WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обґрунтування та результати застосування ендоуретральних стентів у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (автореферат) - Реферат

Обґрунтування та результати застосування ендоуретральних стентів у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (автореферат) - Реферат

Згідно з рекомендаціями Міжнародного узгоджувального комітету з ДГПЗ хворий був проінформований про доступні і клінічно перевірені методи лікування, які можна йому застосувати, беручи до уваги загальний стан, вираженість симптоматики та ускладнення захворювання, а також ризик ускладнень і терапевтичну цінність цих методів. Значною мірою вибір методу лікування здійснював сам хворий.

Дослідження віддалених результатів після застосування методу стентування у хворих на ДГПЗ засвідчили позитивний вплив на динаміку змін суб'єктивних та об'єктивних критеріїв уродинаміки нижніх сечових шляхів протягом року. Він проявлявся у зменшенні у 87,0% денної та нічної полакіурії, імперативних покликів до сечовипускання та поліпшенні напору струменю сечі. Оцінка динаміки I-PSS в кожній із груп пацієнтів в залежності від помірної та тяжкої симптоматики ДГПЗ дозволила отримати зменшення у 67,4% випадків симптоматики захворювання за шкалою I-PSS, що свідчить про ефективність лікування методом стентування.

Вивчення ефективності малоінвазивного лікування ДГПЗ з застосуванням ендоуретральних стентів показало, що у 87,0% хворих відмічались кращі показники якості життя. Проведення порівняльної оцінки традиційних методів обстеження з ультразвуковим дослідженням та методу магнітно-резонансної томографії з контрастуванням дозволило визначити у 83,1% хворих зміни функціонального стану сечових шляхів у хворих на ДГПЗ. Розроблені показання та протипоказання до малоінвазивного лікування з застосуванням ендоуретральних стентів - у хворих на ДГПЗ з хронічною або гострою затримкою сечовипускання, коли у зв'язку з наявністю тяжких супутніх захворювань виконання простатектомії чи ТУР недоцільне. Удосконалено техніку ендоуретрального стентування при ДГПЗ шляхом доопераційного підбору радіологічними засобами відповідного розміру стенту.

ВИСНОВКИ

У дисертації вирішена актуальна наукова задача – підвищення якості діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози шляхом обґрунтування показань щодо застосування малоінвазивного втручання - ендоуретрального стентування з метою усунення інфравезикальної обструкції та удосконалення техніки операції у хворих з високим оперативним ризиком.

1. Ендоуретральне стентування в 87,0% є ефективним малоінвазивним методом ендоскопічного лікування хворих на ДГПЗ, які мають високий оперативний ризик, і являється альтернативним цистостомії.

2. Розроблені показання до застосування ендоуретрального стентування у хворих на ДГПЗ з хронічною або гострою затримкою сечовипускання, коли у зв'язку з наявністю тяжких супутніх захворювань виконання простатектомії чи ТУР недоцільне.

3. Ефективність застосування ендоуретрального стентування складає 67,4% і визначається позитивною динамікою показників від об'єму залишкової сечі та швидкості сечовипускання і не залежить від вираженості симптоматики (I-PSS), об'єму передміхурової залози, характеру затримки сечі (гостра чи хронічна). Враховуючи наростання симптоматики протягом року в групі пацієнтів, які підлягали спостереженню, а саме збільшення сумарного балу за шкалою I-PSS на 15,7%, зменшення максимальної швидкості сечовипускання на 21,3%, середньої - на 18% та зростання об'єму залишкової сечі на 18,7%, доцільний ранній вибір лікування методом стентування.

5. Удосконалено техніку ендоуретрального стентування при ДГПЗ шляхом доопераційного підбору радіологічними засобами відповідного розміру стенту.

6. Розроблено алгоритм застосування різних методів обстеження хворих з порушеннями показників уродинаміки сечовивідних шляхів до та після проведеного малоінвазивного лікування - УЗД, МРТ та клініко-біохімічні дослідження, урофлоуметрія та оцінка якості життя за I-PSS, котрі дозволяють визначити структурно-функціональні зміни сечовивідних шляхів при ДГПЗ, оцінити ступінь інфравезикальної обструкції та провести моніторинг за станом пацієнта після стентування.

7. Позитивний ефект лікування омніком установлений у 83,3% хворих, симптоматика захворювання за шкалою I-PSS зменшується на 40,9% протягом року у хворих з помірною та на 44,9% - з тяжкою симптоматикою, збільшення Qmax, Qave - на 30,9% та 34,0% відповідно об'єму залишкової сечі зменшується на 53,6%. Комбінована терапія б1А–адреноблокатором омніком в поєднанні з інгібітором 5-б-редуктази проскаром за ефективністю не відрізняється від монотерапії омніком, а тому клінічно недоцільна.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Визначені особливості техніки проведення процедури стентування при різноманітних варіантах росту передміхурової залози, що дозволяє рекомендувати метод стентування для лікування хворих на ДГПЗ.

  2. Консервативне лікування хворих на ДГПЗ медикаментозними препаратами різних груп (проскар, омнік, простамол-уно тощо) повинно проводитись диференційовано у залежності від суб'єктивної симптоматики захворювання, віку, супутніх захворювань тощо..

Перелік опублікованих праць за темою дисертації.

1. Бабинін Д.О. Лікування захворювань передміхурової залози методом стентування.// Зб. наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика, вип.12, кн.1.-Київ, 2003.-С. 16-20.

2. Бабинін Д.О. Магнітно-резонасна томографія в діагностиці рака передміхурової залози.//Зб. наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика, вип. 12, кн. 2.-Київ, 2003.-С.261-265.

3. Бабинін Д.О. Оптимізація діагностичної тактики у хворих на доброякісну гіперплазію простати. // Зб. наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика, вип.13, кн.1.-Київ, 2004.-С.20-25.

4. Бабинін Д.О. Імунологічні аспекти системної ензимотерапії в комплексному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози.// Зб.наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика, вип.13, кн.3.-Київ, 2004.-351-356.

5. Дзюрак В., Бабинін Д. Сучасний підхід до діагностики та терапії доброякісної гіперплазії передміхурової залози.// Ліки України.-2005.-№2 (91), с. 111-112. (Проводив лікування хворих, оформив роботу).

6. Бабинін Д.О. Клінічне застосування стентів в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози.// Зб. наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика, вип.14, кн.1.-Київ, 2004.- С.10-16.

7. Шило В.Т., Олехнік М.М., Андрусик В.І., Бабинін Д.О. Ультразвукова семіотика деяких змін в простаті. //Материалы Х Юбилейной научно-практической конференции урологов с международным и межрегиональным участием. Рак предстательной железы. Харьков, 2002.-С.70-72. (Проводив аналіз матеріалу, оформив роботу).

8. Бабинін Д.О. Застосування монуралу в лікуванні запальних захворювань нирок та сечовивідних шляхів.// Зб. наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика, вип.11, кн.3.-Київ, 2002.- С.114-116.

9. Бабинін Д.О. Магнітно-резонансна томографія діагностики захворювань передміхурової залози.// Х конгрес світової Федерації українських лікарських товариств, 26-28 серпня 2004 р., м.Чернівці, тези доповідей, с.305.

10. Бабинін Д.О. Застосування постійних стентів при лікуванні хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози.// Матеріали „Установчого з'їзду лікарів швидкої і невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф", 17-18 листопада 2005 р.-К.-С. 26.

АНОТАЦІЯ

Бабинін Д.О. Обґрунтування та результати застосування ендоуретральних стентів у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01006. – урологія – Інститут урології АМН України, Київ, 2006.

Дисертаційну роботу присвячено науковій проблемі – вивченню методів лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, покращенню якості діагностики і ефективності лікування шляхом доцільності застосування ендоуретральних стентів у даної категорії хворих. Проведено порівняльну оцінку традиційних методів обстеження з ультразвуковим дослідженням та методу магнітно-резонансної томографії з контрастуванням в плані вивчення змін функціонального стану сечових шляхів у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Розроблено показання та протипоказання для застосування ендоуретральних стентів у цих хворих, удосконалено техніку ендоуретрального стентування. Вивчено результати лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози запропонованим методом.

Обстежено 308 хворих, які в залежності від лікування були розподілені на 3 групи: 46 хворих знаходились під клінічним спостереженням на протязі року, яким було проведено лікування методом ендоуретрального стентування, в порівняльному аспекті оцінювалися особливості перебігу захворювання та зміни зі сторони нижніх сечових шляхів у 216 хворих, які отримували консервативне медикаментозне лікування та 46 пацієнтів, які не отримували жодного лікування, а були на динамічному спостереженні на протязі року.

Результати досліджень дозволили опрацювати алгоритм вибору методу лікування, який враховує наявність прямих показів до оперативного втручання.

Серед препаратів, які використовуються в консервативному лікуванні найшвидший та найбільший позитивний ефект спостерігався у групі хворих, які отримували лікування препаратами -адреноблокаторів. Достовірні зміни суб'єктивних та об'єктивних показників симптоматики захворювання встановили через 3 місяці від початку лікування, позитивний ефект застосування у 71,8% хворих.


 
 

Цікаве

Загрузка...