WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Предиктори суправентрикулярних порушень ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці (автореферат) - Реферат

Предиктори суправентрикулярних порушень ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці (автореферат) - Реферат

практичні рекомендації

 1. Для прогнозування виникнення суправентрикулярних порушень ритму у хворих на ІХС в похилому віці слід враховувати наявність пізніх потенціалів передсердь, збільшення розмірів лівого передсердя, збільшення тривалості зубця Р, порушення діастолічної функції лівого шлуночку та підвищення тиску в легеневій артерії.

 2. Для оптимізації терапії хворих з на ІХС ускладнену пароксизмами фібриляції передсердь необхідне врахування стану внутрішньосерцевої гемодинаміки.

 3. Наявність у хворих частої суправентрикулярної екстрасистолії слід розцінювати як більш важкий перебіг ІХС у цієї групи хворих, органічний характер аритмії, можливість розцінки суправентрикулярної екстрасистолії як маркеру ішемії передсердь.

Список наукових праць, опублікованих за темою дисертації

 1. Коркушко О.В., Лишневская В.Ю., Бодрецкая Л.А. Роль электрокардиографии высокого разрешения в прогнозировании риска мерцательной аритмии у больных с ишемической болезнью сердца в пожилом возрасте // Український кардіологічний журнал. – 2003. – №.4. – С. 17-21. Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі літературних джерел, клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ, ЕКГ ВД, статистичному аналізі отриманих даних, підготовці тексту статті.

 2. Коркушко О.В., Лишневская В.Ю., Бодрецкая Л.А. диастолическая функция левого желудочка и ремоделирование левого предсердия у пожилых больных ишемической болезнью сердца с пароксизмальной формой мерцательной аритмии // Проблемы старения и долголетия. – 2004. – Т. 13. – №.1. – С. 38-45. Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі літературних джерел, клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ, ЕКГ ВД, статистичному аналізі отриманих даних, підготовці тексту статті.

 3. Коркушко О.В., Лишневская В.Ю., Бодрецкая Л.А. особенности морфо-функционального состояния левого предсердия у больных ишемической болезнью сердца с частой предсердной экстрасистолией (по данным электрокардиографии высокого разрешения и эхокардиографии) // Журнал АМН Украины.– 2005. – Т. 11. – №.3. – С. 612-619. Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі літературних джерел, клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ, ЕКГ ВД, статистичному аналізі отриманих даних, підготовці тексту статті.

 4. Коркушко О.В., Лишневская В.Ю., Бодрецкая Л.А., Калмыков М.П., Чеботарева Ю.Н., Леводо Д. Поздние потенциалы желудочков у больных гипертонической болезнью пожилого возраста // Проблемы старения и долголетия. – 2001. – Т. 10. – №.4. – С. 368-377. Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі літературних джерел, клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ, статистичному аналізі отриманих даних, підготовці тексту статті.

 5. Коркушко О.В., Лишневская В.Ю., Калмыков М.П., Бодрецкая Л.А., Джозеф Леводо. Поздние потенциалы желудочков у больных пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью // Проблемы старения и долголетия. – 2003. – Т. 12. – №.1. – С. 45-51. Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі літературних джерел, клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ, статистичному аналізі отриманих даних, підготовці тексту статті.

 6. Лишневская В.Ю., Коркушко О.В., Бодрецкая Л.А., Калмыков М.П., Писарук А.В., Ельникова В.А. оценка прогностической значимости показателей характеризующих наличие предпосылок к развитию суправентрикулярной экстрасистолии, нарушений ритма сердечной деятельности у пациентов старше 60-ти лет с ишемической болезнью сердца // Кровообіг та гемостаз. – 2006. – №2. – С. 22-28. Особистий внесок дисертанта полягає в клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ та узагальненні даних по ЕхоКГ.

 1. Пат. 70535А Україна, кл. 7А61К31/00. Спосіб профілактики розвитку пароксизмів фібриляції передсердь у осіб похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця/ Коркушко О.В., Лишневская В.Ю., Бодрецкая Л.А. (Україна). № 20031210986; Заявл. 04.12.2003; Опублік.15.10.04, Бюл. №10 Особистий внесок дисертанта полягає в клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ та узагальненні даних по ЕхоКГ.

 2. Бодрецкая Л.А., Ткачук Т.Ю. Структурные и функциональные особенности левого предсердия у больных ИБС пожилого возраста с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий // материалы IV Украинской конференции молодых ученых, посвященной памяти В.В. Фролькиса (24 января, 2003). – к.: Ин-т геронтологии АМНУ.–2003.– С.273. Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі літературних джерел, клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ, статистичному аналізі отриманих даних, підготовці тексту тез.

 3. Бодрецкая Л.А., Лишневская В.Ю. Факторы предрасполагающие к развитию фибрилляции предсердий у больных ИБС пожилого возраста // материалы II Украинской конференции молодых ученых, посвященной памяти В.В. Фролькиса (13 апреля, 2001). – к.: Ин-т геронтологии АМНУ.–2001.–С.137. Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі літературних джерел, клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ, статистичному аналізі отриманих даних, підготовці тексту тез.

 4. Коркушко О.В., Лишневская В.Ю., Бодрецкая Л.А. Морфо-функциональное состояние левого предсердия у пожилых больных ишемической болезнью сердца, осложненной пароксизмальной формой мерцательной аритмии // Проблемы старения и долголетия. Материалы IV национального конгресса геронтологов и гериатров Украины.– Київ, 11-13 жовтня 2005 року. – 2005.– Т. 14 (приложение).– С. 142-143. Особистий внесок дисертанта полягає в клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ, статистичного аналізу матеріалу, підготовки тексту тез до друку.

 5. Лишневская В.Ю., Бодрецкая Л.А., Ткачук Т.Ю. Поздние потенциалы предсердий у пожилых больных гипертонической болезнью // Проблемы старения и долголетия. материалы научно-практической конференции „Артериальная гипертония и ассоциированная сосудистая патология (гериатрические аспекты)" (Киев, 8-9 октября, 2002). – 2002.– Т. 11.– №3.– С. 320-321. Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі літературних джерел, клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ, статистичному аналізі отриманих даних, підготовці тексту тез.

 6. Бодрецкая Л.А., Коркушко О.В., Калмыков М.П., Лишневская В.Ю. Прогностическое значение неинвазивных показателей в диагностике риска развития нарушений сердечного ритма у больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца // Материалы пленума правления ассоциации кардиологов Украины „Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування"// (Київ, 27-29 вересня 2005 року).– К.: ТОВ „Європа прінт", 2005.– С. 78. Особистий внесок дисертанта полягає в клінічному обстеженні хворих, проведенні ЕхоКГ , ЕКГ ВД, статистичного аналізу частини матеріалу, підготовки тексту тез до друку.

 7. Бодрецкая Л.А. Состояние левого предсердия при старении // Фізіологічний журнал. Матеріали XVII з"їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, Чернівці, 18-20 травня 2006 р. – 2006.– Т. 52.– №2.– С. 174.

анотація

Бодрецька Л.А. Предиктори суправентрикулярних порушень ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Інститут гастроентерології АМН України, Дніпропетровськ, 2006.

Дисертація присвячена вивченню морфо-функціональних змін міокарду лівого передсердя та лівого шлуночку, що є предикторами розвитку суправентрикулярних порушень ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці.


 
 

Цікаве

Загрузка...