WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюв - Реферат

Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюв - Реферат

Отримані|отримані| результати експериментальних досліджень дозволили рекомендувати комплексне використання електрофоретичної| зубної щітки "Habitus" і |укладення,ув'язненнязубної пасти „Пєлодекс" в індивідуальній гігієні хворих із запальними захворюваннями пародонту.|утримує|

При первинному обстеженні |в,біля|хворих на ХКГ, ГГ і ГП почат.-I, I-II ступеня встановлено достатньо|досить| низький рівень гігієни порожнини рота, наявність значної кількості м'яких і твердих над-| і під'ясеневих зубних відкладень. Після|потім| проведеного лікування і запропонованого комплексу гігієни показник індексу гігієни Гріна-Вермільона зменшився в 1,7-2,3 разу.

Про наявність хронічного запалення тканин пародонту свідчило збільшення показників проби Шиллера-Писарева, які були вищими за рівень у здорових осіб у хворих на ХКГ і ГГ |облич,лицьв 1,7-2,2 раз, у хворих на ГП - |в 2,4- 2,7 раз. Після|потім| лікування зниження показників проби Шиллера-Писарева було більш вираженим|виказаним,висловленим| у|в,біля| хворих групи спостереження. Так, в групі спостереження у|в,біля| хворих на ХКГ досліджуваний показник знизився в 1,6 раз, при ГГ – в 1,96 раз, при ГП почат.-I ступеня| |– в 1,5 раз і при ГП I-II ступеня|мірі| – в 1,6 раз, тоді як у|в,біля| хворих групи порівняння ці показники знизилися в середньому в 1,5 раз.

Через 6 і 12 місяців показники проби Шиллера-Писарева у|в,біля| хворих групи порівняння були вище відповідних показників у хворих групи спостереження при ХКГ на 5,7 %, ГГ – на 26,5 %, при ГП почат.-I ступеня| |– на 9,0 % і при ГП I-II ступеня |міри| – на 5,3 %, що свідчило про виражений|виказаний,висловлений| профілактичний ефект розробленого комплексу.

Найбільш суттєва позитивна динаміка ПІ Рассела була у|в,біля| хворих на ГГ. Так, в групі порівняння він знизився в 2,6 раз, а в групі спостереження – в 4 рази, що свідчило про виражену|виказану,висловлену| протинабрякову ефективність розробленого комплексу гігієни порожнини рота.

У|в,біля| обстежених хворих стійкість капілярів слизової оболонки ясен була значно знижена, пропорційно тяжкості|тягар| запального процесу в пародонті. Після курсу основного лікування стійкість капілярів істотно|суттєво| зросла. При цьому у|в,біля| хворих групи спостереження, де використовувалися зубна паста |із|"Пєлодент" і електрофоретична| зубна щітка, при ГП| досліджуваний показник був вищий на 9,8-14,1 % у порівнянні з хворими групи порівняння.

У віддалені терміни спостережень у|в,біля| хворих основної групи стійкість капілярів залишалася на стабільному, достатньо|досить| високому рівні (28,1-39,7 сек). Лише у|в,біля| хворих ГП I-II ступеня |||через 1 рік простежувалася тенденція до зниження показника (до 26,7 сек). У той же|також| час у|в,біля| пацієнтів групи порівняння істотне|суттєве| зниження стійкості капілярів відбувалося у|в,біля| хворих ГП |вже через 6 міс. (при почат.-I ступені|мірі| – 28,2 сек, при I-II ступені|мірі| – 26,0 сек), а через 12 міс. стійкість капілярів склала при ГГ – 30,8 сек, ГП |почат.-I ступеня| ||– 26,9 сек і ГП I-II ступеня|мірі| |мірі|– 23,8 сек, що на 10,0-12,2 % нижче, ніж в |в,біля|групі спостереження.

При оцінці якісних характеристик реопародонтограм у хворих із запальними захворюваннями пародонту| були відмічені зміни їх форм|. У|в,біля| хворих на ХКГ форма реограми| характеризувалася крутим підйомом реографічної| кривої, округлою вершиною, згладженою дикротичною хвилею, розташованою|схильною| у верхній частині|частці| катакроти|. При ГГ відбувалося більш виражене|виказане,висловлене| зниження амплітуди пульсових коливань, зміщення|зміщення| інцизури| до дистальної частини|частки| реографічної| кривої. У хворих на ГП| |визначався горбовидний| підйом реографічної| кривої, зплощення| вершини, згладжування дикротичної хвилі і зміщення|зміщення| її до вершини.

При порівнянні амплітудних характеристик реограми| і реографічного| індексу (РІ) до лікування було встановлено зниження амплітудних характеристик і збільшення реографічного| індексу, причому виразність|виказаний,висловлений| змін корелювала з|із| тяжкістю|тягарем| запального процесу. Так, при ХКГ РІ| складав в середньому 87,5%, ГГ -| 84,0 %, ГП | почат.-I ступеня| ||– 81,4 % і ГП |міри| I-II ступеня|мірі| – 71,5 %.

В результаті|унаслідок,внаслідок| проведеного лікування і гігієнічних заходів відбувалося|походило| збільшення амплітудних характеристик. Достовірна різниця РІ |з|із| показником у|в,біля| здорових осіб|облич,лиць| була лише у|в,біля| хворих на ГП I-II ступеня, |мірі||що, вірогідно|очевидно|, пов'язано з органічними змінами судин|посудин| пародонту.

У віддалені терміни спостережень через 6 і 12 міс. при ХКГ |у|в,біля| хворих групи спостереження РІ був на 11,3-12,8% вище, ніж у|в,біля| хворих групи порівняння, при ГГ – на 4,5-5,1%, ГП |почат.-I ступеня |– на 2,6-3,7%, ГП | I-II ступеня|мірі| |– на 6,7-12,2%, що свідчить про те, що застосування|вживання| розробленого гігієнічного комплексу покращує кровопостачання тканин пародонту унаслідок|внаслідок| включення|приєднання| в кровообіг резервних, раніше тимчасово нефункціонуючих судин|посудин|.

Запальні захворювання пародонту характеризуються високим показником тонусу судин|посудин|. Достовірна різниця цього показника між групами порівняння і спостереження відмічена тільки|лише| у|в,біля| хворих ГГ у віддалені терміни спостереження (14,6 % проти|супроти| 16,8 %), що разом і|поряд з,поряд із|з збільшенням часу спуску низхідної частини|частки| реографічної| кривої у|в,біля| хворих групи порівняння, свідчило про благотворний вплив лікувально-профілактичної зубної пасти "Пєлодент" разом з|із| електрофоретичними| зубними щітками "Habitus" на стан венозного відтоку в тканинах пародонту при цій патології.

При аналізі величин показника тонусу судин|посудин| було відмічене різке зростання цього показника в|в,біля| обстежених хворих. Після|потім| проведеного лікування індекс периферичного опору (ІПО) не досягав рівня контрольних| величин тільки|лише| у|в,біля| хворих на ГП I-II |ступеня|мірі|, складаючи 92,6-94,6 %. У віддалені терміни спостережень ІПО залишався на стабільному рівні, зростання його встановлено тільки|лише| у|в,біля| хворих ГП I-II |ступеня |групи порівняння, |в,біля|де цей показник був вищим, ніж у|в,біля| групі спостереження в середньому на 8,3 %.

В результаті|унаслідок,внаслідок| біохімічних досліджень ротової рідини встановлено, що у|в,біля| хворих на ХКГ, ГГ і ГП |в порівнянні зі здоровими особами з інтактним пародонтом відзначається значне підвищення інтенсивності процесів ПОЛ, |про що свідчить збільшення концентрації МДА|. Після|потім| проведеного лікування і гігієнічних заходів спостерігається зменшення вмісту МДА в ротовій рідині.

У хворих на ХКГ, ГГ і ГП знижується активність каталази| і глутатіон-пероксидази| в ротовій рідині|в,біля|, при цьому пригнічення активності каталази відбувається |більш виразно|виказано,висловлено|. У|в,біля| хворих ГП |активність каталази| знижена більш ніж в 2 рази у порівнянні зі здоровими особами, а у|в,біля| хворих ХКГ - в середньому на 16,7-20,0 %, у хворих на ГГ - на 33,3-33,4 %. |

Застосування|вживання| розробленого комплексу гігієнічних заходів приводить|призводило,наводило| до зростання активності каталази і глутатіон-пероксидази|, рівень яких у|в,біля| хворих наближається до значень нормальних величин. Достовірні відмінності досліджуваних показників з|із| показниками здорових осіб|облич,лиць| були відмічені тільки|лише| у|в,біля| хворих на ГП I-II ступеня|мірі| групи порівняння. Відновлення активності ГП| свідчить про мобілізацію ресурсів, зокрема системи глутатіона|, на запобігання утворенню гідроперекисів в пародонті.

Результати біохімічних досліджень ротової рідини через 6 і 12 міс. після|потім| лікування показали стабілізацію рівня процесів ПОЛ, що виявляється в зниженні вмісту МДА| у|в,біля| хворих ГП| групи спостереження в 2 рази у порівнянні із значеннями до лікування і збалансованому підвищенні активності ферментів антиоксидантної| системи. У|в,біля| хворих гінгівітом дані значення коливалися|вагалися| в межах нормальних величин. У|в,біля| хворих групи порівняння позитивна динаміка була менш виражена|виказана,висловлена| і склала при ГП |всього 14,5-16,5 %.

У хворих ГП визначено підвищення активності кислої фосфатази |в ротовій рідині|. У|в,біля| хворих ГП почат.-|I ступеня|міри| активність КФ| була в 1,6 разів вищою, ніж у|в,біля| здорових осіб (в середньому 0,0030 0,0004 нкат/л), а у|в,біля| хворих ГП I-II ступеня|міри| -| в 2,2 рази, досягаючи в середньому 0,0040 0,0006 нкат/л. Проведення лікувально-профілактичних процедур сприяло |зниженню активності КФ| в ротовій рідині до рівня здорових осіб|облич,лиць|, що дозволяє судити про мембранотропну дію комплекса. Вивчення параметрів активності |КФ| у ротовій рідині через 1 рік після|потім| лікування показало, що активність цього ферменту у|в,біля| хворих ХКГ відповідала в середньому рівню здорових осіб|облич,лиць|.


 
 

Цікаве

Загрузка...