WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комбіноване лікування хворих на поверхневий рак сечового міхура з використанням імунотропних препаратів (автореферат) - Реферат

Комбіноване лікування хворих на поверхневий рак сечового міхура з використанням імунотропних препаратів (автореферат) - Реферат

після введення б-інтерферону у післяопераційному періоді знижується загальна популяція Т-лімфоцитів (відповідно 58,4 5,5% і 57,1 5,5%), корелюючи із зниженням у крові концентрації Il-10 (відповідно 4,5 0,37 пг/мл і 3,5 0,32 пг/мл, таблиця 5), що синтезується Т-хелперами 2 типу, які індукують відповідь імунної системи організму за гуморальним типом. Кількість імуноцитів з експресією рецепторів до IL-2 зберігається на рівні передопераційного періоду і залишається нижчою, ніж у контрольній групі (відповідно 13,0 1,3%, 14,4 1,31% і 15,1 1,4%). Кількість імуноцитів з експресією HLA-Dr після введення б-інтерферону зростає, перевищуючи показник передопераційного періоду і контрольної групи (відповідно 18,4 1,7%, 14,2 1,41% і 16,1 1,5%), а кількість клітин з експресією рецепторів апоптозу знижується (відповідно 16,1 1,5%, 19,1 1,8% і 21,2 2,1%).

Позитивна динаміка змін в імунній системі хворих ІІІ групи корелює і з позитивними клінічними даними: рецидив пухлини у ІІІ групі зменшується через рік до 31,4% порівняно з цим же параметром у ІІ групі — 38,9% та в І групі — 54,8%.

Рисунок 1. Стан клітинного імунітету у хворих трьох груп у післяопераційному періоді порівняно з контролем.

Таблиця 5.1

Імунний статус хворих на поверхневий рак сечового міхура до і після операції (ІІІ група)

Групи хворих

CD4+

(%)

CD8+

(%)

NK

(%)

CD3+

(%)

CD20+

(%)

CD4+/CD8+

CD25+

(%)

CD95+

(%)

НLA-Dr

(%)

Контроль (n =20)

34,3 3,07

14,13 1,7

12,03 1,02

80,1 4,11

13,45 0,41

2,27 0,21

15,1 1,4

21,2 2,1

16,1 1,5

До операції (n =35)

38,9 3,3

17,5 1,6

17,4 1,5

58,4 5,5

15,0 1,3

1,65 1,4

14,4 1,31

19,1 1,8

14,2 1,41

Після операції (n =35)

52,5 5,3

16,9 1,2

12,0 1,2

57,1 5,5

16,8 1,3

2,31 0,2

13,0 1,3

16,1 1,5

18,4 1,7

t1,2

2,91

2,22

2,07

2,04

2,21

2,08

2,56

2,92

2,98

р1,2

0,01

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,02

0,01

0,01

t2,3

2,15

1,19

2,74

1,27

2,07

2,42

2,15

2,21

2,79

р2,3

0,05

0,2

0,02

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

t1,3

2,99

2,94

2,92

2,19

2,11

2,39

3,68

2,73

2,86

р1,3

0,01

0,05

0,01

0,05

0,05

0,05

0,01

0,02

0,01

Цитокіновий статус у хворих на поверхневий рак сечового міхура

Цитокіновий статус у хворих на поверхневий рак сечового міхура до і післяоперативного втручання — ТУР пухлини

Як представлено в таблиці 4, у хворих І групи до операції порівняно з контрольною групою у крові достовірно підвищений рівень г-інтерферону (відповідно 14,2 1,3 пг/мл і 7,8 0,8 пг/мл). Цей показник пояснюється зростанням у передопераційному періоді кількості Т-хелперів та NK-клітин, які є основними продуцентами г-інтерферону. Порівняно з контрольною групою до операції знижується концентрація IL-10 — відповідно 3,7 0,25 пг/мл і 19,9 0,4 пг/мл (цей цитокін знижує синтез г-інтерферону та ряду важливих антипухлинних цитокінів: б-ФНП, IL-2), що корелює з компенсаторним підвищенням рівня В-лімфоцитів (відповідно 14,4 1,2% і 13,45 0,41%, таблиця 1). Гуморальна ланка імунітету відіграє значно меншу роль у протипухлинному захисті організму, але функціональна неповноцінність гуморального імунітету може призводити до ускладнень в онкоурологічних хворих у післяопераційному періоді. Це ми бачимо на виникненні висхідних цистопієлонефритів у ранньому післяопераційному періоді у хворих усіх трьох груп, але у ІІІ групі хворих, яким вводили рекомбінантний б2-інтерферон, інфекційних ускладнень було менше — 7 випадків порівняно з І групою — 10 випадків і ІІ групою — 11 випадків.

Дуже важливим цитокіном з вираженою протипухлинною дією є IL-2 — він ініціює утворення лімфокін-активованих (ЛАК) та тумор-інфільтруючих (ТІЛ) клітин з NK-лімфоцитів, які здатні спонтанно знищувати злоякісні клітини. Зниження концентрації IL-2 в передопераційному періоді у хворих І групи порівняно з контролем (відповідно 27,4 2,5 пг/мл і 41,1 2,1 пг/мл, таблиця 4) супроводжується зниженням рівня експресії рецепторів до IL-2 (відповідно 14,47 1,3% і 15,1 1,4%, таблиця 1), що суттєво зменшує протипухлинний захист. Ще одним важливим цитокіном з протипухлинною та прозапальною дією є б-ФНП. Його рівень у крові хворих з раком сечового міхура до операції ТУР пухлини порівняно з контролем є зниженим (відповідно 95,5 9,3 пг/мл і 139,8 5,5 пг/мл).

Після операції концентрація г-інтерферону у крові підвищується порівняно з передопераційним періодом (відповідно 15,5 1,3 пг/мл і 14,2 1,3 пг/мл). Цей показник корелює з рівнем Т-хелперів, відносна кількість яких порівняно з передопераційним періодом також зростає (відповідно 50,1 5,0% і 39,7 1,1%, таблиця 1). На відміну від передопераційного періоду, кількість ще одного продуцента г-інтерферону — NK-клітин — відчутно зменшується в післяопераційному періоді і набирає значення вдвічі нижчого, ніж у контрольній групі (відповідно 6,71 0,62% і 12,03 1,02%). Ці дані свідчать, що в післяопераційному періоді відповідь імунної системи відбувається за клітинним типом, але із суттєвим зниженням протипухлинного потенціалу, особливо NK-клітин.

Таблиця 4

Показники цитокінового статусу у хворих на поверхневий рак сечового міхура до і після операції — ТУР пухлини (І група)

Групи хворих

г-інтерферон (пг/мл)

IL-10 (пг/мл)

IL-2 (пг/мл)

б-ФНП (пг/мл)

Контроль (n =20)

7,8 0,8

19,9 0,4

41,1 2,1

139,8 5,5

До операції (n =31)

14,2 1,3

3,7 0,25

27,4 2,5

95,5 9,3

Після операції (n =31)

15,5 1,3

3,5 0,11

25,1 2,2

100,1 10,0

t1,2

2,65

2,71

2,67

2,31

р1,2

0,02

0,02

0,02

0,05

t2,3

1,61

1,56

5,08

3,2

р2,3

0,2

0,2

0,001

0,01

t1,3

3,98

3,75

4,14

4,08

р1,3

0,001

0,001

0,001

0,001


 
 

Цікаве

Загрузка...