили вивчення асоціативного зв'язку ранньої діастолічної виїмки маткових артерій з розвитком прееклампсії . Ми не одержали достовірної залежності цього показника з розвитком прееклампсії різного ступеня тяжкості. Це погоджується з даними ряду авторів, які відзначають ненадійність даного показника для ранньої діагностики прееклампсії (Conde-Agudelo A., 2004, Haddad B., 1999, Papageorghіou A.T., 2001, Vaіnіo M., 2005). Залишковий тиск, достатній для гломерулярної фільтрації, підвищувался в 15 (83,3 %) випадках при прееклампсії тяжкого ступеня і мав кореляцію з прееклампсією r= 0,80 при P<0,05. Даний показник був нами обраний для розробки математичної моделі прогнозування прееклампсії як найбільш ранній та інформативний.

У жінок, що входять до групи високого ризику з розвитку прееклампсії , була проведена оцінка внутрішньоутробного стану плода в динаміці вагітності. Установлено, що пульсаторні індекси артерії пуповини, грудної аорти плода, середньої мозкової артерії і внутрішньої сонної артерії плода в основній групі не мали статистично значимих розходжень з контрольною групою, і не були інформативними для ранньої діагностики прееклампсії, а більше відображали стан периферичної і серцевої гемодинаміки плода.

Проведений аналіз плодово-плацентарної гемодинаміки, біофізичного профілю плода при прееклампсії різного ступеня тяжкості показав, що пульсаторний індекс артерії пуповини був більш ранньою ознакою порушення адаптаційних можливостей плода (1,440,32 у.о. - при прееклампсії тяжкого ступеня). Підвищення діастолічного компоненту середньої мозкової (2,040,14 у.о.), внутрішньої сонної артерій (2,030,23 у.о.) плода і зменшення діастолічного компоненту грудного відділу аорти плода до нульових значень при прееклампсії тяжкого ступеня носило вторинний характер стосовно артерії пуповини і було, як видно , пов'язано з централізацією гемодинаміки, спрямованої на забезпечення життєво важливих органів плода. Визначення біофізичного профілю плода з'явилося додатковим методом, що дозволив виявити ознаки, характерні для фетоплацентарної недостатності, яка відзначалася при прееклампсії.

Проведені дослідження дозволили розробити математичну модель прогнозування прееклампсії :

де ИМ - індекс міграції лейкоцитів, САД-середній артеріальний тиск, Pz-зворотний тиск у нирках.

В результаті аналізу математичної моделі були отримані наступні діапазони даного показника для вагітних групи високого ризику з розвитку прееклампсії , що ми назвали "імуно-гемодинамічним індексом":

1 група - вагітні без прееклампсії - значення бінарної логістичної регресії не менше 0,75;

2 група - вагітні з прееклампсією легкого ступеня - значення бінарної логістичної регресії від 0,30 до 0,75;

3 група - вагітні з прееклампсією середнього ступеня тяжкості - значення бінарної логистичної регресії від 0,20 до 0,30;

4 група - вагітні з прееклампсією тяжкого ступеня - значення бінарної логістичної регресії менше 0,20.

Математична модель була використана для оцінки ефективності профілактики даного ускладнення вагітності на підставі кількості пре еклампсій, які розвилися з урахуванням змін імуно-гемодинамічного індексу (табл. 1).

Таблиця 1

Зміни імуно-гемодинамічного індексу в динаміці вагітності (Mm), у.о.

Групи

Імуно-гемодинамічний індекс

20-24 тижні

28-32 тижні

35-40 тижнів

Середнє

Група порівняння, n=91

IA, n=31

0,640,04*†•

0,430,09*ࠥ

0,360,08*‡†

0,480,06*ࠥ

IB, n=28

0,630,05*†•

0,750,05

0,670,07*†•

0,680,04*†•

II, n=32

0,840,06•

0,790,02•

0,770,03•

0,800,05•

Основна група, n=187

0,740,05

0,690,04

0,440,09

0,620,05*

Контрольна група, n=34

0,820,03

0,810,04

0,790,03

0,800,03

Примітки: * - різниця у порівнянні з групою ІІ достовірна, (P<0,05).

‡ - різниця у порівнянні з групою ІB достовірна, (P<0,05)

† - різниця у порівнянні з контрольною групою достовірна, (P<0,05).

  • - різниця у порівнянні з основною групою достовірна, (P<0,05).

У вагітних без прееклампсії середня величина імуно-гемодинамічного індексу складала 0,810,03 у.о.. Із зростанням ступеня тяжкості прееклампсії величина даного показника знижувалася. Так, при прееклампсії легкого ступеня величина даного показника складала 0,430,07 у.о., при прееклампсії середнього ступеня — 0,190,08 у.о., а при прееклампсії тяжкого ступеня — 0,080.06 у.о.

Діагностична чутливість імуно-гемодинамічного індексу склала 67,8 %, специфічність — 78,1 %, прогностична цінність позитивного результату — 85,1 %, ефективність — 0,73.

У підгрупі ІA прееклампсія розвинулася в 93,5 % випадків: з них прееклампсія легкого ступеня — у 29,9 % випадків, середнього ступеня — у 45,2 % випадків і тяжкого ступеня — у 19,4 % випадків. У підгрупі ІВ вагітність ускладнилася прееклампсією у 85,7 % випадків: з них прееклампсія легкого ступеня - у 53,6 % випадків, середнього ступеня — у 21,4 % випадків і тяжкого ступеня — 10,7 % випадків. У групі ІІ прееклампсія розвилася в 9,4 % випадків: з них легкого ступеня — у 6,4 % випадків і середнього ступеня — у 3,1 % випадків.

Проведення профілактики прееклампсії з використанням антигомотоксичних препаратів і з оцінкою її ефективності за допомогою імуно-гемодинамічної моделі дозволило знизити частоту розвитку прееклампсії на 7,8 %, а прееклампсії тяжкого ступеня — в 1,8 рази. При цьому в групі вагітних, які одержували профілактику прееклампсії з додаванням антигомотоксичних препаратів кількість передчасних пологів знизилася в 1,6 рази, гостра гіпоксія плода знизилася в 1,5 рази і кількість операцій кесаревій розтин скоротилася в 1,8 рази.

Зміна деяких вивчених показників у жінок обстежених груп знайшла своє відображення в стані немовлят. Так, індекс резистентності маткової артерії, пульсаторний індекс артерії пуповини і залишковий тиск, достатній для гломерулярної фільтрації, були підвищені у вагітних, новонароджені яких мали патологічний перебіг раннього неонатального періоду. При цьому в даної групи вагітних був знижений імуно-гемодинамічний індекс. Нами було виявлено наявність високого зворотнього асоціативного зв'язку патологічного стану новонароджених зі значенням імуно-гемодинамічного індексу. При зменшенні цього індексу (менше 0,75) прогресивно підвищувалася частота ішемічно (геморагічно) – гіпоксичних уражень головного мозку новонароджених.

При прееклампсії тяжкого ступеня частота перинатальних втрат знизилася на 4,8 ‰, а захворюваність немовлят — на 20,4 %. Таким чином, раціональне ведення вагітних, які входять до групи високого ризику розвитку прееклампсії, з використанням імуно-гемодинамічної моделі прогнозування даного ускладнення вагітності та проведення профілактичних заходів з додаванням антигомотоксичних препаратів дозволило знизити частоту тяжких форм прееклампсії, частоту асоційованих з прееклампсією ускладнень вагітності та пологів і сприяти народженню здорових немовлят.


 
 

Цікаве

Загрузка...