WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюв - Реферат

Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюв - Реферат

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

БАС Наталія Олександрівна

УДК 616.314.089.29.32(088.8)

Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюваннями пародонту

14.01.22 – стоматологія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України та в Інституті стоматології АМН України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, член-кор. АМН України

Косенко Костянтин Миколайович,

Інститут стоматології АМН України, директор,

завідувач кафедри терапевтичної стоматології

Одеського державного медичного університету МОЗ України

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Куцевляк Валентина Федорівна, завідувач кафедри терапевтичної та дитячої стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України;

- доктор медичних наук, професор Політун Антоніна Михайлівна, професор кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Провідна установа:

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра стоматології Інституту стоматології, МОЗ України

Захист відбудеться "13" березня 2006 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11).

Автореферат розісланий "10" лютого 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Ю.Г. Чумакова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Численні епідеміологічні дослідження вказують на широку поширеність хвороб пародонту серед населення різних країн світу, які займають 2-е місце серед стоматологічної патології (Мельниченко Э.М., 1990; Борисенко А.В., 1992; Косенко К.М., 1994; Иванова Ж.В., 2002; Pilot T., Miyazaki H., 1994).

В більшості випадків основною причиною запальних захворювань пародонту є бактерії зубного нальоту (Агиевцева С.В., 1996; Riviere G.R. et all., 1996).

У комплексному лікуванні хвороб пародонту обов'язковим компонентом є професійна гігієна порожнини рота, ефективність якої достатньо вивчена (Greenstein G., 1992). Разом з цим, результат лікування їх багато в чому залежить від якості індивідуальної гігієни порожнини рота пацієнта (Улитовский С.Б., 2002). На сьогодні однозначно доведено взаємозв'язок і взаємозалежність між станом пародонту і рівнем індивідуальної гігієни порожнини рота.

Стоматологічна профілактика захворювань пародонту складається з цілого комплексу нерозривно пов'язаних між собою і взаємно доповнюючих один одного заходів лікувально-профілактичного характеру. У цій системі суттєва роль відводиться раціональній гігієні порожнини рота (Соловьев М.Ф., Пожевилов В.Г., 2001; Косенко К.Н., Терешина Т.П., 2003).

Найбільш поширеними і ефективними засобами догляду за порожниною рота є зубні щітки і пасти (Жуматов У.Ж., Жуматов О.У., 2000). Розроблено велику кількість лікувально-профілактичних зубних паст, проте вплив їх діючих компонентів на тканини пародонту обмежується лише тривалістю чищення зубів. При введенні ж лікарських речовин за допомогою електричного струму в слизовій оболонці, пародонті створюється своєрідне депо лікарської речовини, яка повільно розсмоктується і тривалий час впливає на навколишні тканини. Електрофорез має ряд особливостей, що вигідно відрізняють його від інших способів введення ліків в організм. При введенні препаратів гальванічним струмом є можливість обмежитися невеликою кількістю лікарської речовини, яка повільно вводиться в організм і тривало з нього виводиться (Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н., 1997; Новицкая И.К., 2003).

Встановлено, що постійний струм сприяє підвищенню обміну речовин, прискорює зворотній розвиток запалення, сприяє відновленню (регенерації) кісткової і нервової тканин (Аникин М.М., Варшавер Г.С., 1990). Проте застосування фізичних методів для введення лікарських речовин в тканини пародонту вимагає, по-перше, стаціонарних умов, спеціальної апаратури, тобто вони не можуть бути здійснені пацієнтом самостійно, і, по-друге, перед проведенням електрофізичних процедур необхідно здійснити ретельне видалення зубних відкладень, професійну гігієну порожнини рота.

Все вищевказане зумовило пошук і розробку нового ефективного, та у той же час простого і доступного, методу лікування і профілактики запальних захворювань пародонту, який поєднує дію фізичних факторів впливу та активних компонентів зубних паст.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану 2 науково-дослідних робіт: кафедри терапевтичної стоматології Одеського державного медичного університету МОЗ України "Розробка та оцінка ефективності засобів ангіопротекторної і ремінералізуючої дії і методів їхнього введення в комплексному лікуванні захворювань пародонту" (№ ДР 0100U006457) та Інституту стоматології АМН України „Розробка принципів і методів лікувально-профілактичних заходів при захворюваннях порожнини рота" (№ ДР 0102U004090). Здобувач була співвиконавцем окремих фрагментів вищеназваних тем.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення ефективності лікування і профілактика рецидивів запальних захворювань пародонту шляхом застосування різнополярних електрофоретичних зубних щіток і зубної пасти "Пєлодент", що містить витяжку з куяльницької грязі, в індивідуальній гігієні порожнини рота.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

1. Провести пошук перспективних біологічно активних речовин і на їх основі розробити нову зубну пасту спрямованої лікувально-профілактичної дії для догляду за порожниною рота при запальних захворюваннях пародонту.

2. Обґрунтувати метод комплексного застосування електрофоретичних зубних щіток "Habitus" і зубної пасти "Пєлодент" у хворих із запальними захворюваннями пародонту.

3. В експерименті на тваринах визначити ефективність застосування електрофоретичної зубної щітки з зубною пастою, що містить препарат мулової лікувальної грязі – пєлодекс.

4. Оцінити ефективність розробленого комплексу гігієнічних заходів у хворих на гінгівіт і пародонтит на підставі клінічних, біохімічних і функціональних досліджень стану тканин пародонту в найближчі і віддалені терміни.

Об'єкт дослідженнятканини пародонту іротова рідинахворих на хронічний катаральний гінгівіт, гіпертрофічний гінгівіт і генералізований пародонтит початкового-I, I-II ступеня; експериментальні тварини.

Предмет дослідженнярозробка, обгрунтування і оцінка ефективності комплексного застосування електрофоретичних зубних щіток "Habitus" і зубної пасти "Пєлодент" в індивідуальній гігієні порожнини рота хворих із запальними захворюваннями пародонту.

Методи дослідження: експериментальні на білих щурах (токсико-гігієнічні, біохімічні, морфометричні) – для визначення нешкідливості і специфічної (пародонтопротекторної) дії комплексу гігієнічних заходів; клінічні – для визначення стоматологічного статусу хворих і оцінки термінів ремісії; рентгенологічні – для диференціальної діагностики захворювань пародонту; біохімічні дослідження ротової рідини – для визначення впливу розробленого комплексу на показники стану системи ПОЛ-АОС і мінерального обміну; реопародонтографія – для оцінки стану мікроциркуляторного русла тканин пародонту; мікробіологічні – для вивчення антимікробної дії Пєлодекса; статистичні – для визначення достовірності отриманих даних.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі обгрунтована і запропонована |унаслідок,внаслідок|нова рецептура зубної пасти на основі препарату мулової лікувальної куяльницької грязі – пєлодексу, що містить|утримує| макро- і мікроелементи (Fe, Al, V, Cu, Ag, Zn, P, As, Se, Mn, Bi, Ca), біогенні стимулятори, гормоноподібні речовини, органічні кислоти (фульвова|, гумінова|), амінокислоти та ін. В експерименті на білих щурах встановлено, що найбільш виразні протизапальні, антиоксидантні та остеопротекторні властивості має зубна паста з 5% вмістом пєлодексу.

Уперше обгрунтовано, розроблено і впроваджено комплекс гігієнічних заходів спрямованої лікувально-профілактичної дії на тканини пародонта за рахунок використання поєднаної дії постійного електричного струму|току| і біоактивних речовин зубної пасти, яка містить|утримує| пєлодекс, що забезпечує пролонгування і збільшення ефективності терапевтичної дії компонентів пасти. Пріоритетність дослідження підтверджена патентом України на винахід (№ 66308 А від 15.04.2004 р.).

Уперше в експерименті на моделі пародонтиту в щурів встановлена пародонтопротекторна дія запропонованого комплексу індивідуальних гігієнічних заходів, що підтверджено вірогідним зниженням ступеня атрофії кістки альвеолярного відростка щелеп і нормалізацією біохімічних показників ротової рідини, які характеризують стан тканин пародонта. |виказаним,висловленим|


 
 

Цікаве

Загрузка...