WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патогенетичні механізми амбліопії (клініка, діагностика та лікування) (автореферат) - Реферат

Патогенетичні механізми амбліопії (клініка, діагностика та лікування) (автореферат) - Реферат

Графік 1. Значення кластерних середніх клінічних показників, отриманих методом автоматичного угрупування.

Поділ амбліопій відповідає основним властивостям Р- і М-каналів, тобто порушенню просторової оцінки (за ступенем) – стереозір і глибинний зір і порушенню проведення зорової інформації (за часом МГЗ). Дисперсійний аналіз у групах дозволив виділити не тільки головні ознаки порушень у стані функцій монокулярних Р- і М-каналів, але й характер їх взаємодії і запропонувати класифікацію амбліопій за ступенем порушень ретино-кортикальних зв'язків Р- і М- каналів. Дані про середні значення в кластерах за основними показниками довели, що найменший за величиною час мезопічної гостроти зору відзначається в II кластері, а найбільший – у I; середній поріг стереозору за тестом Ланга II найбільш близький до норми в I кластері, дорівнює "0"– в II, а в III – вищий за нормальні значення (граф. 1); найбільший поріг глибинного зору спостерігається в III кластері, дорівнює "0" – в II кластері, а в І –вищий за нормальні величини.

Аналіз даних довів, що до першого кластера ввійшли дві групи дітей з рефракційною амбліопією і гіперметропічною рефракцією (1,3) і одна група – з анізометропією і гіперметропією (9). До другого кластера – діти з рефракційною амбліопією і міопічною рефракцією (групи 2,4) і три групи – з анізометропічною амбліопією (10, 11, 12).До третього кластера увійшли групи дітей з амбліопією і косоокістю і мікротропією (5,6,8,13,14). Діти з альтернуючою косоокістю не залучалися до аналізу, оскільки у них не було амбліопії (див.табл.1).

Для діагностування амбліопії I типу (сенсорна форма) слід враховувати наявність нормального або підвищеного порогу фовеального і макулярного стереозору, час максимальної мезопічної гостроти зору амбліопічного ока не менш як (182 41,2) сек, поріг глибинного зору вдалину не більш як (69,0 4,2) мм.

II тип (моторна форма) амбліопії діагностується при відсутності стереозору і порогу глибинного зору вдалину, при цьому час максимальної мезопічної гостроти зору амбліопічного ока не перевищує (41, 5 35, 2) сек.

Про наявність III типу амбліопії (змішана форма) свідчить таке: відсутність центрального стереозору і наявність порогу макулярного стереозору не менш як 400-600 кут. сек; час максимальної мезопічної гостроти зору амбліопічного ока не більш як (122,6 46,4) сек; поріг глибинного зору вдалину не більш як (59,0 1,4) мм.

Розроблену класифікацію подано в табл..8. Визначення типу амбліопії за запропонованою класифікацією дозволило докорінно змінити технологію лікування амбліопії з урахуванням стану Р- і М- каналів і рівнів їх порушення. Лікування хворих на амбліопію проводили згідно зі схемою терапії, що наведена в табл.4, з огляду на стан монокулярних функцій Р- і М-каналів ретино-кортикальних зв'язків і їх бінокулярну взаємодію.

Так, для лікування амбліопії I типу треба здійснювати вплив на розвиток усіх функцій Р-каналу ретино-кортикальних зв'язків: колірного зору; розрізнення контурів, контрастів; підвищення акомодаційної функції одного або обох очей, а також зміцнення макулярного і розвитку фовеального стереозору. З цією метою було розроблено нові методи лікування, а саме: для стимуляції Р-каналу призначали хромостимуляцію червоним світлом, стереовправи на комп'ютері зістатичними контурними і рандомізованими стереограмами; для стимуляції М-каналу ретино-кортикальних зв'язків – хромостимуляцию синім світлом, з екрануванням фовеа. Цей колір нами застосований вперше, з огляду на властивості М-каналу РКЗ і наявність високих порогів на синій колір у даної групи хворих на амбліопію. Для стимуляції бінокулярних зв'язків Р- і М-каналів

Таблиця 8

Стан функцій Р- і М-каналів ретино-кортикальних зв'язків залежно від типу амбліопії

Тип амбліопії згідно з пропонованою класифікацією

Стан функції

Характер бінокулярної взаємодії

Рівень переважання порушень

у зорових шляхах

Р-канал

М-канал

Парне око

Амбліо- пічне око

Парне око

Амбліо-пічне око

Р-каналів

М-каналів

I. Сенсорна

Рефракційна амбліопія| (Ia)

ослаб-лена

ослаб-лена

ослаб-лена

ослаб-лена

ослаб-лена

N

Більшою мірою Р- канал і М-канал обох очей, сітківка обох очей

Анізометропічна амбліопія з центральною фіксацією (Iб)

ослаб-лена

порушена

N

ослаб-лена

ослаб-лена

ослаб-лена

Сітківка обох очей, але біль-

шою мірою амбліопічного ока

I.I Моторна

а)амбліопія з монолате-

ральною косоокістю і центральною фіксацією

ослаблена

ослаблена

N

N

порушена

порушена

Р-канал і меншою мірою М-канал амбліопічного ока, сітківка амбліопічного ока, підкірка, кора (зв'язок між обома півкулями)

б) амбліопія з монолатеральною косоокістю і не-

центральною фіксацією

ослаблена

порушена

N

ослаблена

порушена

порушена

Р- і М-канали амбліопічного ока, сітківка, підкірка, кора (зв'язок між обома півкулями)

в) мікротропія|

ослаблена

порушена

ослаблена

ослаблена

порушена

порушена

Р-канал домінантного й амбліопічного очей, меншою мірою М-канал обох очей, сітківка амбліопічного ока, меншою мірою підкірка, кора (зв'язок між обома півкулями)

III. Змішана

а) рефракційна

амбліопія при міопічній рефракції

ослаблена

ослаблена

ослаблена

ослаблена

частково порушена

частково порушена

Р-канал і частково М-канал обох очей, сітківка обох очей, підкірка меншою мірою, кора

б) анізометропічна амбліопія при міопічній рефракції та астигматизмі

ослаб-лена

порушена

ослаб-лена

порушена

порушена

порушена

Р- і М-канали обох очей, більшою мірою амбліопічного ока, сітківка амбліопічного ока, підкірка, кора

(для підтипу Iб) здійснювали стимуляцію назальних і темпоральних половин сітківок на ВО.

За наявності моторної форми (II тип), окрім вищезазначених методик, для стимуляції Р- і М-каналів амбліопічного ока виконували роздільну послідовну світлову стимуляцію назальної (носової) половини сітківки домінантного і скроневої половини сітківки амбліопічного ока, що сприяло активації однієї половини зорового аналізатора (Патент № 7427 А Україна МПК 7 А 61F 9/00). З метою розвитку бінокулярних зв'язків проводили засвітлювання обох назальних або темпоральних половин амбліопічного і домінантного очей як для активації обох половин зорового аналізатора, так і для усунення дефіциту світлової стимуляції скроневих половин сітківки у хворих зі збіжною косоокістю і назальних половин сітківок – з розбіжною косоокістю. Для одночасного усунення порушень бінокулярного і стереоскопічного видів зору як у центральній, так і в периферичній зонах бінокулярного поля зору(взаємодії Р- і М-каналів обох очей) розроблено спосіб лікування порушень бінокулярного і стереоскопічного зору (Патент № 59105 А Україна МПК 7 А 61 F 9/00). При цьому типі амбліопії призначали стереовправи з динамічними контурними стереокартинками на комп'ютері. Хворим на амбліопію з метою нормалізації роботи різних типів м'язових волокон окорухових м'язів застосовувався новий метод їх стимуляції (Патент № 59104 А Україна МПК 7 А 61 F 9/00): електростимуляція м'язів очей з різною частотою залежно від їх гіпо- або гіперфункції.

За змішаної форми (III тип) для стимуляції Р-каналу амбліопічного ока призначали хромостимуляцію: дітям з високими порогами розрізнення синього кольору виконували фотостимуляцію із синім фільтром, а дітям з високими порогами розрізнення червоного і синього кольорів – з обома фільтрами. Здійснювали також засвітлювання напівполів сітківки, що активують одну половину зорового аналізатора. Для розвитку бінокулярних зв'язків і активації обох половин зорового аналізатора проводили бінокулярні засвітлювання скроневих і назальних половин сітківок і стереовправи на комп'ютері з динамічними і статичними контурними і рандомізованими стереограмами.

У разі виявлення у дітей з амбліопіями порушень взаємодії очей у полі бінокулярного зору у вигляді недостатності одного напівполя (назальної половини поля амбліопічного ока при збіжній косоокості та скроневої – при розбіжній) лікувальною процедурою була фотостимуляція скроневої половини поля сітківки амбліопічного ока і носової половини поля домінантного ока, яку виконували почергово на ВО з екрануванням фовеа. Якщо гострота зору становила менш як 0,1, додатково проводили стимуляцію і носової половини поля амбліопічного ока. Наприкінці лікування до останніх п'яти процедур хворим як зі збіжною, так і розбіжною косоокістю, додатково здійснювали засвітлювання скроневих напівполів обох очей з метою активувати міжпівкульні зв'язки обох очей через мозолисте тіло.


 
 

Цікаве

Загрузка...