WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані (автореферат) - Реферат

Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані (автореферат) - Реферат

Рис. 4. Значення СПК у хворих на рак вестибулярного відділу без метастазів при первинному звернені (■ – хворі, у яких розвинулися метастази в процесі диспансеризації; □ - хворі, у яких метастази не розвинулися).

Серед 14 хворих І групи ризику в 4 осіб (28,57%) в післяопераційному періоді розвинулися метастази. З поміж 20 хворих ІІ групи ризику реґіонарні метастази розвинулися в 70,0% (14 осіб). Але в меншої частини (6 осіб) їх не було. В ІІІ групі ризику метастази розвинулися у всіх.

При порівнянні величини СПК між голосовою та вестибулярною локалізаціями встановлено наступне. З поміж хворих І групи, які поступили в стаціонар без наявних метастазів, при вестибулярній локалізації вони з'являються 28,57%, а при голосовій - в 2%. До ІІ групи ризику, належать особи, в частини яких вони розвинулися в процесі диспансерного спостереження: при вестибулярній локалізації - в 70,0%, при голосовій - в 40,74% хворих. До ІІІ групи ризику, серед хворих, які поступили в стаціонар без наявних метастазів належать особи, у яких в більшості вони розвинулися. Так, при вестибулярній локалізації метастази розвинулися у всіх, а при голосовій - у 88,2%.

На практиці у частини хворих неможливо встановити зону первинного росту, тому була розроблена додатково крива появи метастазів для хворих на рак гортані без врахування локалізації. Рис 5.

Рис. 5. Крива появи метастазів у хворих на рак гортані відносно величини СПК.

У 64 хворих І групи ризику в більшості (59 осіб - 92,18%) не було метастазів в шийних лімфовузлах.

Серед 74 хворих з ІІ групи ризику, метастази мали місце в 52 осіб (70,27%).

Хворі ІІІ групи ризику (53 особи), в більшості (96,22%) мали метастази в шийні лімфовузли.

Серед 59 хворих, які поступили в стаціонар з наявними і морфологічно підтвердженими метастазами раку гортані, СПК знаходився в діапазоні (+0,30) і вище. У 32 осіб (54,23%) з цієї групи, СПК дорівнював (+0,70) і вище.

Вивчення СПК у хворих на рак гортані, які поступили в стаціонар без наявних метастазів в шийні лімфатичні вузли, показало наступне. Рис 6.

Рис. 6. Значення СПК у хворих на рак гортані без метастазів при первинному звернені (■ – хворі, у яких розвинулися метастази в процесі диспансеризації; □ - хворі, у яких метастази не розвинулися).

Серед 64 хворих І групи ризику, у 59 осіб (92,18%) в післяопераційному періоді не розвинулися метастази в шийні лімфовузли. Проте у 5 осіб (7,81%) останні виникли за час диспансерного спостереження. Серед 47 хворих ІІ групи ризику частка осіб, в яких розвинулися метастази в шийні лімфатичні вузли після хірургічного втручання на основній пухлині становить 53,19% (25 осіб). В ІІІ групі ризику знаходилися 21 хворий, у більшої частини (19 осіб – 90,47%) яких в післяопераційному періоді розвинулися метастази.

ВИСНОВКИ

У дисертації визначено діагностичне значення клінічних і морфологічних критеріїв злоякісності раку гортані. Доведено, що для прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак гортані необхідно використовувати комплекс клініко-морфологічних критеріїв пухлини. Створено математичну модель, що дає можливість виділити групи ризику хворих щодо метастазування, та відповідно встановити покази для втручання на шляхи лімфовідтоку при відсутності метастазів в реґіонарні лімфатичні вузли у хворих на рак гортані.

 1. Ступінь поширення пухлини, характер її росту та вихідна локалізація мають суттєве прогностичне значення у виникненні метастазів у лімфовузли шиї. Так при поширеності пухлини Т3-4 метастази розвиваються від 50% до 87.17%, при змішаному рості первинної пухлини від 58.97% при голосовій локалізації до 94.44% при вестибулярній. Такі морфологічні критерії злоякісності пухлини як ступінь диференціації та ороговіння, мітотична активність, ядерний поліморфізм, ступінь і малюнок інвазії, лімфоплазматична інфільтрація та мікроваскулярна інвазія підтверджують своє прогностичне значення у виникненні метастазів в реґіонарні лімфатичні вузли шиї. Значення ступеня виразкування епітелію та лейкоцитарної інфільтрації для прогнозування метастазів є сумнівним. Проте жоден з них не дає вірогідного прогнозу у конкретного хворого, тому не може служити як самостійний критерій для вибору тактики лікування.

 2. Розроблена інтегративна математична модель для оцінки клінічних та морфологічних критеріїв злоякісності пухлини у конкретного хворого на рак гортані дозволяє встановити вірогідність виникнення метастазів, та визначити оптимальну тактику лікування (деклараційний патент на корисну модель № 8031U від 15.07.05 "Спосіб доклінічної діагностики та профілактики реґіонарного метастазування раку гортані").

 3. За величиною сумарного прогностичного коефіцієнту (СПК) нами встановлено групи ризику щодо метастазування раку:

І група ризику - СПК знаходиться в межах від -0.30 до +0.29. При голосовій локалізації метастази розвиваються в 2% хворих; при вестибулярній 28.57%.

ІІ група ризику - СПК від +0.30 до +0.69 - до 50.0% 85.71%;

ІІІ група ризику - СПК від +0.70 та вище - в 92.59% та 100.0% відповідно.

 1. Результати порівняння клініко-морфологічних критеріїв вказують на те, що вірогідність метастазування пухлини вестибулярного відділу гортані в порівнянні з голосовим в 2-3 рази вища.

 2. Хворі на рак гортані І групи ризику вимагають втручання на основному вогнищі та не підлягають профілактичному втручанню на шляхи лімфовідтоку, а вимагають диспансерного спостереження. Усі хворі на рак голосового відділу гортані, які належать до ІІ групи ризику вимагають профілактичного втручання на шляхах лімфовідтоку. При відмові від втручання такі хворі вимагають строгого диспансерного спостереження.Хворі на рак гортані, незалежно від локалізації пухлини, які належать до ІІІ групи ризику, хворі з вестибулярною локалізацією пухлини в гортані, які належать до ІІ групи ризику в обов'язковому порядку підлягають профілактичному хірургічному втручанню на шляхи лімфовідтоку.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Схеми оцінки ступеня злоякісності з врахуванням набору клінічних та морфологічних критеріїв пухлини доцільно включати в план обстеження та лікування пацієнтів.

 2. Для достовірної оцінки сумарної злоякісності наведених показників доцільно вираховувати за запропонованою нами схемою сумарний прогностичний коефіцієнт.

 3. Хворі на рак гортані незалежно від локалізації пухлини, які належать до І групи ризику, не підлягають профілактичному втручанню на шляхи лімфовідтоку, а вимагають диспансерного спостереження.

 4. Хворі на рак гортані, незалежно від локалізації пухлини, які належать до ІІІ групи ризику, хворі з вестибулярною локалізацією пухлини в гортані, які належать до ІІ групи ризику в яких метастази з'являються від 70,28% до 100%, в обов'язковому порядку підлягають профілактичному хірургічному втручанню на шляхи лімфовідтоку.

 5. Особи з голосовою локалізацією раку гортані, які належать до ІІ групи ризику, в яких метастази з'являються в 50,0%, підлягають профілактичному хірургічному втручанню на шляхи лімфовідтоку. При відмові від втручання на шляхи лімфовідтоку, хворі цієї групи підлягають строгому диспансерному спостереженню.

 6. Для визначення плану лікування хворих на рак гортані (планування превентивного втручання на шляхи лімфовідтоку) необхідно визначити індивідуальний СПК співставити з кривими співвідношення СПК та частотою метастазування.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Поспішіль Ю.О., Бариляк А.Ю., Крук М.Б.Прогностичні морфологічні фактори плоскоклітинного раку гортані//Acta medica leopoliensia.-2003.–V.9,№3.–С.21-26.

 2. Бариляк А.Ю., Поспішіль Ю.О.Співвідношення різних видів запальної інфільтрації пухлини й прогресування раку гортані//ЖВНГхв.-2005.-№2–С.48-52.

 3. Бариляк А.Ю., Крук М.Б., Поспішіль Ю.О., Бариляк Ю.Р.Прогностичне значення глибини та малюнку інвазії при раку гортані//ЖВНГхв.-2005.-№3–С.30-34.

 4. Бариляк А.Ю., Поспішіль Ю.О.Морфологічні і клінічні показники та сумарний прогностичний коефіцієнт як критерії в прогнозуванні перебігу раку гортані//Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.–2005.-№2.–С.24-32.

 5. Деклараційний патент №8031U,Україна,А61В10/00/Спосіб доклінічної діагностики та профілактики реґіонарного метастазування раку гортані. Бариляк А.Ю., Поспішіль Ю.О.//№U2005 00045,Заявл.04.01.05,Опубл.15.07.05,Бюл.№7.-2005.

 6. Бариляк А.Ю.Сучасні погляди на морфологію рака верхніх дихальних шляхів//ЖВНГхв.-2004.-№5–С.65-74.

 7. Бариляк А.Ю.Морфологічна профілактика та діагностика регіонарного метастазування раку гортані//Матеріали конференції молодих вчених і студентів.-Львів.-(27 лютого,2004р)-С.22.

 8. Бариляк А.Ю., Гаєвський А.Ю.Морфологічні особливості раку гортані для діагностики й профілактики реґіонарних метастазів//Матеріали конференції молодих вчених і студентів.–Львів.–(15-16 квітня 2004)-С.249-250.

 9. Бариляк А.Ю.,Поспішіль Ю.О.,Крук М.Б.,Бариляк Ю.Р.Деякі особливості морфології раку верхніх дихальних шляхів//ЖВНГхв.-2004.-№3-с.–С.106.

 10. Barylyak A.,Pospishil Y., Kruk M., Barylyak Y., Gayevskiy Y.Prognostic and Morfological Factors of Laryngeal and Pyriform Sinus Squamous Cell Carcinoma//XLI Conference of Polish Society of Otolaryngologists Head and Neck Surgeons – Lublin.–2004.-P.289.

 11. Бариляк А.Ю.,Бариляк Ю.Р.Значення морфології раку гортані для прогнозування ранніх реґіонарних метастазів//Тези доповідей Х конгресу світової федерації українських лікарських товариств.–(Чернівці,26-28 серпня), 2004.–С.393-394.

 12. Бариляк А.Ю.Прогностичні особливості раку гортані//ЖВНГхв.-2004.-№5с–С.174-175.

 13. Бариляк А.Ю., Крук М.Б., Поспішіль Ю.О., Бариляк Ю.Р.Наша тактика прогнозування раннього метастазування раку гортані//Збірник матеріалів Х з'їзду оториноларингологів України.-(Судак,22-25 травня),-2005р.–С.389–390.

 14. Бариляк А.Ю.Особливості росту раку гортані в передбаченні реґіонарних метастазів//ЖВНГхв.-2005.-№5с–С.14-15.

 15. Бариляк А.Ю.Мікроваскулярна інвазія у хворих на рак гортані//ЖВНГхв.-2005.-№5с–С.15-16.


 
 

Цікаве

Загрузка...