WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюв - Реферат

Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюв - Реферат

За|із| результатами визначення ЗПА| ротової рідини у|в,біля| хворих до лікування видно|показно|, що ЗПА| дещо вища у|в,біля| хворих ГП |в порівнянні з хворими ХКГ і ГГ. Так, ЗПА| була підвищена в середньому на 45 % у|в,біля| хворих ГП почат.-|I ступеня|міри| і на 61% у|в,біля| хворих ГП| I-II ступеня|міри| по відношенню до показника у здорових осіб.

Виявлено, що у||в,біля| хворих ГП почат.-|I ступеня|міри| |рівень білка в ротовій рідині перевищує значення здорових осіб|облич,лиць| в середньому на 9 %, а у|в,біля| хворих ГП I-II ступеня|міри| – на 20,6 %. Під впливом проведеного лікування і комплексу гігієнічних заходів обидва показники знижуються.

Таким чином, на підставі проведених біохімічних досліджень можна стверджувати, що поєднання дії постійного електричного струму|току| і біоактивних компонентів зубної пасти |"Пєлодент" обумовлює виражену антиоксидантну, протизапальну і мембранотропну дію на тканини пародонта у хворих на ХКГ, ГГ і ГП.

Застосована методика бактеріологічних досліджень дозволила ідентифікувати лише декілька видів бактерій з ясеневого нальоту і вмісту пародонтальних кишень. Це |із|Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus, Escherichia coli і Pseudomonas aeruginosa, причому частота виділення даних мікроорганізмів у|в,біля| хворих на ХКГ, ГГ і ГП |була приблизно однакова.

Визначення чутливості виділених штамів умовно-патогенних бактерій до антибіотиків показало їх високий рівень резистентності. У той же час всі штами S. aureus були чутливі до дії пєлоїда|. Стійкість до пєлодексу була виявлена у|в,біля| 1 штаму (4,5% від всіх досліджених) S. haemolyticus, 2 штамів (11,0 %) P. aeruginosa і 5 штамів (21,7 %) Escherichia coli.

Введення|вступ| в живильне середовище|середу| пєлодексу в найменшій концентрації 1:5 пригнічувало зростання|зріст| 6,7% штамів S. aureus, 9,1% штамів S. haemolyticus, 7,1% штамів P. аeruginosa і 8,7% штамів Escherichia coli. Пєлодекс в концентрації 1:2 пригнічував|придушувало| зростання|зріст| 9,1-23,3% виділених штамів мікроорганізмів. Пєлодекс в концентрації 1:1 пригнічував|придушувало| зростання|зріст| більшості штамів S. haemolyticus і P. aeruginosa, 70,0% штамів S. aureus і 56,5% Escherichia coli.

Таким чином, бактеріологічними дослідженнями доведена антимікробна дія |установлено|препарату пєлодекс, що є витяжкою|витягом| з|із| грязі|грязюки,бруду| Куяльницького лиману|.

Узагальнюючи все вищевикладане, можна говорити про виражену|виказану,висловлену| пародонтопротекторну| дію розробленого комплексу гігієнічних заходів, яка забезпечується антиоксидантними, мембраностабілізуючими|, протизапальними і антимікробними |властивостями пєлодексу, пролонгована дія біоактивних компонентів якого на тканини пародонту надається електрофоретичною| зубною щіткою "Habitus". Одержані|отримані| результати дозволяють рекомендувати даний комплекс індивідуальної гігієни порожнини рота для широкого застосування у хворих із запальними захворюваннями пародонту |вживання|.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі представлено теоретичне обґрунтування і нове рішення актуальної наукової задачі, спрямованної на підвищення ефективності лікування і профілактику рецидивів запальних захворювань пародонта шляхом поєднаного застосування в індивідуальній гігієні порожнини рота лікувально-профілактичної зубної пасти "Пєлодент" і електрофоретичних зубних щіток, які відрізняються від відомих тим, що створюють струм малої сили (5 мкА).

1. Обгрунтована і розроблена нова рецептура зубної пасти спрямованої лікувально-профілактичної дії на тканини пародонта, що містить препарат мулової лікувальної куяльницької грязі - пєлодекс. В експерименті на щурах встановлено, що найбільш виразні протизапальні, антиоксидантні та остеопротекторні властивості має зубна паста з 5% вмістом пєлодексу.

2. В умовах експериментального пародонтиту в щурів доведено позитивний вплив поєднаного застосування електрофоретичної зубної щітки і зубної пасти із 5% вмістом пєлодексу на стан тканин пародонта, що підтверджується зниженням ступеня атрофії альвеолярного відростка (на 32 %) і нормалізацією біохімічних показників ротової рідини, які характеризують ступінь запалення тканин пародонту (зниження ЗПА, активності КФ) і стан прооксидантно-антиоксидантної системи (зменшення рівня МДА і підвищення активності ГР і ГП).

3. Встановлено, що застосування розробленого комплексу гігієнічних заходів сприяє стійкій тривалій ремісії патологічного процесу в тканинах пародонту у хворих, про що свідчить позитивна динаміка змін показників гігієнічного і пародонтальних індексів у найближчі і віддалені (через 6 і 12 міс.) терміни спостережень і достовірна (р<0,05) різниця значень досліджуваних показників у хворих групи спостереження відносно до групи порівняння.

4. Застосування зубної пасти "Пєлодент" в комплексі з електрофоретичними зубними щітками нормалізує мікроциркуляцію (проба Кулаженко від 28,1 до 39,7 сек) і покращує кровопостачання тканин пародонту, про що свідчить збільшення амплітудних характеристик реограм (РІ у хворих групи спостереження на 2,6-12,8 % вище, ніж у хворих групи порівняння), а також благотворно впливає на стан венозного відтоку в пародонті у хворих на гіпертрофічний гінгівіт, що підтверджується достовірною різницею показника тонусу судин між групами порівняння і спостереження (р<0,05).

5. На підставі біохімічних досліджень ротової рідини хворих ХКГ, ГГ і ГП почат.-I, I-II ступеня встановлено, що застосування зубної пасти "Пєлодент" і електрофоретичної зубної щітки сприяє ліквідації запального процесу у тканинах пародонту (зниження вмісту білка і ЗПА), зниженню рівня ПОЛ (зменшення вмісту МДА) і росту активності АОС (підвищення активності СОД, каталази, ГР), стабілізації мембранних структур клітин (зниження активності КФ) у найближчі і віддалені терміни, що свідчить про нормалізацію і підтримку метаболізму в тканинах пародонту.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Рекомендується до використання метод індивідуальної гігієни порожнини рота спрямованої лікувально-профілактичної дії на тканини пародонту, що включає чищення зубів електрофоретичними зубними щітками "Habitus" з зубною пастою "Пєлодент" щоденно, вранці і увечері, протягом 3-4 хвилин.

Для введення різнополярних компонентів зубної пасти спочатку треба застосовувати електропозитивну зубну щітку впродовж 30 днів, потім після 20– 30-ти денної перерви слід повторити курс з використанням електронегативної зубної щітки.

2. При призначенні розробленого комплексу гігієнічних заходів обов'язково необхідно враховувати протипоказання до електрофорезу: нестерпність постійного струму, артеріальна гіпертонія, онкозахворювання, порушення цілісності епітеліального покриву слизової оболонки порожнини рота, десквамативний і виразковий гінгівіт, загострення запального процесу, наявність гною в пародонтальних кишенях.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Косенко К.М., Бас Н.О., Кравченко Л.С. Комплексний вплив зубної пасти, що містить „Пелодекс", і електрофоретичних зубних щіток "Habitus" на показники мінерального обміну у щурів при лікуванні експериментального пародонтиту // Одеський медичний журнал. – 2004. - № 6 (86). – С. 6-9. Участь автора в застосуванні у тварин розробленого лікувально-профілактичного комплексу, заборі ротової рідини, аналізі результатів досліджень, оформленні статті до друку.

 2. Косенко К.Н., Бас Н.А., Кравченко Л.С. Изменение показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в ротовой жидкости больных пародонтитом под влиянием комплексного использования электрофоретической зубной щетки "Habitus" и зубной пасты, содержащей "Пелодэкс" // Вісник стоматології. – 2005. - № 2. – С.32-36. Участь здобувача в клінічному обстеженні та лікуванні хворих, заборі ротової рідини для лабораторних аналізів, статистичній обробці результатів, написанні статті.

 3. Косенко К.Н., Бас Н.А., Кравченко Л.С. Пародонтопротекторное действие комплексного применения зубной пасты "Пелодент" и электрофоретических зубных щеток "Habitus" // Вісник стоматології. – 2004. - № 4. – С. 21-26. Дисертантові належить клінічне обстеження та лікування хворих, забір ротової рідини для лабораторних аналізів, статистична обробка результатів дослідження, оформлення статті до друку.

 4. Косенко К.Н., Бас Н.А., Кравченко Л.С., Мозговая Н.В. Влияние электрофоретических зубных щеток "Habitus" на изменение биохимических показателей ротовой жидкости при экспериментальном пародонтите // Вісник стоматології. – 2004. - № 2. – С. 10-12. Автору належить обробка ротової порожнини тварин розробленим лікувально-профілактичним комплексом, забір ротової рідини, аналіз результатів, написання статті.

 5. Косенко К.Н., Бас Н.А., Елинская Н.А. Микробиологическое изучение влияния "Пелодэкса" на микрофлору пародонтальных карманов // Вісник стоматології. – 2004. - № 3. – С. 5-8. Здобувачу належить клінічне обстеження хворих, забір матеріалу для бактеріологічних досліджень, статистична обробка результатів та оформлення статті до друку.

 6. Косенко К.Н., Бас Н.А., Кравченко Л.С. Влияние зубной пасты, содержащей "Пелодэкс", на состояние тканей пародонта и биохимические показатели ротовой жидкости у экспериментальных животных // Укр. бальнеологіч. журнал. – 2003. - № 4. – С.61-65. Здобувач проводила обробку ротової порожнини тварин, забір ротової рідини, аналіз результатів досліджень, оформлення статті до друку.

 7. Деклараційний патент на винахід № 66308 А, Україна, МПК 7 А61К6/02. Спосіб лікування та профілактики захворювань тканин пародонту / Косенко К.М., Бас Н.О. ОДМУ – № 20031110727; Заявл. 27.11.2003; Опубл. 15.04.2004; Бюл. № 4. Здобувачем здійснено патентно-інформаційний пошук, запропоновано використання Пелодекса у складі зубної пасти, методику та послідовність застосування електрофоретичних щіток.

 8. Бас Н.А. Новые методы использования физических факторов в индивидуальной профилактике заболеваний пародонта // V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство" (13-15 травня 2002 р., м. Київ): Збірка тез доповідей. – Київ, 2002. – С. 47.

 9. Бас Н.А. Новая методика индивидуальной профилактики болезней пародонта // Крок у майбутнє: Тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за підтримки Київської міської державної адміністрації (22-24 травня 2002 р., м. Київ). – Київ, 2002. – С. 49.

 10. Бас Н.А., Косенко К.Н. Современные тенденции в разработке зубных паст // XX научная конференция стран СНГ "Дисперсные системы" (23-27 сентября 2002 г., г. Одесса): Тезисы докладов. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2002. – С. 23-24.

 11. Бас Н.О. Застосування постійного струму в індивідуальній профілактиці захворювань пародонта // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених „Вчені майбутнього" (17-19 жовтня 2002 р., м. Одеса): Тези доповідей. – Одеса: ОДМУ, 2002. – С. 135-136.


 
 

Цікаве

Загрузка...