WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фармакогностичне вивчення деяких представників роду амарант (автореферат) - Реферат

Фармакогностичне вивчення деяких представників роду амарант (автореферат) - Реферат

* Незамінні амінокислоти

Визначено якісний склад та кількісний вміст амінокислот і загального білку у надземній частині досліджуваних видів амаранту. Результати досліджень представлені в таблиці 2.

У зразках A. paniculatus було знайдено 15, а у зразках A. hypochondriacus і A. retroflexus – 16 зв'язаних амінокислот, у тому числі 9 незамінних. Максимальну кількість складають аспарагінова кислота, глутамінова кислота, аланін та лейцин. Максимальний вміст незамінних амінокислот міститься у надземній частині амаранту волотистого і складає 53 % від загального вмісту амінокислот, у амаранту темного – 46 % та у щириці запрокинутої – 48,5 %.

Загальний вміст білково-полісахаридного комплексу з надземної частини досліджуваних видів амаранту склав біля 8-10 %, також було визначено кількісний вміст полісахаридів за фракціями – водорозчинні полісахариди біля 5 %, пектинові речовини – біля 4 % та геміцелюлоза – 45-52 %.

Після кислотного гідролізу було визначено мономерний склад фракцій полісахаридів. Водорозчинні полісахариди містили арабінозу, галактозу, рамнозу, глюкозу, фруктозу), пектинові речовини – галактуронову кислоту, рамнозу, арабінозу, глюкозу, галактозу. геміцелюлоза – глюкозу. Вміст полісахаридів у досліджуваних видах амаранту майже не відрізнявся (табл. 3).

Таблиця 3.

Вміст різних груп БАР у надземній частині трьох видів амаранту

(m=5, %, в перерахунку на абсолютно суху сировину)

Група БАР

Об'єкт дослідження

А. paniculatus

A. hypochondriacus

A. retroflexus

Вміст полісахаридів

Водорозчинні полісахариди (арабіноза, галактоза, рамноза, глюкоза, фруктоза)

5,310,02

4,900,02

5,210,02

Пектинові речовини (галактуронова кислота, рамноза, арабіноза, глюкоза, галактоза)

4,390,05

4,170,02

4,060,04

Геміцелюлоза (глюкоза)

45,010,05

48,080,03

52,360,01

Вміст фенольних сполук

Сума окислювальних фенолів

5,010,05

6,550,02

4,970,01

Гідроксикоричні кислоти

2,990,01

2,980,01

1,040,05

Флавоноїди

1,810,02

1,990,01

1,210,02

Зі сполук фенольного комплексу було визначено кількісний вміст суми окислювальних фенолів (за методом Левенталя), вміст гідроксикоричних кислот та флавоноїдів (спектрофотометричним методом у перерахунку на хлорогенову кислоту і рутин відповідно) (табл. 3). Несортовий зразок щириці запрокинутої незначно поступався сортовим видам амаранту волотистого та амаранту темного за вмістом фенольних сполук.

З метою комплексного дослідження нами було отримано ліпофільну фракцію амаранту та визначено якісний склад та кількісний вміст біологічно активних речовин.

Таблиця 4.

Вміст речовин у ліпофільній фракції

(m=5, мг%, в перерахунку на ліпофільну фракцію)

Група БАР

Об'єкт дослідження

А. paniculatus

A. hypochondriacus

A. retroflexus

Вміст каротиноїдів мкг/мл (у перерахунку на -каротин)

50,80,01

33,020,02

37,800,01

Вміст хлорофілів мкг/мл

(у перерахунку на хлорофіл А)

81,20,01

55,060,03

84,840,04

Токофероли

4,290,04

4,140,01

3,680,03

В результаті аналізу жирнокислотного складу ліпофільної фракції було ідентифіковано 24 сполуки (вільні жирні кислоти та їх ізомери. З насичених кислот найбільше міститься пальмітинової кислоти (32 %), а з ненасичених – лінолевої (20 %). Сумарний вміст олеїнової, лінолевої та ліноленової кислот складає 47 %, а загальний вміст ненасичених жирних кислот – майже 53 %, що дає підстави вважати, що ліпофільна фракція амаранту має F-вітамінну активність.

Визначили кількісний вміст каротиноїдів, хлорофілів та токоферолів у надземній частині амаранту. Вміст каротиноїдів та токоферолів був майже однаковий для досліджуваних видів, а за вмістом хлорофілів незначно переважає щириця запрокинута (табл. 4).

В неомилюваному залишку ліпофільної фракції з надземної частини амаранту визначили вміст 9 стеринів. Домінуючим компонентом стеринів є в-ситостерин (54,6 %).

Отримання та вивчення ліпофільної фракціїз надземної частини амаранту та стандартизація сировини

Дослідження хімічного складу надземної частини амаранту показали його перспективність для використання у якості лікарської рослинної сировини. Для розробки АНД ми визначили мікродіагностичні ознаки для досліджуваної сировини. Роботу проводили на кафедрі ботаніки під керівництвом професора Сербіна А.Г. та доцента кафедри ботаніки Руденко В.П. Анатомічне дослідження видів амаранту A. paniculatus, A. hypochondriacus, A. retroflexus проведено вперше. Визначені ознаки є характерними для трьох досліджуваних видів амаранту.До діагностичних ознак було віднесено:

- Пучки у стеблі розташовані під первинною корою по колу та по всьому осьовому циліндру - безладно.

- Основною опорною тканиною стебла і листків є субепідермальна кутова або пластинчасто-кутова коленхіма, яка в стеблі і черешках розташована частіше переривчастим колом, в великих жилках – тяжами.

- Ендодерма стебла та черешка містить дрібні складні крохмальні зерна.

- Зовнішні стінки адаксиальної епідерми листкової пластинки випуклі; клітинні оболонки абаксиальної епідерми - звивисті, з характерними петлеподібними потовщеннями; основним типом продихового апарату є аномоцитний; опушення незначне, волоски більш менш довгі, головчасті, з багатоклітинною ніжкою і одноклітинною голівкою, по краю листкової пластинки зустрічаються короткі прості волоски.


 
 

Цікаве

Загрузка...