WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження (автореферат) - Реферат

Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження (автореферат) - Реферат

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладений у 9 наукових публікаціях, із них 6 в виданнях, затверджених ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів особистих досліджень, узагальнень отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій і списку використаних літературних джерел. Повний обсяг дисертації викладений на 126 сторінках машинописного тексту. Робота ілюстрована 63 рисунками і 23 таблицями. 15 рисунків займають 8 сторінок. Список використаних літературних джерел займає 20 сторінок і включає 214 найменувань, з них 133 зарубіжних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріал і методи дослідження.

Для вирішення поставлених нами задач було обстежено 321 жінку. Вік пацієнток варіював у межах від 24 до 82 років. Середній вік становив 51,2 років. Середній вік хворих на рак становив 55,6 років, а 95% випадків верифікованого раку зафіксовано у жінок віком від 53,3 до 57,8 років.

Обстеження хворих починали з вивчення анамнезу і клінічного огляду. Враховуючи критерії адекватності радіологічного обстеження, рекомендованих Американським коледжем радіології, програма інструментального обстеження включала рентгенівську мамографію і стандартне ультразвукове дослідження в В-режимі.

Рентгенівську мамографію виконували на мамографічній системі "Маммомаt-3000" фірми Siemens (Німеччина).

Традиційне УЗД проводили на апаратах "Sonoline-Elegra" (Siemens, Німеччина), "Justvision-200" (Toshiba, Японія) електронними датчиками 7,5-10 МГц в В-режимі.

Диференційну діагностику і верифікацію виявленої патології здійснювали за допомогою малоінвазивних променевих методів дослідження (табл. 1).

Таблиця 1

Малоінвазивні променеві методи дослідження

Методи дослідження

Кількість

хворих (n)

Кількість

досліджень (n)

Цифрова СТАБ

32

85

Цифрова автоматична СТБ

51

227

ТАБ під контролем УЗД

142

285

Автоматична ТБ під контролем УЗД

96

375

Всього

321

972

Стереотаксичну біопсію проводили на цифровій системі "Opdima" (Siemens, Німеччина).

Для тонкоголкової аспіраційної біопсії використовували голки фірми "Becton Dickinson" (Іспанія) калібром 21G і 20G. Для трепанобіопсії використовували пристрій для автоматичної біопсії "Маgnum" (Bard, США) і голки калібром 14G і 16G (Bard, США). Під час виконання малоінвазивних втручань під контролем УЗД користувались методом "вільної руки".

Одержані результати.

Усі жінки були розподілені на дві групи в залежності від результатів клінічного обстеження. Першу групу склали 153 пацієнтки, у яких при пальпації не було виявлено патологічних змін. Другу групу склали 168 жінок з виявленими при клінічному обстежені пухлинами. Всім пацієнткам було проведено РМГ і УЗД грудних залоз.

222 пацієнткам були виконані оперативні втручання з морфологічним дослідженням післяопераційного матеріалу, 99 пацієнток перебували під наглядом з використанням променевих методів обстеження на протязі двох років.

У результаті проведеного обстеження та лікування було встановлено наступні заключні діагнози: РГЗ - у 116 хворих, що становило 36% від всієї кількості обстежених жінок, фіброаденома - у 35 (11%), кіста - у 103 (32%), фіброаденоматоз - у 65 (20%), цистаденопапілома – у 2 (1%).

Локалізація раку була такою: верхньо-латеральний квадрант - у 71 пацієнтки, що становило 61% від усіх хворих на РГЗ, нижньо-латеральний квадрант - у 16 (14%), верхньо-медіальний квадрант – в 9 (8%), нижньо-медіальний – в 5 (4%), центральний відділ і субареолярна область – у 15 (13%).

За гістологічною класифікацією в структурі РГЗ переважали інвазійні форми: інвазійний протоковий рак спостерігався у 65 (56%) випадках, інвазійний дольковий рак – у 22 (18,9%) випадках, змішаний рак – у 16 (13,8%) випадках. Рідкісні форми раку були виявлені у 6 (5,2%) спостереженнях. В 7 (6,1%) випадках був верифікований рак in situ.

РМГ дозволила нам виявити рак у 109 спостереженнях, що склало 94% від усієї кількості пацієнток з верифікованим РГЗ. У структурі раку переважали вузлові форми – 78 випадків, що становило 71,5% від усіх спостережень раку, виявленого при РМГ. Скупчення мікрокальцинатів у якості єдиної ознаки злоякісного процесу спостерігалось у 12 (11%) випадках, деформація архітектури грудної залози у вигляді спікулоподібної тяжистості – у 16 (14,7%). У трьох (2,8%) випадках були виявлені ознаки запальної форми раку (табл. 2).

Таблиця 2

Співставлення мамографічних ознак РГЗ з критерієм Т (TNM)

Мамографічна

ознака

Пухлина за критерієм Т

Всього (n)

Всього (%)

Тis

Т1

Т2

Т3

Т4

Вузол

3

25

20

7

3

58

53,2

Вузол + кальцинати

-

8

7

5

-

20

18,3

Згруповані мікрокальцинати

4

8

-

-

-

12

11

Спікулоподібна тяжистість

-

12

4

-

-

16

14,7

Ознаки запальної карциноми

-

-

-

3

3

2,8

Всього

7

53

31

12

6

109

100

По критерію Т(ТNМ) найчастіше за даними РМГ визначалась перша стадія розвитку пухлини – 45,6%, друга стадія була виявлена в 26,8% випадків.

Стадії Т3 і Т4 були виявлені в 10,4% і 5,2% відповідно. У 7-х (6%) хворих було виявлено стадію Tis.

Проведений аналіз мамограм дозволив нам визначити диференційно-діагностичні ознаки злоякісних та доброякісних пухлин грудної залози (табл.3).

Таблиця 3

Диференційно-діагностичні рентгенівські ознаки

пухлин грудної залози

Ознаки

Злоякісні

пухлини

Доброякісні

пухлини

Щільність

Підвищена або висока

Середня або знижена

Контури

Нерівні, нечіткі

Рівні, чіткі

Структура

Неоднорідна

Однорідна

Спікули

Характерні

Не характерні

Мікрокальцинати

Характерні

Не характерні

Макрокальцинати

Не характерні

Характерні

За даними нашого дослідження, точність РМГ у диференційній діагностиці раку, що пальпується, становить 97%, раку, що не пальпується – 92%.

Серед пухлин грудної залози доброякісного характеру найбільш складними для діагностики були кісти – точність метода становить 78%, для фіброаденоми - 90%. Точність мамографії у диференційній діагностиці мастопатії досягає 92%.

На підставі аналізу результатів мамографії був зроблений висновок, що РМГ є достатньо точним методом променевої діагностики пухлин грудної залози різної природи, однак в 10-22% випадків можуть спостерігатися псевдонегативні результати обстеження, що пов'язано з високою рентгенівською щільністю морфологічного субстрату грудної залози.

Традиційне ультразвукове дослідження дозволило нам виявити РГЗ у 96 спостереженнях, що склало 83% від всієї кількості хворих на рак грудної залози. За даними УЗД серед пухлин злоякісного характеру переважала перша стадія – 47 спостережень, що становило 49% від всіх випадків виявленого при УЗД раку, в 31 (32,2%) спостереженні були виявлені пухлини, які відповідали другій стадії.

Злоякісні пухлини розміром до одного см у найбільшому вимірі були виявлені у 7 (7,2%) спостереженнях. У таблиці 4 наведені найбільш характерні ознаки раку при УЗД.

Таблиця 4

Частота виявлення ознаки РГЗ при УЗД

Ознаки

Кількість

спостережень

(n)

Частота

ознаки

(%)

Форма:

  • неправильна

  • кругла

72

21

75

22

Контури:

- нерівні

- нечіткі

78

87

81

91

Понижена ехогенність

96

100

Неоднорідна структура

90

93,7

Орієнтація довгої осі:

- невизначена

- вертикальна

37

55

38

57


 
 

Цікаве

Загрузка...