WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту (автореферат) - Реферат

Обгрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту (автореферат) - Реферат

Хворим 1-ї групи, крім базової терапії, не було додатково призначено ніяких лікувально-профілактичних заходів, були рекомендовані зубні пасти із протизапальним ефектом.

Комплексне лікування хворих 2-ї та 3-ї груп проводили за загальною схемою (базова терапія) із призначенням антисептиків додому. Пацієнтам 2-ї групи були рекомендовані полоскання 0,05% розчином хлоргексидину, 100 мл протягом дня (1 пляшка). Пацієнтам 3-ї групи призначали полоскання розчином "Гівалекс" (Norgine Pharma, Франція) у розведенні 1:5 (2 чайні ложки на Ѕ склянки води) 2 рази на день після чистки зубів. Всі пацієнти були навчені гігієні порожнини рота із призначенням зубних паст "Лесной бальзам", "Пародонтол", "Новый жемчуг - семь трав".

Хворим 4-ї групи (основна), крім базової терапії, був призначений комплекс лікувально-профілактичної гігієни: спеціально розроблений спосіб чистки зубів, спеціальна зубна щітка, зубна паста "Восход універсал" і зубний еліксир "Восход". Режим застосування зубної пасти наступний: 2 рази в день - ранком і ввечері після їжі, чистка зубів протягом 3-х хвилин. Зубний еліксир під час загострення застосовували з розрахунку 30 крапель на Ѕ склянки кип'яченої води 3 рази на день шляхом ротових полоскань у проміжках між прийомами їжі. Зубний еліксир у період стабілізації був рекомендований для періодичного застосування (3 дні в тиждень, наприклад, п'ятниця, субота, неділя) по 15 капель на Ѕ склянки води.

Лабораторні методи. Для об'єктивної оцінки стану тканин пародонта й впливу призначеного гігієнічного комплексу проводили ряд додаткових досліджень: функціональних, біохімічних, імунологічних, мікробіологічних.

Збір ротової рідини та ротових змивів у людей проводився натще без стимулювання слиновиділення. Визначали швидкість слиновиділення (мл/хв), рН слини, далі проби заморожували для подальших біохімічних та імунологічних досліджень. В ротових змивах підраховували кількість лейкоцитів та клітин епітелію за методом (Сукманский О.И. с соавт., 1980).

Біохімічні дослідження ротової рідини пацієнтів включали визначення вмісту малонового діальдегіду (МДА) (Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г, 1977); активності антиоксидантних ферментів – глутатіонредуктази (Путилина Ф.Е., 1982), глутатіонпероксидази (Ланкин В.З. с соавт., 1976, у модифікації Пахомовой В.А. с соавт., 1982), каталази (Гирин С.В., 1999) і супероксиддисмутази (СОД) (Чевару С. с соавт., 1985); загальної протеолітичної активності (ЗПА) (Барабаш Р.Д., Левицкий А.П., 1973); активності аланінтрансамінази (АЛТ) та аспартаттрансамінази (АСТ) (Reitman S., Frankel S.A., 1957).

Імунологічні дослідження. У ротовій рідині пацієнтів визначали рівень лізоциму (Gorin et all., 1971) та імуноглобулінів SIgА, Ig M, Ig G за методом радіальної імунодифузії (Manchini et all., 1965).

Мікробіологічні дослідження включали виділення й видову ідентифікацію мікроорганізмів пародонтального кармана з використанням техніки аеробного й анаэробного культивування шляхом посівів клінічного матеріалу із транспортного тампона "Sarstedt" (Німеччина) на спеціальні живильні середовища фірми "Bio Merieux" (Франція). Мікробну обсіменінність ротової порожнини при оцінці антимікробної дії зубної щітки "Silver Care" вивчали шляхом посіву ротових змивів на кров'яний агар з наступним підрахунком вирослих колоній.

Статистичні методи. Всі отримані результати оброблялися методами математичної статистики з використанням t-критерію Стьюдента на персональному комп'ютері IBM PC у пакетах "Statgraphic-2.3" і "Statistica-5".

Результати дослідження та їх обговорення. Порівняльний аналіз стану тканин пародонта,функціональної активності слинних залоз, показників прооксидантно-антиоксидантної системи, протеолітичної активності, неспецифічної та імунної резистентності в ротовій рідині хворих на ГП поч.-І ст. із загостреним та хронічним перебігом дозволив виявити основні механізми загострення патологічного процесу в тканинах пародонта (табл. 1).

Представлені дані свідчать, що при загостренні ГП у порівнянні з хронічним перебігом у хворих відбувається підсилення секреції слини (Р<0,01) та інтенсивності міграції лейкоцитів в порожнину рота (Р<0,01), що вказує на компенсаторне підвищення функціональної активності слинних залоз і активізацію клітинної ланки неспецифічного імунітету ротової порожнини.

Результати дослідження стану перекисного окислення ліпідів і АОС в ротовій рідині хворих показали, що при загостренні ГП спостерігається достовірно підвищений вміст МДА (Р<0,01) на тлі зниження активності супероксиддисмутази, каталази (Р<0,02) і глутатіонпероксидази (Р<0,002) (табл. 1). Цей факт підтверджує відомі дані про інтенсифікацію ПОЛ і недостатність АОС при загостреному перебігу ГП (Белоклицкая Г.Ф., 1996) і вказує на необхідність застосування антиоксидантних препаратів при лікуванні захворювання.

Достовірне збільшення показника ЗПА ротової рідини є наслідком значної активізації запального процесу в тканинах пародонта при загостренні ГП (Р<0,02).

При вивченні активності трансаміназ встановлено, що у хворих із загостреним перебігом ГП активність аспартаттрансамінази у ротовій рідині в 1,97 рази вище в порівнянні з показником, зафіксованим в пацієнтів з інтактним пародонтом, що, відповідно до висновків Oringer R.J. із співавт. (2001), свідчить про прогресування деструктивних змін в тканинах пародонта.

Результати проведених імунологічних досліджень показали значні порушення функції гуморальної ланки неспецифічного та специфічного імунітету порожнини рота в хворих із загостреним перебігом ГП, що підтверджується достовірним збільшенням вмісту лізоциму в ротовій рідині (р<0,001) та зниженням рівня секреторного Ig A (Р<0,02) і вказує на напруженість факторів місцевого імунітету порожнини рота (табл. 1).

Таблиця 1

Показникигомеостазу ротової порожнини хворих з хронічним та загостреним перебігом ГП (Мм)

Показники

Группа порівняння (інтактний пародонт)

ГП, поч.-І ст., хронічний перебіг

ГП, поч.-І ст., загострений перебіг

Швидкість слиновиділення (мл/хв)

0,49 0,02

0,38 0,07

0,66 0,05

Р < 0,01 Р1 < 0,01

рН слини

6,97 0,08

6,84 0,07

6,54 0,02

Кількість лейкоцитів в ротових змивах (тис.в 1 мл)

277,7 45,7

725,4 35,1

Р < 0,001

906,0 50,9

Р < 0,001 Р1 < 0,01

Кількість клітин епітелію в ротових змивах (тис.в 1 мл)

19,40 1,26

32,90 1,59

Р < 0,001

37,38 1,80

Р < 0,01

МДА (мкмоль/мл)

0,13 0,01

1,12 0,04

Р < 0,001

1,28 0,04

Р < 0,001 Р1 < 0,01

СОД (у.од.)

0,450 0,038

0,179 0,023

Р < 0,001

0,136 0,007

Р < 0,001

Каталаза (мккат/л)

0,312 0,015

0,230 0,013

Р < 0,001

0,113 0,005

Р < 0,001 Р1 < 0,02

Глутатіонпероксидаза (нмоль/с.мл)

8,12 0,53

2,09 0,18

Р < 0,001

1,38 0,60

Р < 0,001 Р1 <0,002

ЗПА (мккат/л)

2,46 0,78

16,08 1,50

Р < 0,001

22,16 1,86

Р < 0,001 Р1 < 0,02

Аланінтрансаміназа (мккат/л)

0,272 0,010

0,297 0,005

Р < 0,05

0,311 0,009

Р < 0,002

Аспартаттрансаміназа (мккат/л)

0,0252 0,0030

0,0353 0,0040

Р < 0,05

0,0497 0,0050

Р<0,001 Р1 < 0,05

Лізоцим (мкг/мл)

349 8,12

446 9,85

Р < 0,001

529 7,01

Р<0,001 Р1 < 0,001

S Ig А (гл)

0,310 0,034

0,276 0,013

0,210 0,015

Р < 0,02 Р1 < 0,02

Примітка.Р – вірогідність розрахована по відношенню до інтактного пародонта, Р1 – по відношенню до хронічного перебігу ГП.

Виявлені зміни функціональної активності слинних залоз, метаболічні та імунологічні порушення в порожнині рота при загостренні ГП призводять до погіршення клінічної картини захворювання, про що свідчить достовірне підвищення гігієнічних (Гріна-Вермільона, Федорова-Володкіної, Р<0,001) та пародонтальних індексів (індекс РМА, ступінь кровоточивості, проба Шиллера-Писарева, середній показник глибини ПК, Р<0,001).

На підставі узагальнення одержаних клініко-лабораторних даних про функціональні зміни в порожнині рота при загостренні ГП були визначені основні напрямки лікувально-профілактичної дії засобів гігієни порожнини рота: антимікробна дія, антиоксидантний та протизапальний ефекти на тканини пародонта, корекція факторів місцевого імунітету ротової порожнини.


 
 

Цікаве

Загрузка...