WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патогенетичні механізми амбліопії (клініка, діагностика та лікування) (автореферат) - Реферат

Патогенетичні механізми амбліопії (клініка, діагностика та лікування) (автореферат) - Реферат

б) моторна (тип ІІ) характеризується зниженням часу максимальної мезопічної гостроти зору амбліопічного ока на 15% і більш проти вікової норми; відсутністю фовеального і макулярного стереозору і поділяється на тип IIа за центральної фіксації амбліопічного ока і тип IIб за нецентральної фіксації амбліопічного ока, а при меншої виразності порушень стану М-каналу амбліопічного ока – тип II в;

в) для змішаної форми (тип III) характерна відсутність фовеального стереозору, зниження макулярного стереозору (підвищення порогу на 100% і більш) проти норми і поділяється на тип III а при анізометропії між очами менш як 2,0 дптр. і тип III б . – при анізометропії понад 2,0 дптр

  5. Розроблено метод дослідження взаємодії очей у полі бінокулярного зору на підставі роздільної оцінки взаємодії Р- і М-каналів обох очей в просторі бінокулярного поля зору, що дозволяє виявити рівень порушень (сітківка, підкірка, кора).

  6. Розроблена нова класифікація амбліопії у дітей, в основу якої покладений ступінь порушення функції Р - і М - ретино-кортикальних каналів обох очей і їх взаємодії, яка дозволила розробити нові способи лікування (спосіб лікування амбліопії; спосіб тренування бінокулярного і стереоскопічного зору; спосіб електростимуляції м'язів очей) і здійснити раціональний вибір процедур, специфічних для кожного виду амбліопії, які впливають на одночасне відновлення усіх порушених функцій Р- і М-каналів.

  7. Запропоновано метод фотохромостимуляції, що вперше дозволив вибірково вплинути на Р-канал ретино-кортикальних зв'язків, та підвищити гостроту зору на 0,6 при рефракційній і на 0,33 при анізометропічній амбліопії і на 0,2 при дисбінокулярній амбліопії з центральною фіксацією, та може бути застосованим як самостійний метод лікування при цих видах амбліопії.

  8. Розроблений метод фотостимуляції напівполів сітківок дозволив усунути порушення функції М-каналу ретино-кортикальних зв'язків у хворих на анізометропічну і дисбінокулярну амбліопію з нецентральною фіксацією – підвищити гостроту зору на 0,2-0,3. Доведено, що метод може бути застосованим як самостійний в лікуванні хворих на анізометропічну і дисбінокулярну амбліопію.

  9. Запропонований метод диференційованої електростимуляції посиленого і слабкого м'язу амбліопічного ока в різних частотних режимах дозволив зменшити кут косоокості (на 4-8 дптр.) у 64% хворих.

  10. За допомогою розробленого способу тренування стереоскопічного і бінокулярного зору вперше стало можливим одночасне відновлення гостроти зору, кольоровідчуття, бінокулярного зору і стереозору (вплив на монокулярны Р - і М- канали, а також на їх взаємодію) у 28 % хворих з II типом амбліопії і у 87,6 % – з III типом.

  11. Вперше визначено функціональні прогностичні критерії лікування амбліопії із застосуванням розроблених логістичних моделей на підставі даних кількох чинників, зокрема, для підвищення гостроти зору амбліопічного ока (величини лабільності зорового нерва обох очей; порога фовеального і макулярного стерео зору), а також для зменшення кута косоокості (вихідні величини амплітуди фузії на синоптофорі; характер бінокулярної взаємодії у полі бінокулярного зору).

  12. Розроблена схема диференційованого лікування різних видів амбліопії дозволила: скоротити терміни виліковування амбліопії та відновити гостроту зору до нормальних середньовікових величин у 100%, а фовеальний стереозір – у 93,2% хворих з амбліопією I типу; підвищити гостроту зору амбліопічного ока на 0,39 у 75%, нормалізувати поле бінокулярної взаємодії у 51,5 %; відновити бінокулярний зір у 40%, а макулярний стереозір – у 33,6% хворих з амбліопією II типу; підвищити гостроту зору амбліопічного ока до 0,85-1,0 у 30%, відновити бінокулярний зір у 90,5%, а стереоскопічний – у 82,6 % хворих з III типом амбліопії|.

  13. Проведені дослідження з використанням сучасних відомих та розроблених методів діагностики дозволили підвищити якість діагностики та виявити деякі патогенетичні механізми амбліопії, зокрема, визначити залежність розвитку той або іншої форми від відділу (фовеального, макулярного, парамакулярного, периферичного) і ступеня порушень функції ретино-кортикальних Р- і М - каналів обох очей і їх бінокулярної взаємодії. Отримані нові знання про рівень залучення Р- і М – каналів при різних формах амбліопії. Розроблений новий підхід до діагностики дозволив диференційовано підійти до лікування і підвищити ефективність лікування амбліопії на 23,3%.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Боброва Н.Ф., Бойчук И.М. Особенности восстановления бинокулярного зрения у детей с монокулярной и посттравматической афакией корригированной интраокулярными линзами // Офтальмол. журн. - 1991. - № 3 - С.129-132 (автором проведена перевірка зорових функцій до і після лікування, проведений аналіз результатів статистичної обробки клінічних даних).

2. Бойчук И.М. Состояние стереовосприятия как индикатор нарушений в аккомодационно-конвергенционном аппарате глаз // Офтальмол. журн. - 1992. - № 5-6. - С.260-262.

3. Бойчук И.М. Прогнозирование эффективности ортоптического лечения детей с врожденным и приобретенным косоглазием по состоянию глубинного зрения // Офтальмол. журн. - 1993. - № 4. - С.209-211.

4. Бойчук И.М., Пономарчук В.С., Храменко Н.И. Особенности центрального и периферического зрения у детей с амблиопией различного генеза // Офтальмол. журн. – 1994. - № 5. – С. 257-261 (автором проведено формулювання мети і плану дослідження, набір матеріалу, аналіз і статистична обробка даних, оцінка результатів дослідження).

5. Бойчук И.М. Сравнительная характеристика функционального состояния фиксирующего и амблиопичного глаза при амблиопии с косоглазием // Офтальмол. журн. – 1998. - № 3. – С.204-209.

6. Бойчук И.М., Македон С.В., Ушан Е.В. Применение комплекса стереотестов для выявления нарушений и тренировки стереозрения // Офтальмол. журн. – 2000. - №2. – С.9-11 (автором проведено формулювання мети і плану дослідження, розробка комплекса тестів, набір матеріалу, аналіз і статистична обробка даних, оцінка результатів дослідження).

7. Бойчук И.М.. Значение электроэнцефалографии для определения бинокулярного взаимодействия глаз при рефракционной и дисбинокулярной амблиопии // Офтальмол. журн. – 2001.– № 4 – С.18-22.

8. Бойчук И.М. Центральное и периферическое бинокулярное зрение у детей с анизометропической и дисбинокулярной амблиопией // Офтальмол. журн. – 2001. – № 5. – С.34-37.

9. Бойчук І.М. Прогностичні критерії поліпшення зору і зменшення девіації у лікуванні дітей із дисбінокулярною амбліопією // Досягнення біології та медицини. – 2003 – № 2 – С.17-20.

10. Бойчук И.М., Серебрина Т.М. Традиционная и дифференцированная электростимуляция глазных мышц при амблипии // Офтальмол.журн. - 2003. – № 3 – С.19-22 (автором проведено формулювання мети і плану дослідження, набір матеріалу, аналіз і статистична обробка даних, оцінка результатів дослідження).


 
 

Цікаве

Загрузка...