WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль матриксних металопротеїназ у розвитку процесів ремоделювання міокарду та порушеннях енергетичного обміну при метаболічному синдромі (автореферат) - Реферат

Роль матриксних металопротеїназ у розвитку процесів ремоделювання міокарду та порушеннях енергетичного обміну при метаболічному синдромі (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Усім хворим з серцево-судинною патологією з метою визначення МС рекомендується окрім дослідження рівня глюкози натще, проводити дослідження плазмового рівню інсуліну з метою вивчення порушень вуглеводного обміну та наявності інсулінорезистентності

 2. Розроблені критерії діагностики ураження міокардіального матрикса за допомогою дослідження плазмового рівню проформи матриксної металопротеїнази-1, які рекомендовано застосовувати для удосконалення діагностики наявності міокардіального фіброзу.

 3. Визначення показників тканинних інгібіторів матриксної металопротеїнази-1 дозволить підвищити точність та достовірність діагностики ступеню міокардіального фіброзу.

 4. Визначення енергетичного дисбалансу на підставі вивчення КФК-МВ, пірувату та лактату дасть наукове підґрунтя для включення до комплексної терапії лікарських засобів метаболічної спрямованості.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Ковалева О.Н., Колосов Е.В., Белая Н.В., Болокадзе Е.А. Роль системы матриксной металлопротеиназы-1 в формировании гипертензивного сердца // Український медичний альманах. – 2005. – Том 8. - №5. – С. 188-190. Автором проведено підбір та клінічне обстеження хворих, аналіз показників Ехокардіографічного дослідження, а також статистичний аналіз отриманих даних та підготовку статті до друку.

 2. Болокадзе Е.А., Ковалева О.Н. Влияние метаболической терапии на компоненты синдрома инсулинорезистентности и энергетический обмен у больных гипертонической болезнью, ассоциированной с ишемической болезнью сердца // Український кардіологічний журнал. – 2005. - №5. – С. 74-78. Автором проведено клінічне обстеження хворих, аналіз показників енергетичного обміну та інструментальних досліджень, статистична обробка отриманих результатів.

 3. Болокадзе Є.О. Вплив плазменого рівню проформи матриксної металопротеїнази-1 на процеси ремоделювання міокарду лівого шлуночку у хворих з метаболічним синдромом // Експериментальна і клінічна медицина. – 2006. - №1. – С. 77-80.

 4. Ковальова О.М., Болокадзе Є.О. Залежність порушень енергетичного обміну міокарда від рівня матриксних металопротеїназ у хворих з метаболічним синдромом // Медицина сьогодні і завтра. – 2006. - №1. – С. 31-34. Автор провела клінічне обстеження хворих, аналіз даних лабораторних та інструментальних досліджень, статистичну їх обробку та підготовку статті до друку.

 5. Ковалева О.Н., Нижегородцева О.А., Журавлева Л.В., Колосов Е.В., Белая Н.В., Болокадзе Е.А., Янкевич А.А. Плазменное содержание неспецифических факторов роста, оксида азота и маркеров фиброза миокарда при формировании гипертензивного сердца // Український кардіологічний журнал. – 2006. – Кардіологія вчора, сьогодні, завтра: матеріали міжнародного форуму. – С. 76-81. Автор приймала участь в обстеженні хворих, розробці схем діагностики міокардіального фіброзу, статистичної обробці даних та підготовці статті до друку.

 6. Ковалева О.Н., Янкевич А.А, Нижегородцева О.А., Латогуз Ю.И., Белая Н.В., Колосов Е.В., Болокадзе Е.А. Частота выявления гипертрофии миокарда левого желудочка у лиц с артериальной гипертензией в зависимости от использования разных формул расчета массы миокарда // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2004. - №17. – С. 111-116. Автор провела відбір та клінічне обстеження хворих та підготувала статтю до друку.

 7. Ковалева О.Н., Болокадзе Е.А., Колосов Е.В. Роль матриксных металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов в развитии фиброза внеклеточного матрикса миокарда // Врачебная практика. – 2004. - №4. – С. 80-82. Автором проведено аналіз літературних джерел, оформлення статті до друку.

 8. Пат. 10763, МПК А61В5/02. Спосіб діагностики інтерстиціального фіброзу міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу / Ковальова О.М., Колосов Є.В., Біла Н.В., Болокадзе Є.О. (Україна); Заявка №200505950 від 17.06.2005; Опубл. 15.11.2005., Бюл. № 11.

 9. Болокадзе Е.А., Колосов Е.В., Белая Н.В. Пролиферативные процессы в миокарде и сосудах при старении и артериальной гипертензии // VIV українська конференція молодих вчених, присвячена пам'яті академіка В.В. Фролькіса: матеріали конференції. – 2003. – С. 27. Автором проведено клінічне дослідження хворих, статистичний аналіз даних та підготовка тез до друку.

 10. Латогуз Ю.И., Янкевич А.А., Болокадзе Е.А., Потабенко С.В. Влияние разной индексации массы миокарда на частоту выявления гипертрофии левого желудочка у лиц с артериальной гипертензией // Діагностика і лікування ураження серця та нирок при артеріальній гіпертензії: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – 2004. – С. 69. Автором клінічно досліджені тематичні хворі, проведений статистичний аналіз даних.

 11. Ковалева О.Н., Колосов Е.В., Белая Н.В., Болокадзе Е.А., Латогуз Ю.И. Роль профермента ММП-1 в формировании гипертензивного сердца // Сучасні питання кардіології: збірник тез науково-практичної конференції. – 2004. – С. 347-348. Автором проведено оцінку ступеню міокардіального фіброзу та розробку діагностичних критеріїв.

 12. Болокадзе Є.О., Ковальова О.М. Вплив матриксної металопротеїнази-1 на стан енергетичного забезпечення міокарда у хворих з метаболічним синдромом // Сучасна медична наука обличчям до терапевтичної практики: матеріали науково-практичної конференції. – Харків. – 2005. – С. 17. Автор проводила відбір, обстеження хворих, а також приймала участь в лабораторному досліджені енергетичного обміну міокарда. Підготувала статтю до друку.

 13. Ковалева О.Н., Белая Н.В., Янкевич А.А., Болокадзе Е.А., Колосов Е.В., Сухас Гавле. Механизмы ремоделирования миокарда у больных артериальной гипертензией // Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 200-річчю з дня заснування Харківського державного медичного університету 17-18 січня 2005 року. – 2005. – С. 92. Автор приймала участь в розробці критеріїв міокардіального фіброзу.

 14. Болокадзе Е.А. Состояние липидного профиля и маркеров митохондриальной деструкции у больных с синдромом инсулинорезистентности, ассоциированной с ишемической болезнью сердца, на фоне метаболической терапии // Ліки та життя: збірник тез міжнародного медико-фармацевтичного конгресу. – 2006. – С. 35

 15. Kolosov E., Belaya N., Kovalyova O., Bolokadze E. Matrix metaloproteinases in hypertensive patients // Fifteen European meeting of hypertension: Abstract book. - Milan, Italy. – 2005. – P. S197. Автором проведено оцінку стану анатомо-функціональної перебудови міокарду на підставі Ехокардіографічного дослідження.

АНОТАЦІЯ

Болокадзе Є.О. Роль матриксних металопротеїназ у розвитку процесів ремоделювання міокарду та порушеннях енергетичного обміну при метаболічному синдромі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет МОЗ України, Харків, 2006 р.

Дисертація присвячена оптимізації діагностики ураження серця при метаболічному синдромі (МС) на підставі вивчення структурно-функціональних моделей міокарду у взаємозв'язку з рівнем матриксної металопротеїнази-1 (ММП-1) та порушенням енергетичного балансу.


 
 

Цікаве

Загрузка...