WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлені кандидозно-бактеріальними асоціаціями (автореферат) - Реферат

Мікробіологічні та імунологічні аспекти гнійно-запальних процесів вагіни, обумовлені кандидозно-бактеріальними асоціаціями (автореферат) - Реферат

Не дивлячись на збільшення відносної кількості В-лімфоцитів, їх імуноглобулінпродукуюча здатність знижена. Але концентрація імуноглобулінів основних класів (Ig М, Ig G, Ig А) дещо збільшена. При цьому зростає концентрація ЦІК, що засвідчує про певну (незначну) адекватність гуморальної імунної відповіді у жінок, хворих на кандидозний вагініт.

У цих пацієнток зменшена відносна кількість О-лімфоцитів, але збільшена відносна кількість природних кілерів, знижена фагоцитарна активність за рахунок пониженої опсонізації об'єктів фагоцитозу (мікроорганізмів) за рахунок значного зниження активності системи комплементу та титру природних антитіл, що призводить до пониження фагоцитарного числа. Крім того, значно знижені бактерицидна активність, потенційна бактерицидна активність та резерв цієї активності у фагоцитуючих клітин – поліморфноядерних лейкоцитів.

Разом з тим, не дивлячись на дефіцитні показники окремих ланок системного імунітету та неспецифічного протиінфекційного захисту організму жінок, хворих на кандидозний вагініт, компенсуються ці порушення продукцією моноцитами/макрофаги, ендотеліальними клітинами, стимульованими Т- і В-лімфоцитами, природними кілерами, лейкоцитами, гепатоцитами, епідермальними та іншими клітинами прозапальних цитокінів, які організують та регулюють формування факторів та механізмів неспецифічного та специфічного імунного протиінфекційного захисту жінок, хворих на кандидозний вагініт.

У жінок, хворих на бактеріальний вагініт, знижується відносна кількість загального пулу Т-лімфоцитів (Т-СD 3) за рахунок Т-хелперів/індукторів (Т-СD 4), зменшується імунорегуляторний індекс та потенційна здатність до проліферації Т-лімфоцитів (РБТЛ) при їх стимуляції рослинним стимулятором фітогемаглютиніном.

У цих пацієнток зростає відносна кількість В-лімфоцитів у периферійній крові, а також концентрація імуноглобулінів основних класів (Ig M, Ig G, Ig A) та циркулюючих імунних комплексів, що засвідчує про адекватність формування імунної гуморальної відповіді на патогенні та умовно патогенні бактерії – провідні збудники запального процесу слизових оболонок піхви.

У жінок, хворих на бактеріальний вагініт, характерними є зміни показників неспецифічної ефекторної системи. Встановлено зниження фагоцитарної активності поліморфноядерних лейкоцитів, їх захоплюючої здатності, можливо із-за значного зниження активності системи комплемента та концентрації природних антитіл, що призводить до послаблення опсонізації бактерій, а також зменшення внутрішньоклітинного переварювання бактерій – бактерицидної активності та потенційної здатності до бактерицидної дії фагоцитуючих клітин.

Нами показано, що провідний збудник вагініту (дріжджоподібні гриби роду Candida та бактерії, що відносяться до різних таксономічних груп) впливає на видовий склад та популяційний рівень мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки. Для порівняння змін в ефекторній неспецифічній системі протиінфекційного захисту, а також у специфічному імунному захисті, які можна використати для імунологічної діагностики та формування терапії (імунореабілітації) пацієнтів, що хворіють на кандидозний та бактеріальний вагініти, нами проведено порівняльний аналіз одержаних результатів показників імунологічного захисту жінок, хворих на кандидозний та бактеріальний вагініти.

У жінок, хворих на бактеріальний вагініт, формується переважно гуморальна відповідь. При цьому всі показники, що характеризують не тільки кількісні показники В-лімфоцитів (збільшення відносної кількості на 13,9 %), а також і функціональні ознаки В-системи імунітету та функціональної адекватності гуморальної імунної відповіді на антигени патогенних та умовно патогенних бактерій – зростання циркулюючих імунних комплексів на 16,7 %.

Порівнюючи показники гуморальної імунної відповіді у жінок, хворих на бактеріальний та кандидозний вагініти, можливо припустити, що дріжджоподібні гриби роду Candida, якщо вони виступають у якості провідного збудника, пригнічують гуморальну імунну відповідь, а патогенні та умовно патогенні бактерії навпаки стимулюють ефективну гуморальну імунну відповідь.

У жінок, хворих на кандидозний вагініт, спостерігається значне зниження основних показників неспецифічного протиінфекційного захисту, що потребує додаткового призначення засобів та проведення заходів, які стимулюють фагоцитарну функцію поліморфноядерних лейкоцитів та активують систему комплементу.

Визначені у жінок, хворих на кандидозний та бактеріальний вагініти, зміни показників клітинної та гуморальної ланок системного імунітету, а також неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту можуть призводити до змін медіаторів імунокомпетентних клітин, що регулюють формування різних форм імунної відповіді.

У жінок, хворих на кандидозний вагініт, переважає концентрація IL-2, який підсилює клітинну імунну відповідь – цитотоксичну дію Т-СD 8-лімфоцитів та інших кілерних клітин, а у жінок, хворих на бактеріальний вагініт, перевагу має інтерлейкін-6 (IL-6), який активує В-лімфоцити, що призводить до посилення гуморальної імунної відповіді. Все перераховане вище підтверджує факт, що у жінок, хворих на кандидозний вагініт, процес запалення формується на фоні послаблення факторів та механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту.

При кандидозному вагініті формується переважно клітинна імунна відповідь, а у жінок, хворих на бактеріальний вагініт, перевагу має формування гуморальної імунної відповіді.

Висновки

У дисертаційній роботі викладені нові науково-обгрунтовані результати, що характеризують етіологічну структуру кандидозних та бактеріальних вагінітів у жінок репродуктивного віку. Не дивлячись на вивчення асоціацій (2-4 види) мікроорганізмів, що персистують на слизовій оболонці піхви у жінок, хворих на вагініт, встановлено у кожному конкретному випадку провідного збудника та його асоціантів. Запальний процес у піхві супроводжується змінами видового складу та популяційного рівня (дисбактеріозом) мікрофлори порожнини товстої кишки. Зміни мікрофлори слизової оболонки піхви та порожнини товстої кишки проходять на фоні сформованого імунодефіцитного стану.

1. Запальний процес на слизовій оболонці піхви жінок дітородного віку підтримується асоціаціями (2-4 види мікроорганізмів) патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів. Провідними збудниками вагініту є дріжджоподібні гриби роду Candida (у 37,7 % випадків) та патогенні й умовно патогенні бактерії, найпростіші, популяційний рівень яких перевищує критичний показник (5,00 і більше lg КУО/мл).

2. Провідними збудниками бактеріального вагініту у жінок дітородного віку, виявляються золотистий стафілокок (у 26,9 % жінок), ешерихії (у 11,3 %), гонокок (у 7,5 %), вагінальні трихомонади (у 7,0 %), бактероїди і пептокок (по 4,1 % кожний), пептострептококи (у 1,4 %), превотели та інші, які персистують в асоціації з іншими умовно патогенними мікроорганізмами.

3. Провідними збудниками кандидозного вагініту у жінок дітородного віку Північної Буковини встановлені наступні види дріжджоподібних грибів роду Candida: C. аlbicans (76,7 % серед всіх видів кандид), C. glabrata, C. inconspiena, C. krusei, C. tropicalis, C. guillermondii, C. pseydotropicalis та C. zeylanoides, які виявляються в асоціаціях з умовно патогенними бактеріями та трихомонадами.

4. У жінок, хворих на бактеріальний вагініт, настає елімінація або виражений дефіцит (за популяційним рівнем та мікроекологічними показниками) біфідобактерій та лактобактерій, зростання популяційного рівня умовно патогенних ентеробактерій та клостридій, а також контамінація порожнини товстої кишки ентеропатогенними ешерихіями, умовно патогенними ентеробактеріями (цитробактером, ентеробактером) та анаеробними пептострептококами і превотелами.

5. Розвиток та перебіг кандидозного вагініту у жінок, супроводжується змінами видового складу та популяційного рівня мікрофлори товстої кишки, які характеризуються переважною персистенцією дріжджоподібних грибів роду Candida, а також пептокока, пептострептококів, клостридій, ентеробактерій і стафілокока. При цьому настає дефіцит біфідобактерій та лактобактерій. Зміни мікробіоценозу порожнини товстої кишки у жінок, хворих на кандидозний вагініт, більш глибокі, ніж у жінок, хворих на бактеріальний вагініт.

6. У жінок, хворих на бактеріальний вагініт, знижується відносна кількість Т-СD 3–лімфоцитів за рахунок Т-СD 4 (хелперів/індукторів), імунорегуляторний індекс та потенційна здатність до проліферації Т-лімфоцитів, зростає відносна кількість В-лімфоцитів, концентрація імуноглобулінів основних класів (Ig M, Ig G, Ig A), інтерлейкіну-6 (IL-6) та циркулюючих імунних комплексів. Зміни адаптивного імунітету формуються на фоні зниження показників неспецифічного протиінфекційного захисту – фагоцитарної активності поліморфноядерних лейкоцитів, їх захоплюючої здатності, активності системи комплементу, концентрації природних антитіл та зменшення внутрішньоклітинного переварювання. У цих жінок формується переважно гуморальна імунна відповідь.


 
 

Цікаве

Загрузка...