WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Психічні розлади у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів (клініка, діагностика, корекція) (автореферат) - Реферат

Психічні розлади у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів (клініка, діагностика, корекція) (автореферат) - Реферат

1. У роботі наведено наукове обґрунтування і нове вирішення актуального завдання – виявлення клініко-психопатологічних, психологічних і соціально-психологічних особливостей у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів і розробка на цій основі поетапної системи корекції з подальшою оцінкою її ефективності.

2. В нашому дослідженні на формування психічних розладів у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів впливає низка факторів: чоловіча стать (ч2=3,6; р<0,05), вік до 30 і старше 50 років (ч2=8,6; р<0,05). У чоловіків виникненню психічної патології сприяють вік, інфільтративна і дисемінована форми туберкульозу, профілактичний тип виявлення захворювання.

3. За результатами клініко-психопатологічного дослідження у 71,8% хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів спостерігаються психічні розлади, які верифіковано в наступні нозологічні таксони: 1) розлад адаптації з пролонгованою депресивною реакцією (F 43.21); 2) органічний маніакальний розлад (F 06.30); 3) органічний емоційно-лабільний (астенічний) розлад (F06.6); 4) органічний тривожний розлад (F 06.4); 5) змішаний розлад емоцій і поведінки (F 43.25). У структурі визначених форм патології відзначаються основні провідні синдроми: депресивний - 35,3%, гіпоманіакальний – 16,7%, астенічний – 22,5%, тривожний – 15,7%, психопатоподібний – 9,8%.

4. При експериментально-психологічному дослідженні визначено, що туберкульоз легенів впливає на важливі сфери життя хворих. Найуразливішою в результаті даного захворювання виявилася робота, де взаємовідносини не змінилися в негативний бік лише у 26,1% хворих, у суспільному житті та дозвіллі у 36,6% і у сімейних взаєминах у 42,2%. Слід зазначити, що за шкалою HAM-D21 52,1% обстежених не мають ознак депресії. Значення показників за даними шкали самооцінки тривоги Шихана не виходять за межі нормальних величин у 40,1% обстежених. Порівняння усереднених профілів особистості хворих з туберкульозом легенів із ПР і психічно здорових пацієнтів з даною патологією показало їх достовірні відмінності (р<0,01), та дозволило встановитиособливості для кожного виду психічних розладів. У 83,8% обстежених виявлені патологічні типи ставлення до хвороби, які за нашими даними безпосередньо впливають на психічний, психологічний стан хворих та опосередковано – на динаміку основного захворювання.

5. У ході соціально-психологічного дослідження встановлено, що хворі з вперше виявленим туберкульозом легенів мають значне зниження параметрів якості життя у фізичній, психологічній, духовній сферах, у сфері соціальних взаємин та навколишньому середовищі (р<0,001). Отримані результати показали, що вони оцінюють якість свого життя за більшістю параметрів як середнє. Порівняння показників ЯЖ хворих з бактеріовиділенням (МБТ+) з аналогічними показниками хворих без бактеріовиділення (МБТ-) показало значне зниження показників психологічної сфери, сфери соціальних взаємовідношень і духовної сфери (р<0,05), що характеризувало низьку ЯЖ.

6. За результатами дослідження розроблена та впроваджена поетапна система корекції, основною метою якої є оптимізація терапії основного захворювання з урахуванням коморбідних із ним психічних розладів. Вона спрямована перш за все на ранню діагностику та корекцію психічної патології, а також на досягнення комплаєнсу, підвищення рівня якості життя та соціальної адаптації хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів. Зазначена система корекції складається з трьох етапів, кожен з яких має власні мету, завдання та відповідні методичні підходи.

7. Застосування запропонованої поетапної системи корекції дозволяє, за даними повторного дослідження, суттєво поліпшити психічний стан пацієнтів, покращити їх якість життя, а також значно підвищити ефективність лікування основного захворювання, що підтверджується позитивною динамікою туберкульозного процесу та зменшенням частоти випадків передчасного припинення лікування у хворих основної групи (р<0,001).

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Бобро М.Г., Юр'єва Л.М. Характеристика якості життя у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів // Укр. вісн. психоневрології. – 2005.– Т. 13, вип.1. - С.46-49.

  1. Юр'єва Л.М., Бобро М.Г. Психопатологічні порушення у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів // Таврич. журн. психиатрии. – 2005.– Т. 9, №2. - С.34-37.

3. Бобро М.Г. Психотерапевтичне забезпечення в лікування хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів // Таврич. журн. психиатрии. – 2005.– Т. 9, №3. - С.71-75.

4. Бобро М.Г. Корекція психічних розладів у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів // Медичні перспективи. – 2005. Т.Х, №3. – С.62-65.

5. Бобро М.Г. Деякі особливості психологічного статусу у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів // Арх. психіатрії. – 2005. – Т.11, № 3. – С.84-87.

6. Бобро М.Г. Соматопсихічні співвідношення у клініці внутрішніх хвороб (на моделі хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів) // Невротичні, соматоформні розлади та стрес / За ред. Л.М. Юр'євої. – К.: ТОВ ММК, 2005. – С. 53-57.

7. Бобро М.Г. Особливості психічних порушень у вперше виявлених хворих туберкульозом легенів // Медицина – здоров'я ХХІ сторіччя: ( Тези IV Міжнар. конф. студентів і молодих вчених). – Дніпропетровськ, 2003. – С. 213-214.

8. Бобро М.Г. Психоемоційні порушення у хворих на туберкульоз легенів // Вчені майбутнього: (Тези Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених). - Одеса, 2004. – С. 150-151.

9. Бобро М.Г. Особенности отношения к болезни у больных с впервые выявленным туберкулёзом лёгких // Медицина – здоров'я ХХІ сторіччя: (Тези V Міжнар. конф. студентів і молодих вчених). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 190-191.

10. Бобро М.Г. Роль психокорекції в лікуванні хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів // Новини і перспективи медичної науки (Тези VІ Міжнар. конф. студентів та молодих вчених). – Дніпропетровськ, 2006. – С. 93.

11. Byelogortseva M.G., Motrich I.V. Psychological peculiarities of tuberculosis patients // Eur. Resp. J. = Abstracts 13th ERS Annual Congress. - Vienna, Austria, 2003. – P.156.

12. Byelogortseva-Bobro M., Urjeva L., Belogortseva O. Clinical and psychopathological characteristics of patients with tuberculosis // Turkish Thoracic Society, 7th Annual Congress: Abstracts book. – 2004. -P.29.

13. Byelogortseva – Bobro M. G.. Psychiatric peculiarities in patients with tuberculosis // 35 th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases. - Paris. France, 2004. - P. 58.

14. Byelogortseva M.G. Influence of pulmonary tuberculosis on the quality of life of the patients // Eur. Resp. J. = Abstracts 15th ERS Annual Congress. - Copenhagen, Denmark, 2005. – Р.420.

15. Byelogortseva-Bobro M.G., Urjeva L.N., Belogortseva O.I., et al. Psychosomatic disorders in patients with tuberculosis // Eur. Resp. J. = Abstracts. 14th ERS Annual Congress. - Glasgow, UK, 2005. – P.417.

АНОТАЦІЯ

Бобро М.Г. Психічні розлади у хворих з вперше виявленим туберкульозом легенів (клініка, діагностика, корекція). – Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...