WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дія озону на біополімери та озонові методи в кріобіології (автореферат) - Реферат

Дія озону на біополімери та озонові методи в кріобіології (автореферат) - Реферат

Для досліджень використовували культури бактерій Escherichiacoli, штам B (із Російської колекції промислових мікроорганізмів ДНДІ генетики, Москва) і Staphylococcusaureus, штам 209 (із колекції Харківського інституту імунології, вакцин і сироваток АМН України), Bacillussubtilis АТСС 6633 і дріжджоподібні гриби Candidaalbicans АТСС 835-653 (2 останніх штами отримані із колекції АОЗТ "Здоров'я", Харків).

Культури бактерій Escherichia coli і Staphylococcus aureus вирощували на м'ясопептонному агарі (МПА) при температурі 370C протягом 20 – 22 годин, дріжджоподібні гриби Candida albicans – на скошеному агарі протягом 40 годин при температурі 300C [Лабинская В.С., 1978]. Аспорогенну форму бактерій Bacillussubtilisвирощували на скошеному МПА при температурі 370C протягом 20 – 22 годин. Спорову форму бактерій Bacillussubtilis отримували при культивуванні на "голодному агарі" [Лабинская В.С., 1978] протягом 48 годин при температурі 370C. Життєздатність мікроорганізмів оцінювали "чашковим методом Коха" за кількістю макроколоній, які сформувалися на агаризованих середовищах [Лабинская В.С., 1978]. Серійні розведення проводили у фізіологічному розчині (0,9 % NaCl).

Культуру Escherichia coli вирощували на агаризованому середовищі МПА, змивали і переносили у сольове середовище М9 з додаванням глюкози. Склад середовища М9: на 1 л дистильованої води: Na2HPO4 – 6 г, KH2PO4 – 3 г, NH4Cl – 1 г. Після автоклавування додавали: 10 мл 0,01М розчину CaCl2, 1 мл 1М розчину MgSO4, 5 мл 40% розчину глюкози; рН = 7,0 [Миллер Дж., 1976]. Паралельно озонували середовище М9 шляхом барботування озоно-кисневою сумішшю з концентрацією озону 6,8 мг/л. Концентрація розчиненого озону в середовищі складала 0,0013; 0,013; 0,062; 0,12; 0,35; 0,57 мг/л. В отримані розчини вносили суспензію бактерій із розрахунку 107 клітин на 50 мл озонованого розчину. Бактерії культивували в термостатованій качалці при температурі 370C, при обертанні платформи зі швидкістю 100 об/хв. Час культивування після внесення інокуляту становив 6 – 8 годин до початку стаціонарної фази росту культури. В процесі культивування відбирали проби і будували логарифмічні криві росту періодичних культур бактерій на підставі вимірювання оптичної густини. Оптичну густину вимірювали на фотоелектроколориметрі ФЭК – 56, використовуючи кювету об'ємом 1 мл і зелений світлофільтр.

Кінцева концентрація озону в зразках Escherichiacoli i Candidaalbicans складала 0,16; 0,32; 0,48; 0,64; 0,80 г/мл. Програмне заморожування зразків мікроорганізмів Escherichiacoli i Candidaalbicans проводили за двома режимами: 20С/хв. від +180С до –700С з наступним зануренням у зріджений азот на програмному заморожувачі "Cryoson SV" (Німеччина). Після заморожування зразки діставали з азоту і відігрівали на водяній бані при температурі 370C. Далі проводили висів бактерій на чашки Петрі.

Результати власних досліджень та їх обговорення

В роботі досліджено кінетику загибелі бактерій Escherichiacoli, Staphylococcusaureus, спорової форми Bacillussubtilis, дріжджоподібних грибів Candidaalbicans під дією озону в газовій фазі, в різноманітних суспензійних середовищах і на поверхні міліпорових фільтрів у зневодненому вигляді. В таблиці 1 подані результати дослідження у вигляді залежності числа колонієутворюючих одиниць в 1 мл (КУО/мл) від тривалого їх інкубування в озоно-повітряній суміші з концентрацією озону 6,8 мг/л при температурі 200C.

Як видно з наведених даних інактивація мікроорганізмів настає через 6 годин інкубації в газовому озоно-повітряному середовищі з концентрацією озону 6,8 мг/л.

Аналогічні дослідження проводили з мікроорганізмами, що були висіяні в рідинні середовища: дистильовану воду, фізіологічний розчин, м'ясопептонний бульйон (МПБ) і бульйон Сабуро (для дріжджоподібних грибів). На відміну від дії газоподібної озоно-повітряної суміші, повна загибель мікроорганізмів в рідинних середовищах наставала протягом більш короткого часу – приблизно через 60 хв. при барботуванні середовищ озоно-кисневою сумішшю з концентрацією озону 6,8 мг/л. На живильних середовищах повної загибелі мікроорганізмів протягом цього часу не відбувалось, можливо, внаслідок того, що ефективна концентрація озону зменшується в результаті реакції з органічними сполуками середовища.

Таблиця 1

Життєздатність мікроорганізмів, нанесених на міліпорові фільтри після інкубування їх протягом різного часу в озоно-повітряній суміші з концентрацією озону 6,8 мг/л при 200С

Мікроорганізми

Умови експерименту

Час інкубації,

год

Число

КУО / мл,

р

Escherichia

coli

контроль

1

(4,50,3)∙108

дослід

(1,20,3)∙108

>0,05

контроль

3

(1,20,2)∙108

дослід

(7,60,3)∙104

<0,05

контроль

6

(4,20,4)∙107

дослід

0

Staphуlococcusaureus

контроль

1

(2,30,3)∙108

дослід

(0,90,5)∙108

>0,05

контроль

3

(2,10,4)∙107

дослід

(4,60,3)∙104

<0,05

контроль

6

(6,70,3)∙104

дослід

0

Candidaalbicans

контроль

1

(3,40,3)∙108

дослід

(6,80,3)∙107

<0,05

контроль

3

(5,10,4)∙107

дослід

(2,90,2)∙104

<0,05

контроль

6

(1,00,3)∙107

дослід

0

Примітки:

ч – середнє арифметичне, – середньоквадратичне відхилення, р – рівень значимості

На рис. 1 представлені кінетичні криві загибелі бактерій Escherichiacoli в різних середовищах при обробці їх барботуванням озоно-кисневою сумішшю з концентрацією озону 6,8 мг/л, а також у середовищах, які заздалегідь були насичені озоном шляхом барботування озоно-кисневою сумішшю при температурі 200С.

Рис. 1. Кінетичні криві загибелі бактерій Escherichiacoli при обробці озоно-кисневою сумішшю. Суцільні лінії – барботування озоно-кисневою сумішшю з концентрацією озону 6,8 мг/л при температурі 200С: 1 – в дистильованій воді, 2 – в 0,9 % розчині хлористого натрію і 3 – в МПБ. Пунктир – інкубація мікроорганізмів, висіяних в ті ж середовища: 4 – дистильована вода,5 – 0,9 % розчин хлористого натрію і 6 – МПБ, попередньо оброблені протягом 30 хв. барботуванням озоно-кисневою сумішшю з концентрацією озону 6,8 мг/л при температурі 200С.

Аналогічні дослідження були проведені також на мікроорганізмах Staphylococcusaureus, Bacillussubtilis, Candidaalbicans.


 
 

Цікаве

Загрузка...