WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм раку молочної залози (експериментальне та клінічне до - Реферат

Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм раку молочної залози (експериментальне та клінічне до - Реферат

5. Застосування комплексу мікроелементів протягом 30 діб при проведенні двох етапів променевої і хіміопроменевої терапії у хворих на рак молочної залози суттєво поліпшує безпосередні результати лікування: підвищує відсоток випадків повної та часткової регресії пухлин на 15 % порівняно з проведенням лише променевого лікування і на 21,2 % порівняно з проведенням хіміопроменевої терапії.

6. Розроблена методика радіомодифікації при комплексному лікуванні раку молочної залози дозволяє підвищити трирічну загальну виживаність хворих на 18,9 % порівняно з проведенням тільки променевої терапії і на 17,5 % порівняно з проведенням лише хіміопроменевої терапії, добре переноситься хворими, сприяє зниженню проявів загальної та місцевої токсичності променевої і хіміопроменевої терапії, зменшенню періоду реабілітації хворих після лікування.

практичні рекомендації

1. На підставі експериментальних і клінічних досліджень для підвищення радіочутливості клітин пухлини хворим на місцевопоширені форми раку молочної залози під час проведення лікування рекомендується використовувати комплекс мікроелементів – препарат „Краплі Береш Плюс". Для досягнення радіомодифікуючого ефекту комплекс мікроелементів слід застосовувати за добу (24 – 28 години) до сеансу опромінення в дозі 1 крапля на 1кг маси тіла в три прийоми під час або одразу після їжі щоденно, крім одного вихідного дня, сумарна доза препарату за курс лікування становить 90 – 100 мл. Наприклад, прийом препарату „Краплі Береш Плюс" о 8-й, 11-й та о 14-й годині з подальшим проведенням сеансу променевої терапії з 15 до 19 год. При цьому, протягом двотижневої перерви між етапами дистанційної променевої терапії хворі комплекс мікроелементів не приймають.

2. Застосовувати комплекс мікроелементів при лікуванні хворих на рак молочної залози слід тільки під час проведення хіміо- і променевої терапії, зважаючи на його здатність активізувати проліферативну активність клітин.

3. За наявності супутньої патології у хворих під час протипухлинного лікування з використанням комплексу мікроелементів необхідно проводити превентивну симптоматичну терапію.

Список праць, опублікованих за темою дисертації

1. Барановська Л.М. Вивчення впливу мікроелементів на перебіг променевого лікування поширених форм раку молочної залози // Променева діагностика, променева терапія: Збірка наук. робіт Асоціації радіологів України. – К., 2002. – Вип.11. – С. 10–15.

2. Бобро Л.І., Гріневич Ю.Я., Мартиненко С.В., Барановська Л.М. Патоморфоз органів імуногенезу в умовах протипухлинного радіосенсибілізуючого впливу комплексу мікроелементів // Імунологія та алергологія. – 2003. – № 2. – С. 8–12. (Особистий внесок дисертанта: участь у проведенні експерименту, збір та обробка матеріалу, аналіз результатів, підготовка статті до друку.)

3. Зінченко В.А., Барановська Л.М., Гріневич Ю.Я., Іванкова В.С. Радіобіологічне обґрунтування можливості застосування комплексу мікроелементів для підвищення ефективності променевої терапії // Променева діагностика, променева терапія. – 2005. – № 3. – С. 79–83. (Особистий внесок дисертанта: участь в обговоренні експериментальної частини досліджень з метою екстраполяції схеми застосування комплексу мікроелементів як радіомодифікатора при променевому лікуванні онкологічних хворих; представлено результати променевого лікування хворих на місцевопоширені форми раку молочної залози з використанням комплексу мікроелементів, узагальнення одержаних результатів, участь у підготовці статті до друку.)

4. Барановська Л.М. Оцінка ефективності хіміопроменевого лікування хворих на місцевопоширені форми раку молочної залози із застосуванням комплексу мікроелементів // Променева діагностика, променева терапія. – 2005. – № 4. – С. 76–79.

5. Барановська Л.М., Гріневич Ю.Я., Андрусішина І.М., Іванкова В.С. Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії злоякісних пухлин (експериментальне дослідження) // Променева діагностика, променева терапія. – 2006. – № 2. – С. 83–89. (Особистий внесок дисертанта: участь у плануванні та проведенні експерименту, збір і обробка матеріалу, інтерпретація отриманих результатів, написання статті.)

6. Іванкова В.С., Барановська Л.М., Шевченко Г.М., Гореліна Г.Л., Отрощенко І.П. Вплив комплексу мікроелементів на ефективність дистанційної променевої терапії місцево-розповсюдженого раку молочної залози // X з'їзд онкологів України: Матеріали (Крим, 10–12 жовтня 2001 р.). – К., 2001. – С. 186. (Особистий внесок дисертанта: проаналізовано результати променевого лікування хворих на місцевопоширені форми раку молочної залози з використанням комплексу мікроелементів, узагальнення одержаних результатів.)

7. Барановська Л.М., Бобро Л.І. Вивчення морфологічних змін в органах імуногенезу при опроміненні на фоні застосування крапель "Береш Плюс" // Розвиток в морфологічних, експериментальних та клінічних дослідженнях положень вчення В.М. Шевкуненка про індивідуальну мінливість будови тіла людини: Матеріали Міжнар. конгресу (м. Полтава, 23–24 травня 2003 р.). – Опубл.: Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – Вип.4. – С. 116–118. (Особистий внесок дисертанта: збір та обробка матеріалу, узагальнення одержаних результатів, написання тез доповіді.)

8. Барановська Л.М., Бендюг Г.Д. Радіосенсибілізувальна дія комплексу мікроелементів та їх вплив на імунний статус при променевій терапії хворих на рак грудної залози // III Український з'їзд терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів: Матеріали (м. Донецьк, 19–21 червня 2003 р.). – Опубл.: Укр. радіол. журнал. – 2003. – Т.11, вип.2. – С. 140–141. (Особистий внесок дисертанта: проаналізовано результати променевого лікування хворих на місцевопоширені форми раку молочної залози з використанням комплексу мікроелементів, узагальнено одержані результати, підготовлено тези.)

9. Іванкова В.С., Барановська Л.М., Бондарук О.С., Доценко Н.П., Жукова В.М. Можливості підвищення ефективності консервативного лікування хворих на місцевопоширені форми раку грудної залози // IV з'їзд Українського товариства терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів: Матеріали (м. Алушта, 27–29 вересня 2005 р.). – Опубл.: Укр. радіол. журнал. – 2005. – Т.13, вип.3. – С. 303–304. (Особистий внесок дисертанта: проаналізовано результати хіміопроменевого лікування хворих на місцевопоширені форми раку молочної залози з використанням комплексу мікроелементів, підготовлено тези доповіді.)

10. Барановська Л.М., Галахін К.О., Бондарук О.С., Власенко І.Г., Іванкова О.М., Жукова В.М. Підходи до консервативного лікування неоперабельного раку молочної залози // XI з'їзд онкологів України: Матеріали (Судак, АР Крим, 29 травня – 02 червня 2006 р.). – К., 2006. – С. 70–71. (Особистий внесок дисертанта: проведення хіміопроменевого лікування хворих на місцевопоширені форми раку молочної залози з використанням комплексу мікроелементів, участь в аналізуванні результатів, зіставленні ефективності лікування з патоморфозом РМЗ; написання тез доповіді.)

Інформаційний лист

Іванкова В.С., Барановська Л.М., Галахін К.О., Гриневич Ю.Я. Застосування препарату „Краплі Береш Плюс" у комплексному лікуванні місцево-поширених форм раку молочної залози: Інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров'я / Установи-розробники: Інститут онкології АМН України; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2006. – 4 с.

АНОТАЦІЯ

Барановська Л.М. Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм раку молочної залози (експериментальне та клінічне дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія. – Інститут онкології АМН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена експериментальному та клінічному вивченню застосування комплексу мікроелементів (препарат "Краплі Береш Плюс") як радіомодифікатора для підвищення ефективності променевої терапії хворих на місцевопоширені форми раку молочної залози.

У ході експериментальних досліджень на щурах з карциномою Герена встановлено, що комплекс мікроелементів під час проведення променевої терапії має радіомодифікуючу дію (підвищує радіочутливість злоякісних пухлин і радіопротекцію неушкоджених тканин організму) та імуностимулюючу дію з максимальною реалізацією радіомодифікуючого ефекту через 24 – 28 годин після його внутрішньочеревного введення.


 
 

Цікаве

Загрузка...