WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін (автореферат) - Реферат

Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін (автореферат) - Реферат

Реалізація технології формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін здійснювалась у дослідженні за такими етапами:

1) на першому курсі студенти експериментальних груп при вивченні дисципліни "Вступ до спеціальності" ознайомлювались з історією застосування елементів театру в освітньому процесі, основними елементами педагогічного артистизму та його значенням у педагогічній діяльності, виконували вправи на розвиток уваги, уяви, емоційної пам'яті, педагогічної техніки, проводилась діагностика артистичних здібностей;

2) на другому курсі при вивченні педагогіки студенти ознайомлювались з окремими методиками театральної педагогіки, які спрямовані на формування творчих здібностей (елементи системи К.С. Станіславського, М.О. Чехова, Л.С. Курбаса, драмогерменевтика, драматизація), виконували пластичні та діалогічні етюди на відтворення педагогічних ситуацій, опановували найважливіший і найскладніший елемент системи К.С. Станіславського – метод фізичних дій;

3) на третьому курсі при вивченні дисциплін "Основи педагогічної творчості" та "Інноваційні педагогічні технології" на практичних заняттях здійснювався процес формування творчих здібностей – складових педагогічного артистизму (вербальних і невербальних засобів комунікації, уваги, уяви, емоційності), інсценізувались уривки із літературних творів педагогічного спрямування (байки Г.С. Сковороди, "Педагогічна поема" А.С. Макаренка, "Сто порад учителеві" В.О. Сухомлинського); проводилась повторна діагностика рівня сформованості педагогічного артистизму;

4) на четвертому і п'ятому курсах процес формування педагогічного артистизму здійснювався під час проходження педагогічної практики та у формі самостійної роботи студентів. Підсумкова діагностика складових педагогічного артистизму здійснювалась у процесі практичної діяльності майбутніх педагогів (підготовка і проведення уроків, виховних заходів: КВК, конкурсів, ігор).

У дисертації визначено умови, які забезпечують ефективність технології формування педагогічного артистизму: зовнішні (суспільні, професійно-освітні, діяльнісні) та внутрішні (професійна спрямованість, високий соціально-моральний та культурний рівень, певні психофізичні особливості студента).

У межах технології запропоновано ігри, вправи, тренінги театральної педагогіки, спрямовані на розвиток основних складових педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітаних дисциплін, а також методичні рекомендації щодо їх застосування на заняттях педагогічного циклу.

Загальна структура технології формування педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін представлена на рис. 1.

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 1. Структура технології формування педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін

У дисертації відображено хід і результати педагогічного експерименту й аналіз ефективності технології формування педагогічного артистизму.

Дослідження теоретичних основ формування творчої особистості, аналіз реальної практики дозволили розробити програму експериментального дослідження, яка спрямована на визначення у студентів гуманітарних спеціальностей рівня сформованості артистичних здібностей, комплексу знань культурологічного характеру, професійно-необхідних умінь і навичок.

Мета, завдання й логіка науково-дослідницької роботи обумовили організацію та здійснення таких етапів педагогічногоексперименту:

І. Констатувальний експеримент щодо виявлення у студентів гуманітарних спеціальностей комплексу знань культурологічного характеру, рівня сформованості професійно-необхідних якостей – складових педагогічного артистизму.

ІІ. Формувальний експеримент з перевірки розробленої технології формування педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.

ІІІ. Підсумковий експеримент – перевірка правильності гіпотези щодо доцільності використання технології з метою формування педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін, оцінка її ефективності, внесення коректив.

При проведенні діагностики педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін ми вдалися до:

1) використання завдань театральної педагогіки для абітурієнтів театральних навчальних закладів з метою перевірки рівня художнього читання (виконання скоромовок, байок, віршів, прозових уривків); здатності до органічної дії в умовах публічності (виконання монологу, етюду на доцільну організацію дії в запропонованих обставинах, фрагмента уроку з фахового предмета, що дає можливість виявити здібності до імпровізації, рівень уваги, уяви, емоційності); музично-ритмічних та пластичних даних (виконання за власним бажанням однієї пісні (народної або сучасної), одного танцю (народного, бального, сучасного), пластичного етюду;

2) анкетування, співбесіди, опитування, тестування, які дали змогу виявити загальний культурно-освітній рівень студентів, обізнаність у питаннях педагогіки, літератури, мистецтва, театральної педагогіки.

Критерії оцінки рівня сформованості педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін були визначені на основі аналізу наукової літератури з проблем педагогічної творчості й майстерності, театральної педагогіки, програм вступних іспитів до театральних навчальних закладів України. Це дозволило обгрунтувати та використати у дослідженні такі критерії:

1) інформаційний (широта кругозору, наявність знань з фахового предмета та методики його викладання, знання явищ естетичної дійсності: театру, музики, образотворчого мистецтва, поезії тощо);

2) художньо-емоційний (високий рівень мотивації до професійно-творчої діяльності, уміння створювати творче самопочуття, розвинена увага, уява, емоційна виразність, котрі проявляються в особливостях мови, жестах, міміці);

3) діяльнісно-практичний (уміння діяти в запропонованих обставинах, артикуляційна виразність, професійне володіння голосом та диханням, пластикою тіла, педагогічною технікою, засобами педагогічної режисури, які проявляються безпосередньо під час уроку, концерту чи вистави).

На основі розробленої І.А. Зязюном класифікації рівнів педагогічної майстерності запропоновано рівні сформованості педагогічного артистизму вчителів гуманітарних дисциплін та їх оцінка в балах: 1) низький (1-3 бали); 2) базовий (4-6 балів); 3) достатній (7-9 балів); 4) високий (10-12 балів).

Результати формування педагогічного артистизму у студентів гуманітарних дисциплін на всіх етапах у контрольних (К) та експериментальних (Е) групах відображено в табл.1.

Таблиця 1.

Рівні сформованості педагогічного артистизму у студентів гуманітарних дисциплін

()

Група

Рівні сформованості артистизму

низький

базовий

середній

високий

2001 рік

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

К

188

81

40

17

3

2

-

-

0,97

Е

190

82

36

16

5

2

-

-

2003 рік

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

К

153

66

70

30

8

4

-

-

2,55

Е

32

14

120

52

66

29

13

5

2005 рік

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

К

133

58

77

33

21

9

-

-

2,34

Е

2

1

91

40

110

48

28

11


 
 

Цікаве

Загрузка...