WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації (автореферат) - Реферат

Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації (автореферат) - Реферат

Аналогічну тенденцію відзначено також і для активованих СD25+ лімфоцитів: найнижчі показники — 3,250,34% — у хворих без неврологічного дефіциту; помірно знижений рівень — 9,230,87% — при легкому неврологічному дефіциті; значення, які відповідають показникам здорових осіб — при помірному і важкому неврологічному дефіциті (див. табл. 3). Відсоткова кількість активованих лімфоцитів, які експресують FAS-R була підвищеною при більш важких неврологічних порушеннях і становила 7,720,67% у хворих з помірним неврологічним дефіцитом та 7,560,71% у хворих з вираженим неврологічним дефіцитом (при значенні контрольної групи — 3,320,34%). У пацієнтів без неврологічних порушень відсоток СD95+ лімфоцитів не мав статистично значущих відмінностей (р>0,01) від показників у здорових осіб.

Показники клітинного імунітету у хворих з помірними та вираженими неврологічними порушеннями у відновлювальному періоді не мали між собою вірогідних відмінностей. Для обох цих груп хворих була характерною збережена кількість Т- та NK-клітин та наявний В-лімфоцитоз. До того ж спостерігалося вірогідне зниження імунорегуляторного показника (СD4/СD8 лімфоцити), що оцінюється як один з несприятливих прогнoстичних критеріїв поновлення втрачених функцій.

Виявлені нами порушення в клітинній ланці імунітету у хворих з різним ступенем неврологічних порушень спонукали нас до вивчення питання про функцію імунокомпетентних клітин на основі синтезу про- та протизапальних цитокінів (табл. 4).

Таблиця 4

Вміст у сироватці крові хворих про- та протизапальних цитокінів залежновід ступеня вираженості неврологічних порушень (Mm)

Показник,пг/мл

Хворі з F1-ступенем, n=4

Хворі з F2-ступенем, n=40

Хворі з F3-ступенем, n=24

Хворі з F4-ступенем, n=32

Контрольна група,n=25

ФНП-б

52,024,7

69,117,1*р2

68,827,0*

95,049,3*

42,314,9

ІЛ-1в

45,024,6

65,216,2*р2

66,997,1*

108,1210,5*р4

39,424,52

ІЛ-6

7,00,96

9,961,1

10,501,4

19,032,1*р4

10,312,3

ІЛ-4

137,029,1*

84,238,1*р2

65,266,3*р3

67,446,5*

25,423,3

Примітки:1. * — вірогідність різниці показника порівняно з контрольною групою (р1<0,01);2. р2 — вірогідність різниці показника у хворих з F1 і F2;3. р3 — вірогідність різниці показника у хворих F2 і F3;4. р4 — вірогідність різниці показника у хворих з F3 і F4.

Як видно з даних, наведених в табл. 4, у хворих без неврологічного дефіциту спостерігається відсутність підвищення вмісту в сироватці крові прозапальних цитокінів (вміст ФНП-б становить 52,024,7 пг/мл; ІЛ-1в — 45,024,6 пг/мл; ІЛ-6 — 7,00,96 пг/мл). В той же час у даної групи хворих виявлено високий вміст ІЛ-4 — 137,029,1 пг/мл, який має виражені протизапальні властивості.

У хворих з легким ступенем неврологічних порушень виявлено помірне, проте вірогідно більше (р<0,01) ніж в групі без неврологічного дефіциту та в контрольній групі, збільшення вмісту ФНП-б та ІЛ-1в при збережені кількості ІЛ-6 — 9,961,1 пг/мл (при значенні у здорових осіб 10,312,3 пг/мл). За даними табл. 4, вміст ІЛ-4 був нижчим, ніж в групі без неврологічного дефіциту (р<0,01), проте вірогідно вищим, ніж в групах з помірним та вираженим дефіцитом. У хворих з помірно вираженим неврологічним дефіцитом відзначається такий самий вміст ФНП-б та ІЛ-1в, ІЛ-6 (р>0,1), проте вірогідно меншим був показник ІЛ-4 — 65,266,3 пг/мл.

І нарешті, при вираженому ступені неврологічних порушень в сироватці крові хворих відзначається велика кількість прозапальних цитокінів: ФНП-б —95,049,3 пг/мл; ІЛ-1в — 108,1210,5 пг/мл; ІЛ-6 — 19,032,1 пг/мл. Отже, в результаті проведених досліджень встановлено, що у хворих, які перенесли ішемічний інсульт і не мають неврологічних порушень, спостерігається вміст прозапальних цитокінів, який відповідає показникам у здорових осіб. Це, на наш погляд, можна розглядати як прогностично сприятливу ознаку перебігу відновлювального періоду ішемічного інсульту. Нормальний вміст прозапальних цитокінів поєднується з високою кількістю у сироватці крові протизапального цитокіну ІЛ-4, який дозволяє "загасити" локальне вогнище запалення. На нашу думку, підвищений вміст ІЛ-4 в сироватці крові цих хворих пов'язаний з високим вмістом Т-лімфоцитів та Т-хелперів (див. табл. 4), продуктом яких він є.

В той же час виражені порушення в неврологічному статусі у хворих супроводжуються вираженими ознаками запалення — підвищеним вмістом у сироватці ІЛ-1в, ФНП-б, ІЛ-6. Посилений синтез ІЛ-6 в цій групі хворих може свідчити про максимальну активність запальних реакцій. Вказані ознаки можуть бути віднесені до несприятливих критеріїв перебігу відновлювального періоду в цій групі хворих. Посилений синтез прозапальних цитокінів, а саме ФНП-б, веде до збільшеної готовності лімфоцитів вступити в апоптоз, внаслідок чого в периферичній крові хворих з помірним та вираженим неврологічним дефіцитом спостерігається підвищений вміст СД95+ лімфоцитів.

Після виявлення змін у клітинній ланці імунітету та цитокінового статусу у хворих з різним ступенем неврологічного дефіциту в різні періоди реабілітаційного лікування, ми вирішили за доцільне оцінити наведені вище показники у пацієнтів з різною локалізацією процесу (табл. 5).

Таблиця 5

Субпопуляційний склад лімфоцитів периферичної крові у хворих в період реабілітації залежно від локалізації вогнища (Мm)

Показник

Хворі з ураженням лівої півкулі, n=44

Хворі з ураженням правої півкулі, n=40

Хворі з ураженням стовбура мозку та мозочку, n=16

Контрольна група,n=25

Лейкоцити, 109/л

5,930,49

5,530,61

5,050,59

6,960,72

Лімфоцити, %

31,233,9

29,882,9

31,013,3

31,643,89

СD3+ лімфоцити, %

71,844,6

63,817,09

66,905,3

64,865,91

СD4+ лімфоцити, %

31,763,4

33,213,6

36,583,7

32,333,81

СD8+ лімфоцити, %

25,062,2

26,312,7

23,551,9

21,522,01

СD4/ СD8

1,290,13

1,280,17

1,570,17

1,60,19

СD19+ лімфоцити, %

13,541,29х

9,570,76

9,950,83

7,851,04

СD16+ лімфоцити, %

14,341,52

11,321,44х

18,531,71

17,101,95

СD25+ лімфоцити, %

5,830,51х

8,560,68х*

6,500,64х

12,301,47

СD54+ лімфоцити, %

9,340,65

8,720,64х

7,080,75х

11,101,65

СD95+ лімфоцити, %

9,530,86

5,370,48 х*

8,500,67х

3,320,34


 
 

Цікаве

Загрузка...