WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини (автореферат) - Реферат

Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Спинномозкову рідину лактуючих корів можна використовувати як засіб біологічної кастрації і регулювання репродукції деяких ссавців в експериментально-морфологічних дослідженнях і тваринницькій практиці.

2. В медицині при подальших розробках в цьому напрямку можливе створення препаратів на основі ксеногенної чи аллогенної спинномозкової рідини з метою регулювання функції ендокринної та статевої систем.

3. У свинарстві можливе використання спинномозкової рідини лактуючих корів для збільшення приросту маси самок свиней віком 8-10 місяців.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Михеева Е.Ю. Цереброспинальная жидкость - ее биологические свойства и влияние на репродуктивную систему млекопитающих животных и человека // Таврический медико-биологический вестник. – 2004. – Т.7, № 4. – С. 89-94.

 2. Бессалова Е.Ю., Барсуков Н.П., Ивахненко В.Н. Цитохимическое исследование активности некоторых дегидрогеназ в тканях яичников свиней после парентерального введения прижизненно взятой ксеногенной спинномозговой жидкости крупного рогатого скота // Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т.4., № 3. – С. 22-27. (Здобувачем проведено гістохімічне дослідження, опис та узагальнення результатів).

 3. Бессалова Е.Ю. Оригинальная классификация фолликулов, адаптированная для экспериментального изучения яичников крупных млекопитающих // Тр. Крым. гос. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского "Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения". – Т. 142, Ч. I. – Симферополь, 2006. – С. 4-5.

 4. Бессалова Е.Ю., Королев В.А. Показатели фертильности самок белых крыс при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости // Cвіт медицини та біології. – 2006. – № 1. – С. 5-10. (Здобувачем проведені фізіологічні методи дослідження репродуктивної функції, виконана статистична обробка отриманих результатів, сформульовані висновки).

 5. Бессалова Е.Ю. Гистохимическое исследование липидов в тканях яичников млекопитающих при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 177-180.

 6. Бессалова Е.Ю., Барсуков Н.П., Ивахненко В.Н. Изменения активности дегидрогеназ в тканях органов половой системы самок свиней при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости (цитохимическое исследование) // Морфология. – 2006. – Т. 129, № 1. – С. 80-84. (Здобувачем проведено гістохімічне дослідження, узагальнення результатів та порівняльний аналіз напівкількісним методом, обгрунтовані висновки).

 7. Михеева Е.Ю., Киселев В.В., Кривенцов М.А. Морфофункциональные изменния в органах репродуктивной системы самок свиней при парантеральном введении ксеногенной цереброспинальной жидкости // Материалы 72-й студенческой научной конференции КГМУ. – Симферополь, 2000. – С. 31-32. (Здобувачем проведено гістологічне дослідження, опис та узагальнення результатів).

 8. Михеева Е.Ю., Киселев В.В., Кривенцов М.А., Резниченко Ю.Ю. Связь нейроэндокринных и иммунных механизмов мозга как обоснование гетероликворотерапии // Материалы 73-й юбилейной студенческой научно-практической конференции КГМУ. – Симферополь, 2001. – С. 68-69. (Здобувачем проведео аналіз сучасної літератури).

 9. Ткач В.В., Пикалюк В.С., Михєєва Є.Ю., Ткач В.В. (мол.), Кісельов В.В., Крівенцов М.А., Самсонова А.Г., Резніченко Ю.Ю. Морфофункціональні зміни в організмі реципієнтів після парентерального введення прижиттєво взятої ксеногенної цереброспинальної рідини лактуючих корів // Тези доп. ІХ конгресу Світової федерації українських лікарських товариств, присвяченому 25-річчю СФУЛТ. – Луганськ; Київ; Чикаго, 2002. – С. 37-38. (Здобувачем викладена частина тез, яка стосується перебудови репродуктивної системи).

 10. Бессалова Е.Ю. Исследование содержания липидов в тканях яичников свиней при парентеральном введении прижизненно взятой спинномозговой жидкости крупного рогатого скота // Тез. докл. ІІ науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы современной медицины" // Тр. КГМУ им. С.И. Георгиевского "Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения". – Т. 141, Ч.VI. – Симферополь, 2005. – С. 122.

 11. Бессалова Е.Ю. Особенности постановки морфологического эксперимента при изучении репродуктивной функции млекопитающих // Тез. доп. Всеукр. наук. конф. "Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії" // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2006. – Т. 5, № 2. – С. 90-91.

 12. Бессалова Е.Ю., Королев В.А. Динамика органометрических показателей яичников белых крыс в норме и при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости // Матеріали I Міжнарод. наук.-практ. конф. "Сучасні наукові дослідження –2006". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 13. Медицина. – С. 93-96. (Здобувачем проведені органометрічні дослідження, виконана статистична обробка отриманих результатів).

 13. Бессалова Е.Ю, Королев В.А. Морфофункциональный статус яичников свиней при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости в раннем постнатальном периоде // Матеріали IX Міжнарод. наук.-практ. конф. "Наука і освіта – 2006". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 16. Медицина. – С. 55-57. (Здобувачем проведені макроскопічні та гістологічні дослідження, виконана статистична обробка результатів).

 14. Бессалова Є.Ю., Корольов В.О., Ромашова М.Ф. Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини в період після статевого дозрівання // Тези доп. ХІ конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. – Полтава; Київ; Чикаго, 2006. – С.635-636. (Здобувачем проведені макроскопічні та гістологічні дослідження яєчників, виконана статистична обробка результатів).

 15. Бессалова Е.Ю, Ткач В.В. (мл). Морфофункциональное состояние стромы яичников млекопитающих при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости в раннем периоде постнатального развития // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. "Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006". - Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2006. – Т. 4. Медицина. – С. 72-74. (Здобувачем проведені гістологічні дослідження, виконана статистична обробка отриманих результатів).

 16. Бессалова Е.Ю., Ткач В.В., Ткач В.В. (мл). Парентеральное введение спинномозговой жидкости как причина активации атрезии фолликулов в яичниках полиэстричных млекопитающих животных // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми сучасних наук: теорія і практика – 2006". - Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2006. – Т. 5. Медицина. – С. 33-35. (Здобувачем проведені макроскопічні та гістологічні дослідження яєчників).

АНОТАЦІЯ

Бессалова Є.Ю. Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини. – Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...