WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями (автореферат) - Реферат

Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями (автореферат) - Реферат

Ефективность терапії підтверджувалася зниженням значень індексів РМА, PI, проби Шіллера-Писарєва, PBI, ГІ Silness-Loe. Нормалізувалися показники функціонального стану судин пародонта: підвищувалися реографічний індекс, індекс еластичності судин, знижувалися показник тонусу й індекс периферичного опору судин пародонта.

Результатом застосування запропонованого комплексу стали зниження вмісту ТБК-реагуючих продуктів, нормалізація активності антиоксидантних ферментів у ротовій рідині хворих, підвищення неспецифічної резистентності слизової оболонки, активності та вмісту гуморальних факторів імунітету порожнини рота. Препарат „Декасан", що є препаратом вибору в запропонованому комплексі, володіє виразною антимікробною дією щодо мікрофлори зубоясенної борозни при хронічному катаральному гінгівіті та пародонтальних кишень при хронічному пародонтиті опорних зубів у хворих, протезованих незнімними МК конструкціями.

Обстеження хворих через 6 і 12 місяців виявило найбільш сприятливу динаміку змін досліджуваних показників у пацієнтів, для лікування яких додатково використовували препарат „Антитромб". Стабілізація показників виявлялася протягом 6 місяців після проведеного лікування. Через рік після курсу лікування на рентгенограмах коміркових відростків хворих на пародонтит першої групи у 16,6% випадків спостерігались ознаки прогресування деструктивних змін, у другій групі хворих вони не визначалися.

Вважаємо за необхідне у клініці запальних хвороб пародонта опорних зубів у хворих, протезованих незнімними МК конструкціями, проводити запропоновані науково обґрунтовані й апробовані лікувально-профілактичні заходи 2 рази за рік.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведені теоретичне обґрунтування і практичне вирішення нового наукового завдання – вдосконалити підходи до профілактики і лікування хвороб пародонта в осіб із незнімними металокерамічними конструкціями.

1. У пацієнтів, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями, у 64,7% спостережень діагностовані запальні хвороби тканин пародонта опорних зубів мостоподібних протезів і зубів під одиночними коронками. Клінічними формами протезних ушкоджень пародонта є хронічний катаральній гінгівіт і хронічний пародонтит. У 35,29% пацієнтів діагностували катаральний гінгівіт легкого і середнього ступенів тяжкості, у 29,41% - хронічний пародонтит легкого ступеня тяжкості.

2. У ротовій рідині пацієнтів, які мають хронічний катаральний гінгівіт і хронічний пародонтит у ділянці опорних зубів, виявлялися вірогідне (р<0,05) підвищення вмісту ТБК-реагуючих продуктів, зниження приросту показників перекисного окиснення ліпідів після інкубації субстрату дослідження, зміни активності антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази і каталази).

3. Отримані результати стану показників імунітету порожнини рота у хворих на гінгівіт у ділянці опорних зубів відповідають вірогідному (р<0,05) зменшенню відносної кількості РАМ-позитивних клітин епітелію ясен, у хворих на пародонтит у ротовій рідині виявлено вірогідне (р<0,05) зниження активності лізоциму, підвищення вмісту секреторного імуноглобуліну А, зниження вмісту РАМ-позитивних епітеліоцитів у мазках-відбитках із ясен.

4. Загальна мікробна засіяність умісту зубоясенної борозни і пародонтальних кишень опорних зубів у пацієнтів, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями, із запальними хворобами тканин пародонта на два порядки вища, ніж у пацієнтів з інтактним пародонтом опорних зубів. У якісному складі мікрофлори виявлялися анаеробні мікроорганізми, що впливають на перебіг запальних хвороб пародонта.

5. За допомогою імуногістохімічного дослідження біоптатів ясенних сосочків у хворих на гінгівіт у ділянці опорних зубів металокерамічних протезів виявлялося посилення інфільтрації власної слизової оболонки HLA-DR+ клітин і збільшення кількості CD4+ клітин у покривному епітелії за незміненої кількості та локалізації CD8+ клітин; у хворих із пародонтитом опорних зубів виявлялося збільшення кількості HLA-DR+ і CD3+ клітин у власній пластинці слизової оболонки за незначного збільшення кількості CD8+ клітин, у покривному епітелії реєструвалося зменшення кількості CD4+ клітин, інфільтрація тканин CD16+ , CD20+, CD23+ клітинами була відсутня.

6. Отримані результати дозволяють рекомендувати для впровадження у клініку комплекс лікувально-профілактичних заходів, що полягає у використанні антисептика „Декасан" і антиоксидантного препарату „Антитромб", який за рахунок нормалізації показників прооксидантно-антиоксидантного балансу ротової рідини, показників імунітету порожнини рота, кількісного та якісного складу мікрофлори зубоясенної борозни і пародонтальних кишень ефективно купірує запальні явища у тканинах пародонта опорних зубів, позитивно впливає на стан мікроциркуляції пародонта, скорочує терміни лікування гінгівіту на 1,170,23 дня, пародонтиту – на 3,650,31 дня, сприяє розвитку стійкої ремісії цих хвороб протягом не менше 6 місяців.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Обов'язковими складовими комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо запальних хвороб пародонта опорних зубів незнімних металокерамічних конструкцій мають бути: навчання раціональній індивідуальній гігієні порожнини рота з корекцією навичок і підбором індивідуальних засобів гігієни; проведення професійної гігієни порожнини рота; санація порожнини рота; усунення травматичної оклюзії; автомасаж ясен.

2. У лікуванні запальних хвороб пародонта опорних зубів для впливу на мікробний чинник як препарат вибору показано місцеве застосування антисептика „Декасан" у вигляді триразових аплікацій на ясна по 5 хвилин протягом 5-7 днів; одночасно для нормалізації прооксидантно-антиоксидантного балансу ротової рідини та імунітету порожнини рота доцільно в склад твердіючої пародонтальної пов'язки вводити препарат „Антитромб".

3. З метою запобігання виникненню рецидивів запальних хвороб пародонта у хворих, протезованих незнімними металокерамічними конструкціями, необхідно періодично повторювати лікувально-профілактичні заходи 2 рази за рік.

4. Запропонований спосіб ретракції ясен на етапах виготовлення металокерамічної конструкції застосовується шляхом виготовлення „кільця" на пришийкову ділянку коронки зуба і ділянку відпрепарованого уступу. Рекомендується використовувати рідкий композиційний матеріал, який відрізняється кольором від зуба і ясен.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Бабін І.О. Чинники місцевого захисту ротової порожнини при протезуванні незнімними металевими конструкціями // Український стоматологічний альманах. – 2001. -№ 3. – С.62-64.

2. Бабін І.О. Деякі аспекти біосумісності у протезуванні металокерамічними конструкціями (огляд літератури) // Український стоматологічний альманах. -2002. -№ 6. –С. 11-13.

3. Бабин И.А. Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний пародонта у больных с несъемными металлокерамическими конструкциями // Український стоматологічний альманах. -2004. -№ 3-4. – С. 36-39.

4. Бабин И.А., Кайдашев И.П., Король М.Д. Иммуногистологическая характеристика состояния тканей пародонта больных после протезирования несъемными металлокерамическими конструкциями // Український стоматологічний альманах. -2005. -№ 5. – С. 21-26. (Особистий внесок – обстеження хворих, збирання первинного матеріалу, аналіз та обробка результатів дослідження, підготовка статті до друку).

5. Пат. 5433 Україна, А61С13/00. Спосіб ретракції ясен при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями: Деклараційний патент України 5433 Україна, А61С13/00 / Бабін І.О. Українська медична стоматологічна академія (UA). - №20040604190; Заявл. 01.06.2004; Опубл. 15.03.2005, Бюл. №3. - С. 5.33. (Особистий внесок – здійснено патентний пошук, проведено аналіз та обробку результатів дослідження, підготовлено матеріали до публікації).

6. Пат. 4930 Україна, А46В17/04. Зубна щітка: Деклараційний патент України 4930 Україна, А46В17/04 / А.В. Зайцев, Ю.Ю. Гриценко, І.О. Бабін. Українська медична стоматологічна академія (UA). - №20040504069; Заявл. 27.05.2004; Опубл. 15.02.2005, Бюл. №2. - С. 5.20. (Особистий внесок – здійснено патентний пошук, проведено аналіз та обробку результатів дослідження).

7. Пат. 4948 Україна, А46В15/00. Зубна щітка: Деклараційний патент України 4948 Україна, А46В15/00 / А.В. Зайцев, Ю.Ю. Гриценко, І.О. Бабін. Українська медична стоматологічна академія (UA). - №20040604194; Заявл. 01.06.2004; Опубл. 15.02.2005, Бюл. №2. - С. 5.20. (Особистий внесок – здійснено патентний пошук, проведено аналіз та обробку результатів дослідження).


 
 

Цікаве

Загрузка...