WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації (автореферат) - Реферат

Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації (автореферат) - Реферат

Примітки:1. * — вірогідність різниці показника між хворими з ураженням правої та лівої півкуль (р<0,01);2. х — вірогідність різниці показника порівняно з контрольною групою (р<0,01);3. n — кількість хворих.

Отже, найбільш глибокі імунологічні зміни виявлені при ураженні лівої півкулі. Вони полягають у вираженому В-лімфоцитозі, найнижчій серед усіх груп кількості активованих СD25+ лімфоцитів та високому вмісті активованих клітин, які експресують FAS-рецептор. При ураженні правої півкулі спостерігаються мінімальні зрушення з боку клітинної ланки імунітету, але для даної групи властивий найвищий сироватковий рівень прозапальних цитокінів ФНП-б та ІЛ-1в.

Дослідженнями останніх років (Larose E., Ganz P., 2004; Gotto A.M., 2005) доведено, що препарати групи статинів, крім впливу на ліпідний обмін, можуть послаблювати запальні цитокінові реакції, що супроводжують церебральну ішемію, зменшують ймовірність ішемічного інсульту за рахунок стабілізуючого впливу на атеросклеротичні механізми, мають також антиоксидантні та потенційно нейропротекторні властивості. В схему базисної терапії за рекомендаціями Європейської асоціації неврологів нами було включено препарати для нормалізації артеріального тиску (переважно комбінація інгібіторів АПФ з антагоністами Са каналів в індивідуальних дозах), антиагрегантна терапія — аспекард в дозі 100 мг 1 раз на добу, статинова терапія — симвастатин в дозі 10 мг на добу, з метою покращання метаболічних процесів — актовегін в дозі 2,0 мг в/м 1 раз на добу, як антиоксидантна та антигіпоксична терапія використовувався препарат мілдронат в дозі 5,0 мг в/в 1 раз на добу, комплекс вітамінів групи В — мільгама 2,0 мг в/м через день. До комплексу реабілітаційних заходів було включено також фізіотерапевтичні процедури, масаж, лікувальну фізкультуру, заняття з логопедом та психологом за показаннями.

З метою вивчення впливу реабілітаційного лікування на цитокіновий та імунний статус хворих було проведено додаткове обстеження групи з 50 пацієнтів в динаміці, на початку терапії та через 14 днів прийому базової терапії. В ході динамічного обстеження було доведено, що застосування запропонованої схеми медикаментозної терапії в комплексі реабілітаційних заходів призводить до:

  • зменшення кількості активованих лімфоцитів з фенотипом CD95+, що характерно для зниження апоптоційних процесів в імунокомпетентних клітинах;

  • вірогідного зменшення активованих лімфоцитів з фенотипом CD54+, що свідчить про зменшення експресії молекули адгезії ІСАМ-1, уповільнення міграції та адгезії клітин до атеросклеротичних бляшок;

  • вірогідного зменшення кількості Т-цитотоксичних лімфоцитів супресорів та збільшення імунорегуляторного індексу, що є сприятливими прогностичними критеріями відновлення втрачених функцій у хворих з наслідками ішемічних інсультів;

  • зменшення рівня прозапальних цитокінів до значень здорових осіб, що обумовлене, на нашу думку, здатністю симвастатину до посилення продукції NO, зменшенню запальних явищ та міграції клітин.

В ході роботи було запатентовано спосіб прогнозування відновлення втрачених функцій у хворих з наслідками ішемічного інсульту. В основу цього способу покладено вивчення цитокінового та імунного статусу пацієнтів з наслідками ішемічного інсульту та оцінка його кореляції з довготривалим (4-річним) катамнезом.

З цією метою було досліджено чотирьохрічний катамнез 50 пацієнтів. В результаті обстеження виявлено, що у 18 хворих неврологічний статус лишився без змін, у 10 — стан погіршився, 6 – померло, у 12 — стан покращився, у 4 хворих не виявлено порушень в неврологічному статусі внаслідок повного поновлення втрачених функцій.

Отримані результати співставили з цитокіно-імунним статусом. Під час вивчення кореляції даних показників було відзначено певні закономірності.

Показниками несприятливого прогнозу у хворих з наслідками ішемічного інсульту є:

  • вірогідне зниження (р<0,01) імунорегуляторного показника (CD4/CD8 лімфоцити) 1,180,13 і нижче;

  • високий вміст CD95+ лімфоцитів, що свідчить про підвищену готовність до апоптозу імунокомпетентних клітин, а саме 7,640,68 і вище;

  • підвищений вміст інтерлейкіну-6 (18,252,2 і вище) свідчить про максимальну активність запальних реакцій.

Показниками сприятливого прогнозу у хворих з наслідками ішемічного інсульту є:

  • нормальний вміст прозапальних цитокінів — фактору некрозу пухлин (52,024,7), інтерлейкіну-1 (45,024,6), інтерлейкіну-6 (7,00,96);

  • підвищений вміст протизапального інтерлейкіну-4 (до 137,029,1 і вище), який дозволяє "загасити" локальне вогнище запалення.

Таким чином, у пацієнтів, що перенесли ішемічне ураження головного мозку різної локалізації, в різні реабілітаційні періоди та з різним ступенем вираженості неврологічного дефіциту спостерігаються порушення в ланках імунної системи: від диференціювання лімфоцитів до перебігу в них процесів активації, апоптозу та синтезу імунокомпетентними клітинами про- та протизапальних цитокінів.

ВИСНОВКИ

1. У дисертації наведено теоретичне і практичне узагальнення результатів вивчення особливостей цитокінового та імунного статусів і їх кореляції з неврологічним дефіцитом у хворих з наслідками ішемчних інсультів в різні періоди реабілітації на основі дослідження основних субпопуляцій лімфоцитів, апоптотичних антигенів лімфоцитів та рівнів фактору некрозу пухлин, інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-4, інтерлейкіну-6 для нового вирішення актуальної наукової задачі — оптимізації діагностики, лікування та реабілітації хворих з ішемічними інсультами.

2. Виражені порушення в неврологічному статусі у хворих супроводжуються вираженими ознаками запалення — збільшеним вмістом у сироватці ІЛ-1в, ФНП-б, ІЛ-6, зниженням імунорегуляторного індексу, високим відсотком СD95+ лімфоцитів.

3. У хворих з наслідками ішемічних інсультів в різні періоди реабілітації вміст СD3+ лімфоцитів, СD19+ лімфоцитів та основних імунорегуляторних субпопуляцій (СD4+ та СD8+ лімфоцитів) не мав вірогідних відмінностей від значень цих показників у здорових осіб та характеризувався збереженням відносного та абсолютного вмісту лімфоцитів.

4. Імунологічні особливості перебігу раннього реабілітаційного періоду інсульту полягають у збереженій кількості Т-лімфоцитів, розвитку В-лімфоцитозу внаслідок збільшеного вмісту ІЛ-4, посиленому апоптозі лімфоцитів внаслідок гіперпродукції ФНП-б, різко збільшеному вмісті всіх трьох прозапальних цитокинів — ФНП-б, ІЛ-1в, ІЛ-6.

5. У хворих в пізній реабілітаційний період та період резидуальних явищ у порівнянні з раннім реабілітаційним періодом спостерігалося завершення локальних запальних явищ та зменшення проапоптотичного впливу на лімфоцити.

6. Особливостями цитокінового статусу в пізньому реабілітаційному періоді та періоді резидуальних явищ є нормалізація продукції прозапальних цитокінів при відносно стабільній концентрації ІЛ-4 в сироватці крові протягом всього періоду реабілітації.

7. При ураженні лівої півкулі мозку виявлені найбільш глибокі імунологічні зміни, які полягають у вираженому В-лімфоцитозі, найнижчій серед усіх груп кількості активованих СD25+ лімфоцитів та високому вмісті активованих клітин, які експресують FAS-рецептор, що свідчить за наявність міжпівкульової асиметрії центральної регуляції імунної системи.

8. У хворих з ураженням правої півкулі виявлено дефіцит NK-клітин при відсутності В-лімфоцитозу, найбільшу кількість активних СD25+ та найменшу кількість активованих СD95+ лімфоцитів, а також найвищий сироватковий рівень прозапальних цитокінів ФНП-б та ІЛ-1в, що є характерною ознакою інсультів з ураженням даної локалізації.

9. Використання препарату симвастатин (Вазиліп) в комплексній терапії хворих з наслідками ішемічного інсульту в різні реабілітаційні періоди характеризувалося зростанням імунорегуляторного індексу, зменшенням процесів адгезії та міграції імунокомпетентних клітин до атеросклеротичних бляшок, зменшенням кількості активованих лімфоцитів з фенотипом CD95+ та нормалізацією сироваткового вмісту прозапальних цитокінів.


 
 

Цікаве

Загрузка...