WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління (автореферат) - Реферат

Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне та практичне обгрунтування та нове вирішення актуального завдання сучасної педіатрії – удосконалення діагностики патологічних змін у функціональному стані чутливих бронхіальних рецепторів під впливом тютюнового диму та можливості корекції його порушень у дітей.

1. Серед дітей старшого шкільного віку впливу тютюнопаління зазнають 92,6%. Активно палять 29,6% школярів, пасивно - 63,0%. Високого та середнього рівнів навантаження тютюновим димом зазнають 82% дітей. Критичними періодами залучення до тютюнопаління для хлопців є вік 13-14 років, для дівчат – 15-17 років. Найбільш впливовими факторами залучення дітей до активного тютюнопаління є паління авторитетних людей (батьки, друзі, брати).

2. Ранніми проявами негативного впливу тютюнового диму на дихальну систему дітей є порушення функціонального стану осморецепторів та холінорецепторів бронхів. У дітей-курців порушення функціонального стану осморецепторів бронхів виявляється в 3,5 рази частіше порівняно з некурцями. У функціональному стані холінорецепторів порушення рееєструвалися лише серед курців. Зміни у функціональному стані в2-адренорецепторів початково під дією тютюнового диму не виникають.

3. Негативний вплив тютюнового диму в дитячому віці проявляється порушенням регуляції бронхіальної прохідності з боку вегетативної нервової системи: у дітей-курців бронхоспазм фізичного навантаження виявлявся в 3 рази частіше порівняно з некурцями.

4. Виявлена пряма середньої сили кореляційна залежність між появою змін у бронхіальній чутливості під впливом тютюнового диму та перинатальним ушкодженням ЦНС (r=0,56), обтяженою спадковістю з хронічної легеневої патології(r=0,72) та наявністю синдрому вегетативної дисфункції (r=0,56). Таким чином, існують фактори сприяння виникненню змін у рецепторному апараті бронхів дітей під впливом тютюнового диму.

5. Різниці між формуванням порушень рецепторного апарату бронхів, що виникають під впливом тютюнового диму у дітей з різними рівнями тиретропного гормону, тироксину, трийодтироніну та кортизолу в сироватці крові не виявлено (р>0,05).

6. Зміни в бронхіальних рецепторах під впливом тютюнового диму у дітей носять функціональний характер. У дітей-курців курси інгаляцій фізіологічного розчину протягом 10 днів забезпечують зниження рівнів бронхіальної гіперчутливості до неізотонічного подразника у 3 рази порівняно з базальними даними. Курси вітамінотерапії вітамінами Е і А протягом місяця забезпечують зниження рівнів бронхіальної гіперчутливості до неізотонічного подразника в 2,5 рази порівняно з базальними рівнями.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для підвищення ефективності санітарно-профілактичної та виховної роботи в школах, антинікотинові програми слід розпочинати до 12 років. Більше уваги треба приділяти хлопцім 13-14 років та дівчатам 15-17 років, що мають друзів, батьків, кумирів, які палять.

2. Для діагностики ранніх порушень функціонального стану бронхіальних рецепторів під впливом тютюнового диму необхідно використовувати інгаляційні бронхопровокаційні тести з ацетилхоліном, неізотонічним (гіпотонічним) розчином, дозованими фізичними навантаженнями методом велоергометрії на рівні PWC 150.

3. Дітей з порушеннями функціонального стану чутливих бронхіальних рецепторів, що виникли внаслідок дії тютюнового диму, треба наглядати як групу ризику щодо формування бронхообструктивних реакцій та бронхіальної астми.

4. Антиоксидантна вітамінотерапія як спосіб корекції негативної дії тютюнового диму на рецепторний апарат бронхів у дітей має ефективність при використанні препарату „АЕвіт" 0,2 г (1 капсула, що містить 100000 МЕ ретинола пальміната та 0,1 г б-токоферола ацетата) двічі на день, протягом 25 днів, або „вітаміну Е" (0,1 г токоферола ацетата) один раз на день, повторюючи двічі на рік.

5. Для зменшення негативного впливу тютюнового диму на бронхи дітей доцільно застосовувати інгаляції фізіологічного розчину в режимі ультразвукового розпилу тривалістю 5 хвилин, двічі на добу, курсом 7-10 днів. При відсутності ефекту курс інгаляцій повторюється.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Башкирова Н.С. Коррекция нарушений в чувствительных бронхиальных рецепторах у детей, возникающих под влиянием табачного дыма // Вестн. физиотерапии и курортологии. – 2006. - №2. – С.134-136.

 2. Башкірова Н.С. Аналіз причин активного тютюнопаління серед дітей шкільного віку // Медичні перспективи. - 2005. – Т.Х, №2. – С. 91-96.

 3. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Характеристика бронхиального реагування на дозовані фізичні навантаження у дітей, що зазнають дії тютюнового диму // Укр. мед. альманах. – 2005. - № 4. – С.192-194.

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне та функціональне обстеження, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Функціональнй стан холінорецепторів дихальних шляхів у дітей, що палять // Запоріж. мед. журн. - 2005.- №5. – С. 125-127.

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне та функціональне обстеження, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Характеристика функціонального стану бронхіальних осморецепторів у дітей, що зазнають дії тютюнового диму // Перінатологія та педіатрія. – 2005. - №3/4 – С.91-94.

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне та функціональне обстеження, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Тютюнопаління та його вплив на дихальну систему дітей // Медичні перспективи. – 2004. – Т. IX, – №2. – С. 4-11.

Здобувачеві належить аналіз літературних даних з проблеми написання статті. Сумісно ідея та оформлення статті.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Профілактика негативного впливу тютюнового диму на органи дихання у дітей // Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса, 2005. – С.73-74.

Здобувачеві належить ідея тез, особисто проведений добір та обстеження хворих, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Характеристика змін бронхомоторного тонусу на фізичне навантаження у дітей, що зазнають впливу тютюнопаління // Матеріали ХІ зїзду педіатрів України. – К., 2004. – С.102.

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне обстеження, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Вплив тютюнопаління на функцію бронхіальних рецепторів у дітей, що мешкають в умовах промислового міста // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. – №4. - С.51.

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне обстеження, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Башкірова Н.С. Реакції бронхів на інгаляції гіпотонічного розчину у дітей, що зазнають впливу тютюнопаління // Молодь медицині майбутнього: (Тези V міжнар. мед. конф. студентів та молодих учених). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 110-111.

 2. Башкірова Н.С. Функціональні бронхопровокаційні тести в оцінці негативного впливу тютюнопаління на детей // Актуальні проблеми сучасної медицини: (Тези наук.-прак. конф. студ. та молодих вчених Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця з міжнар. участю. – К., 2004. – С.146-147.

 3. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Діагностика порушень стану бронхіальніх рецепторів під впливом тютюнового диму у дітей за допомогою інгаляційних бронхопровокаційних тестів.: Інформ. лист. – К., - 2005. – №89

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне та функціональне обстеження. Сумісно проаналізовано отримані результати.

АНОТАЦІЯ

Башкірова Н.С. Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Інститут гастроентерології АМН України, Дніпропетровськ, 2006.


 
 

Цікаве

Загрузка...