WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патогенетичні механізми амбліопії (клініка, діагностика та лікування) (автореферат) - Реферат

Патогенетичні механізми амбліопії (клініка, діагностика та лікування) (автореферат) - Реферат

11. Бойчук И.М., Серебрина Т.М. Результаты лечения дисбинокулярной амблиопии электростимуляцией глазных мышц // Офтальмол. журн. – 2003. - № 4. – С. 12-15 (автором проведена організація лікувального процесу, проведений аналіз результатів).

12. Бойчук И.М., Бушуева Н.Н, Соловьева Л.Н. Результаты лечения детей с дисбинокулярной амблиопией с применением комплекса стереограмм // Офтальмол. журн. – 2003. – № 5. – С 44-46 (автором проведено формування мети, організація лікувального процесу, відбір хворих для дослідження, оцінка клінічного стану до і після лікування).

13. Бойчук І.М. Особливості зорових функцій у дітей з рефракційною та анізометропічною амбліопією // Одеський медичний журнал. – 2003. – № 6 (80). – С.50-54

14. Бойчук И.М Результаты лечения амблиопии у детей с нецентральной фиксацией с применением стимуляции полуполей сетчаки // Вісник морфології. – 2003.– № 2.– С. 339-341.

15. Бойчук И.М. Влияние исходных зрительных функций на результат лечения детей с анизометропической амблиопией // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Київ – Луганськ – Харків. – 2003. - 4 (50). - С.349-353.

16. Бойчук И.М. Взаимосвязь состояния зрительных монокулярных и бинокулярных функций при амблиопии // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Київ – Луганськ – Харків. – 2003. - № 5 (51). - С.269-276.

17. Бойчук И.М Взаимосвязь зрительных бинокулярных и монокулярных функций при анизометропической амблиопии // Клінічна та експериментальна патологія. - 2004. – Т. ІІІ. - № 2. - Ч. 2 – С. 493-496.

18. Бойчук И.М. Особенности нарушений ретинокортикальных связей обоих глаз при амблиопиях различного генеза. // Офтальмол.журн. – 2005. – № 6. – С 40 - 46.

19. Пат. № 59104 А Україна, А 61 F 9/00. Спосіб стимуляції окорухових м'язів / Бойчук І.М., Серебріна Т.М. Офіційний бюлетень „Промислова власність".- 2003.- № 8. – С. 4.40. Особисто автором запропонована ідея використання інших параметрів стимуляції, що дозволяє зменшити або усунути кут горизонтальної або вертикальної косоокості.

20. Пат. № 59105 А України, А 61 F 9/00. Спосіб лікування порушень бінокулярного та стереоскопічного зору / Бойчук І.М., Македон С.В., Ушан О.В.Офіційний бюлетень „Промислова власність".- 2003.- № 8. – С. 4.41. Особисто автором запропонована ідея можливості за допомогою комп'ютерної програми відновлення водночас сенсорних (злиття зображень під час переміщення по горизонталі) та моторних (утримання стереозображення під час переміщення стереопари в різних напрямках зору) порушень бінокулярного зору в різних напрямках поля зору.

21. Пат. № 59106 України, А 61 F 9/00.Спосіб діагностики бінокулярного поля зору / Бойчук І.М. Офіційний бюлетень „Промислова власність".- 2003.-№8. – С. 4.41. Особисто автором проведено теоретичне обґрунтування можливості виявити водночас сенсорні та моторні порушення в центральному і периферичному бінокулярному полі зору, що надає можливість проводити цілеспрямоване лікування індивідуально в кожному випадку.

22. Патент № 7427 України, А 61 F 9/00. Спосіб лікування амбліопії / Бойчук І.М. Офіційний бюлетень „Промислова власність".- 2005. - № 6. – С. 5.31. Особисто автором проведено теоретичне обґрунтування можливості стимуляції половин сітківки для відповідної стимуляції половини зорового аналізатору, яка при амбліопії має дефіцит надходження зорової інформації.

23. Бойчук И.М. Значение стереовосприятия для прогноза лечения амблиопии.// Тези доп. міжнар. симпозіуму "Мікрохірургія ока. Вплив підвищених доз радіації на орган зору" (4-5 липня 1994 р). – Київ, 1994. - С.169-170.

24. Вoychuk I.M. Peculiarities of functional state of retina in children with Amblyopia and Myopic Refraction. // Proceedings of the Vth International Conference on Myopia (June 22-24 1994). - Toronto, 1994. - Р.223-226.

25. Вoychuk I.M. Functional state of retina in children with Amblyopia. // Transactions 8th International Orthoptic Congress (8-11 October, 1995). - Kyoto, Japan, 1995.- P.309.

26. Вoychuk I.M. Distinctive functional differences in Amblyopia of different kindes // Final Program and Abstract Book: XI Congress of the SOE Hungary (June 1-5, 1997). - Budapest, 1997.- P.349.

27. Вoychuk I.M. Functional state of fixating and amblyopic eye in children with strabismic and non strabismic amblyopia.// Ophthalmic Research: EVER (Oct.7-10, 1998). - Palma-de-Malorca, Spain, 1998.- P.370.

28. Вoychuk I.M. Colour vision by anomaloskope in children with refractive ambliopia // XXVIII International Congress of Ophthalmology: Book of Abstract. - Amsterdam, 1998.- P.166.

29. Вoychuk I.M. Functional state of retina and optic nerve in children with anizometropic amblyopia and results of treatment // XXVIII International Congress of Ophthalmology: Book of Abstract. - Amsterdam, 1998. - P.177.

30. Бойчук И.М. Особенности функционального состояния сетчатки, зрительного нерва и электроэнцефалографии у детей с амблиопией и косоглазием // Актуальные вопросы офтальмологии: Материалы научно-практ. конференции, посвященной 90 летию больницы им. проф.Л.Л.Гиршмана. - Харьков, 1998.- C.89-90.

31. Бойчук И.М. Сенсорные взаимодействия между глазами при дисбинокулярной амблиопии // Тези II Українсько-Польської конференцiї з офтальмологiї (17-18 вересня 1999 р.).- Київ, 1999 – С.60-61.

32. Вoychuk I., Kovaliova O., Moroz V. Eye interactions in strabismic and nonstrabismic аmblyopia // Transactions 25th Meeting ESA (September 26-29, 1999). -Jerusalem, Israel, 1999. - P.15-20.

33. Бойчук И.М., Храменко Н.И. Результаты лечения амблиопии у детей с помощью цветных фильтров // Тези доп. наукової конференії офтальмологів, присвяченої 125-річчю з дня нарождення акад. В.П. Філатова (18-19 травня 2000 р.). - Одесса, 2000. – С.58-59.

34. Вoychuk I., Moroz V. Peculiarities of EEG in children with strabismic and nonstrabismic amblyopia // VIIth National Congress on Ophthalmology: Current problems in Ophthalmology (28-30 September, 2000). - Sofia, Bulgaria, 2000.- Р.175.

35. Бойчук И.М., Прянишникова Т.М. Результаты лечения дисбинокулярной амблиопии с применением электростимуляции глазодвигательных мышц // I Конференція дитячих офтальмологів України: Тези та лекції (5-6 жовтня 2000 р.). - Ялта, 2000. - С.40 - 41.

36. Вoychuk I.M., Serebrina T.M. Results of electrostimulation of extraocular muscles in the treatment of children with strabismic amblyopia // Trasactions 27th Meeting Europian Strabismological Association (June 2001)/ - Florence , Italy, 2001. - Р.319.

37. Вoychuk I.M. Macular and extramacular binocular vision in children with amblyopia // Ophthalmic Research: EVER (October 10-13, 2001)/ - Alicante, Spain, 2001.- Р.18.

38. Бойчук И.М., Бушуева Н.Н. Результаты применения комплекса стереограмм для лечения детей с дисбинокулярной амблиопией // Тези X зїзду офтальмологів України (28-30 травня 2002 р.). - Одеса, Україна, 2002 – С.278.

39. Вoychuk I. Prognostic factors of visual improvement in children with strabismic amblyopia // Oculomotilitas and varia: Programme and Transactions Vth Symposium on pediatric ophthalmology (23-24 May, 2002). - Litomysl, 2002. - Р.57-59.

40. Вoychuk I.M. Prediction of visual outcome in children with amblyopia in dependence of initial monocular and binocular functions // Ophthalmic Research: EVER (October 2-5, 2002). - Alicante, Spain, 2002 – Р.45.

41. Боброва Н.Ф., Бойчук И.М., Романова Т.В., Хмарук А.Н. Результаты восстановления зрения при врожденной катаракте // III Симпозіум з катарактальної та рефракційної хірургії: Тези IV Українсько-Польської конференції з офтальмології. - Київ, 2003. - С. 58-59.

42. Бойчук И.М Прогностические критерии улучшения зрения и уменьшения девиации при лечении детей с дисбинокулярной амблиопией // II Конференція дитячих офтальмологів України "Сучасні технології діагностики та лікування очної патології у дітей". - Видавництво "КВЦ", 2003. - С. 44-45.

43. Вoychuk I.M. Prediction of visual outcome after treatment in children with amblyopia in dependence of initial monocular and binocular functions // 28th European Strabismological Association Meeting: Transactions (June 19-21, 2003). - Bergen, Norway, 2004. - P.315-318.

44. Вoychuk I.M. Does central and peripheral stereopsis reflect different degree of binocular interaction in amblyopia? // International Neuro-Ophthalmology Society: XV Meeting (July 18-22, 2004). - Geneva, Switzerland, 2004.- P.1-128 (54).

45. Вoychuk I.M. Interrelationship of binocular and monocular functions in anisometropic amblyopia // 29th Meeting of the European Strabismological Association, (June 1- 4, 2004), Izmir, 2005.- P.227-229.

АНОТАЦІЯ

Бойчук І.М. Патогенетичні механізми амбліопії (клініка, діагностика та лікування). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – Офтальмологія. - Iнститут очних хвороб i тканинної терапiї iм. В.П.Фiлатова АМН України, Одеса, 2006.

Дисертацію присвячено підвищенню ефективнності діагностики і лікування хворих на амбліопію шляхом застосування комплексу сучасних існуючих та особисто розроблених методів діагностики і лікування, вивчення патогенетичних механізмів амбліопії, створення класифікації, а також визначення симптомокомплексу функціональних порушень, специфічних для різних типів амбліопії, для вибору оптимальної тактики лікування та прогнозу його результатів. Вивчено особливості функції центральних (Р) і периферичних (М) відділів монокулярних каналів ретино-кортикальних зв'язків та їх взаїмодію у дітей з різними формами амбліопії. На підставі отриманих результатів створено класифікацію за типами амбліопії (сенсорна, моторна, змішана) та розроблено схему лікування. Вивчено чинники, що впливають на результати підвищення гостроти зору у дітей з амбліопією після лікування, на підставі яких розроблено багатофакторні моделі, що дозволяють прогнозувати вірогідність підвищення гостроти зору на 0,2 і більш. Проведено оцінку ефективності розроблених методів лікування (спосіб лікування амбліопії, спосіб лікування бінокулярного та стереоскопічного зору, спосіб електростимуляції окорухових м'язів), які дозволили підвищити ефективність лікування амбліопії у дітей, які раніше лікувалися безуспішно за традиційною методикою.


 
 

Цікаве

Загрузка...