WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості мікродискектомії залежно від топографо-анатомічних варіантів гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта (автореферат) - Реферат

Особливості мікродискектомії залежно від топографо-анатомічних варіантів гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта (автореферат) - Реферат

Апробацію дисертації проведено на сумісному засіданні кафедр медицини невідкладних станів, неврології й нейрохірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (22.12.2005р.) і на сумісному засіданні кафедр нейрохірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, членів Української асоціації нейрохірургів, а також членів Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 (27.01.2006).

Публікації. На підставі матеріалів дисертаційного дослідження опубліковано 5 наукових праць, з них 3 статті в фахових виданнях і 2 тези доповідей на конгресі й науково-практичній конференції.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 6-ти розділів, заключення, висновків, списку використаної літератури й доповнення. Повний обсяг дисертації становить 141 сторінку машинописного тексту. Робота ілюстрована 27 малюнками й 35 таблицями, ілюстрації займають 21 сторінку. Список літератури містить 339 джерел, з них 31 кирилицею, 308 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Дослідження грунтується на вивченні результатів лікування 238 хворих із грижами МХД ПКВХ, оперованих в 1-му спінальному відділенні Інституту нейрохірургії у 1999 – 2001 роках (133 (55,9%) чоловіків, 105 (44,1%) жінок), у віці від 18 до 84 років і тривалістю захворювання від 10 днів до 25 років. Найчастіше тривалість захворювання на момент хірургічного втручання становила 5 і 10 років.

Для аналізу були обрані хворі з найбільш типовим розташуванням гриж МХД ПКВХ. Не аналізувалися хворі з наявністю перенесених раніше операцій із приводу грижи МХД, із грижею диску більш ніж на одному рівні, з підзв'язковою міграцією грижи краніально й каудально від проекції простору диску більш ніж на 5 мм, з первинним стенозом спинномозкового каналу або стенозом бічного карману, у яких доступ супроводжувався геміламінектомією або ламінектомією. При доступах до гриж на рівнях L1-2, L2-3 і L3-4 часто виконувалися розширені кісткові резекції, тому кількість спостережень із грижами на даних рівнях, що відповідали враховуючим критеріям, було невеликим (14).

Враховувалися: клінічний перебіг захворювання, нейровізуалізуючі методи досліджень, техніка мікродискектомії й інтерламінектомії, на підставі яких оцінювалися обсяг кісткових резекцій, способи мобілізації нервових структур з поверхні грижи й напрямок їхнього зміщення. Аналізувалися результати неврологічного й функціонального статусів у ранньому й віддаленому післяопераційному періодах.

Проводилося топографо-анатомічне співставлення даних спондилографії, КТ і МРТ ПКВХ із інтраопераційними знахідками й морфологічними дослідженнями. В основу спостережень покладено локалізацію гриж МХД відносно корінця й дурального мішка (ДМ), а також їхню проекцію в аксіальній площині, що є орієнтиром у випадку необхідних резекцій кісткових структур при здійсненні адекватного хірургічного підходу.

Проаналізовано варіанти розташування нервових корінців відносно МХД щодо задніх кісткових структур і тіл хребців, що найбільш часто зустрічаються. Для цього використовувалася комп'ютерна реконструкція взаємовідносин сегментів ПКВХ й нервових структур шляхом накладання знімків фронтальної цифрової рентгенографії й фронтальних МРТ зрізів.

На підставі КТ і МРТ-досліджень грижи дисків оцінювалися по їхньому розташуванню в аксіальній площині і розділялися на: 1) медіанні (розташовані центрально під ДМ), 2) парамедіанні (розташовані в латеральній частині ДМ), 3) медіолатеральні (розташовані поза ДМ під корінцем), 4) форамінальні (розташовані в міжхребцевому отворі) і 5) екстрафорамінальні (розташовані за міжхребцевим отвором).

Відносно структур корінця й ДМ виділено 4 типи гриж: 1) розташовані під ДМ, 2) в області дурального виходу корінця (ДВК), 3) в області плеча корінця й 4) в аксилярній зоні корінця.

Для рівнів L1-2, L2-3 і L3-4 найбільш характерною була парамедіанна локалізація гриж, або її поєднання з медіанною. На рівнях L4-5 і L5-S1 найбільш часто відзначалася медіолатеральна локалізація гриж, рідше парамедіанна, медіанна й латеральна (Табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл гриж міжхребцевих дисків

Розташування гриж міжхребцевих дисків

Рівні

Відносно нервових структур

В аксіальній

площині

L1-2

L2-3

L3-4

L4-5

L5-S1

Під ДМ

Медіанні

-

-

2

4

2

В області ДВК

Парамедіанні

-

1

4

22

14

В області плеча

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденедіолатеральні

-

-

1

54

58

В області аксилярної зони

-

-

1

11

22

ДМ – ДВК

Медіанно

-парамедіанні

1

1

1

1

3

Форамінальна

Латеральні

-

-

1

4

5

ДМ – В області плеча

Медіанно-медіолатеральні

-

-

-

1

1

В області аксилярної зони

Парамедіанні

-

-

-

3

9

В області плеча

Парамедіанні

-

-

-

2

4

В області ДВК

Медіолатеральні

-

-

-

-

2

ДМ – ДВК

Парамедіанні

-

1

-

1

-

В області аксилярної зони – ДВК

Парамедіанні

-

-

-

-

1

Усього

1

3

10

103

121

Для рівнів L1-2, L2-3 і L3-4 найбільш характерним виявилося розташування гриж МХД в області ДВК. На рівнях L4-5 і L5-S1 переважали грижи, що локалізувалися в області плеча корінця або його дурального виходу. Для рівня L5-S1 більш типові грижи, локалізовані в аксилярній області. Форамінальний тип гриж найбільш характерний для рівнів L4-5 і L5-S1.

Об'єктивна оцінка неврологічного стану та больового синдрому до й після хірургічного втручання у хворих із грижами МХД на попереково-крижовому рівні здійснювалася на підставі стандартизованих шкал і вимірювалася у балах.

До операції у більшості випадків мала місце моно - і полірадикулопатія (225 (94,5%) хворих). При цьому монорадикулопатія переважала (181 (76%) випадків проти 44 (18,5%), коли було уражено декілька корінців). Переважали хворі з наявністю радикулопатії на рівні декількох сегментів з однієї сторони (30 (12,6%) випадків проти 14 (5,9%) – з радикулопатією на рівні декількох сегментів по обидва боки).

В 13 (5,5%) спостереженнях до операції радикулопатії не було визначено взагалі.

З 181 хворого з монорадикулопатією грижи на рівні L5-S1 МХД зустрічалися в 96 (53%), на рівні L4-5 МХД – в 80 (44,2%) і як виняток на рівні L3-4 МХД – в 5 (2,8%) випадках.

З 44 хворих з полірадикулопатією грижи на рівні L4-5 МХД зустрічалися в 19 (43,2%), на рівні L5-S1 МХД – в 18 (40,9%), на рівні L3-4 МХД – в 5 (11,4%), на рівні L2-3 – в 1 (2,8%) і на рівні L1-2 МХД – в 1 (2,8%) випадках.

З 181 хворих з монорадикулопатією порушення чутливості на відповідному рівні до операції були відзначені в 178 (98,3%), лише у 3 (1,7%) хворих їх не було; рухові порушення до операції у вигляді парезів мали місце в 82 (45,3%), а були відсутні в 99 (54,7%) хворих. Це свідчить про те, що чутливі порушення зустрічалися більш ніж у два рази частіше рухових розладів. Порушення функцій тазових органів мали місце у 6 хворих з монорадикулопатією.

Із 44 хворих з полірадикулопатією порушення чутливості були відзначені в 43 (97,7%) випадках, а в 1-го хворого (2,3%) з парамедіанною і медіанною грижею, розташованою під ДМ і в області ДВК на рівні L1-2 МХД, порушень чутливості не було. Рухові порушення відзначені в 28 (63,6%), а їхня відсутність – в 16 (36,4%) хворих. Порушення функцій тазових органів мали місце в 3 хворих.

МРТ, КТ і спондилографія дозволяють визначити топографію грижи МХД, розмір інтерламінарного вікна й залежно від цього – обсяг кісткових резекцій, якщо вони необхідні.

На підставі спондилограм у передньозадній проекції визначається розмір інтерламінарного вікна, що для кожного рівня ПКВХ має свої певні особливості, що дозволяє вирішити питання щодо необхідності проведення кісткових резекций (Малюнок).

1 – висота дуги;

2 – діаметр основи нижнього суглобового відростка;


 
 

Цікаве

Загрузка...