WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюв - Реферат

Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюв - Реферат

У групі спостереження пропонувалося чищення зубів вранці|уранці| і ввечері протягом 3-4 хвилин електрофоретичними| зубними щітками "Habitus" і зубною пастою „Пєлодент". |чистки|Для введення|вступу| різнополярних компонентів зубної пасти „Пєлодент" спочатку застосовували електропозитивну зубну щітку "Habitus" впродовж|упродовж| 30 днів, а |уранці|потім, після|потім| 20-30-ти денної перерви, повторювали курс |з використанням електронегативної зубної щітки. Позитивний полюс (анод) сприяє ущільненню клітинних|кліткових| мембран, зниженню збудливості нервових елементів, дегідратації тканин, тому при |тяжких|ураженнях тканин пародонту використовують спочатку електропозитивну зубну щітку з|із| протизапальною зубною пастою, а потім – електронегативну зубну щітку.

Про ефективність індивідуальної гігієни порожнини рота у хворих судили на підставі порівняння даних клінічних, функціональних і біохімічних досліджень: до лікування, після основного лікування, через 6 і 12 місяців від першого обстеження.

Біохімічні дослідження. У ротовій рідині людей та експериментальних тварин визначали вміст малонового діальдегіду (МДА) по реакції з тіобарбітуровою кислотою (Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г., 1977), активність антиоксидантних ферментів – супероксиддисмутази (СОД) (Чевари С. с соавт., 1985), каталази (Королюк Л.И. с соавт., 1988), глутатіонпероксидази (ГП) (Пахомова В. А. с соавт., 1982) і глутатіонредуктази (ГР) (Путилина Ф.Е., 1982), вміст білка (Lowry O.H. et al., 1951), рівень загальної протеолітичної активності (ЗПА) (Барабаш Р.Д., Левицкий А.П., 1973), активність лужної (ЛФ) і кислої (КФ) фосфатаз (Левицкий А.П. с соавт., 1973), вміст загального кальцію і неорганічного фосфору (Леонтьев В.К., Петрович Ю.А., 1976).

Мікробіологічні дослідження виконували у відповідності до рекомендацій "Про уніфікацію мікробіологічних (бактеріологічних) методів дослідження, застосовуваних в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ" (1985). Матеріал для бактеріологічних досліджень брали з ясенної борозни у хворих на гінгівіт і з пародонтальних кишень у хворих на ГП. Культивування матеріалу на живильних середовищах (кров'яний агар, середовище Ендо, жовточно-сольовий агар) здійснювали у термостаті при t - 37 18-24 години. Ідентифікацію виділених чистих культур бактерій проводили за морфолого-культуральними і біохімічними ознаками відповідно до загальноприйнятих методик. Для визначення чутливості виділених бактерій до антибактеріальних препаратів використовували метод стандартних паперових дисків, а до розчинів пєлодексу в концентрації 1:1, 1:2, 1:5 і 1:10 – метод дифузії в агар.

Статистична обробка даних проведена загальноприйнятим варіаційно-статистичним методом із використанням t-критерію Ст'юдента.

Результати дослідження та їх обговорення. На підставі аналізу літератури і власних спостережень були визначені основні акценти у створенні гігієнічних засобів спрямованої лікувально-профілактичної дії на тканини пародонту: безпосереднє введення біоактивних речовин у тканини, покращення мікроциркуляції і стимуляція репаративної регенерації усіх структур пародонту. Для цього була |розроблена нова зубна паста "Пєлодент", склад якої представлений|уявлений| у табл|. 1.

Таблиця 1

Склад зубної пасти "Пєлодент"

Компоненти

мас|. %

Крейда хімічно осаджена|осаджена|

Двоокис кремнію (Зеодент)

Натрій карбоксиметилцелюлоза

Гліцерин

Пєлодекс

Лаурілсульфат натрію

Хлоргексидин|

Аромат синт|.

Масло|мастило,олія| м'ятне

Вода

30,0

5,0

1,5

22,0

5,0

1,5

0,5

0,5

0,5

до 100,0

Доклінічні експериментальні дослідження показали нешкідливість зубної пасти "Пєлодент" при тривалому застосуванні, вона не надає токсичної дії на організм, не подразнює слизову оболонку порожнини рота, не викликає сенсибілізуючої дії, а також не містить патогенних мікроорганізмів.

Порівняльний аналіз пародонтопротекторних ефектів зубних паст з 2,5% і 5% вмістом пєлодексу показав перевагу останньої стосовно впливу на деструктивно-резорбтивні процеси в альвеолярній кістці (зниження ступеня атрофії альвеолярного відростка з 31,71,9 % у тварин групи 2 відповідно до 29,31,6% у групі 4 і 27,11,7% у групі 5) і біохімічні показники ротової рідини, які характеризують ступінь запалення тканин пародонту (зниження ЗПА з 3,40 0,50 нкат/л відповідно до 2,900,30 нкат/л і 2,400,22 нкат/л) і стан прооксидантно-антиоксидантної системи (зменшення рівня МДА з 2,980,28 нмоль/л відповідно до 2,100,20 нмоль/л (р<0,05) і 1,800,21 нмоль/л (р<0,001); підвищення активності ГР з 0,0790,008 нмоль/схмл відповідно до 0,1060,007 нмоль /схл (р<0,01) і 0,1180,009 нмоль/схл (р<0,001) і ГП – з 3,000,34 нмоль/схмл відповідно до 4,080,26 нмоль/схл (р<0,05) і 4,420,30 нмоль/схмл (р<0,01)).

Вивчення ефективності різних методів індивідуальної гігієни порожнини рота в щурів довело, що найбільш виразна пародонтопротекторна дія (за показником ступеня атрофії кістки альвеолярного відростка щелеп) спостерігається при застосуванні електрофоретичної зубної щітки і зубної пасти із 5% вмістом пєлодексу (групи 5 і 7) (табл. 2).

Таблиця 2

Ступінь атрофії альвеолярного відростка нижньої щелепи щурів

під впливом різних гігієнічних комплексів (Мм)

Групи тварин

Ступінь атрофії альвеолярного відростка (%)

1. Інтактні щури (контроль)

32,4  1,8

2. Звичайна зубна щітка +

зубна паста-плацебо

33,2  2,1

3. Звичайна зубна щітка +

зубна паста з 2,5% вмістом пєлодексу

31,21,6

4. Електрофоретична зубна щітка +

зубна паста з 2,5% вмістом пєлодексу

29,71,2

5. Електрофоретична зубна щітка +

зубна паста з 5,0% вмістом пєлодексу

27,6  1,4

Р1-5<0,05

6. Модель пародонтиту

48,6  2,1

Р1-6<0,05

7. Модель пародонтиту +

електрофоретична зубна щітка +

зубна паста з 5,0% вмістом пєлодексу

33,1  1,7

Р6-7<0,05

Про позитивний вплив на стан тканин пародонта поєднаного застосування електрофоретичної зубної щітки і зубної пасти із 5% вмістом пєлодексу свідчать і результати біохімічних досліджень ротової рідини тварин, особливо в групах, де моделювали пародонтит (табл. 3).

За результатами проведених досліджень встановлено, що моделювання пародонтиту в щурів викликає значні зміни біохімічних показників ротової рідини: вірогідно підвищується вміст МДА, загальна протеолітична активність, активність лізосомального ферменту кислої фосфатази, знижується активність глутатіон-редуктази, зменшується вміст кальцію і зростає вміст фосфору. Застосування розробленого комплексу індивідуальної гігієни порожнини рота сприяє нормалізації біохімічних показників ротової рідини тварин: вірогідно зменшується вміст МДА, загальна протеолітична активність, активність кислої фосфатази, підвищується активність глутатіон-редуктази, зростає вміст кальцію і зменшується вміст фосфору, що свідчить про здатність електрофоретичної зубної щітки і зубної пасти із 5% вмістом пєлодексу справляти виражену протизапальну, антиоксидантну і мембранотропну дію на тканини пародонта, а також підвищувати мінералізуючі властивості слини, тобто надавати ще і карієспрофілактичну дію.

Таблиця3

Біохімічні показники ротової рідини у тварин з модельованим пародонтитом

під впливом розробленого гігієнічного комплексу (Мм)

Показники

Групи тварин

Інтактні щури

(група 1)

Модель пародонтиту

(група 6)

Модель пародонтиту + електрофоретична з/щ + з/п з 5,0% вмістом пєлодексу

(група 7)

МДА (нмоль/л)

2,57 0,34

5,21 0,51

Р1-6<0,001

2,72 0,42

Р6-7<0,001

Глутатіон-редуктаза (нмоль/с.мл)

0,081 0,006

0,065 0,004

Р1-6<0,05

0,078 0,005

Р6-7<0,05

Глутатіон-пероксидаза (нмоль/с.мл)

3,24 0,21

2,88 0,27

3,32 0,36

ЗПА (нкат/л)

2,80 0,40

6,20 0,30

Р1-6<0,001

3,66 0,20

Р6-7<0,001

Кисла фосфатаза

(нкат/л)

0,0024 0,0004

0,0063 0,0002

Р1-6<0,001

0,0036 0,0001

Р6-7<0,001

Кальцій (ммоль/л)

2,42 0,07

1,92 0,05

Р1-6<0,01

2,34 0,06

Р6-7<0,01

Фосфор (ммоль/л)

1,25 0,04

1,41 0,06

Р1-6<0,05

1,31 0,04


 
 

Цікаве

Загрузка...